Anda di halaman 1dari 4

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


TARIKH CETAK : 27/02/2018
MASA : 08:54:34 AM
SESI PENGAJARAN
(RANCANGAN MENGAJAR HARIAN)

NAMA : NURUL NAJIHA BINTI SALIKIN


NO MATRIK : DB140130
SEMESTER : LMSMPV - SEM2 2017/2018
NO TEL : 0107720032
0137784016

SUBJEK : LUKISAN TEKNIK (WPK1012)


MULAI : 27 Februari 2018
HINGGA : 31 Mei 2018
BIL TAJUK KANDUNGAN HURAIAN
1 MEMBUAT LAKARAN REKA BENTUK K1K1.1 Memerhati pelbagai objek dan mengubah idea dalam K1K1.1.1P1 Memahami proses lakaran pandangan 3D mengikut
PRODUK bentuk lakaran. objek yang diberikan serta mengenal jenis dan saiz kertas dan alatan
lukisan.
K1K1.1.2K1 Memerhati dan melakar pelbagai objek mengikut
spesifikasi kerja.
K1K1.1.3P2 Mengenal pati proses lakaran dan merujuk kaedah
yang betul.
K1K1.1.4K2 Mengetahui pelbagai jenis-jenis garisan dalam lukisan
dan membuat pelbagai garisan lakaran bebas dengan menggunakan
kaedah yang betul.
K1K1.1.5P3 Memahami tujuan petak grid untuk melukis objek.
K1K1.1.6N1 Mengamalkan langkah keselamatan semasa
penggunaan alatan
dengan selamat.
K1K1.1.7K Melakar petak grid.
K1K1.1.8K4 Melakar reka bentuk perabot dengan menggunakan
petak grid yang telah dibina.
K1K1.1.9K5 Mengubah suai lakaran reka bentuk perabot mengikut
idea yang telah dirancang.
K1K1.1.10N2 Mengamalkan kerja di dalam lukisan teknik dengan
bersih dan kemas.

BIL MINGGU KE KELAS MULAI HINGGA RANCANGAN MINGGUAN ABBM/CATATAN


1 2 1SVM 27-02-2018 27-02-2018 Garisan dan Penghurufan -papan putih
-modul
-kertas lukisan
-Peralatan melukis
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (BIL 1)
TARIKH KEY IN 27-02-2018
TARIKH KEMASKINI 27-02-2018
TARIKH 27-02-2018
TINGKATAN/KELAS 1SVM
TEMPAT MAKMAL LUKISAN
BIL PELAJAR 30
MASA 3.00 p.m-5.00 p.M
OBJEKTIF 1.Pelajar boleh mengenalpasti abjad garisan dan kegunaanya dalam lukisan kejuruteraan.
2.Pelajar dapat mempraktikkan ciri abjad dan garisan dengan betul.
3. Pelajar boleh melukis garisan pada darjah kehitaman dan ketebalan yang seragam menggunakan perlatan yang betul.
4.Pelajar dapat mengenal pasti bentuk-bentuk huruf.
PENGETAHUAN SEDIA ADA - Pelajar tahu apa peralatan dan bahan untuk melukis.
- Pelajar sudah tahu cara menggunakan alat lukisan.
- Pelajar sudah tahu cara penyediaan kertas lukisan.
ALAT/BAHAN BANTU MENGAJAR (ABBM) - Papan putih (whiteboard)
-Kertas A3
-Perlatan melukis
PENGURUSAN KELAS/LANGKAH KESELAMATAN Guru memastikan pintu dan tingkap dibuka bagi pengudaraan yang baik.
TUGASAN/KERJA RUMAH Guru meminta pelajar untuk mencari maklumat berkaitan dengan garisan (topik yang akan diajar pada minggu hadapan.
REFLEKSI SESI PENGAJARAN PELATIH - Pelajar dapat mengenalpasti abjad garisan dan membuat penghurufan dengan teknik yang betul.
- Pelajar boleh melukis garisan pada darjah kehitaman dan ketebalan yang seragam dan menggunakan peralatan yang betul.
· Guru dapat mengenalpasti antara pelajar yang aktif dan pasif.
· 90% pelajar dapat mengikuti dengan baik mengenai topik pembelajaran hari ini dan selebihnya diberi perhatian supaya tidak ketinggalan.
KOMEN PENYELIA
KOMEN PEMBIMBING

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN KOMEN PENYELIA KOMEN
DAN PEMBELAJARAN PEMBIMBING
1 5 minit Set Induksi Menarik perhatian pelajar Guru mengaitkan tajuk hari ini -
(3.00 terhadap isi pelajaran. dengan tajuk sebelum ini
p.m-3.05 (pengenalan lukisan
p.m) kejuruteraan).
- Peralatan dan bahan melukis.
- Penyediaan kertas lukisan.
2 5 minit Pengenalan kepada Pelajar dapat mengenalpasti Guru menerangkan tentang -Whiteboard
(3.05 p.m tajuk penghurufan abjad garisan dan kegunaanya penghurufan yang terdapat -Kertas Lukisan (A3)
-3.10 dalam lukisan kejuruteraan. dalam lukisan kejuruteraan.
p.m) -Huruf tegak piawai
-Huruf condong piawai
BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN KOMEN PENYELIA KOMEN
DAN PEMBELAJARAN PEMBIMBING
3 10 minit Teknik Penghurufan Pelajar dapat mempraktikkan Guru menunjukkan demonstrasi Whiteboard (Papan
(3.10 ciri abjad dan garisan dengan (tunjuk cara) di papan putih putih)
p.m-3.20 betul teknik penghurufan yang betul Kertas Lukisan (A3)
p.m) (teknik penghurufan lejang Peralatan Melukis
tunggal).
-Menunjukkan teknik
penghurufan dengan
menggunakan garis panduan
-Menunjukkan teknik
keseragaman penghurufan
4 10 minit Membina garisan -Pelajar dapat melukis garisan Pelajar membina garisan Kertas A3
(3.20 panduan pada darjah kehitaman dan panduan 3:5:3 sebelum
p.m-3.30 ketebalan yang seragam dengan membuat penghurufan.
p.m) menggunakan peralatan yang
betul.
-Pelajar dapat mengenalpasti
bentuk-bentuk huruf.
5 60 minit (Amali) Pelajar dapat mempraktikkan Dengan menggunakan garisan Whiteboard (Papan
(3.30 ciri abjad dan garisan dengan panduan yang telah dibina, putih)
p.m-4.30 betul. pelajar membuat penghurufan Kertas Lukisan (A3)
p.m) mengikut teknik dan tunjuk cara Peralatan Melukis
yang telah diterangkan oleh
guru.

- Guru akan memantau bagi


setiap meja pelajar dan memberi
panduan dan tunjuk cara
sekiranya pelajar masih
keliru/tidak faham untuk
membuat penghurufan
menggunakan kaedah yang
betul,
6 5 minit Penutup Membuat rumusan mengenai isi -Guru menyoal pelajar dan -
(4.45 pembelajaran. mengulas kembali pelajaran hari
p.m-5.00 ini. Guru menerangkan serba
p.m) sedikit pembelajaran akan
datang (garisan ).
- Guru mengingatkan pelajar
untuk menyiapkan latihan
pengukuhan sebelum kelas
berikutnya.