Anda di halaman 1dari 1

Tugasan Apresiasi Muzik

Tugasan 1 : Penulisan Akademik (45%) / 1500pp 2/04/2018


a) Esei yang menghuraikan kategori dan jenis-jenis alat muzik kanak-kanak.
b) Peranan muzik dalam perkembangan kognitif dan perkembangan sosial emosi.
c) Cara untuk bermain alat perkusi. (kaitakan dengan pembelajaran langsung, koperatif dan
inkuiri penemuan)

Tugasan 2 : Membuat projek bermain (40%) 2/04/2018

Tugasan 3 : Penulisan pelaporan (15%) 9/04/2018


a) Melaporkan tentang latihan dan pelaksanaan persembahan. ( kelemahan dan kekuatan )

Anda mungkin juga menyukai