Anda di halaman 1dari 256
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH EKONOMI TINGKATAN 5 BUKU TEKS Penulis Mazlan bin Hj. Shari Phang Hang Kuok Karthikeyan A/L V, Devakaran Nair Editor Choong Pui Kee ‘Syazwani binti Mokhtar Tan Yi Hang, Pereka Bentuk Mustrator Zulkitli bin Kusiar Mohammad Hafiz bin ‘Mohamad Nor ‘ZBTUENTERPRISE, 2017 KEMENTERIAN, PENDIDIKAN MALAYSIA KPM2017 ISBN 978-983-3485-11-6 Zeti Enterprise ingin meralamkan CCetakan Pertama 2017 ppenghargaan kepada organisa dan orang a perseorangan yang telah membantu dalam ‘© Kementerian Pendidikan Malaysia lee mint scum raid ak Cipta Terpelihara. Mana-mana bahan dalam buku ini tidak dibenarkan diterbitkan setmula,disimpan dalam cara yang boleh + Jawatankuasa Penambahbsikan PrufMuka Surt, Bahagian Buku Tels (BBT), ‘Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) el sterang Den cr Bik Sei ee dala staan enna cr bik dengan PrufMoka Suit BBT, KOM toni cari, pngsabarn ela + Sawatanktaes Pryor Nasa Shap dengan eta pate pe es ehorron eri Ja daria Reta ae eee Feng Peljaran Mali, Rementrion res Penton Mala. Perndingan take + Bahagian PombangunanKariulum, KPM tepada pean ol sna honor rare Weeetenara ee Eee gato Reba eee rast pase + Jaton Peragkaan Maas pn + Peden Poul Mala No. Jaan Bi 19, sera ivi yg tbat Taman Wavaan Peindstin ee ee $000 pat Pao treleeghapran penettan Baka nor! Johor Darul Takzim, ‘Tingkatan 5, Malai Peet eee “Tel 607-433 8368 Fstap eo iar ee a Fas: 6074339368 {eit mentanon tomaan rhdep Emel: xienerprise@yahoa.com cere ree Reka tak dan ath Peeeigs eee ae Za Enero ee aeeaes : i seseenea pera hak Mota apts Daly rap a, Oa pak iz tap teks: 11 pe penerbit ingin memohon maaf| Dives ale pita yang betensn, Peni ha cpa Ctakapi Sdn Bh Cebit date satan fa meal No.2, alan Sri Ehsan Satu, pik poe aga pengharean Jang ee ie eee St ee ee ee ae eer 52100 Kuala Lumpur, Malaysia yang berikutnya, Kandungan Pendahuluan Bab1 Ekonomi dan Kerajaan 1.1 Peranan Kerajaan dalam Ekonor 1.2 Penunjuk Ekonomi 1.3 Alat DasarEkonomi Peta Konsep Rumusan Refleksi Istilah BMI Latihan Sumatif.1 Kajian Kes Kerja Tugasan Malaysia dan Ekonomi Global 21 Globalisas 120 22 Perdagangan Antarabangsa 140 24 Kadar Pertukaran Asing 202 os Peta Konsep 224 Rumusan 26 Refleksi ne — Istilah BM-BI 228 | Latihan Sumatif2 229 Keajian Kes 23, Kerja Tugesan 234 Glosari 235 Bibliografi 244 Indeks 245

Anda mungkin juga menyukai