Anda di halaman 1dari 1

SULIT 23/1

Nama pelajar : ________________________________________


Kelas : ____________
23/1
Geografi
Mac 2018 Tingkatan : _________________________
2018
K1 jam

UJIAN BULAN MAC TAHUN 2018


GEOGRAFI
TINGKATAN 1

Kertas 1
SATU JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak.

2 Kertas ini terdiri daripada 2 bahagian iaitu, Bahagian A (Objektif) dan Bahagian B (Subjektif)

3 Bahagian A, Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan

4 Bahagian B ,jawab pada kertas.

5 Jawab semua soalan.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

.............................................. .............................................
(NORHIDAYAH BT LATIF) (SARIYAH BT MOHD TARMIZI)
Penggubal soalan Guru Kanan Mata Pelajaran
Kemanusiaan

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah]


SULIT