Anda di halaman 1dari 51

MINGGU 1 2-5 JANUARI 2018

Mata Pelajaran dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 JAYA A / B


Kelas
Tema/Tajuk Pengaturcaraan
Hari/ Tarikh/ Masa KHAMIS / 4 JAN 2018 / 11.00-12.00
1.0 Memahami Pengaturcaraan.
Fokus
Standard Pembelajaran:
1.1 Menyatakan kegunaan atur cara komputer dalam
perkakasan harian
1.2 Membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian
dengan satu set arahan dalam atur cara komputer

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;

I. Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses


kerja dalam satu alatan digital.
II. Menyusun semula baris baris arahan untuk
menyelesaikan sesuatu masalah atau tugasan.
Aktiviti 1. Main Peranan (Dunia Mesin)
2. Mencari pengajaran daripada cerita (Dunia Mesin)
3. Penilaian (Fungsi Peralatan )
4. Proses Aturcara Komputer
5. Kesimpulan Guru (Penutup)
EMK Nilai Murni
– bersyukur dengan kemudahan yang terdapat di rumah
membantu memudahkan kerja kerja rumah.

Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD, lembaran kerja, alat tulis


IMPAK
MINGGU 2 9-12 JANUARI 2018
Mata Pelajaran dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 JAYA A / B
Kelas
Tema/Tajuk Pengaturcaraan
Hari/ Tarikh/ Masa JUMAAT/ 12 JAN 2018 / 11.00-12.00
1.0 Memahami Pengaturcaraan.
Fokus
Standard Pembelajaran:
1.1 Menyatakan kegunaan atur cara komputer dalam
perkakasan harian
1.2 Membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian
dengan satu set arahan dalam atur cara komputer

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


I. Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses
kerja dalam satu alatan digital.
II. Menyusun semula baris baris arahan untuk
menyelesaikan sesuatu masalah atau tugasan.
Aktiviti 1. Main Peranan (Dunia Mesin)
2. Mencari pengajaran daripada cerita (Dunia Mesin)
3. Penilaian (Fungsi Peralatan )
4. Proses Aturcara Komputer
5. Kesimpulan Guru (Penutup)
EMK Nilai Murni
– bersyukur dengan kemudahan yang terdapat di rumah
membantu memudahkan kerja kerja rumah.

Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD, lembaran kerja, alat tulis


IMPAK
MINGGU KE-3 / 15 -19 Januari 2018

Mata Pelajaran dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya A / B


Kelas
Tema/Tajuk Pengaturcaraan

Hari/ Tarikh/ Masa Jumaat / 19 Januari 2018 / 11.00-12.00


1.0 Memahami Pengaturcaraan .
Fokus
1.3 Menulis satu set arahan yang menggambarkan aktiviti
harian.
1.4 Menulis satu set arahan peralatan digital dan dalam
melakukan tugasan dan menambah fungsi peralatan tersebut.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
I. Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses kerja
dalam satu alatan digital.
II. Menyusun semula baris baris arahan untuk menyelesaikan
sesuatu masalah atau tugasan.
Aktiviti
1. Penilaian (Fungsi Peralatan )
2. Proses Aturcara Komputer
3. Kesimpulan Guru (Penutup)
EMK Nilai Murni – bersyukur
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD, lembaran kerja, alat tulis
IMPAK
MINGGU KE-4 / 22 Jan- 26 Jan 2018

Mata Pelajaran dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 JAYA


Kelas
Tema/Tajuk Pengaturcaraan

Hari/ Tarikh/ Masa Jumaat / / 11.00-12.00


1.0 Memahami Pengaturcaraan .
Fokus

Standard Pembelajaran:
1.1 Menyatakan kegunaan atur cara komputer dalam
perkakasan harian
1.2 Membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian
dengan satu set arahan dalam atur cara komputer
1.3 Menambah Fungsi Aturcara Pada Peralatan sedia Ada

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;

I. Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses kerja


dalam satu alatan digital.
II. Menyusun semula baris baris arahan untuk menyelesaikan
sesuatu masalah atau tugasan.

Aktiviti 1. Soal Jawab Guru dan Murid


2. Tayangan Video CD TMK Tahun 6
3. Murid mencatat (Peralatan Harian di rumah menggunakan atur
cara )
4. Proses Menyiang Ikan ( Atur Cara harian mengikut urutan)
5. Kesimpulan Guru (Penutup)

EMK Nilai Murni – bersyukur

Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD, lembaran kerja, alat tulis


IMPAK
MINGGU KE-5 27 Januari 2018-2 Febuari 2018

Mata Pelajaran dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya


Kelas
Tema/Tajuk Pengaturcaraan

Hari/ Tarikh/ Masa Jumaat / 2 Febuari 2018 / 11.00-12.00


1.0 Memahami Pengaturcaraan .
Fokus

Standard Pembelajaran:

1.4 Menulis satu set arahan peralatan digital dan dalam


melakukan tugasan dan menambah fungsi peralatan tersebut.
1.5 Membina arahan-arahan tambahan dalam atur cara bagi
menambah fungsi sesuatu peralatan digital

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;

I. Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses kerja


dalam satu alatan digital.
II. Menyusun semula baris baris arahan untuk menyelesaikan
sesuatu masalah atau tugasan.

Aktiviti 1. Soal Jawab Guru dan Murid


2. Tayangan Video CD TMK Tahun 6
3. Murid mencatat (Peralatan Harian di rumah menggunakan atur
cara )
4. Proses Menyiang Ikan ( Atur Cara harian mengikut urutan)
5. Kesimpulan Guru (Penutup)

EMK Nilai Murni – Bersyukur


Keusahaawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD, lembaran kerja, alat tulis


IMPAK
MINGGU KE-6 / 5 -9 Feb 2018

Mata Pelajaran dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya


Kelas
Tema/Tajuk Pengaturcaraan

Hari/ Tarikh/ Masa JUMAAT/ 9 FEBUARI 2018/ 11.00-12.00


1.0 Memahami Pengaturcaraan .
Fokus

Standard Pembelajaran:
1.5 Membina arahan-arahan tambahan dalam atur cara bagi
menambah fungsi sesuatu peralatan digital

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;

I. Menambah atur cara bagi mewujudkan fungsi baharu


sesuatu peralatan digital.
II. Memberi justifikasi terhadap atur cara tambahan yang
dicadangkan.
Aktiviti 1. Penerangan guru
2. Murid menulis set atur cara komputer bagi mesin basuh
3. Murid menambah fungsi tambahan pada mesin basuh
4. Kesimpulan Guru (Penutup)

EMK Keusahawanan – Pekerjaan sebagai Jurutera Perisian,Pengatur cara


program komputer

Bahan Bantu Belajar Buku teks, kertas A4


IMPAK
MINGGU KE-8 / 19-23 Feb 2018

Mata Pelajaran dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya


Kelas
Tema/Tajuk Pengaturcaraan

Hari/ Tarikh/ Masa JUMAAT/ 23 FEBUARI 2018/ 11.00-12.00


1.0 Memahami Pengaturcaraan .
Fokus

Standard Pembelajaran:
1.5 Membina arahan-arahan tambahan dalam atur cara bagi
menambah fungsi sesuatu peralatan digital

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;

I. Menambah atur cara bagi mewujudkan fungsi baharu


sesuatu peralatan digital.
II. Memberi justifikasi terhadap atur cara tambahan yang
dicadangkan.
Aktiviti 1. Penerangan guru
2. Murid menulis set atur cara komputer bagi mesin basuh
3. Murid menambah fungsi tambahan pada mesin basuh
4. Kesimpulan Guru (Penutup)

EMK Keusahawanan – Pekerjaan sebagai Jurutera Perisian,Pengatur cara


program komputer

Bahan Bantu Belajar Buku teks, Site Vle Frog


IMPAK
MINGGU KE-9 / 26 Feb- 3 Mac 2018

Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya (Kum A )

Tema/Tajuk Algoritma/Pseudokod/Carta Alir

Hari/ Tarikh/ Masa Jumaat/ 2 Mac 2018 / 11.00-11-12.00

1. Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod Dan Carta Alir .


Fokus

Standard Pembelajaran:
2.1 Mengenal algoritma, pseudokod dan carta alir.
2.2 Menerangkan makna simbol (mula dan tamat, proses, pilihan,
aliran) dalam carta alir

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna simbol
dalam carta alir.
Menyediakan pseudokod daripada algoritma yang diberi.

Aktiviti 1. Penerangan guru tentang objektif dan kriteria kejayaan


2. Murid menulis pseodokod berdasarkan algortima yang diberi
menggunakan kata kunci yang diberi.
3. Murid menukarkan psedokod ke dalam bentuk carta alir.

EMK

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, Site Vle Frog


IMPAK
MINGGU KE-9 / 27 Feb -3 Mac 2017

Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya (Kum A)

Tema/Tajuk Algoritma/Pseudokod/Carta Alir

Hari/ Tarikh/ Masa Jumaat / 3 Mac 2017 / 11.00 -12.00

1. Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod Dan Carta Alir .


Fokus

Standard Pembelajaran:
2.1 Mengenal algoritma, pseudokod dan carta alir.
2.2 Menerangkan makna simbol (mula dan tamat, proses,
pilihan, aliran) dalam carta alir.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna simbol
dalam carta alir.
Menyediakan pseudokod daripada algoritma yang diberi.

Aktiviti 11. Tayangan Video Algoritma dalam kehidupan seharian.


12. Penerangan guru tentang algoritma,pseodokod dan carta alir
13. Murid mencatat maklumat ke dalam buku nota
14. Lembaran aktiviti Multimedia murid menggunakan CD TMK
15. Kesimpulan Guru (Penutup)
EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang
ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks


IMPAK
MINGGU KE-10 / 6 Mac - 10 Mac 2017

Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 JAYA

Tema/Tajuk Algoritma/Pseudokod/Carta Alir

Hari/ Tarikh/ Masa ISNIN / 6 Mac 2017 / 11.30-12.30

1. Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod Dan Carta Alir .

Standard Pembelajaran:
2.1 Mengenal algoritma, pseudokod dan carta alir.
2.2 Menerangkan makna simbol (mula dan tamat, proses,
pilihan, aliran) dalam carta alir.
2.3 Membuat perkaitan algoritma, pseudokod dan carta alir
dalam aktiviti harian.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna simbol
dalam carta alir.
Menyediakan pseudokod daripada algoritma yang diberi.

Aktiviti 1. Tayangan Video Algoritma dalam kehidupan seharian.


2. Penerangan guru tentang algoritma,pseodokod dan
carta alir
3. Murid mencatat maklumat ke dalam buku nota
4. Lembaran aktiviti Multimedia murid menggunakan CD
TMK
5. Kesimpulan Guru (Penutup)
EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang
ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks


IMPAK
MINGGU KE-9 / 27 Feb -3 Mac 2017

Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya (Kum A)

Tema/Tajuk Algoritma/Pseudokod/Carta Alir

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 27 Febuari 2017 / 12.30-1.30

1. Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod Dan Carta Alir .


Fokus

Standard Pembelajaran:
2.3 Mengenal algoritma, pseudokod dan carta alir.
2.4 Menerangkan makna simbol (mula dan tamat, proses,
pilihan, aliran) dalam carta alir.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna simbol
dalam carta alir.
Menyediakan pseudokod daripada algoritma yang diberi.

Aktiviti 16. Tayangan Video Algoritma dalam kehidupan seharian.


17. Penerangan guru tentang algoritma,pseodokod dan carta alir
18. Murid mencatat maklumat ke dalam buku nota
19. Lembaran aktiviti Multimedia murid menggunakan CD TMK
110. Kesimpulan Guru (Penutup)
EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang
ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks


IMPAK
MINGGU KE-10 / 6 Mac -10 Mac 2017

Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Maju (Kum A)

Tema/Tajuk Algoritma/Pseudokod/Carta Alir

Hari/ Tarikh/ Masa Jumaat / 10 Mac 2017 / 11.00-12.00

1. Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod Dan Carta Alir .


Fokus

Standard Pembelajaran:
2.4 Mengenal algoritma, pseudokod dan carta alir.
2.5 Menerangkan makna simbol (mula dan tamat, proses,
pilihan, aliran) dalam carta alir.
2.6 Membuat perkaitan algoritma, pseudokod dan carta alir
dalam aktiviti harian.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna simbol
dalam carta alir.
Menyediakan pseudokod daripada algoritma yang diberi.

Aktiviti Tayangan Video Algoritma dalam kehidupan seharian.


Penerangan guru tentang algoritma,pseodokod dan carta alir
Murid mencatat maklumat ke dalam buku nota
Lembaran aktiviti Multimedia murid menggunakan CD TMK
Kesimpulan Guru (Penutup)
EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang
ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks


IMPAK

MINGGU KE-11 / 13 Mac -17 Mac 2017

Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Maju (Kum B)

Tema/Tajuk Algoritma/Pseudokod/Carta Alir

Hari/ Tarikh/ Masa Jumaat / 23 Mac 2017 / 11-12.00


1. Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod Dan Carta Alir .
Fokus

Standard Pembelajaran:
2.7 Mengenal algoritma, pseudokod dan carta alir.
2.8 Menerangkan makna simbol (mula dan tamat, proses,
pilihan, aliran) dalam carta alir.
2.9 Membuat perkaitan algoritma, pseudokod dan carta alir
dalam aktiviti harian.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
1.Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna
simbol dalam carta alir.
2. Menyediakan pseudokod daripada algoritma yang diberi.

Aktiviti 1. Tayangan Video Algoritma dalam kehidupan seharian.


2. Penerangan guru tentang algoritma,pseodokod dan
carta alir
3. Murid mencatat maklumat ke dalam buku nota
4. Lembaran aktiviti Multimedia murid menggunakan CD
TMK
5. Kesimpulan Guru (Penutup)
EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam
kumpulan,bersyukur(kemudahan yang ada masa kini dibantu
oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks


IMPAK
MINGGU KE-12 / 27 Mac -31 Mac 2017

Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya (Kum A)

Tema/Tajuk Algoritma/Pseudokod/Carta Alir

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 23 Mac 2017 / 12.30-1.30

1. Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod Dan Carta Alir .


Fokus

Standard Pembelajaran:
2.5 Mengenal algoritma, pseudokod dan carta alir.
2.6 Menerangkan makna simbol (mula dan tamat, proses,
pilihan, aliran) dalam carta alir.
2.7 Membuat perkaitan algoritma, pseudokod dan carta alir
dalam aktiviti harian.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan
dapat;
Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna simbol
dalam carta alir.
Menyediakan pseudokod daripada algoritma yang diberi.

Aktiviti Tayangan Video Algoritma dalam kehidupan seharian.


Penerangan guru tentang algoritma,pseodokod dan carta alir
Murid mencatat maklumat ke dalam buku nota
Lembaran aktiviti Multimedia murid menggunakan CD TMK
Kesimpulan Guru (Penutup)
EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang
ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks


IMPAK
MINGGU KE-12 / 27 Mac -31 Mac 2017

Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Maju (Kum A)

Tema/Tajuk Algoritma/Pseudokod/Carta Alir

Hari/ Tarikh/ Masa JUMAAT / 27 Mac 2017 / 11.00 -12.00

1. Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod Dan Carta Alir .


Fokus

Standard Pembelajaran:
2.8 Mengenal algoritma, pseudokod dan carta alir.
2.9 Menerangkan makna simbol (mula dan tamat, proses,
pilihan, aliran) dalam carta alir.
2.10 Membuat perkaitan algoritma, pseudokod dan carta
alir dalam aktiviti harian.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan
dapat;
Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna simbol
dalam carta alir.
Menyediakan pseudokod daripada algoritma yang diberi.

Aktiviti Tayangan Video Algoritma dalam kehidupan seharian.


Penerangan guru tentang algoritma,pseodokod dan carta alir
Murid mencatat maklumat ke dalam buku nota
Lembaran aktiviti Multimedia murid menggunakan CD TMK
Kesimpulan Guru (Penutup)
EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang
ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks


IMPAK
MINGGU KE-13 / 3 - 7 April 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya (Kum B)

Tema/Tajuk Algoritma/Pseudokod/Carta Alir

Hari/ Tarikh/ Masa Jumaat / 7 April / 10.30-11.30

1. Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod Dan Carta Alir.


Fokus

Standard Pembelajaran:
2.11 Mengenal algoritma, pseudokod dan carta alir.
2.12 Menerangkan makna simbol (mula dan tamat,
proses, pilihan, aliran) dalam carta alir.
2.13 Membuat perkaitan algoritma, pseudokod dan carta
alir dalam aktiviti harian.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan
dapat;
Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna simbol
dalam carta alir.
Menyediakan pseudokod daripada algoritma yang diberi.

Aktiviti 1. Tayangan Video Algoritma dalam kehidupan seharian.


2. Penerangan guru tentang algoritma,pseodokod dan carta alir
3. Murid mencatat maklumat ke dalam buku nota
4. Lembaran aktiviti Multimedia murid menggunakan CD TMK
5. Kesimpulan Guru (Penutup)
EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang
ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks


IMPAK
MINGGU KE-14 / 10 - 14 April 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya (Kum ______)

Tema/Tajuk Algoritma/Pseudokod/Carta Alir

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 10 April / 12.30-1.30

2.4 Kawalan Aliran dan Atur Cara


Fokus

Standard Pembelajaran:
2.14 Mengenal algoritma, pseudokod dan carta alir.
2.15 Menerangkan makna simbol (mula dan tamat,
proses, pilihan, aliran) dalam carta alir.
2.16 Membuat perkaitan algoritma, pseudokod dan carta
alir dalam aktiviti harian.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan
dapat;
Membezakan Aturcara mengikut urutan dan pilihan.
Mengenal pasti simbol simbol pada carta alir samada
proses,pilihan,terminal dan garis alir.

Aktiviti 1.Guru menerangkan Maksud Simbol Simbol pada Carta Alir.


2.Guru menerangkan perbezaan aturcara pilihan dan urutan.
3.Secara berkumpulan 2 orang murid diminta membina carta alir langkah
langkah membeli makanan.
4. Murid diminta membentangkan hasil dapatan di hadapan kelas
EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang
ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK
MINGGU KE-15 / 24-28 April 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Maju (Kum ______)

Tema/Tajuk Algoritma/Pseudokod/Carta Alir

Hari/ Tarikh/ Masa Jumaat / 28 April 2017 / 12.30-1.30

2.4 Kawalan Aliran dan Atur Cara


Fokus

Standard Pembelajaran:
2.17 Mengenal algoritma, pseudokod dan carta alir.
2.18 Menerangkan makna simbol (mula dan tamat,
proses, pilihan, aliran) dalam carta alir.
2.19 Membuat perkaitan algoritma, pseudokod dan carta
alir dalam aktiviti harian.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan
dapat;
Membezakan Aturcara mengikut urutan dan pilihan.
Mengenal pasti simbol simbol pada carta alir samada
proses,pilihan,terminal dan garis alir.

Aktiviti 1.Guru menerangkan Maksud Simbol Simbol pada Carta Alir.


2.Guru menerangkan perbezaan aturcara pilihan dan urutan.
3.Secara berkumpulan 2 orang murid diminta membina carta alir langkah
langkah membeli makanan.
4. Murid diminta membentangkan hasil dapatan di hadapan kelas
EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang
ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK

MINGGU KE-16 / 2- 5 MEI 2017


Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Maju (Kum ______)
Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Jumaat / 5 MEIl 2017 / 11.00-12.00

3.1 Fitur Antara Muka Perisian Pengaturcaraan Komputer


Fokus

Standard Pembelajaran:
3.1.1 Menyatakan sekurang kurangnya 4 fitur pada antara muka
dalam perisian pengatur caraan
3.1.2 Menyenaraikan fitur fitur yang digunakan untuk memasukkan
dialog,bunyi,objek baharu dan menggerakkan objek dalam perisian
pengaturcaraan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Mengenal pasti fitur fitur yang teerdapat pada perisian Scratch

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti pada laman VLE FROG.

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK
MINGGU KE-17 / 8 MEI 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya (Kum ______)

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Jumaat / 5 MEIl 2017 / 11.00-12.00

3.1 Fitur Antara Muka Perisian Pengaturcaraan Komputer


Fokus

Standard Pembelajaran:
3.1.1 Menyatakan sekurang kurangnya 4 fitur pada antara muka
dalam perisian pengatur caraan
3.1.2 Menyenaraikan fitur fitur yang digunakan untuk memasukkan
dialog,bunyi,objek baharu dan menggerakkan objek dalam perisian
pengaturcaraan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Mengenal pasti fitur fitur yang teerdapat pada perisian Scratch

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti pada laman VLE FROG.

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK
MINGGU KE-17 / 8-12 MEI 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya (Kum ______)

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Jumaat / 12 MEIl 2017 / 11.00-12.00

3.1 Fitur Antara Muka Perisian Pengaturcaraan Komputer


Fokus

Standard Pembelajaran:
3.1.1 Menyatakan sekurang kurangnya 4 fitur pada antara muka
dalam perisian pengatur caraan
3.1.2 Menyenaraikan fitur fitur yang digunakan untuk memasukkan
dialog,bunyi,objek baharu dan menggerakkan objek dalam perisian
pengaturcaraan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Mengenal pasti fitur fitur yang terdapat pada perisian Scratch

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti pada laman VLE FROG.

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK

MINGGU KE-18 / 15-19MEI 2017


Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya (Kum ______)
Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa ISNIN / 15 MEI 2017 / 12.30-1.30

3.2 PERGERAKAN ,DIALOG,BUNYI DAN OBJEK BAHARU


Fokus

Standard Pembelajaran:
3.2.1 Menyatakan sekurang kurangnya 4 fitur pada antara muka
dalam perisian pengatur caraan
3.1.2 Menyenaraikan fitur fitur yang digunakan untuk memasukkan
dialog,bunyi,objek baharu dan menggerakkan objek dalam perisian
pengaturcaraan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Menggerakkan objek yang terdapat dalam kategori Events dan
Motion.
Memaparkan dilaog pada objek menngunakan ketegori Eventts dan
Looks.

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti menggunakan aplikasi scratch

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK
MINGGU KE-18 / 15-19MEI 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 MAJU

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa ISNIN / 19 MEI 2017 / 11-30-12.30

3.2 PERGERAKAN ,DIALOG,BUNYI DAN OBJEK BAHARU


Fokus

Standard Pembelajaran:
3.2.1 Menyatakan sekurang kurangnya 4 fitur pada antara muka
dalam perisian pengatur caraan
3.1.2 Menyenaraikan fitur fitur yang digunakan untuk memasukkan
dialog,bunyi,objek baharu dan menggerakkan objek dalam perisian
pengaturcaraan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Menggerakkan objek yang terdapat dalam kategori Events dan
Motion.
Memaparkan dilaog pada objek menngunakan ketegori Eventts dan
Looks.

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti menggunakan aplikasi scratch

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK

MINGGU KE-19 / 22-26 MEI 2017


Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 MAJU
Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa ISNIN / 22 MEI 2017 / 11-30-12.30

3.2 PERGERAKAN ,DIALOG,BUNYI DAN OBJEK BAHARU


Fokus

Standard Pembelajaran:
3.2.1 Menyatakan sekurang kurangnya 4 fitur pada antara muka
dalam perisian pengatur caraan
3.1.2 Menyenaraikan fitur fitur yang digunakan untuk memasukkan
dialog,bunyi,objek baharu dan menggerakkan objek dalam perisian
pengaturcaraan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Menggerakkan objek yang terdapat dalam kategori Events dan
Motion.
Memaparkan dilaog pada objek menngunakan ketegori Eventts dan
Looks.

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti menggunakan aplikasi scratch

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK

MINGGU KE-19 / 22-26 MEI 2017


Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 JAYA (B)

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa ISNIN / 22 MEI 2017 / 12.30-1.30

3.2 PERGERAKAN ,DIALOG,BUNYI DAN OBJEK BAHARU


Fokus
Standard Pembelajaran:
3.2.1 Menyatakan sekurang kurangnya 4 fitur pada antara muka
dalam perisian pengatur caraan
3.1.2 Menyenaraikan fitur fitur yang digunakan untuk memasukkan
dialog,bunyi,objek baharu dan menggerakkan objek dalam perisian
pengaturcaraan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Menggerakkan objek yang terdapat dalam kategori Events dan
Motion.
Memaparkan dilaog pada objek menngunakan ketegori Eventts dan
Looks.

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti menggunakan aplikasi scratch

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK

MINGGU KE-20 / 22-26 MEI 2017


Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 MAJU

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Jumaat / 26 MEl 2017 / 11-00-12.00

3.2 PERGERAKAN ,DIALOG,BUNYI DAN OBJEK BAHARU


Fokus
Standard Pembelajaran:
3.2.1 Menyatakan sekurang kurangnya 4 fitur pada antara muka
dalam perisian pengatur caraan
3.1.2 Menyenaraikan fitur fitur yang digunakan untuk memasukkan
dialog,bunyi,objek baharu dan menggerakkan objek dalam perisian
pengaturcaraan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Menggerakkan objek yang terdapat dalam kategori Events dan
Motion.
Memaparkan dilaog pada objek menngunakan ketegori Eventts dan
Looks.

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti menggunakan aplikasi scratch

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK

MINGGU KE-20 / 22-26 MEI 2017


Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 22 MEl 2017 / 12.30-1.30

3.2 PERGERAKAN ,DIALOG,BUNYI DAN OBJEK BAHARU


Fokus
Standard Pembelajaran:
3.2.1 Menyatakan sekurang kurangnya 4 fitur pada antara muka
dalam perisian pengatur caraan
3.1.2 Menyenaraikan fitur fitur yang digunakan untuk memasukkan
dialog,bunyi,objek baharu dan menggerakkan objek dalam perisian
pengaturcaraan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Menggerakkan objek yang terdapat dalam kategori Events dan
Motion.
Memaparkan dilaog pada objek menngunakan ketegori Eventts dan
Looks.

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti menggunakan aplikasi scratch

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK

MINGGU KE-20 / 22-26 MEI 2017


Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 22 MEl 2017 / 12.30-1.30

3.2 PERGERAKAN ,DIALOG,BUNYI DAN OBJEK BAHARU


Fokus
Standard Pembelajaran:
3.2.1 Menyatakan sekurang kurangnya 4 fitur pada antara muka
dalam perisian pengatur caraan
3.1.2 Menyenaraikan fitur fitur yang digunakan untuk memasukkan
dialog,bunyi,objek baharu dan menggerakkan objek dalam perisian
pengaturcaraan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Menggerakkan objek yang terdapat dalam kategori Events dan
Motion.
Memaparkan dilaog pada objek menngunakan ketegori Eventts dan
Looks.

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti menggunakan aplikasi scratch

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK

MINGGU KE-21 / 13-16 Jun 2017


Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Maju

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Jumaat / 16 JUN 2017 / 11.00-12.00

3.2 PERGERAKAN ,DIALOG,BUNYI DAN OBJEK BAHARU


Fokus
Standard Pembelajaran:
3.2.1 Menyatakan sekurang kurangnya 4 fitur pada antara muka
dalam perisian pengatur caraan
3.1.2 Menyenaraikan fitur fitur yang digunakan untuk memasukkan
dialog,bunyi,objek baharu dan menggerakkan objek dalam perisian
pengaturcaraan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Menggerakkan objek yang terdapat dalam kategori Events dan
Motion.
Memaparkan dilaog pada objek menngunakan ketegori Eventts dan
Looks.

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti menggunakan aplikasi scratch

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK

MINGGU KE-22 / 19-22 Jun 2017


Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Maju

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 19 JUN 2017 / 11.30-12.30

3.2 PERGERAKAN ,DIALOG,BUNYI DAN OBJEK BAHARU


Fokus
Standard Pembelajaran:
3.2.1 Menyatakan sekurang kurangnya 4 fitur pada antara muka
dalam perisian pengatur caraan
3.1.2 Menyenaraikan fitur fitur yang digunakan untuk memasukkan
dialog,bunyi,objek baharu dan menggerakkan objek dalam perisian
pengaturcaraan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Menggerakkan objek yang terdapat dalam kategori Events dan
Motion.
Memaparkan dilaog pada objek menngunakan ketegori Eventts dan
Looks.

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti menggunakan aplikasi scratch

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK

MINGGU KE-22 / 19-22 Jun 2017


Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 19 JUN 2017 / 12.30-1.30

3.2 PERGERAKAN ,DIALOG,BUNYI DAN OBJEK BAHARU


Fokus
Standard Pembelajaran:
3.2.1 Menyatakan sekurang kurangnya 4 fitur pada antara muka
dalam perisian pengatur caraan
3.1.2 Menyenaraikan fitur fitur yang digunakan untuk memasukkan
dialog,bunyi,objek baharu dan menggerakkan objek dalam perisian
pengaturcaraan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Menggerakkan objek yang terdapat dalam kategori Events dan
Motion.
Memaparkan dilaog pada objek menngunakan ketegori Eventts dan
Looks.

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti menggunakan aplikasi scratch

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK

MINGGU KE-23 / 3-7 Julai 2017


Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Maju

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 3 Julai / 11.30-1.30

3.3 MENGHASILKAN ATUR CARA STRUKTUR URUTAN


Fokus
Standard Pembelajaran:
3.3.1 Menggerakkan objek dengan kadar kelajuan berbeza
3.3.2 Memaparkan dialog pada Objek.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Menggerakkan objek yang terdapat dalam kategori Events dan
Motion dengan pelbagai kadar kelajuan.
Memaparkan dilaog pada objek menngunakan ketegori Eventts dan
Looks.

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti menggunakan aplikasi scratch

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK

MINGGU KE-23 / 3-7 Julai 2017


Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 3 Julai / 12.30-1.30

3.3 MENGHASILKAN ATUR CARA STRUKTUR URUTAN


Fokus
Standard Pembelajaran:
3.3.1 Menggerakkan objek dengan kadar kelajuan berbeza
3.3.2 Memaparkan dialog pada Objek.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Menggerakkan objek yang terdapat dalam kategori Events dan
Motion dengan pelbagai kadar kelajuan.
Memaparkan dilaog pada objek menngunakan ketegori Eventts dan
Looks.

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti menggunakan aplikasi scratch

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK
MINGGU KE-25 / 17-21 Julai 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 17 Julai / 11.30-12.30

4.1 Projek Pengaturcaraan


Fokus

Standard Pembelajaran:
4.1.1 Menghasilkan projek pengaturcaraan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;

Memaparkan dialog dan mengeluarkan bunyi apabila bersentuh


dengan objek lain.
Menjalankan atur cara dan membaiki ralat.

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur bagi memaparkan dialog dan mengeluarkan
bunyi apabila objek bersentuh.
2. Murid membuat aktiviti menggunakan aplikasi scratch

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK
MINGGU KE-25 / 3-7 Julai 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Maju

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 17 Julai / 11.30-12.30

3.3 MENGHASILKAN ATUR CARA STRUKTUR URUTAN


Fokus

Standard Pembelajaran:
3.3.1 Menggerakkan objek dengan kadar kelajuan berbeza
3.3.2 Memaparkan dialog pada Objek.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Menggerakkan objek yang terdapat dalam kategori Events dan
Motion dengan pelbagai kadar kelajuan.
Memaparkan dilaog pada objek menngunakan ketegori Eventts dan
Looks.

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti menggunakan aplikasi scratch

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK
MINGGU KE-25 / 17-21 Julai 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 17 Julai / 11.30-12.30

4.1 Projek Pengaturcaraan


Fokus

Standard Pembelajaran:
4.1.1 Menghasilkan projek pengaturcaraan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;

Memaparkan dialog dan mengeluarkan bunyi apabila bersentuh


dengan objek lain.
Menjalankan atur cara dan membaiki ralat.

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur bagi memaparkan dialog dan mengeluarkan
bunyi apabila objek bersentuh.
2. Murid membuat aktiviti menggunakan aplikasi scratch

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK
MINGGU KE-26 / 24- Julai 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Maju

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 24 Julai / 11.30-12.30

3.3 MENGHASILKAN ATUR CARA STRUKTUR URUTAN


Fokus

Standard Pembelajaran:
3.3.1 Menggerakkan objek dengan kadar kelajuan berbeza
3.3.2 Memaparkan dialog pada Objek.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Menggerakkan objek yang terdapat dalam kategori Events dan
Motion dengan pelbagai kadar kelajuan.
Memaparkan dilaog pada objek menngunakan ketegori Eventts dan
Looks.

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti menggunakan aplikasi scratch

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK

MINGGU KE-27 / 31 Julai- 4 Ogos 2017


Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Maju
Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 31 Julai / 11.30-12.30

3.3 MENGHASILKAN ATUR CARA STRUKTUR URUTAN


Fokus

Standard Pembelajaran:
3.3.1 Menggerakkan objek dengan kadar kelajuan berbeza
3.3.2 Memaparkan dialog pada Objek.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Menggerakkan objek yang terdapat dalam kategori Events dan
Motion dengan pelbagai kadar kelajuan.
Memaparkan dilaog pada objek menngunakan ketegori Eventts dan
Looks.

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti menggunakan aplikasi scratch

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK
MINGGU KE-27 / 31 Julai- 4 Ogos 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 31 Julai / 12.30-1.30

3.3 MENGHASILKAN ATUR CARA STRUKTUR URUTAN


Fokus

Standard Pembelajaran:
3.3.1 Menggerakkan objek dengan kadar kelajuan berbeza
3.3.2 Memaparkan dialog pada Objek.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Menggerakkan objek yang terdapat dalam kategori Events dan
Motion dengan pelbagai kadar kelajuan.
Memaparkan dilaog pada objek menngunakan ketegori Eventts dan
Looks.

Aktiviti 1, Guru menerangkan fitur fitur antara muka yang terdapat pada perisian
pengaturcaraan.
2. Murid membuat aktiviti menggunakan aplikasi scratch

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK
MINGGU KE-28 / 7-11 Ogos 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 7 Ogos 2017 / 12.30-1.30

4.1.MEREKA BENTUK ATUR CARA


Fokus

Standard Pembelajaran:
4.3.1 Mengekod atur cara berdasarkan amali aplikasi
4.3.2 Membina nilai pemboleh ubah untuk proses pengekodan

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Membina pemboleh ubah untuk mengira skor bagi permainan yang
dihasilkan.
Menguji atur cara yang telah dihasilkan

Aktiviti 1. Murid membina pemboleh ubah bagi mengira skor bagi permainan
yang dihasilkan.
2. Murid menyambung proses pengekodan permainan Kucing dan
Rama Rama.

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK
MINGGU KE-28 / 7-11 Ogos 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Maju

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 7 Ogos 2017 / 11.30-12.30

4.1.MEREKA BENTUK ATUR CARA


Fokus

Standard Pembelajaran:
4.3.1 Mengekod atur cara berdasarkan amali aplikasi
4.3.2 Membina nilai pemboleh ubah untuk proses pengekodan

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Membina pemboleh ubah untuk mengira skor bagi permainan yang
dihasilkan.
Menguji atur cara yang telah dihasilkan

Aktiviti 1. Murid membina pemboleh ubah bagi mengira skor bagi permainan
yang dihasilkan.
2. Murid menyambung proses pengekodan permainan Kucing dan
Rama Rama.

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK
MINGGU KE-31 / 4- 8 SEPTEMBER 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 4-8 sept 2017 / 12.30-1.30

4.1.MEREKA BENTUK ATUR CARA


Fokus

Standard Pembelajaran:
4.3.1 Mengekod atur cara berdasarkan amali aplikasi
4.3.2 Membina nilai pemboleh ubah untuk proses pengekodan

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Membina pemboleh ubah untuk mengira skor bagi permainan yang
dihasilkan.
Menguji atur cara yang telah dihasilkan

Aktiviti 1. Murid membina pemboleh ubah bagi mengira skor bagi permainan
yang dihasilkan.
2. Murid menyambung proses pengekodan permainan Kucing dan
Rama Rama.

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK
MINGGU KE-32 / 11-15 SEPTEMBER 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 11 September 2017 / 12.30-1.30

4.1.MEREKA BENTUK ATUR CARA


Fokus

Standard Pembelajaran:
4.3.1 Mengekod atur cara berdasarkan amali aplikasi
4.3.2 Membina nilai pemboleh ubah untuk proses pengekodan

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Membina pemboleh ubah untuk mengira skor bagi permainan yang
dihasilkan.
Menguji atur cara yang telah dihasilkan

Aktiviti 1. Murid membina pemboleh ubah bagi mengira skor bagi permainan
yang dihasilkan.
2. Murid menyambung proses pengekodan permainan Kucing dan
Rama Rama.

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK
MINGGU KE-32 / 11-15 SEPTEMBER 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 MAJU

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 11 September 2017 / 11.30-12.30

4.1.MEREKA BENTUK ATUR CARA


Fokus

Standard Pembelajaran:
4.3.1 Mengekod atur cara berdasarkan amali aplikasi
4.3.2 Membina nilai pemboleh ubah untuk proses pengekodan

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Membina pemboleh ubah untuk mengira skor bagi permainan yang
dihasilkan.
Menguji atur cara yang telah dihasilkan

Aktiviti 1. Murid membina pemboleh ubah bagi mengira skor bagi permainan
yang dihasilkan.
2. Murid menyambung proses pengekodan permainan Kucing dan
Rama Rama.

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK
MINGGU KE-33 / 18-22 SEPTEMBER 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 MAJU

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 18 September 2017 / 11.30-12.30

4.1.MEREKA BENTUK ATUR CARA


Fokus

Standard Pembelajaran:
4.3.1 Mengekod atur cara berdasarkan amali aplikasi
4.3.2 Membina nilai pemboleh ubah untuk proses pengekodan

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Membina pemboleh ubah untuk mengira skor bagi permainan yang
dihasilkan.
Menguji atur cara yang telah dihasilkan

Aktiviti 1. Murid membina pemboleh ubah bagi mengira skor bagi permainan
yang dihasilkan.
2. Murid menyambung proses pengekodan permainan Kucing dan
Rama Rama.

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK
MINGGU KE-33 / 18-22 SEPTEMBER 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 18 September 2017 / 12.30-1.30

4.1.MEREKA BENTUK ATUR CARA


Fokus

Standard Pembelajaran:
4.3.1 Mengekod atur cara berdasarkan amali aplikasi
4.3.2 Membina nilai pemboleh ubah untuk proses pengekodan

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Membina pemboleh ubah untuk mengira skor bagi permainan yang
dihasilkan.
Menguji atur cara yang telah dihasilkan

Aktiviti 1. Murid membina pemboleh ubah bagi mengira skor bagi permainan
yang dihasilkan.
2. Murid menyambung proses pengekodan permainan Kucing dan
Rama Rama.

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK
MINGGU KE-37 / 23-27 OKTOBER 2017
Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Jaya

Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 23/10/ 2017 / 12.30-1.30

4.1.MEREKA BENTUK ATUR CARA


Fokus

Standard Pembelajaran:
4.3.1 Mengekod atur cara berdasarkan amali aplikasi
4.3.2 Membina nilai pemboleh ubah untuk proses pengekodan

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Membina pemboleh ubah untuk mengira skor bagi permainan yang
dihasilkan.
Menguji atur cara yang telah dihasilkan

Aktiviti 1. Murid membina pemboleh ubah bagi mengira skor bagi permainan
yang dihasilkan.
2. Murid menyambung proses pengekodan permainan Kucing dan
Rama Rama.

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK

MINGGU KE-37 / 23-27 OKTOBER 2017


Mata Pelajaran dan Kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi / 6 Maju
Tema/Tajuk Penghasilan dan Pengujian Atur Cara

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 23/10/ 2017 / 11.30-12.30

4.1.MEREKA BENTUK ATUR CARA


Fokus

Standard Pembelajaran:
4.3.1 Mengekod atur cara berdasarkan amali aplikasi
4.3.2 Membina nilai pemboleh ubah untuk proses pengekodan

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
Membina pemboleh ubah untuk mengira skor bagi permainan yang
dihasilkan.
Menguji atur cara yang telah dihasilkan

Aktiviti 1. Murid membina pemboleh ubah bagi mengira skor bagi permainan
yang dihasilkan.
2. Murid menyambung proses pengekodan permainan Kucing dan
Rama Rama.

EMK Nilai Murni – Bekerjasama dalam kumpulan,bersyukur(kemudahan yang


ada masa kini dibantu oleh aturcara komputer)
Keusahawanan- Pekerjaan (Pengaturcaraan Komputer

Bahan Bantu Belajar Komputer, Projektor, CD TMK Tahun 6 , Buku Teks ,Perisian Powerpoint
IMPAK
MINGGU KE-39 6 -10 NOV 2017
Mata Pelajaran dan Kelas TMK 6 JAYA

Tema/Tajuk Pengurusan Peperiksaan Akhir Tahun

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 06/11/ 2017 / 12.30-1.30

Fokus
- Pengurusan Peperiksaan dan Ulangkaji Soalan Peperiksaan
Akhir Tahun.

Objektif Mengurus Peperiksaan dan Ulangkaji Soalan Peperiksaan Akhir


Tahun bagi Peperiksaan TMK

Aktiviti - Pengurusan Penghantaran Projek TMK


- Pengurusan Markah Peperiksaan

EMK

Bahan Bantu Belajar


IMPAK
MINGGU KE-40 13 -17 NOV 2017
Mata Pelajaran dan Kelas TMK 6 JAYA

Tema/Tajuk Pengurusan Peperiksaan Akhir Tahun

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 13 /11/ 2017 / 12.30-1.30

Fokus
- Pengurusan Peperiksaan dan Ulangkaji Soalan Peperiksaan
Akhir Tahun.

Objektif Mengurus Peperiksaan dan Ulangkaji Soalan Peperiksaan Akhir


Tahun bagi Peperiksaan TMK

Aktiviti - Pengurusan Penghantaran Projek TMK


- Pengurusan Markah Peperiksaan

EMK

Bahan Bantu Belajar


IMPAK
MINGGU KE-41 20 -24 NOV 2017
Mata Pelajaran dan Kelas TMK 6 JAYA

Tema/Tajuk Pengurusan Peperiksaan Akhir Tahun

Hari/ Tarikh/ Masa Isnin / 20 /11/ 2017 / 12.30-1.30

Fokus
- Pengurusan Peperiksaan dan Ulangkaji Soalan Peperiksaan
Akhir Tahun.

Objektif Mengurus Peperiksaan dan Ulangkaji Soalan Peperiksaan Akhir


Tahun bagi Peperiksaan TMK

Aktiviti - Pengurusan Penghantaran Projek TMK


- Pengurusan Markah Peperiksaan

EMK

Bahan Bantu Belajar


IMPAK