Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Kelas : Pra Cinta

Tarikh : 13 November 2013

Masa : 8.00 – 8.40 Pagi (40 minit)

Bil. Murid : 23 orang

Tajuk/Tema : Alam Bahan

Subtema : Peralatan bilik tidur

Tunjang Utama : Tunjang Komunikasi - Bahasa Malaysia

Standard Kandungan : (BM 2.1) Berinteraksi dengan mesra


(BM 2.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi

Standard Pembelajaran : (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan
sebutan yang betul
(BM 2.1.7) Menamakan objek di persekitaran
(BM 2.2.7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan
sesuai

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

i. Guru dapat merangsang pertuturan murid melalui soal


jawab dengan mudah dan difahami
ii. Murid dapat mengenalpasti peralatan yang digunakan
didalam bilik
iii. Murid dapat mengawal koordinasi tangan
iv. Murid dapat menjana idea dan berfikir dalam menyusun
perkataan dengan betul
v. Membina rasa ingin tahu murid dan berasa seronok
dengan pembelajaran

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengenal beberapa jenis peralatan bilik iaitu,
katil, bantal, kipas, meja tulis, langsir, rak buku

Kemahiran Berfikir (KB) : Menyelesaikan masalah. Contohnya ; barang tersembunyi dan


susun perkataan

Penerapan Nilai : Gembira, bekerjasama


Alat Bantu Mengajar : Komputer Riba, LCD projector, Kad Imbasan, Lembaran kerja
1 dan 2

Fokus MI : Kecerdasan Linguistik, Kecerdasan interpersonal dan


Kecerdasan Intrapersonal.

Kosa Kata : Almari, Bantal, Meja Tulis, Kipas, Katil


LANGKAH / ISI AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID CATATAN
MASA PEMBELAJARAN

Set Induksi Memperkenalkan 1. Guru meminta murid untuk 1. Murid diminta untuk ABM :
(5 minit) beberapa peralatan duduk di dalam kumpulan duduk di dalam Kad
bilik tidur, iaitu : dengan tertib kumpulan dengan tertib bergambar -
almari, meja tulis, almari, meja
batal, katil dan kipas. 2. Guru menunjukkan 2. Murid tertanya-tanya tulis, batal,
kepada murid kotak apa yang ada di dalam katil dan
kotak kipas.
3. Guru meminta murid untuk
meneka apa yang ada di 3. Murid diminta untuk
dalam kotak meneka apa yang ada di
dalam kotak
4. Guru memilih 5 orang
murid ke depan dan meminta 4. lima orang murid
mereka untuk memasukkan dipilih dan diminta untuk
tangan di dalam kotak sambil ke depan dan
menutup mata memasukkan tangan di
dalam kotak dengan
5. Guru meminta murid menutup mata
menunjukkannya pada
murid-murid lain dan 5. Murid menunjukkan
mengenalkan kad bergambar kad bergambar yang
yang dipegaangnya. dipegangnya pada
murid-murid lain dan
6. Guru meminta murid balik mengenalkan gambar
ke tempat duduk masing- itu
masing
6. Murid balik ke tempat
duduk masing-masing

Langkah 1 Pembelajaran 1. Guru meminta murid untuk 1. Murid diminta untuk ABM :
(10 minit) menggunakan duduk dengan tertib. duduk dengan tertib. LCD
CD-INTERACTIVE - Projector,
“Bilik Saya” 2. Guru menayangkan “slide 2. Murid melihat “slide Komputer
show” - bilik saya. show” - bilik saya. Riba

3. Guru memperkenalkan 3. Murid diperkenal


beberapa peralatan didalam beberapa peralatan
bilik kepada murid-murid. didalam bilik, iaitu :
iaitu : almari, meja tulis, almari, meja tulis, batal,
batal, katil dan kipas. katil dan kipas.

4. Guru meminta murid-murid 4. Murid-murid diminta


untuk mengeja perkataan untuk mengeja
yang tertera di dalam screen perkataan yang tertera
yang ditayangkan. di dalam screen yang
ditayangkan.

Langkah 2 Lembaran kerja - 1. Guru meminta murid untuk 1. Murid membentuk ABM :
(10 minit) susun semula huruf membentuk kumpulan kumpulan masing- Lembaran
untuk membentuk masing-masing dan duduk masing dan duduk kerja, susun
perkataan yang betul dengan tertib dengan tertib semula huruf
untuk
2. Guru menerangkan fungsi- 2. Murid mendengar membentuk
fungsi peralatan di dalam dengan penuh perhatian perkataan
bilik tidur yang betul
3. Murid melihat
3. Guru menunjukkan murid- lembaran kerja yang di
murid lembaran kerja tunjukkan oleh guru

4. Guru menerangkan apa 4. Guru menerangkan


yang perlu murid-murid apa yang perlu murid-
lakukan dengan lembaran murid lakukan dengan
kerja lembaran kerja

5. Guru mengedarkan 5. Guru mengedarkan


lembaran kerja kepada lembaran kerja kepada
murid-murid murid-murid

Langkah 3 Lembaran kerja - 1. Guru meminta murid-murid 1. Murid-murid ABM :


(10 minit) mewarnakan gambar untuk untuk duduk dengan dikehendaki mencari Pensil warna,
yang tersembunyi tertib objek yang tersembunyi Lembaran
di dalam gambar. kerja,
2. Guru membahagikan warnakan
empat orang murid dalam 2. Murid dibahagikan gambar yang
satu kumpulan kecil empat orang untuk satu tersembunyi,
kumpulan kecil
3. Guru memberi lembaran 3. Murid-murid
kerja - gambar yang mewarnakan gambar
tersembunyi kepada murid- yang tersembunyi di
murid. dalam kertas yang di
beri oleh guru.
4. Guru meminta murid-murid
mencari dan mewarnakan 4. Murid mencari objek
objek yang tersembunyi yang tersembunyi dan
didalam gambar dan mewarnakannya
warnakan.
5. Murid menyerahkan
5. Guru meminta murid untuk lembaran kerja yang
menyerahkan lembaran kerja telah siap kepada guru
yang telah siap

Penutup Sesi imbas kembali 1. Guru meminta murid untuk 1. Murid duduk dengan ABM :
(5 minit) pengajaran dan duduk dengan tertib tertib Lirik lagu,
pembelajaran “Bilik saya”
2. Guru meminta murid untuk 2. Murid diam
diam
3. Murid mendengar
3. Guru mengimbas kembali dengan penuh perhatian
sesi pembelajaran dan memberi tindak
balas dengan menjawab
4. Guru bersoal jawab apa yang ditanya guru
dengan murid dan
menanyakan murid faham 4. Murid bersoal jawab
atau tidak dengan dengan guru - murid
pembelajaran sudah mempunyai
pengetahuan sedia ada
tentang bilik tidur

REFLEKSI :

Anda mungkin juga menyukai