Anda di halaman 1dari 5

Jawab semua soalan di bawah.

A) Lengkapkan lirik lagu “Negaraku” di bawah dengan betul.

Tuhan Raja kita


dan Negaraku Rakyat

Tajuk: Negaraku

__________,

Tanah tumpahnya darahku,

__________ hidup,

Bersatu _____ maju,

Rahmat bahagia,

__________ kurniakan,

__________ kita, selamat bertakhta,

Rahmat bahagia,

Tuhan kurniakan,

Raja _____________, selamat bertakhta.

(12 markah)

1
B) Lengkapkan lirik lagu “Ca Ca Capan” di bawah dengan betul.

empat Ca enam pan

Tajuk: Ca Ca Capan

Satu dua tiga _______,

Sapu jari dengan cat,

Lima _______ tujuh lapan,

Guna jari untuk capan,

Ca ca ca pan pan ______,

______ ca ca pan pan pan,

Satu dua tiga empat,

Lima enam tujuh lapan,

Capan.

(8 markah)

2
C) Padankan bunyi dengan gambar yang diberikan.

1. Ting-ting-ting

2. Dum-dum-dum

3. Tik-tok-tik

4. Vroom-vroom

5. Miau-miau

(10 markah)

3
D) Padankan jawapan yang tepat sama ada tempo cepat atau
lambat.

CEPAT

LAMBAT

(10 markah)

4
E) Tandakan ( /) pada bunyi yang kuat dan (X) pada bunyi yang
lembut.

1) 2)

3) 4)

5)

(10 markah)