Anda di halaman 1dari 13

SK LONG LELLANG

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1


MAC 2018

MATEMATIK
TAHUN 1

KERTAS 1
(1 JAM)

ARAHAN :

1. Dengar arahan dan soalan yang dibacakan


oleh guru.
2. Jawab semua soalan.
Nama : _____________________________________

Disediakan Oleh, Disemak Oleh,

(RUQAIYAH HANI) (VINCENT AJENG WAN)


Guru Matematik Tahun 1 Ketua Panitia Matematik

1. Tandakan (√ ) pada haiwan yang lebih besar.


2. Tandakan ( √ ) pada objek yang lebih panjang.
3. Tandakan ( √ ) pada angka yang sama.

12 2 8
.

5 6 8 5

7 7 17 8
10 10 11 17

4. Warnakan objek berikut mengikut bilangan.


5. Padankan nombor dengan bilangan objek yang
betul.

9
6. Tuliskan nombor di bawah mengikut urutan yang
betul.
7. Kira dan bulatkan jawapan yang betul.
8. Kira dan tulis hasil tambah nombor di bawah.
9. Kira dan tuliskan jawapan yang betul.