Anda di halaman 1dari 21

MAPPING RAK BOX

NUT HPM
TUMPUKAN SPECK GAMBAR TUMPUKAN SPECK GAMBAR

4 4
3 3
2 2
1 1
1 1
2 2
3 3
4 4
MAPPING RAK BOX NU
A B C
SPECK GAMBAR SPECK GAMBAR SPECK GAMBAR

TINGKAT 1
SISI KANAN

TINGKAT 2

NUT (94061- NUT (90306-


TINGKAT 3 NUT NISSAN 06001) SX8-T010)

TINGKAT 4
NUT (90306- NUT (90306- NUT (90306-
TFO-3000) TFO-3000) TFO-3000)
TINGKAT 1

TINGKAT 2
NUT 94061- NUT 94063- NUT 94063-
05001 08000 08000
SISI KIRI

TINGKAT 3
NUT 90302 NUT 70216- NUT 70216-
-SA7-3000 634-3000 634-3000

TINGKAT 4
NUT (90306- NUT (90306- NUT (90306-
TFO-3000) TFO-3000) TFO-3000)
AK BOX NUT HPM
D E
SPECK GAMBAR SPECK GAMBAR

NUT 90302-
SP0-3000

NUT (90306-
TFO-3000)
NUT 90303- NUT 90303-
SLJ-3000 SLJ-3000

NUT 70216- NUT 70216-


634-3000 634-3000

NUT (90306-
TFO-3000)
LAYOUT RAK BOX CK
A B C
SPEC GAMBAR SPEC GAMBAR SPEC GAMBAR

NUT M14 NUT M14 NUT M14


TINGKAT 4 (90306-TFO- (90306-TFO- (90306-TFO-
3000) 3000) 3000)

NUT WELD M8
NUT M6 (94061- NUT M6 (94061-
SISI KANAN

TINGKAT 3 (90302-SA7-
06001) 06001) 3000)

NUT WELD M8
NUT M6 (94061- NUT M6 (94061-
TINGKAT 2 (90302-SA7-
06001) 06001) 3000)

NUT M14 NUT WELD M8


NUT M6 (94061-
TINGKAT 1 (90306-TFO- (90302-SA7-
06001) 3000) 3000)
NUT M14 NUT M14 NUT M14
TINGKAT 4 (90306-TFO- (90306-TFO- (90306-TFO-
3000) 3000) 3000)

NUT 7/16' NUT 7/16'


NUT 90302
TINGKAT 3
-SA7-3000 (70216-634- (70216-634-
SISI KIRI

3000) 3000)

TINGKAT 2
NUT M5 NUT M8 NUT M8
(94061-05001) (94063-08000) (94063-08000)

NUT M5 NUT M8 NUT 7/16'


TINGKAT 1 (70216-634-
(94061-05001) (94063-08000) 3000)
K BOX CKD HPM
D E
SPEC GAMBAR SPEC GAMBAR

NUT M14 NUT 7/16'


(90306-TFO- (90302-SP0-
3000) 3000)

NUT 7/16'
NUT M6 (90306- (90302-SP0-
SX8-T010) 3000)

NUT M10
NUT M6 (90306- (90330-SEO-
SX8-T010) A000)

NUT M10
NUT M6 (90306- (90330-SEO-
SX8-T010) A000)
NUT M14 NUT 7/16'
(90306-TFO- (70216-634-
3000) 3000)

NUT 7/16' NUT 7/16'


(70216-634- (70216-634-
3000) 3000)

NUT M10 NUT M10


(90303-SLJ- (90303-SLJ-
3000) 3000)

NUT M14 NUT M10


(90306-TFO- (90303-SLJ-
3000) 3000)
LAYOUT RAK BOX CK
A B C
SPEC GAMBAR SPEC GAMBAR SPEC GAMBAR

NUT M14 NUT M14 NUT M14


TINGKAT 4 (90306-TFO- (90306-TFO- (90306-TFO-
3000) 3000) 3000)

NUT WELD M8
NUT M6 (94061- NUT M6 (94061-
SISI KANAN

TINGKAT 3 (90302-SA7-
06001) 06001) 3000)

NUT WELD M8
NUT M6 (94061- NUT M6 (94061-
TINGKAT 2 (90302-SA7-
06001) 06001) 3000)

NUT M14 NUT WELD M8


NUT M6 (94061-
TINGKAT 1 (90306-TFO- (90302-SA7-
06001) 3000) 3000)
NUT M14 NUT M14 NUT M14
TINGKAT 4 (90306-TFO- (90306-TFO- (90306-TFO-
3000) 3000) 3000)

NUT 7/16' NUT 7/16'


NUT 90302
TINGKAT 3
-SA7-3000 (70216-634- (70216-634-
SISI KIRI

3000) 3000)

TINGKAT 2
NUT M5 NUT M8 NUT M8
(94061-05001) (94063-08000) (94063-08000)

NUT M5 NUT M8 NUT 7/16'


TINGKAT 1 (70216-634-
(94061-05001) (94063-08000) 3000)
K BOX CKD HPM
D E
SPEC GAMBAR SPEC GAMBAR

NUT M14 NUT 7/16'


(90306-TFO- (90302-SP0-
3000) 3000)

NUT 7/16'
NUT M6 (90306- (90302-SP0-
SX8-T010) 3000)

NUT M10
NUT M6 (90306- (90330-SEO-
SX8-T010) A000)

NUT M10
NUT M6 (90306- (90330-SEO-
SX8-T010) A000)
NUT M14 NUT 7/16'
(90306-TFO- (70216-634-
3000) 3000)

NUT 7/16' NUT 7/16'


(70216-634- (70216-634-
3000) 3000)

NUT M10 NUT M10


(90303-SLJ- (90303-SLJ-
3000) 3000)

NUT M14 NUT M10


(90306-TFO- (90303-SLJ-
3000) 3000)
NUT M14 NUT M14
(90306-TFO-3000) (90306-TFO-
3000)

NUT M6 NUT M6
(94061-06001) (94061-06001)

NUT M6
(94061-06001) NUT M6
(94061-06001)

NUT M6 NUT M14


(94061-06001) (90306-TFO-
3000)

NUT M14 NUT M14


(90306-TFO-3000) (90306-TFO-
3000)

NUT 90302 - NUT 7/16'


SA7-3000 (70216-634-3000)

NUT M5 NUT M8
(94061-05001) (94063-08000)

NUT M5 NUT M8
(94061-05001) (94063-08000)
NUT M14 NUT M14
(90306-TFO-3000) (90306-TFO-3000)

NUT WELD M8
(90302-SA7- NUT M6
3000) (90306-SX8-T010)

NUT WELD M8
(90302-SA7- NUT M6
3000) (90306-SX8-T010)

NUT WELD M8
(90302-SA7- NUT M6
3000) (90306-SX8-T010)

NUT M14 NUT M14


(90306-TFO- (90306-TFO-
3000) 3000)

NUT 7/16' NUT 7/16'


(70216-634-3000) (70216-634-3000)

NUT M8 NUT M10


(94063-08000) (90303-SLJ-3000)

NUT 7/16' NUT 7/16'


NUT 7/16' NUT 7/16'
(70216-634-3000) (70216-634-3000)
NUT 7/16'
(90302-SP0-3000)

NUT 7/16'
(90302-SP0-3000)

NUT M10
(90330-SEO-A000)

NUT M10
(90330-SEO-A000)

NUT 7/16'
(70216-634-3000)

NUT 7/16'
(70216-634-3000)

NUT M10
(90303-SLJ-3000)

NUT M10
(90303-SLJ-3000)