Anda di halaman 1dari 2

SULIT 1 031

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SUNGAI GETAH


08100 BEDONG, KEDAH DARUL AMAN.

UJIAN SIRI I TAHUN 2018


BAHASA MELAYU PENULISAN TAHUN 5

NAMA PELAJAR: ……………………………………… TARIKH: …………. MASA: 1 JAM 15 MINIT

BAHAGIAN A
[20 markah]

Gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga kebersihan dan keceriaan kawasan rumah.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara-cara tersebut.

Tulis satu ayat yang lengkap bagi setiap gambar.

CARA-CARA MENJAGA
KEBERSIHAN DAN
KECERIAAN KAWASAN
RUMAH

[Lihat halaman sebelah


SULIT 2 031

BAHAGIAN B
[15 markah]
[Masa dicadangkan: 25 minit]

Hubungan kekeluargaan perlu dipelihara untuk kebahagiaan.


Berdasarkan gambar di bawah, tulis ulasan tentang cara-cara mengeratkan hubungan
kekeluargaan sesama ahli keluarga dalam bentuk perenggan.
Panjang ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 patah perkataan.

CARA-CARA MENGERATKAN HUBUNGAN KEKELUARGAAN

➢ Menjamu selera bersama-sama ahli


keluarga

➢ Menonton televisyen bersama-sama


ahli keluarga semasa waktu lapang

➢ Bermain dengan ahli keluarga

BAHAGIAN C
[25 markah]
[Masa dicadangkan: 35 minit]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya karangan kamu hendaklah antara 70 hingga 100 patah perkataan.

Soalan 1
Kamu telah menyertai program motivasi yang dianjurkan oleh sekolah. Ceritakan pengalaman
kamu tersebut.

ATAU

Soalan 2
Aku sebuah kereta nasional.

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

.................................... .................................... ....................................


(G.NAGARAJAN) (R.JEYANTHI)
Guru BM Tahun 5 Ketua Panitia BM

[Lihat halaman sebelah

Anda mungkin juga menyukai