Anda di halaman 1dari 2

Latih Tubi

1. Reka cipta dapat mewujudkan sikap yang berikut, kecuali...


A pasif.
B inventil
C kreatif
D inovatif.

2. Antara proses mereka cipta yang berikut, yang manakah langkah yang paling awal dilakukan?
A membina projek
B membuat persembahan
C penyelesaian masalah
D penyataan masalah

• mengandungi maklumat lengkap berkaitan dengan projek reka cipta


• disediakan oleh pereka cipta
• mengandungi jadual kerja

3. Penyataan di atas adalah berkaitan dengan...


A buku idea.
B lukisan projek.
C idea reka cipta.
D penyataan masalah.

4. Antara yang berikut, manakah yang bukan bahan untuk membuat projek reka cipta?
A kayu
B plastik
C makanan
D papan lapis

5. Aspek pertama untuk suatu projek reka cipta adalah...


A nilai, C idea.
B sikap. D kemahiran

6. Alatan di atas digunakan untuk...


A menanda. C melicin.
B membentuk. D memotong
Isi tempat yang kosong yang berikut dengan ayat yang sesuai.

• lukisan projek • reka cipta • buku idea

• kreativiti • kehendak persekitaran

1. Seseorang itu dapat mencetuskan


• idea-idea baru dengan
• adanya _________________.
persekitaran
2. ______________ mewujudkan persekitaran
seseorang yang bersikap kreatif, inovatif, dan inventif

3. Masalah dapat dikenal pasti dengan memerhatikan keadaan ____________________

4. Sesuatu projek harus memenuhi _______________ diri sendiri dan pengguna lain:

5. Idea yang tercetus perlu dilakarkan dalam ___________.

6. ________________ perlu disediakan sebelum sesuatu projek dibina.

Padankan kata-kata di bawah dengan keterangannya yang betul

1. Kreatif A. • Idea luar biasa

2. • persekitaran
Reka cipta B. • Lakaran sesuatu projek

3. • persekitaran C. • Proses mengumpulkan, merekodkan dan


Lukisan kerja
menyimpan maklumat reka cipta
4. D.
• persekitaran
Buku idea • Usaha menyusun bahan secara terancang bagi
menghasilkan produk baru
5. E.
• persekitaran
Pendokumentasia • Buku catatan maklumat dan aktiviti reka cipta
n

• persekitaran