Anda di halaman 1dari 220

ŞTEFANIA BOTEZ ION VOLCU

BRĂILA ÎN CĂRŢI POŞTALE ILUSTRATE


1896-1948
Album realizat cu sprijinul:
CONSILIULUI JUDEŢEAN BRĂILA –Preşedinte Gheorghe BUNEA STANCU
Biblioteca Judeţeană Panait Istrati Brăila
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Brăila

Ştefania Botez Ion Volcu

Br`ila [n
c`r\i po]tale ilustrate
1896-1948
album foto-documentar

Editura PROILAVIA
Brăila, 2011
Machetare grafică: Cerasela GEORGESCU
Coperta: Mihai ICHIM
Digitizare: Sorin RADU
Corectura: Aurel FURTUNĂ

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


BOTEZ, ŞTEFANIA
Brăila în cărţi poştale ilustrate : (1896-1948) : album foto-
documentar / Ştefania Botez, Ion Volcu. - Brăila : Proilavia, 2011
ISBN 978-606-8375-02-1
I. Volcu, Ion
908(498 Brăila)”1896/1948”(084)

© Biblioteca Judeţeană ˝Panait Istrati˝ Brăila

ISBN 978-606-8375-02-1
Numai Dunărea a făcut posibile toate acestea

I-a fost dat Brăilei să trăiască, mai ales în ultimul veac, câteva situaţii După aceste trei secole – aproape jumătate din istoria oraşului! –
paradoxale care o fac unică între oraşele mari ale României. Prima imagine era de aşteptat ca Brăila să revină firesc la ritmurile istoriei naţionale, dar să
amplă şi complexă care evoca viaţa oraşului nu este dată de opera vreunui păstreze izul oriental, ca majoritatea oraşelor din Balcani în care, vreme de
poet sau prozator, cum se întâmplă cu multe oraşe româneşti, ci se afla sub câteva secole au stăpânit turcii, să fie o pată de culoare între oraşele româneşti.
semnul imaginii, al artei fotografice prin câteva sute de cărţi poştale ilustrate. Dar Brăila, refuzând acest tip de destin, nu continuă nimic. Acest
Mai ales prima parte a secolului al XX-lea va fi dominată de această explozie moment este o cezură istorică în viaţa oraşului. Cu o furie care sugerează
fabuloasă a imaginii oraşului. Este un mit modern care, iată, după un veac şi ofensiva unor energii demult reprimate brăilenii au dărâmat tot, au şters
ceva încă nu şi-a epuizat resursele, încă nu dă semne de vlăguire. raiaua de pe faţa pământului. Este adevărat, nici nu era greu de dărâmat:
Alegerea unor imagini semnificative şi reprezentative, imprimarea raiaua avea, nu doar metaforic picioarele de lut. Obişnuiţi mai mult să suporte
lor pe cărţi poştale devine o afacere spectaculoasă care aducea şi alte mari teroarea istoriei acum învaţă să facă istorie. Brăilenii trăiesc până la primul
beneficii. Dacă la vremea respectivă cartea poştală ilustrată era o formă de război mondial, când se încheie spiritul secolului al XIX-lea, o perioadă de
informare şi cunoaştere, după un veac şi ceva ea devine martor obiectiv al glorie. Pe vatra vechii raiale au ridicat un oraş nou. Cu cât ne îndepărtăm în
unui tip revolut, devine document istoric despre o lume care numai aşa ni s-a timp, perioada aceasta devine vârsta aurorală a Brăilei. Efortul de a ridica
păstrat. un oraş modern pe vatra raialei de odinioară presupune energii balzaciene,
Un album impunător, care adună cea mai mare parte a cărţilor poştale mereu în ofensivă, cu gust pentru monumental şi modern.
ilustrate, cunoscute în arhive şi colecţii particulare, care evocă Brăila de la Brăila arde etapele, repetă la scară edilitară o formă a destinului românesc,
finalul secolului al XIX-lea până spre epoca interbelică spune ceva esenţial se sincronizează cu viaţa modernă a marilor oraşe-porturi. Statistici reci evocă
despre istoria oraşului. Însumate, cele 550 de cărţi poştale ilustrate formează numărul vapoarelor sau corăbiilor care acostau la cheiurile Brăilei precum şi
un excelent foto-roman, o formă paraliterară de un farmec unic şi rar în spaţiul cantităţile fabuloase de mărfuri încărcate sau depozitate în docurile portului.
românesc. Mai ales în partea a două a secolului al XIX-lea Brăila recuperează nenorocul
Dar aceste cărţi poştale ilustrate care pun în circulaţie nu numai în istorie, se întoarce la destinul ei iniţial cu o vitalitate nemaiîntâlnită la nici
în România ci şi în întreaga Europă imagini excelente ale unui oraş-grădină un oraş românesc în acea perioadă. Deşi este un oraş care mai întâi a fost
cum nu era altul în sud-estul României au un tâlc mai adânc. Fotográfii – azi desenat inginereşte, cum spunea Mihail Sebastian, şi apoi construit cu migală,
ştim bine cine erau şi, din păcate, nu le recunoaştem mari merite culturale cu simţul armoniei clădirilor monumentale cu natura, Brăila păstrează un
sau istorice – căutau acele imagini cu care doreau să agaţe cumpărătorii sau farmec unic, mereu tulburător.
expeditorii cărţilor poştale ilustrate cu aceeaşi atenţie cu care scriitorii aleg Deceniile premergătoare primului război mondial dezvoltau în marile
titlurile sau coperţile cărţilor pentru a agăţa cititorii. capitale europene un timp al crizei. Numai pentru Brăila timpul avea o altă
Având o istorie fracturată, situată nu doar la răscrucea căilor comerciale dimensiune. Cele mai multe cărţi poştale ilustrate cuprinse în acest album
ale Ţării Româneşti ci, mai ales, vorba cronicarului, în calea tuturor răutăţilor, evocă această perioadă din istoria Brăilei.
râvnită şi prădată, arsă de mai multe ori şi renăscută din cenuşă, Brăila a ajuns După trei veacuri în care a fost raia, era de aşteptat ca Brăila să rămână
în zorii lumii moderne fără o prea mare zestre. Cu un ev mediu tulbure, ultima redută a lumii orientale în spaţiul românesc. Este doar o prejudecată
fără vreo urmă de Renaştere sau Iluminism – perioade care au însemnat care a funcţionat îndelung. Oricât de atent am privi aceste cărţi poştale
momente de emergenţă pentru multe oraşe din cele trei provincii româneşti ilustrate nu vom putea identifica dimensiunea levantină a Brăilei, dimensiune
– debranşată, prin statutul de raia, de la istoria naţională, Brăila trăieşte, după la care istoria ar putea să o îndreptăţească.
1829 un nou început. În cele trei secole cât a fost raia turcească Brăila a trăit În aceste cărţi poştale ilustrate este nu atât asfinţit de Asie cât mai
un fel de boicot al istoriei, ca să cităm celebrul termen blagian. degrabă răsărit de Europă, ca să parafrazăm titlul unui roman de Fănuş

5
Neagu. Nu Bucureştiul sau Iaşiul – cele două oraşe mari româneşti unde au treabă. Ei dau străzii brăilene un fel de frenezie fără seamăn, dacă nu a
bonjuriştii şi işlicarii încă mai polemizau steril – sunt oraşele româneşti muncii, în mod sigur a vieţii. Cafenele moderne îşi întind mese şi scaune
cele mai apropiate de valorile occidentale. Fără nicio îndoială, până la simple până la marginea trotuarului, ca pe marile bulevarde pariziene.
primul război mondial Brăila a fost cel mai occidental oraş românesc. Este aici o adevărată istorie a modei. Bărbaţii purtau pălării moderne,
La o privire atentă ilustratele evocă un oraş în care construcţia de fetru. Canotiera şi gambeta erau la mare căutare. Adesea apare chiar
modernă, adesea monumentală, are de cele mai multe ori în preajmă parcul jobenul. Purtau cămăşi albe, cu cravată sau lavalieră. Vestoanele aveau
sau grădina exemplar amenajate. Omul a intervenit în devălmăşia vegetală croială modernă în stilul european. Pantalonii erau strâmţi, elegant croiţi,
specifică Bărăganului, a disciplinat natura, i-a dat spor de frumuseţe. în culori sobre. Adesea se poartă redingota. Păreau funcţionari, oameni de
Din aceste cărţi poştale ilustrate reiese că Brăila nu este cu nimic sub afaceri, mici meseriaşi. De asemenea, o paradă a modei occidentale dădeau
frumuseţea oraşelor-porturi de la Mediterana, oraşe coapte de soare, sub femeile. Au rochii lungi, cu volane, cu pălării mari, elegante. Adesea au
lumina eternă a zilei de vară. umbreluţe de soare.
Fotografii par a fi iniţiaţi în tainele unui oraş modern. Sunt alese Nimic pestriţ, levantin. Lipsesc din cadru bragagii, limonagii, salepgiii.
cu grijă locuri reprezentative: parcul, gara, teatrul, bulevardul, cafeneaua, O singură dată, într-un colţ de imagine, uitată, apare sacaua. Tramvaiul
berăria, hipodromul, hotelul, tramvaiul electric, clădirile monumentale. electric modern îşi împarte gloria cu trăsura clasică. Ai zice că mereu este
Este aici toată recuzita unei imagini moderne. mâna unui regizor care vrea să impună o anumită imagine a Brăilei. Ceea
Nu apare niciodată mahalaua care, probabil, trebuie să fi fost. ce surprinde este modernitatea vestimentară. Legenda unui oraş prosper
Curiozitatea fotografului nu trece dincolo de pod, în legendara Brăiliţă, nu - la vremea aceea cel mai prosper oraş al României - se confirmă. Opinca,
coboară dincolo de Bulevardul Carol I, de strada Victoriei şi Gară. iţarii, cămaşa lungă, ţărănească au rămas numai în grupul statuar ridicat în
Comorofca, Cetăţuia şi Carachioi, legendarele cartiere evocate de cinstea împăratului Traian.
Panait Istrati în povestirile sale, nu prezintă interes. Deşi este oraş de câmpie, deşi are în preajmă Bărăganul şi balta,
Este limpede că se dorea impunerea unei anumite imagini despre spaţii de mare abundenţă vegetală, Brăila, aşa cum este ea evocată în cărţile
Brăila. Aceste cărţi poştale ilustrate evocă doar un Centru. De aici şi poştale ilustrate, dovedeşte o pasiune flamandă pentru flori. În grădinile
până în mahalalele oraşului, până în satele din preajma Brăilei sau în baltă şi parcurile oraşului natura este stilizată. Pretutindeni vezi combinaţii de
călătoria nu era doar în spaţiu, pe drumurile noroioase ale Bărăganului, ci culori şi forme, aranjamente florale. Nimic nu este lăsat la întâmplare.
mai ales, se călătorea în Timp. Omul nu mai gustă natura în ipostaza ei sălbatică. Salcâmii, celebrii salcâmi
Alungată din spaţiile sale seculare, sufocată de efortul creator ai oraşului, cei care alcătuiau până nu demult tuneluri umbroase prin care
evident, dominată de noile mentalităţii moderne, mentalităţile orientale de-abia mai zăreai cerul, aveau la anul 1900 coroanele aranjate rotund, ca
se metamorfozează, se ascund în cotloanele sufletelor şi izbucnesc ca un nişte baloane vegetale.
gheizer la începutul perioadei interbelice în povestirile lui Panait Istrati. E clar, Brăila nu avea nimic din prăfoasele târguri ale României de
Clădirile monumentale din cărţile poştale ilustrate de la anul 1900 la începutul secolului al XX-lea. Cine susţine că Brăila este fiica Dunării
există şi azi. Le privim cu o anumită curiozitate să vedem cum s-au păstrat, spune un mare adevăr şi nu o metaforă. Neîndoielnic, Brăila datorează
dar ochiul curios alunecă pe detalii. Este în aceste cărţi poştale ilustrate o Dunării tot sporul ei de civilizaţie şi prosperitate. De-abia când coboară în
adevărată cronică a Brăilei. Tot farmecul lor este dat de imaginea oamenilor. port fotograful surprinde primele scene de muncă. Puzderia de căruţaşi din
Străzile Brăilei, aşa cum apar ele în majoritatea cărţilor poştale ilustrate faţa portului sau din docuri evocă o altă lume decât cea de pe Strada Regală.
nu sunt doar curate, cu macadamul bine pus, cu borduri drepte şi pomi Lumea din port este mai aspră. Dunărea are maluri râpoase, neamenajate,
cu coroana ajustată. Mai importantă decât orice este imaginea oamenilor fără nicio preocupare pentru confort şi frumuseţe. Aici şi-a făcut educaţia
de atunci. sentimentală, în sens flaubertian, Panait Istrati.
Farmecul acestor sute de cărţi poştale, din vremea gloriei fotografiei, Mai devreme cu un sfert de veac decât romanele lui Panait Istrati
este dat de această umanitate care populează imaginile. De la anul 1896 şi Mihail Sebastian şi mai devreme cu trei sferturi de veac de povestirile
când datează prima carte poştală ilustrată până în preajma celui de-al şi romanele lui Fănuş Neagu, acest excepţional foto-roman spune, pentru
doilea război mondial, oamenii formează un personaj colectiv, ca-n marile cine ştie să-l privească în profunzime, adevărurile esenţiale despre Brăila.
romane. Ca toate marile oraşe moderne, Brăila are străzile foarte animate. Prof. dr. Viorel COMAN
Este un amestec ciudat de oameni cu treabă şi oameni care doar par că
6
Notă introductivă

Cartea poştală ilustrată constituie un document ce poate fi privit din de francatură (ştampilele şi seria timbrelor poştale aplicate), ex libris-ul cât şi o
mai multe unghiuri de vedere. Astfel o colecţie alcătuită în timp poate oglindi informaţie succintă despre imaginea prezentată.
istoria unei localităţi, poate deveni obiectul unei tematici etc. Timbrele poştale incluse în acest album sunt prezentate, la final, în ordinea
Îndeletnicirea de a strânge şi studia cărţile poştale ilustrate se numeşte cronologică a punerii lor în circulaţie. Am evidenţiat următoarele elemente:
cartofilie. Desigur, cărţile poştale ilustrate circulate pot fi studiate şi din punct de denumirea emisiunii, anul, valoarea şi culoarea mărcii poştale. Descrierea s-a făcut
vedere filatelic sau al corespondenţei. Atunci când corespondenţa aduce date noi conform cataloagelor filatelice româneşti din anii 1974, 1984 şi 2009. Clişeele
privind localitatea, anumite clădiri, cartea poştală respectivă se constituie într-un mărcilor poştale cât şi a cărţilor poştale ilustrate sunt reproduse în mărimea
document istoric, de arhivă, deosebit de preţios. originală a acestora.
Albumul de faţă îndeplineşte un mai vechi deziderat al celor două instituţii Valoarea estetică a unor piese de cartofilie din prezentul album nu poate fi
brăilene, Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Brăila şi Biblioteca Judeţeană întrecută decât de vechimea altora, realizate tipografic într-o tehnică impecabilă.
Panait Istrati Brăila, pentru valorificarea cărţilor poştale ilustrate pe care le au Uneori, conservarea unor cărţi poştale ilustrate lasă de dorit, dar parfumul Brăilei
în colecţii. de altădată rămâne prezent peste ani.
Cărţile poştale ilustrate prezente în acest album redau o gamă variată Cărţile poştale ilustrate au servit, în toate perioadele, în diverse scopuri:
de subiecte: clădiri monumentale, biserici şi procesiuni religioase, aspecte din bilete de binefacere pentru biserici, societăţi de ajutorare, felicitări, reclame
activitatea Portului Brăila, staţiunea Lacu Sărat, momente festive şi tradiţii locale pentru hoteluri, staţiuni, popularizarea unor personalităţi etc. Exemplul cel mai
din Brăila etc. Albumul conţine o selecţie de 550 de cărţi poştale ilustrate din indicat sunt ilustratele cu staţiunea Lacu Sărat care oferă o reclamă bogată
perioada 1896 – 1948 din peste 1000 de exemplare provenite din colecţiile celor pentru a reprezenta o imagine clară a staţiunii la sfârşitul secolului al XIX-lea
două instituţii, precum şi din colecţiile private ale colecţionarilor: Iulian Panait, şi începutul secolului al XX-lea. Un aspect de publicitate care trece nivelul local
Marian Gheorghe, Nelu Ivan, ing. Constantin Rădulescu şi este structurat pe este litografia din anul 1907 cu Institutul Sfânta Maria, în imagine fiind dispuse
capitole tematice. în trei casete diferite şi Institutul din Craiova şi Turnu Severin, ilustrata fiind de
Am căutat ca, pe lângă latura de bază – iconografică - să oferim şi date mare valoare pentru cartofilia brăileană. Aspectul de binefacere poate fi ilustrat
complementare ce ţin de aspectul cărţilor poştale ilustrate şi de conţinutul şi prin cărţile poştale editate de Societatea de Patronagiu între anii 1911 – 1915.
imaginii acestora. Lucrarea se constituie într-un ALBUM foto-documentar, Semnificative în acest sens sunt şi ilustratele cu Biserica Sf. Parascheva care
explicaţiile documentare dorind să dea cititorului informaţii adiacente, celor aveau tipărit ca mesaj de sensibilizare sau îndemn civic un citat biblic. Totodată,
interesaţi de detalii dându-li-se posibilitatea consultării lucrărilor de specialitate. preţul este indicat chiar în subsolul imaginii, pe verso fiind imprimate, de regulă,
Documentarea s-a făcut cercetând atât documente din arhive cât şi lucrări de stema B.O.R. şi aplicată ştampila Eparhiei Bisericii. Probabil, aceste ilustrate
specialitate publicate (cărţi, periodice, hărţi). erau vândute enoriaşilor în biserică, la procesiuni religioase etc. pentru colectarea
Descrierea ilustratelor redă atât elementele de pe faţa şi de pe verso-ul de fonduri (vezi fig. 28 de la pag.205), ilustrata este de slabă calitate dar unică prin
acestora: titlul ilustratei, datele referitoare la editură/tipografie (denumire, adresă, imaginea Bisericii Sf. Parascheva prăbuşită în 1892.
anul, localitatea), numărul cărţii poştale, fotograful sau ilustratorul, numele şi Datarea este o problemă dificilă, fiind îngreunată de lipsa imprimării anului
localitatea destinatarului, limba textului olograf şi datarea acestuia, elementele pe cartoanele ilustrate, precum şi de o serie de particularități: cărţi poştale unde
anul este parte componentă a imaginii, dar circulată mai târziu (vezi fig. 89 de
7
la pag. 48); cărţi poştale cu anul imprimat alături de editură sau (cele mai des cărţilor poştale ilustrate era în epoca acoperită de prezentul album, inevitabilă.
întâlnite) fără an. În cazul acestora datarea se poate face după textul manuscris Aşa se explică prezenţa clişeelor Union, a celor ale unor fotografi din Galaţi
(în cazul celor circulate) unde expeditorul şi-a trecut în mici detalii datele (an, (H. Wichmann) sau Cernăuţi (Leon König) care s-au reluat în edituri/tipografii
lună, zi) sau datorită unor indicii din text. Alte modalităţi de datare se pot face brăilene. Aceste repetări le regăsim la intervale de timp mai mici sau mai
prin examinarea cu atenţie a modului de realizare a cărţilor poştale ilustrate mari, unele având mici intervenţii: fragmentarea imaginii, culori schimbate etc.
(liniatură, prezenţa înscrisului U.P.U. etc), prezenţa francaturii (timbru şi ştampilă Albumul conţine o prezentare sistematică a tipografiilor, atelierelor fotografice
poştală) care prin consultarea cataloagelor filatelice, a ştampilelor de poştă pot şi editurilor ce au emis cărţi poştale ilustrate cu subiect brăilean, ordonate pe
releva cu aproximaţie tipărirea şi circulaţia acestora. Din păcate, unele dintre ele oraşe în ordine alfabetică. Conform acestei liste au fost tipărite/editate atât în ţară
sunt deteriorate sau au fost dezlipite de aşa-zişi filatelişti. (Craiova, Constanţa, Galaţi, Bucureşti), cât şi în străinătate (Cernăuţi, Dresda,
Cu siguranţă nu am descoperit prima carte poştală ilustrată brăileană dar Berlin, Hamburg, Leipzig).
una dintre primele este litografia cu fig. 1 de la pag. 203, reprezentând hora, Cărţile poştale ilustrate din timpul ocupaţiei germane a Brăilei din anii
leagănul, dansul popular din Brăila de la 1896. 1916-1918 au fost realizate în Germania (Berlin, München) în număr mare, numai
Menţionăm că pe anumite cărţi poştale ilustrate există înscrisul Din cărţi poştale alb-negru sau sepia, pe hârtie de calitate inferioară cu înscrisuri în
colecţiunea Stăuceanu & Onofrei. Apreciem că şi în cazul Union din Bucureşti, limba germană şi rareori bilingve (probabil justificate datorită necesităţilor de
este vorba despre un atelier foto de la care editorii puteau achiziţiona clişee spre a război).
realiza şi a putea comercializa aceste cărţi poştale ilustrate. Formele de prezentare ale cărţilor poştale ilustrate au variat de la cele mai
Unele ilustrate au pe spate ex libris-ul şi semnătura unor colecţionari vechi, litografiate şi cu dimensiunile clasice până la cele liliput emise de ocupaţia
mai vechi, ştampila unor anticariate, dovadă că acestea au circulat de-a lungul germană în anul 1917 şi pliabile sub forma de burduf. Nu lipsesc nici colajele,
timpului şi au fost deţinute de diverşi colecţionari, cum ar fi: ing. Silviu Dragomir, clişee foto de mici dimensiuni şi lipite central pe cartoane în culori deschise,
Dan Marinescu, Petre Stoica etc. imprimate cu dublu chenar în relief cu motive geometrice, cărţile poştale compuse
O piesă unicat, pe care o putem plasa în categoria “realizări personale”, este cu imaginea mai multor edificii din diverse străzi sau cele cu ramă îngroșată etc.
portretul pugilistului brăilean [Leon] Apostol, circulată în anul 1926 şi francată Oricât ne-am fi străduit, am fi dus această întreprindere până la… infinit
(vezi fig. 53 de la pag. 208). De o reală valoare sunt şi cărţile poştale ilustrate întrucât atât în fondul de documente de la Serviciul Judeţean al Arhivelor
francate pe faţa ilustratei, așa zisele T.C.V.-uri sau cele emise între anii 1939- Naţionale Brăila cât şi în publicaţiile periodice şi cărţile Bibliotecii Judeţene
1944, cu ştampila cenzurii Brăila, birou care funcţiona în cadrul Prefecturii. Panait Istrati Brăila am fi găsit noi şi noi informaţii legate de cărţile poştale
Cărţile poştale ilustrate brăilene au fost în marea lor majoritate realizate în ilustrate reprezentând această localitate cu o istorie şi cu oameni atât de aparte…
tipografiile din această localitate, Brăila bucurându-se de o activitate tipografică Vom încheia explicaţiile prin a mulţumi tuturor celor care ne-au sprijinit
intensă şi, în mare parte, de excelentă calitate. S-a scris mult despre activitatea în realizarea albumului în mod special colecţionarilor care ne-au pus la dispoziţie
de editare a cărţilor poştale ilustrate a Librăriei (şi librarului) Theodor Manea. cărţile poştale pe care le deţin, doamnei Stanca Bounegru prin a cărui strădanie
Există multe cărţi poştale ilustrate multiplicate de atelierele fotografice din Brăila arhivele brăilene posedă astăzi peste 2500 de ilustrate şi, nu în ultimul rând,
(Marco Klein, Zalevski etc.) domnului Dragoş Adrian Neagu, directorul Bibliotecii Judeţene Panait Istrati
Sunt, de asemenea, mai multe cărţi poştale ilustrate care sunt realizate Brăila.
la Bucureşti (Depozitul Universal Şaraga, Ad. Maier & D. Stern etc.) precum şi Albumul Brăila în cărţi poştale ilustrate are şi o aură omagială, fiind
câteva ce sunt tipărite la Tipografia Ilustraţia din Gherla. Mulţi editori din Brăila realizat ca bilanţ specific de iconografie brăileană, la împlinirea a 130 de Bibliotecă
aveau pe lângă editură/tipografie şi librării prin care erau comercializate propriile publică la Brăila, de 530 de ani de la prima atestare documentară a judeţului
ediţii de cărţi poştale ilustrate. Relevante în acest sens sunt librăriile: La Galeria Brăila şi de 180 de ani de la înfiinţarea Arhivelor Statului din România.
de Aur Teodor Manea; Manea & Stănescu; J. Gheorghiu & Co.; Kostomyris etc.
Repetarea folosirii anumitor clişee în operaţiunea de editare/tipărire a Autorii
8
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian

1 2

3 4
9
Brăila în cărţi poştale ilustrate

5 6

7 8
10
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian

9 10

11 11 12
Brăila în cărţi poştale ilustrate

13 14

15 12 16
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian

17 18

19 20
13
Brăila în cărţi poştale ilustrate

21 22

23 14 24
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian

25 26

27 28
15
Brăila în cărţi poştale ilustrate

29 30

31 16 32
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian

33 34

35 17 36
Brăila în cărţi poştale ilustrate

37 38

39
18 40
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian

41 42

43 19 44
Brăila în cărţi poştale ilustrate

45 46

47 48
20
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian

49 50

51 52
21
Brăila în cărţi poştale ilustrate

53 54

55 22
56
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian

57 58

59 60
23
Brăila în cărţi poştale ilustrate

61 62

63 64
24
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian

65 66

67 68
25
Brăila în cărţi poştale ilustrate

69 70

71 72
26
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian

73 74

75 76
27
Brăila în cărţi poştale ilustrate

77 78

79
28 80
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian

81 82

83 29 84
Brăila în cărţi poştale ilustrate

85 86

87 88
30
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian

89 90

91 92
31
Brăila în cărţi poştale ilustrate

93 94

95
32 96
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian

97 98

99 100
33
Brăila în cărţi poştale ilustrate

101 102

103 104
34
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian

105 106

107 108
35
Brăila în cărţi poştale ilustrate

109 110

111 112
36
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian

113

115

114
37
Brăila în cărţi poştale ilustrate

115

116 117 118

38
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian

119 120

121 39 122
Brăila în cărţi poştale ilustrate

123 124

125 40
126
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian

Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian

1. Strada Misitiilor. Editura Ad. Maier & D. Stern. Bucureşti. Pasagiul Vilacros, nr.
240. Verso: text olograf în limba română, adresată domnişoarei Angela Nicolici din
Giurgiu. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare de
5 bani, verde – deschis, emisiune 1909/1914; două ştampile poştale cu data de circu-
laţie 1 septembrie Brăila şi 3 septembrie Giurgiu 1911. B.J.P.I. Brăila, cota 316. Mi-
siţii1 oficiali erau în număr de 14, numiţi de guvern, prin alegere dintre personalitățile
de vază. Ei aveau pe această stradă mici birouri unde comisionarii de cereale îşi
aduceau probele 2. Aici se negociau preţurile, după care cerealele erau descărcate în
magazii sau vapoare. În volumul Stradele Brăilei, Ioan Munteanu relevă faptul că
misiţii sau samsarii, intermediarii între vânzători şi exportatori, erau în anii 1880
numai străini, ceea ce împiedica apariţia unei puternice burghezii româneşti 3. Ca-
litatea de agent de schimb şi samsar o va obţine în anul1876 şi brăileanul Ioan C.
Lerescu4 deschizând în misitii un oficiu de samsar de mărfi, apoi un oficiu de samsar
127 interpret şi închirietor de corăbii pe care le va închide în urma lipsei de sprijin din
partea Ministerului Comerţului 5.
2. Strada Misitiilor (Port). Carte poştală ilustrată, necirculată, S.J.A.N. Brăila, colecţia
Fotografii, cota I 623. Pe această stradă existau diverse societăţi a căror existenţă
era legată de activitatea din port (import - export, transporturi, asigurări etc.). Vom
enumera câteva dintre ele:
- Societatea Fraţii Valerianos, înregistrată la 5 octombrie 1891 conform actului de
societate autentificat de Tribunalul Judeţului Brăila SI cu nr. 7328, a deschis pe strada
Misitiilor în 25 noiembrie 1908, o filială cu profil cumpărare, vânzare şi închiriere de

1 Dicţionarul explicativ al limbii române, Ediţia a II-a, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 639.
MISÍT, misiţi, s.m. 1. Persoană care mijloceşte o tranzacție comercială; intermediar, samsar. 2. (Înv.)
Emisar, sol. Persoană împuternicită cu o misiune specială; trimis; delegat. Cuvântul provine din neo-greacă,
mesitis. MISITÍE, misitii, s.f. Ocupația misitului; plată pentru serviciile misitului. - Misit + suf. -ie.
2 Maria Stoica, Brăila. Memoria oraşului. Imaginea unui oraş românesc din secolul al XIX-lea, Muz-
eul Brăilei-Editura Istros, Brăila, 2009, p. 62-63.
3 Ioan Munteanu, Stradele Brăilei, Editura Ex Libris, Brăila, 2005, p. 158.
4 Toader Buculei, Prezenţe brăilene în spiritualitatea românească, Direcţia Judeţeană pentru Cultură,
Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Brăila, Editura Ex Libris, 2004, 234. Lerescu, Ioan C. s-a născut la
Piteşti în anul 1831 şi a decedat la Brăila la 18 dec. 1895. Publicist şi ziarist, profesor, avocat a locuit în
mare parte la Brăila. A fost director la Şcoala Comercială şi Gimnaziul Real din Brăila în diverse perioade.
A fost redactor la diverse publicaţii periodice brăilene.
5 Ioan Munteanu, op. cit., pag. 159.
128 41
Brăila în cărţi poştale ilustrate
saci, muşamale şi ţoluri, cu un capital social de 150.000 lei 6. Căpitănia portului care avea ca obiectiv principal dirijarea transportului fluvial
- Leopold Brocmer & com., înregistrată la 5 mai 1909, contractul autentificat la în această parte a Dunării. Căpitănia, ca instituţie este menţionată în documente
Tribunalul Judeţului Brăila SI cu actul nr. 326/1909, profilul cereale, cu un capital încă din anul 1832, imediat după eliberarea Brăilei de sub ocupaţia otomană. La
social de 30.000 lei 7. jumătatea anului 1941 Căpitănia portului Brăila dispunea de un efectiv de 185 de
- Nicolae I. Banerta şi I.I. Niţescu, înregistrată la Tribunalul Judeţului Brăila SI soldaţi grăniceri, pe lângă garda de 45 de soldaţi şi gradaţi 13.
cu nr. 1142/1913, profil cereale import-export 8. 6. Agenţia N.F.R. Salutări din Brăila. Editura Librăria Viitorul, Apostol N.
- Gherasim N.Carantino A., S.M.Ritzinger, înregistrată la 3 februarie 1915 la Ciuntu, foto Julieta, Brăila. Verso: text olograf în limba română adresat domnului
Tribunalul Judeţului Brăila SI cu actul nr. 871/1915, profil agentură de transporturi Mihai Simionescu din Brăila. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I
fluviale 9. Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909/1914;
- Iacob Rosenthal şi Luca Teodor, înregistrată la 22 aprilie 1916 la Tribunalul timbru poştal din seria Tipografiate cu supratipar Timbru de ajutor, în valoare de
Judeţului Brăila SI cu actul nr. 2901/1916, profil exploatarea comerţului de cere- 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1915; două ştampile poştale cu data de circulaţie
ale10. 28 -29 octombrie 1915. Colecţia Iulian Panait.
- Birouri (foste magazii), imobil situat la nr. 8, a fost dobândit de Primăria 7. Agenţia de vapoare. Brăila. Editura Ştefan Tomescu. Verso: ştampila Librăriei
Brăila prin succesiune de la Maria Dascaloff, conform testamentului legalizat în Renaşterea I. Rosenberg Brăila. Carte poștală ilustrată necirculată. B.J.P.I. Brăila,
anul 1919. Spaţiul era folosit de Primărie pentru obţinerea de venituri în vederea cota 1818 (1).
susţinerii unui azil. Clădirea a fost construită în anul 1898 din zidărie masivă iar 8. Agenţia Fluvială Română. Brăila. Depositul Universal Şaraga, Bucureşti. [1925]
parterul, compus din nouă ochiuri de magazie a fost transformat de Primărie în Verso : text olograf în limba română adresat doamnei Jetty Bercovici din Galaţi.
birouri pe care le închiria 11. Francatură: ştampilă poștală indescifrabilă, timbru lipsă. S.J.A.N. Brăila, colecţia
3. Strada Misitiilor (Port). Editura Magasinului Reclama. Brăila, str. Regală, nr. 2. Fotografii, cota I 2537.
[1910]. Carte poștală ilustrată cu nr. 1749, necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota 316 (d). 9. Brăila. Agenţia N.F.R. Debarcaderul. Edit. Librăria Modernă Louis Löbel,
4. Agenţia N.F.R. Brăila. Carte poștală ilustrată, necirculată. Verso: AHB într-un Brăila, Foto: Julieta, Brăila. Verso : text olograf în limba română adresat domnului
triunghi şi reclama sub forma unui cerc cu înscrisul: Whatman, cea mai bună gumă avocat, Zamfir Saragea din Bucureşti, datat 2 aprilie 1942. Francatură: timbru
de şters. B.J.P.I. Brăila, cota 3207. poştal din seria Regele Mihai I uzuale cu suprataxă, heliogravură, timbru pentru
5. Agenţia N.F.R. Librăria şi Papetăria Modernă Louis Löbel, Brăila. str. Regală interior cu suprataxă, pentru Fondul aviaţiei, obligatoriu, în valoare de 6+1 leu,
nr. 5. Ilustraţia Gherla. 1925. Verso: text olograf în limba română, adresat dom- ultramarin, dantelat, emisiune 1940/42; timbru poştal din seria Regele Mihai
nului Gheorghe Ghe. din comuna Tichileşti, judeţul Brăila, datat 20 aprilie 1946. I uzuale, heliogravură, în valoare de 1 leu, violet, dantelat, emisiune 1940/42;
Francatură: două ştampile poştale cu data de circulaţie 21 aprilie 1946. B.J.P.I. Ştampilă cu înscrisul: 20 cenzurat Brăila 20; trei ştampile poştale cu data de
Brăila, cota 3201. Construcţia clădirii a început în anul 1906 de către antreprenorul circulaţie 2 aprilie Brăila şi 3 aprilie Bucureşti 1942. Colecţia Iulian Panait.
ing. Virgiliu Halaceanu, din Iaşi şi s-a încheiat în anul 1907 12. Aici a funcţionat 10. Agenţia N.F.R. Brăila. Verso: text olograf în limba română adresat domnului mr.
6 S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Judeţului Brăila, registru transcrierea actelor societăţilor, nr. A. Sterescu din Galaţi, datat 1 septembrie 1940. Francatură: trei timbre poştale din
6/1907-1912, filele38v, 39;
seria Regele Carol II, uzuale cu inscripţia Poşta, două în valoare de 2 lei şi unul de
7 Ibidem, filele 49v, 50.
8 Ibidem, registru transcrierea actelor societăţilor, nr. 8/1912-1915 filele 45v, 46. 1 leu, verde-deschis şi violet, heliogravură, dantelat, emisiune 1935 ; două ştam-
9 Ibidem, registru firme sociale, nr. 9/1913-1922 filele 16v, 17. pile poştale cu data de circulaţie 2 septembrie Brăila şi 3 septembrie Galaţi 1940.
10 Ibidem, filele 23v, 24. Colecţia Marian Gheorghe.
11 S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 154/1939/cazier 58,
filele 1-7. 13 Mociou, N., Iavorschi, Gh., Bounegru, S., Vidis, G. Îndrumător în Arhivele Statului Judeţul Brăila.
12 S.J.A.N. Brăila, fond Serviciul Hidraulic Brăila, dosar 31/1906, filele 34-35; dosar 8/1907, fila 173. Bucureşti, 1979, p.168-175.
42
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian
11. Brăila. Intrarea la Vamă şi Docuri. Editura Pincu Schwartz, Sucursala Adevăru- transformat în Regie Publică Comercială, Regie Autonomă a Porturilor şi Căilor
lui, Brăila. Verso: text olograf în limba greacă. Francatură: timbru poştal din seria de Comunicaţie pe Apă şi a preluat de la stat patrimoniul docurilor Brăila şi Galaţi.
Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune În docuri se efectuau primirea şi înmagazinarea grânelor sau a mărfurilor admise
1909/1914; ştampilă poştală cu data de circulaţie 25 august 1914. S.J.A.N. Brăila, prin regulament, recepţia, predarea şi expedierea diferitelor mărfuri, cerealelor,
colecţia Fotografii, cota I 387. lemnelor, cărbunilor, închirieri de spaţii pentru depozitarea unor mărfuri, închirieri
12. Intrarea în docuri. Brăila. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila. [1905]. de compartimente în antrepozitele din docuri pentru a servi ca antrepozite
Verso: U.P.U. România. Carte poştală ilustrată necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota particulare. În timpul iernii, când navigaţia era închisă, bazinele erau folosite
3209. pentru iernarea bastimentelor, plutelor etc. În scopul înmagazinării şi manipulării
13. Administraţia Docurilor. Editura Librăriei J. Vasluianu. U.P.U. Carte poştală mărfurilor, pe teritoriul docurilor se aflau pe lângă magazii de cereale şi silozuri,
ilustrată necirculată. Colecţia Iulian Panait. Clădirea administraţiei docurilor a antrepozite pentru mărfuri de import, hangare fixe şi mobile pentru manipulare, o
fost construită în anul 1891, renovată în 1919 şi adăpostea serviciul administrativ macara plutitoare de 40 tone putere 15.
al docurilor, căpitănia din port şi vama. Construcţia era flancată de alte două 15. Vedere din Docuri. Brăila. Editura Ad. Maier & D. Stern, Bucureşti, Pasagiul
pavilioane, în stânga, corpul de gardă, iar în dreapta, postul de pompieri şi vamă 14. Vilacros. U.P.U. Carte poştală ilustrată cu nr. 2157, necirculată. S.J.A.N. Brăila,
14. Docurile. Brăila. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila. Din colecţiunea colecţia Fotografii, cota I 2229.
Stănceanu & Onofrei. U.P.U. Carte poştală ilustrată necirculată. Colecţia Iulian 16. Docuri. Brăila. Editura Ad. Maier & D. Stern, Bucureşti, Pasagiul Vilacros. U.P.U.
Panait. În anul 1886 a început construirea bazinelor, cheiurilor, magaziilor şi Carte poştală ilustrată cu nr. 2151. Verso: text olograf în limba română adresat
antrepozitelor docurilor din Brăila şi Galaţi. Lucrările au fost conduse de către domnului Theodor Ionescu din Brăila. Francatură: timbru poştal din seria Regele
inginerul Anghel Saligny în calitate de şef al Serviciului Docurilor din Direcţia Carol I Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde – gălbui, emisiune 1909/1911;
Generală a C.F.R. Construcţia magaziei de cereale – silozuri a fost terminată la două ştampile poştale cu data de circulaţie 27 august 1911. S.J.A.N. Brăila, colecţia
data de 1 septembrie 1891. În anul 1982 a fost dată în folosinţă. În acelaşi an a fost Fotografii, cota I 390.
finalizată şi uzina de forţă motrice a docurilor. Regulamentul pentru exploatarea
17. Salutări din Brăila. Les Docs. Editeur H. Wichmann Galatz. Verso: text olograf
docurilor din porturile Galaţi şi Brăila, adoptat conform Legii din 28 iunie 1881,
în limba română adresat familiei Mihailescu din Brăila. U.P.U. Francatură: două
cu modificările din anul 1904, prevedea un teritoriu al docurilor limitat în partea
ştampile poştale cu data de circulaţie 15 ianuarie 1899, timbru poştal deteriorat.
dinspre uscat prin împrejmuiri, iar înspre apă, prin malul Dunării. Exploatarea
S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 624.
docurilor se făcea de către Ministerul Lucrărilor Publice prin Direcţia Generală
18. Docurile. Brăila. Carte poştală ilustrată necirculată, S.J.A.N. Brăila, colecţia
a C.F.R. Toate vasele care intrau în bazin sau acostau la malul docurilor, ori
Fotografii, cota I 345.
descărcau marfă îşi desfăşurau activitatea numai cu autorizarea administraţiei
19. Docuri. Brăila. Editura Librăriei St. Tomescu, Brăila.Verso: text olograf în limba
docurilor şi după îndeplinirea formalităţilor vamale. Pe baza legii din 19 martie
română adresat familiei Gogu Mihăilescu. Francatură: timbru poştal Taxă de plată,
1908 s-a înfiinţat pe lângă Ministerul Lucrărilor Publice, Direcţia Generală a
tipar negru pe hârtie albă, dantelat, emisiune 1926; timbru poştal din seria Regele
Porturilor şi a Căilor de Comunicaţie pe Apă care cuprindea şi Serviciul docurilor
Carol II uzuale, heliogravură, în valoare de 3 lei, carmin, dantelat, emisiune 1930;
şi antrepozitelor din Galaţi şi Brăila. În anii 1913-1914 Administraţia docurilor
reclamă cu înscrisul:WHATMAN, cea mai bună gumă de şters; trei ştampile poştale
Brăila era controlată de o direcţie centrală cu sediul la Galaţi. Serviciul special al
cu data de circulaţie 11 aprilie 1931. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 388.
docurilor a fost desfiinţat în anul 1924, iar cele două administraţii s-au subordonat
20. Salutări din Brăila. Docuri. Editura Tipo – Lit. Moderna Fränkel, Brăila, nr. 8.
Direcţiei Generale a Porturilor şi Căilor de Comunicaţie pe Apă, ridicată la
U. P. U. Faţă-verso: text olograf în limba română adresat domnului Constantin
gradul de direcţie. Conform Legii din 29 iulie 1929, Direcţia Generală s-a
15 S.J.A.N. Brăila, fond Direcţia Docurilor Brăila, dosar 1/1886, filele 1-42; dosar 1/1932, filele
14 Maria Stoica, Brăila. Memoria oraşului, op. cit. p. 59 1-15.
43
Brăila în cărţi poştale ilustrate
Niculcea. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în 3186.
valoare de 5 bani, verde-oliv, dantelat, emisiune 1898 ; două ştampile poştale cu 29. Vedere din Port. Brăila. [Nava cu nr. 613 în Port]. Carte poştală ilustrată, necir-
data de circulaţie 22 noiembrie 1899. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I culată. B.J.P.I. Brăila, cota 3187.
392. 30. Vedere din Port. Salutări din Brăila. Editura G. Halikias. Brăila. [1900]. U.P.U.
21. Brăila. Docuri. Pincu Schwartz, Sucursala Adevărului Brăila. Verso: text olograf Carte poştală ilustrată, necirculată, S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 625.
în limba română adresat domnişoarei Miţa Ionescu din Bucureşti, datat 10 octom- 31. Vederea Generală din Portul Brăila. Editura Librăriei G. Halikias, Brăila.
brie 1913. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în va- Carte poştală ilustrată cu nr. 2683, necirculată. U.P.U. Colecţia ing. Constantin
loare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909/1913; două ştampile poştale Rădulescu.
cu data de circulaţie 31 octombrie 1913. Colecţia Nelu Ivan. 32. Salutări din Brăila. Debarcaderul vapoarelor locale. Editura Librăriei N.D.
22. Docurile şi Basinul. Brăila. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Cie., Brăila. Verso: Chrissoverghis, Brăila. Verso: text olograf în limba română, adresat doamnei
text olograf în limba română adresat domnişoarei Jetty Bercovici din Galaţi. Aneta Lazăr din Constanţa. Francatură: două timbre poştale din seria Regele Carol
Francatură: timbru lipsă; ştampilă poştală cu data de circulaţie 29 octombrie 1910, I Spic de grâu, în valoare de 10 bani, roz, dantelat, emisiune 1900; trei ştampile
S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 386. poştale cu data de circulaţie 10 decembrie Câmpu Lung şi 18 decembrie Bucureşti
23. Docurile în timpul iernei. Brăila. Editura G. D. Halikias, Brăila. U.P.U. Faţă- 1900. Colecţia ing. Constantin Rădulescu.
verso: text olograf în limba franceză adresat domnului Ch. Prison din Orleans, 33. Brăila. Port. Librăria Modernă, Brăila, 1925. Carte poștală ilustrată cu nr. 15.
Franţa, datat 2 octombrie 1913. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol Ilustraţia Gherla. Verso: text olograf în limba germană adresat doamnei Valegi
I Gravate (taille douce), în valoare de 10 bani, roşu - anilin, dantelat, emisiune Ilonka din Cluj, datat 30 august 1928. Francatură: un timbru poştal Asistenţa
1908/1910, trei ştampile poştale cu data de circulaţie 1 octombrie Brăila 1913. socială, alb-negru, în valoare de 25 de bani, dantelat emisiune 1921, un timbru
Colecţia Iulian Panait. poştal din seria Regele Mihai I copil uzuale, în valoare de 3 lei, roz, deantelat
24. Brăila. Basinul Docurilor. Carte poştală ilustrată necirculată. Colecţia ing. emisiune 1928; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 31 august 1928. Colecţia
Constantin Rădulescu. ing. Constantin Rădulescu.
25. Docuri. Brăila. Verso: text olograf în limba română, adresat doamnei Gălinescu 34. Încărcarea vapoarelor. Brăila. Pincu Schwartz, Sucursala Adevărului, Brăila.
din Bucureşti, datat 30 martie 1912. U.P.U. Francatură: timbru poştal lipsă: ştampilă Carte poștală ilustrată cu nr. 4098. Verso: text olograf în limba română adresat
poştală cu data de circulaţie 12 aprilie 1912; ex libris ing. Silviu Dragomir. Colecţia domnului Mitică Iorgulescu din Bucureşti, datat 26 octombrie 1914. Francatură:
ing. Constantin Rădulescu. lipsă timbru, ştampilă poştală Focşani cu data de circulaţie indescifrabilă. Colecţia
26. Brăila. Vedere spre bazin. Union, Bucarest. Bd. Elisabeta nr. 10. Carte poştală Iulian Panait.
ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 2551. 35. Vapoare spre încărcare. Salutări din Brăila. Editura lui Leon König, librar,
27. Vedere din Port. Brăila. Editura Librăriei Manea şi Stănescu, Brăila. Verso: text Cernăuţi. Carte poștală ilustrată cu nr. 307, necirculată. U.P.U. S.J.A.N. Brăila,
olograf în limba română adresat domnului Ion G. Alexe din Căciulata, datat 19 colecţia Fotografii, cota I 375.
august 1927. Francatură: timbru Asistenţa socială, alb-negru, în valoare de 25 de 36. Încărcări în Port. Salutări din Brăila. Edit. V. Theologhidis, Brăila – Phot. Mar-
co. Verso: text olograf în limba franceză adresat domnului Eremia din Londra.
bani, dantelat, emisiune 1921; timbru poştal din seria Regele Ferdinand uzuale,
U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare
model II, în valoare de 3 lei, roşu, dantelat, emisiune 1925; două ştampile poştale
de 10 bani, roz-carmin, dantelat, emisiune 1900/1904; ştampilă poştală cu data de
cu data de circulaţie 20 august Brăila şi 21 august Călimăneşti 1927. S.J.A.N.
circulaţie 21 februarie 1904. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 628.
Brăila, colecţia Fotografii, cota I 389.
37. Brăila - Port. Librăria La Cartea de Aur Teodor Manea, Brăila, 1931, I. Gh.
28. Vedere din Port. Brăila. Carte poștală ilustrată necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota
[Ilustrația Gherla]. Carte poștală ilustrată cu nr. 41, necirculată. B.J.P.I. Brăila,
44
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian
cota 3199. 16. Ilustraţia, Gherla. Verso: text olograf în limba română adresat domnului N.T.
38. Brăila.[Nava Prahova în Port]. Librăria şi Papetăria Moderna, str. Regală nr. 5, Curpen din Bucureşti. Francatură: timbru Asistenţa socială, alb-negru, dantelat, în
Brăila, I. Gh. [Ilustrația Gherla]. Carte poștală ilustrată necirculată. B.J.P.I. Brăila, valoare de 25 de bani, emisiune 1921; timbru poştal din seria Regele Ferdinand,
cota 1386. uzuale, model II, în valoare de 3 lei, roşu, dantelat, emisiune 1924; trei ştampile
39. Brăila.[Nava Siretul în Port]. Librăria şi Papetăria Moderna, str. Regală nr. nr. 5, poştale cu data de circulaţie 4 septembrie Brăila şi 5 septembrie Bucureşti 1927.
Brăila, I. Gh.[Ilustrația Gherla].Carte poştală ilustrată necirculată. Colecţia Iulian S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 381.
Panait. 48. Brăila. Port. [Navele Speranza, Burdujeni, Charleroi, DSGD 6002], [1939].
40. Brăila. Vedere din Port. [Nava Carpaţi în Port]. Carte poștală ilustrată cu nr. Studio Foto-Francez Gheorghiu. Brăila. Carte poştală ilustrată necirculată.
3640, necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota 3154. Colecţia ing. Constantin Rădulescu.
41. Brăila. [Vaporul Auvelais în Port]. Verso: text olograf în limba română adresat 49. Brăila. Port. Verso: text olograf în limba română adresat domnului Dumitru
familiei Dimitrie Cihodariu din Bucureşti, datat 8 septembrie 1939. Francatură: Săvulescu din Bucureşti, datat 12 mai 1912. U.P.U. Francatură: timbru poştal din
marcă din seria Regele Carol II uzuale cu inscripţia Poşta, în valoarea de 4 lei, seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat,
cărămiziu, heliogravură, dantelat, emisiune 1935; marcă poştală din seria Trimiteri emisiune 1909/1912; ştampilă poştală cu data de circulaţie 25 mai 1912; ex libris
Poştale - Fondul Aviaţiei, dantelat, brun, în valoare de 1 leu, emisiune 1936; trei ing. Silviu Dragomir. Colecţia ing. Constantin Rădulescu.
ştampile poştale cu data de circulaţie 8 septembrie Brăila şi 9 septembrie Bucureşti 50. Portul - Brăila. [Nava Torvancer în Port]. Carte poştală ilustrată necirculată,
1939. B.J.P.I. Brăila, cota 3134. [1939]. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 376.
42. Portul. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila – Photo Marco. Verso: text 51. Portul - Brăila. 26 [Navele Uniunea nr. 9, Unbe-Mendi, Janetta.S în Port].
olograf în limba română datat 7 octombrie 1915; lipsă francatură; Carte poștală Carte poștală ilustrată necirculată. Verso: ştampilă cu înscrisul Monopolul cărţilor
ilustrată necirculată. Colecţia Iulian Panait. poştale ilustrate; ştampilă cu înscrisul Ministerul Informaţiilor Dir. Culturală,
43. Portul. Salutări din Brăila. Editura Tipo-Lit. Moderna Fränkel, Brăila; U.P.U. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 347.
Carte poştală ilustrată necirculată. Colecţia Iulian Panait. 52. [Nave pe Dunăre la Brăila]. Carte poştală ilustrată necirculată. Verso: ştampilă cu
44. Brăila. Port. AHB. Verso: text olograf în limba română adresat familiei Constantin înscrisul Foto Marco Klein. Brăila. B.J.P.I. Brăila, cota 3198.
Dragoş din Tighina, Basarabia, datat 17 mai 1926. Francatură: două timbre poştale 53. Brăila. Portul. 21. Francatură: ştampilă poştală cu data de circulaţie 20 iunie
deteriorate; reclamă cu înscrisul: WHATMAN, cea mai bună gumă de şters; două 1944; ştampilă dreptunghiulară cu înscrisul 22 Cenzurat Brăila 22; lipsă timbru.
ştampile poştale cu data de circulaţie 18 mai 1926. Colecţia ing. Constantin S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 380.
Rădulescu. 54. Brăila. Port. Verso: text olograf în limba română datat 1922. Francatură: timbru
45. Brăila. Port. Librărie Universala P. Stănescu, Brăila, 1931. Carte poştală ilustrată poştal Asistenţa socială, în valoare de 10 bani, verde, dantelat, emisiune 1921;
cu nr. 40, necirculată. Colecţia ing. Constantin Rădulescu. timbru poştal din seria Regele Ferdinand uzuale, model I în valoare de 50 bani,
46. Vedere din Portul Brăila. Editura Socec & Co. S.A., Bucureşti. Carte poștală roz-mat, dantelat, emisiune 1920; două ştampile poştale indescifrabile. S.J.A.N.
ilustrată cu nr. 680. Verso: text olograf în limba română adresat doamnei Elena Brăila, colecţia Fotografii, cota I 382.
Bardoşy din Beiuş, datat Galaţi 21 iulie 1924. Francatură: un timbru poştal 55. Salutări din Brăila. Portul. Editura G. Halikias, Brăila. Verso: text olograf în
Asistenţa socială, în valoare de 25 de bani, alb-negru, dantelat, emisiune 1921; limba română adresat doamnei Angela Costin din Bucureşti. Francatură: timbru
două ştampile poştale cu data de circulaţie 22 iulie Galaţi şi 25 iulie Beiuş 1924. poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, culoare verde,
Colecţia ing. Constantin Rădulescu. emisiune 1903; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 6 decembrie Brăila 1903.
47. Brăila. Port.M.St.Librăria Modernă, Brăila, 1925. Carte poștală ilustrată cu nr. U.P.U. Colecţia Iulian Panait.

45
Brăila în cărţi poştale ilustrate
56. Brăila. Vederea Portului. Ferrania. Verso: ştampilă cu înscrisul Monopolul Brăila. Foto: Julieta Brăila. Verso: text olograf în limba română adresat domnului
cărţilor poştale ilustrate. Carte poştală ilustrată necirculată. Colecţia Nelu Ivan. Gheorghe Gheorghe comuna Tichileşti, judeţul Brăila. Francatură: două ştampile
57. Portul. Salutări din Brăila. Editura Librăriei G. Halikias, Brăila. U.P.U. Verso: poştale cu data de circulaţie 20 februarie 1946. B.J.P.I. Brăila, cota 3155.
text olograf în limba română adresat doamnei Rosa Apotecher din Piatra Neamţ. 66. Vedere din Port. Brăila. Editura Galeria de Cadouri Ad. Maior & D. Stern.
Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 [1915]. Bucureşti, Str. Lipscani, nr. 3. Carte poștală ilustrată cu nr. 3640. Verso:
bani, verde-smarald, dantelat; două ştampile cu data de circulaţie 11 mai Brăila şi text olograf în limba română adresat domnişoarei Virginia Constantinescu din Cra-
12 mai Piatra Neamţ 1902. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 2522. iova. Francatură: timbru poştal din seria Tipografiate cu supratipar Timbru de aju-
58. Brăila. Vedere din Port. Depositul Universal Şaraga, Bucureşti. Carte poştală tor, în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1915. S.J.A.N. Brăila, colecţia
ilustrată necirculată. Colecţia ing. Constantin Rădulescu. Fotografii, cota I 1721.
59. Brăila. Vederi din Port. Editura Librăria şi Papetăria Modernă Louis Löbel, Bră- 67. Faleza. Brăila. Carte poştală ilustrată necirculată. Mimosa [Atelier]. B.J.P.I. Bră-
ila, str. Regală, nr. 5. Carte poştală ilustrată necirculată. Colecţia Nelu Ivan. ila, cota 357.
60. Brăila. Vederi din Port. Editura Librăria şi Papetăria Modernă Louis Löbel, Bră- 68. Portul în timpul iernei. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila – Photo
ila, str. Regală, nr. 5. Verso: text olograf în limba germană adresat familiei Arpad Marco. U.P.U. Faţă-verso: text olograf în limba italiană adresat doamnei Falsina
Kramer din Viena, datat 15 iunie 1929. Francatură: două timbre poştale din seria Cesar din Brescia. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu
Regele Ferdinand I uzuale, model II, în valoare de 2 şi 3 lei, verde şi brun, dantelat, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1900/1906; trei ştampile
emisiuni 1923 şi 1924; două ştampile poştale cu data de circulaţie 15 iunie 1925. poştale cu data de circulaţie 6 mai 1906. Colecţia Iulian Panait.
Colecţia Nelu Ivan. 69. Portul. Salutări din Brăila. Editura lui Leon König, librar, Cernăuţi. Carte poştală
61. Brăila. Vedere din Port. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co. Brăila. Carte ilustrată cu nr. 302. U.P.U. Faţă-verso: text olograf în limba franceză adresat
poștală ilustrată cu nr. 1754. Verso: text olograf în limba română adresat doamnei doamnei Celestine Beurey din Paris, datat 24 februarie 1899. Francatură: lipsă
Elena Cociaş din Brăila; lipsă francatură. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota timbru, două ştampile poştale indescifrabile. Colecţia Iulian Panait.
I 2540. 70. Brăila. Vedere din Port. Editura David Stern, Bucureşti, str. Sfinţii Apostoli, nr.
62. Brăila. Vedere din Port. Editura Georges Kostomyris Brăila. Librairie Interna- 75. Carte poștală ilustrată cu nr. 3294. Verso: text olograf în limba română adresat
tionale & Papeterie Agence de Journaux Roumains & Étrangèrs – Śuccursale du domnului Panait Th. Zissos din Cehoslovacia, datat 16 martie 1924. Francatură:
Journal „Universul”. Verso: text olograf în limba franceză adresat doamnei Laura două timbre poştale din seria Regele Ferdinand uzuale, model II, în valoare de 2
Dima din Bucureşti. Francatură: două timbre poştale din seria Regele Carol I Tipo- lei, roz-carmin, dantelat, emisiune 1922; ştampilă poştală cu data de circulaţie 17
grafiate, în valoare de 3 bani, brun – roşcat, emisiune 1909/1914; ştampilă poştală martie 1924. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 627.
cu data de circulaţie 10 iulie 1914. Colecţia Nelu Ivan. 71. Brăila. Vederi din Port. Editura Librăria şi Papetăria Modernă Louis Löbel,
63. Brăila. [Vapor pe Dunăre]. Librăria şi Papetăria Moderna, str. Regală, nr. 5, Bră- Brăila, str. Regală nr. 5. Carte poştală ilustrată necirculată. Colecţia ing. Constantin
ila. Carte poştală ilustrată necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota 1387. Rădulescu.
64. Vedere din Port. Brăila. Depozitul general Agenţia Rom. Hachette, Bucureşti. 72. Brăila. Vedere din Port. Editura Ad. Maier & D. Stern, Bucureşti, str. Lipscani
Verso: text olograf în limba română adresat doamnei Emilia Bordeianu din Cluj. nr. 3. Carte poștală ilustrată cu nr. 3641. Verso: text olograf în limba greacă
Francatură: marcă din seria Regele Carol II uzuale, în valoarea de 3 lei, carmin, adresat domnului G. Vozitos din Buzău. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria
heliogravură, cu filigran, dantelat, emisiune 1930; două ştampile poştale cu data de Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune
circulaţie 1 decembrie 1930. B.J.P.I. Brăila, cota 3163. 1909/1914; ştampilă poştală cu data de circulaţie 13 ianuarie 1914. Colecţia ing.
65. Vedere generală a portului. Brăila. Edit. Librăria Universala Pandele Stănescu, Constantin Rădulescu.

46
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian
73. Brăila. Port. Verso: text olograf în limba română adresat domnului Ilie Butuc din cota I 383.
comuna Tufeşti, judeţul Brăila datat 15 august 1934. Francatură: trei timbre poştale 78. Brăila. Debarcaderul. Carte poştală ilustrată necirculată. Colecţia Nelu Ivan.
unul din seria Timbrul aviaţiei – pilot, heliogravură, în valoare de 1 leu, brun- 79. Brăila. Sosirea vaporului de călători. Union. Editura Librăriei Manea et
roşcat, dantelat, emisiune 1932, unul din seria Timbru pentru cultură, în valoare de Stănescu, Brăila. Carte poștală ilustrată necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota 1818(3).
2 lei, albastru-verzui, dantelat, emisiune 1932-1934 şi unul din seria Regele Carol 80. Salutări din Brăila. Portul. Editura Max Ekstein, Brăila.[1901] Photografi Marco
II uzuale, heliogravură, în valoare de 3 lei, carmin, dantelat, emisiune 1930, trei Klein-Brăila. Carte poștală ilustrată necirculată. U.P.U. B.J.P.I. Brăila, cota 1049.
ştampile poştale cu data de circulaţie 14-15 august 1934. S.J.A.N. Brăila, colecţia 81. Salutări din Brăila – Vederea Băilor din Port. Editura Librăriei N. D.
Fotografii, cota I 344. Chryssoverghis, Brăila. Verso: text olograf în limba română adresat domnului
74. Brăila. Port. Verso: text olograf în limba română adresat familiei Iladi din comuna Silvestru Radu din Silistra, datat 29 iulie 1916. Francatură: lipsă timbru; două
Volintiri, judeţul Cetatea Albă, datat 20 iunie 1937. Francatură: marcă poştală din ştampile poştale cu data de circulaţie 10 august Brăila şi 11 august Silistra 1916.
seria Trimiteri Poştale - Fondul Aviaţiei, în valoare de 50 bani, albastru-verzui, Colecţia Nelu Ivan.
dantelat, emisiune 1936; timbru poştal din seria Carol II uzuale cu inscripţia Poşta, 82. Brăila. Badeinstalationen im Hafen. [1917]. Knackstedt & Co. Tiefdruck, Ham-
heliogravură, în valoare de 1 leu, violet, dantelat, emisiune 1935; ştampilă poştală burg. Carte poştală ilustrată cu nr. 1186, necirculată. Colecţia Iulian Panait.
indescifrabilă; ştampilă cu litera T într-un cerc, ştampilă specială [Porto] P sau T, 83. Brăila. Portul. Editura David Stern, Bucureşti, str. Sfinţii Apostoli, nr. 75. Carte
pe mărci de francare obişnuită, întrebuinţată în lipsa mărcilor, aplicată pe scrisori poştală ilustrată cu nr. 3159, necirculată. Colecţia Nelu Ivan.
sau cărţi poştale insuficient francate. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 84. Brăila. Hafen - Port. Bahnhof - und Feldbuchhandei-Gesellschaift, Gesetzl. Ges-
379. ch. Berlin. Carte poştală ilustrată cu nr. 400. Verso: text olograf adresat doamnei
75. Vapóre îngheţate în Dunăre. Salutări din Brăila. Edit. V. Theologhidis, Brăila Ecaterina Gruber din Bucureşti, datat 8 mai 1921. Francatură: două timbre poştale
– Photo. Marco. Faţă-verso: text olograf în limba franceză adresat doamnei Char- din seria Regele Ferdinand uzuale, model I, în valoare de 10 bani, roşu-cărămiziu,
lotte Cuciel din Le Raincy, Franţa datat 20/3 iulie 1907. Francatură: timbru poştal dantelat, emisiune 1919/1921 şi un Timbru de Ajutor Ţesătoare, în valoare de 5
din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 10 bani, roşu-roz, emisiune bani, negru, dantelat, emisiune 1918; două ştampile poştale indescifrabile. Colec-
1903/1907; două ştampile poştale cu data de circulaţie 3 iulie Brăila şi 7 iulie Le ţia ing. Constantin Rădulescu.
Raincy 1907. Colecţia Nelu Ivan. 85. Vedere din Port. Brăila. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Cie., Brăila. Verso:
76. Port. Brăila. AHB. Verso: text olograf în limba română adresat domnului Costel text olograf în limba engleză adresat doamnei Theresa H. Raudell din Anglia.
Niculescu din Tecuci, datat 3 septembrie 1926. Francatură: două timbre poştale din Francatură faţă-verso: trei timbre poştale din seria Regele Carol I Tipografiate,
seria Regele Ferdinand uzuale, model II, în valoare de 2 lei, lila-violet, în valoare două în valoare de 1 ban, negru şi unul în valoare de 5 bani, roşu, dantelate,
de 1 leu, dantelat, emisiune 1920; timbru Asistenţa socială, în valoare de 25 de emisiune 1909/1910; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 9 noiembrie 1910.
bani, alb-negru, dantelat, emisiune 1921; două ştampile poştale cu data de circula- Colecţia Iulian Panait.
ţie 3 septembrie Brăila şi 4 septembrie Tecuci 1926. Colecţia Nelu Ivan. 86. Brăila. Vedere din Port. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila. Carte poş-
77. Vaporul Principele Mircea. Brăila. Editura Librăriei Manea & Stănescu, Brăila. tală ilustrată cu nr. 1750. Verso: text olograf în limba franceză adresată domnului J.
Verso: text olograf în limba română adresat doamnei Victoria Carpen din Bucureşti, Le Gac, Franţa. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Gravate (taille
datat 15 martie 1928. Francatură: timbru Asistenţa socială, alb-negru, în valoare douce), valoare 10 bani, roşu - carmin, dantelat, emisiune 1908/1910; ştampilă
de 25 bani, dantelat, emisiune 1921; timbru poştal din seria Regele Ferdinand poştală cu data de circulaţie 1 ianuarie 1910. Colecţia Iulian Panait.
uzuale, model II, în valoare de 3 lei, roşu, dantelat, emisiune 1922; două ştampile 87. Brăila. Portul. Editura Georges Kostomyris Brăila. Librairie Internationale et
poştale cu data de circulaţie 16 martie 1928. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, Papetărie. Agence de Journaux Roumains & Etrangers – Succursale du Journal

47
Brăila în cărţi poştale ilustrate
„Universul”. Verso: text olograf în limba germană. Francatură: patru timbre poştale ferate erau amplasate pe străzile dintre magaziile din port. Procesul-verbal nr. 438
din seria Regele Carol I Tipografiate, trei timbre în valoare de 3 bani, brun-roşcat din 1 martie 1940 al comisiei de lucrări preliminare pentru inventariere se preciza
şi unul de 1 bani, negru, dantelat, emisiune 1909/1910; două ştampile poştale cu ca liniile ferate din port sunt cinci, trasate printre magaziile din port pe străzile:
data de circulaţie 28 octombrie 1910. Colecţia Iulian Panait. Samsarilor, Portului, Misitiilor, Mare şi Productelor. Terenul aparţinea Primăriei
88. Brăila. Vedere din port cu şlepuri. Depozitul general Agenţia Rom. Hachette, din perioada parcelărilor din anii 1856-1858. Liniile au fost construite în anul
Bucureşti. Union. Carte poştală ilustrată cu nr. 2303, necirculată. S.J.A.N. Brăila, 1881 de Societatea Căilor Ferate Române, pentru Primărie (conform actului de
colecţia Fotografii, cota I 378. transacţiune autentificat de Tribunalul Brăila cu nr. 4458 din 22.10.1879, semnat
89. Salutare din Brăila. Inondaţiune Portului 1896. Faţă-verso: text olograf în lim- de Primarul Brăilei Radu S. Campiniu şi reprezentantul societăţii I Negulescu).
ba franceză adresat domnişoarei Therese Georges din Luxembourg, datat 18 mai Linia I pe str. Portului de la str. Carantinei până la str. Belvedere; Linia a II-a
1900. U.P.U. Francatură: două timbre poştale din seria Regele Carol I Spic de grău pe str. Samsarilor de la str .Carantinei până la str. Belvedere; Linia a III-a pe str.
în valoare de 5 bani, verde, dantelat, trei ştampile poştale cu data de circulaţie 18 Misitiilor de la str. Carantinei până la str. Dosul Grădinei; Linia a IV-a pe str. Mare
mai Brăila şi 21 mai Luxembourg 1900. Colecţia Iulian Panait. După inundaţia din de la str. Carantinei până la str. Împăratul Traian; Linia a V-a pe str. Productelor
acel an, care a durat mai bine de o lună şi care a făcut foarte multe pagube, statul de la str. Carantinei până la str. Grădinei. Şinele de cale ferată, profil normal, erau
român, care încasa o taxă de 0,50 % asupra vânzărilor din port, a decis nivelarea aşezate prin mijlocul străzilor, printre magaziile din port, folosite de comercianţii
pieţii, alinierea malului cu cheiul pe toată întinderea de la docuri până la uzina de cereale în schimbul taxelor percepute de Primăria Brăila. Liniile din Port aveau
electrică. S-a pavat piaţa cu piatră cubică, s-a făcut o şosea şi o cale ferată pe toată lungimea de 5372 metri liniari şi valorau 13.338.400 lei 17.
întinderea. S-au aşezat stâlpi de fier solid fixaţi pentru acostarea vaselor. În locul 95. Mişcarea din Port. Brăila. Editura Librăria şi Papetăria Teodor Manea, Brăila.
punţilor sau scheletelor ocazionale din scânduri de brad s-au făcut pontoane de fier Carte poştală ilustrată cu nr. 4676, necirculată. Colecţia Iulian Panait.
cu parapete pe margini 16. 96. Încărcarea vapoarelor în Port. Brăila. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co.,
90. Am Kai Brăila. [1919]. Carte poştală ilustrată necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota Brăila. Carte poştală ilustrată cu nr. 163. Din colecţiunea Stănceanu & Onofrei.
1817(7). U.P.U. Verso: text olograf în limba română adresat doamnei Perianu din Lyon,
91. Kai Brăila. Blick auf die Donau. [1917]. Carte poştală ilustrată necirculată.
Franţa. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare
B.J.P.I. Brăila, cota 1817(6).
de 10 bani, roşu, dantelat, emisiune 1900/1905; două ştampile poştale cu data de
92. Piaţa Portului – Brăila. Editura Ad. Maier & D. Stern, Bucureşti, Pasagiul
circulaţie 19 iulie 1905. Colecţia Iulian Panait.
Vilacros. U. P. U. Carte poştală ilustrată cu nr. 233, necirculată. Colecţia Iulian
97. Vederea Portului. Brăila. Magasinul de Musică Doina, Photogr. Marco. Faţă-
Panait.
verso: text olograf în limba greacă, adresat familiei Athanassulis din Viena. U.P.U.
93. Piaţa Portului. Brăila. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila – Photo
Francatură: lipsă timbru, cinci ştampile poştale cu data de circulaţie 25 iunie Galaţi,
Marco. Faţă-verso: text olograf în limba franceză adresată doamnei Lavinie Seols
28 - 29 iunie Viena și 30 iunie Bad Hall 1903. Colecţia Iulian Panait.
din Franţa. U.P.U. Francatură: lipsă timbru, ştampilă poştală cu data de circulaţie
98. Portul în plină activitate. Brăila. Editura Ad. Maier & D. Stern. Bucureşti,
21 iulie 1903. Colecţia Iulian Panait.
Pasagiul Vilacros. Carte poştală ilustrată cu nr. 231. Verso: text olograf în limba
94. Brăila. Piaţa Portului. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila. U.P.U.
română adresat domnului Em. Budişteanu din Monte Carlo, datat ianuarie 1911.
Verso: text olograf în limba franceză adresat doamnei F. Dallieule din Marsilia,
U.P.U. Francatură: timbru poştal Regele Carol I Gravate (taille douce), în valoare
datată 4 iunie 1909. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Gravate
de 10 bani, roşu - anilin, dantelat, emisiune 1908/1910; trei ştampile poştale cu
(taille douce), în valoare 10 bani, roşu-anilin, dantelat, emisiune 1908/1909, două
data de circulaţie 26 ianuarie Bucureşti și 30 ianuarie Monaco 1911. Colecţia
ştampile poştale cu data de circulaţie 4 iunie 1909. Colecţia Iulian Panait. Liniile
17 S. J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 614, cazier
16 Toader Buculei. Atanase Popescu. Amintiri din viaţa mea, în Istros, nr. 6, Brăila, 1992, p. 252-253. 67/1939, filele 1-25.
48
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian
Iulian Panait. compus din două birouri pentru funcţionari prevăzute cu ghişee pentru efectuarea
99. Vederea Portului. Brăila. Faţă-verso: text olograf în limba franceză adresat operaţiunilor de vânzare a peştelui, o magazie pentru depozitarea peştelui şi a
doamnei Margueritte Biette din Belgia. U.P.U. Francatură: lipsă timbru, trei icrelor, un pod pentru obiectele de lucru (plase, muşamale, felinare, lopeţi de bărci,
ştampile poştale cu data de circulaţie 19 iunie Brăila şi 22 iunie Tubize 1902. căngi etc.). Mai erau patru compartimente mari pentru pescari. Fiecare dintre
Colecţia Iulian Panait. aceste compartimente aveau: un birou, un spaţiu pentru depozitarea şi sărarea
100. Brăila. Vederi din Port. Union. Edit. Libr. Moderna, Brăila. Verso: text olograf peştelui, compartiment pentru gheaţă, pod pentru năvoade, plase etc.Alte patru
în limba română adresat doamnei Mimy Ludovic din Bucureşti, datat 19 decembrie compartimente mai mici, pentru afaceri mai restrânse 18. Analele Brăilei din 1930
1927; lipsă francatură. Ex libris ing. Silviu Dragomir. Colecţia ing. Constantin menționează că aici a fost amenajat muzeul Administraţiei Pescăriilor Statului din
Rădulescu Brăila, care aduna bogate colecţii de păsări şi peşti 19.
101. Brăila. Portul. 8. [Vasul Quernmore în Port]. Verso: ştampilă cu înscrisul 107. Pescăria Brăila. Carte poştală ilustrată necirculată, S.J.A.N. Brăila, colecţia
Monopolul cărţilor poştale ilustrate: ştampilă cu înscrisul Ministerul Informaţi- Fotografii, cota I 384.
ilor. Dir. Culturală. Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia 108. Pescării. Brăila. Union, Bucarest Bd. Elisabeta, nr. 10. Carte poştală ilustrată
Fotografii, cota I 631. necirculată. Colecţia Marian Gheorghe.
102. Brăila. Vederi din Port. Carte poştală ilustrată necirculată, S.J.A.N. Brăila, 109. Piaţa Pescăriilor Statului. Brăila. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co.,
colecţia Fotografii, cota I 37. Brăila. Carte poştală ilustrată cu nr. 1752, necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia
103. Vedere generală a portului. Brăila. Editura Librăriei Moderna- Brăila, Union, Fotografii, cota I 391.
Bucureşti. Ex libris: Ing. Silviu Dragomir. Carte poştală ilustrată necirculată. 110. Pescăriile Statului. Brăila. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co. Brăila.
Colecţia Iulian Panait. Carte poștală ilustrată cu nr. 1757. Verso: text olograf în limba maghiară, adresat
104. Vedere generală. Perspectiva portului. Union. Brăila. Editura Librăriei Manea doamnei Sprenger Emma din Budapesta, datat 29 martie 1911. Francatură: timbru
et Stănescu, Brăila. Carte poştală ilustrată necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota 3147. poştal din seria Regele Carol I Gravate (taille douce), în valoare de 10 bani, roşu
105. Pescăriile Statului. Brăila. Editura Ad. Maier & D. Stern. Bucureşti. Pasagiul - anilin, dantelat, emisiune 1908/1911, ştampilă poştală cu data de circulaţie 28
Vilacros. Carte poștală ilustrată cu nr. 234A. Verso: text olograf în limba engleză, martie 1911. Colecţia Iulian Panait.
datat 7 noiembrie 1911. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol 111. Brăila. Fabrica de Celulosă. Editura Librăriei Carmen Sylva Brăila. Bulev.
I Gravate (taille douce), în valoare de 10 bani, roşu-anilin, dantelat, emisiune Cuza. Carte poștală ilustrată cu nr. 1774. Verso: text olograf în limba română,
1908/1911, ştampilă poştală cu data de circulaţie 7 noiembrie 1911. Colecţia Iulian adresat domnului Manolache Sergiu, datat 12 iulie 1910. Francatură: lipsă timbru,
Panait. două ştampile poştale indescifrabile. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I
106. Brăila - Port. Pescăria Statului. Editura: Librăriile Dumitru Ionescu Ssori I. 565.
Gheorghiu & Comp. U.P.U. Carte poştală ilustrată necirculată. Colecţia Iulian 112. Brăila. Fabrica de Celuloză. Brăila. Librăria J. Gheorghiu & Co., Brăila.
Panait. Construcţia Pescăriilor Statului a început în anul 1904 pe strada Vapoarelor Carte poştală ilustrată cu nr. 1753, necirculată. Colecţia Iulian Panait. Fabrica de
nr. 8 şi s-a definitivat în anul 1907. Era destinată vânzării en-gros de peşte sub celuloză din stuf şi papură a fost construită în anul 1909. Terenul în suprafaţă de
controlul statului. De executarea lucrărilor s-au ocupat Al. F. Bădescu, inginer, 5 hectare a fost cedat de Primărie, mai întâi gratuit apoi oferit spre vânzare pentru
diriginte al porturilor dunărene, C.I. Flachs, antreprenor şi inginer M. Niculescu, 50 de bani mp. Ulterior, a fost propus spre închiriere pe termen de 30 de ani cu o
diriginte de şantier. Clădirea era situată în port, în faţa vadului de pescării lângă
gardul docurilor, avea două corpuri identice la exterior. În interior erau divizate
18 S.J.A.N. Brăila, fond Serviciul Hidraulic Brăila, dosar 11/1904, filele 36-37; 12/1906, filele 27-28,50;
diferit, într-una era un compartiment al Administraţiei Pescăriilor Statului dosar 11/1906; dosar 10/1907.
19 Gh. T. Marinescu, Informaţiuni, note & însemnări, în Analele Brăilei, nr. 4, 1930, p. 51.
49
Brăila în cărţi poştale ilustrate
chirie anuală de 3000 de lei 20. 115. Brăila. Fabrica Violato. Editura Librăriei şi Papetăriei N. D. Chrysoverghis
113. Salutări din Brăila. Rizeria Română. Editura Librăriei N. D. Chrissoverghis, Brăila. Carte poştală ilustrată cu nr. 1746, necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia
Brăila. Verso: text olograf în limba română adresat domnişoarei Elenuţa Georges- Fotografii, cota I 2524.
cu din Brăila. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în 116. Marea Fabrică de făină Violatos. Salutări din Brăila. Verso: text olograf în
valoare de 5 bani, verde – deschis, dantelat, emisiune 1909/1910; două ştampile limba română. Ilustrată necirculată, colecţia Marian Gheorghe. Conform infor-
poştale cu data de circulaţie 25-26 august 1910. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotogra- maţiilor publicate de Maria Stoica - muzeograf la Muzeul Brăilei, aflăm că prima
fii, cota I 394. Societatea Rizeria Română a fost înregistrată la Tribunalul Brăila, intenţie despre o posibilă construcţie a fabricii de făină Violatos apare în anul 1892
cu proces-verbal nr. 197 din 29 ianuarie 1904 cu scopul de a înfiinţa şi exploata în când Panait Violatos se separă de partenerii săi, morarii Milas 26. Fabrica va fi
România o fabrică de curăţătorie de orez, de a prelucra orezul, de a face comerţ cu construită în anul 1896 pe strada Portului nr. 1. Mai târziu Panayoti F. Violatos şi
orezul astfel curăţat şi prelucrat şi cu produsele sale derivate şi de a încheia orice firma Fraţii Valerianos din Brăila s-au asociat şi au format Violatos & Valerianos,
afacere care ar fi în legătură cu acestea, având administratori pe Principele Bar- firmă autentificată la Tribunalul Judeţului Brăila, Secţia I cu procesul-verbal nr.
bu Ştirbei, P.I. Bancotescu, Anton Depope, Frantz Bergamer şi Emil von Pustau. 147 din 28 ianuarie 1900, reînnoită cu actul autentificat cu procesul-verbal nr. 231
Prin actul de înfiinţare s-a stabilit durata societăţii până în anul 1955 21. În anul din 21 februarie 1906, având ca obiect exploatarea morii cu aburi prin fabricarea
1933 societatea avea 15 000 000 lei capital social şi 100 de salariaţi 22. În timpul de făină de grâu şi vânzarea ei 27. În anul 1898 avea un capital de 1 milion lei în
ocupaţiei Brăilei din anii 1916-1918, societatea a fost pusă sub sechestru judiciar, aur. Moara producea în anul 1933, 1 vagon de făină pe oră 28. În anul 1943 Panait
ca bun aparţinând unui stat inamic 23. Societatea a fost înmatriculată la Camera de Violatos a fost arestat şi trimis în faţa Curţii Marţiale iar proprietatea fabricii a
Comerţ la data de 8 octombrie 1931 având sediul social pe str. Vadul Rizeriei, nr. fost trecută în administrarea judecătorului sindic, până la pronunţarea sentinţei
2 şi a fost naţionalizată în anul 1948 24. În anul 1939, din cauza reducerii impor- judecătoreşti. În aprilie 1945 industriaşul este amnistiat şi repus în proprietate 29.
tului, rizeria este nevoită să se reprofileze, modificându-şi instalaţiile. La 29 martie Fabrica era exploatată în anul 1931 de firmele Kettý I Teianu şi Banca Generală
1944 sediul social al societăţii se mută provizoriu la Timişoara. După naţionalizare a Ţării Româneşti Sucursala Brăila, asociaţi în firma socială Asociaţiunea pentru
Rizeria Română devine Rizeria Steaua Roşie, nume sub care va funcţiona până în exploatarea Morii Violatos - înmatriculată la Registrul Comerţului la data de 1
anul 1962 25. octombrie 1931, societatea funcţionând încă din 11 februarie 1929, cu sediul în str.
114. Rizeria Română Societate Anonimă. (Fabrica de Orez) Brăila-Roumanie. Portului nr. 1, mutat în 4 octombrie 1932 în str. Lt. col. Iacobescu Paul, nr. 17,
„Descărcarea”. Photograph al Curtei Regale Marco Klein, Brăila. Verso: text olo- fostă str. Danubiului, în Palatul Băncii Agricole. Societatea a fost radiată în anul
graf în limba română adresat domnului Ioan Ştefănescu din Brăila. Francatură: 1946 30.
timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde – 117. Salutări din Brăila. Fabrica Violato. Editura Tipo-Lit. Moderna Fränkel. Bră-
deschis, dantelat, emisiune 1909/1911; ştampilă poştală cu data de circulaţie 7 mai ila. Carte poștală ilustrată cu nr. 10. Faţă - verso: text olograf în limba română
1911. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 2523. adresat doamnei Evaatia C. Neculcea din Huşi. Francatură: timbru poştal din seria
20 Maria Stoica, Brăila-Memoria oraşului… op. cit., p. 85-86. Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, verde-oliv, dantelat, emisiune
21 S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Judeţului Brăila , Secţia I, registru firme sociale nr.35/1899-1904,
filele 90 verso, 91. 26 Maria Stoica, Brăila- memoria oraşului, op. cit. p. 79-80.
22 Anuarul economic al municipiului Brăila pe anul 1933, întocmit de S. Semilian, Tipografia Româ- 27 S.J.A.N. Brăila, fondul Tribunalul Judeţului Brăila, Secţia I, registru firme sociale, nr. 5, 1904-
nească, Brăila, 1933, p. 50. 1907, filele 12v, 13, 79 verso, 81.
23 Îndrumător în Arhivele Statului… op. cit. p. 94. Fabrica avea 2000 de acţiuni, din care 1935 erau 28 Anuarul economic al municipiului Brăila pe anul 1933, întocmite de S. Semilian, Tipografia Ro-
deţinute de acţionari germani. mânească, Brăila, 1933, p. 49.
24 S.J.A.N. Brăila, fond Camera de Comerţ Brăila, firme sociale litera R, dosar 18/1931, file 1-126; 29 Expresul, Brăila, 15 aprilie 1945, nr. 1406, p. 2.
25 Îndrumător la Arhivele Statului, op. cit. p. 96. 30 S.J.A.N. Brăila, fond Camera de Comerţ Brăila, firme sociale litera V, dosar 11/1931, file 1-20.

50
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian
1899; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 9 decembrie 1899. S.J.A.N. Brăila, Dintr-o corespondenţă dintre Chestura Poliţiei Brăila şi Camera de Comerţ şi In-
colecţia Fotografii, cota I2525. dustrie Brăila din anul 1937 reiese că moara … nu mai funcţionează de mulţi ani
118. Brăila. Iolă. Verso: text olograf în limba română adresat domnului Alecu Boan- fiind distrusă de incendiu. În anul 1942 firma a fost radiată 33.
tă din Mangalia, datat 29 iulie 1939. Francatură: un timbru poştal din seria Cente- 120. Serbarea marinei în Portul Brăila. [1928] Carte poştală ilustrată necirculată,
narul Carol I – 100 de ani de la naştere (1839-1939), în valoare de 4 lei, carmin- S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 70.
violet, dantelat, emisiune 1939; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 28 iulie 121. Cheiul Brăila. Editura şi Depozit de Cărţi Poştale ilustrate, Bucureşti, C. Mo-
Brăila şi 29 iulie Mangalia 1939. Colecţia Marian Gheorghe. şilor nr. 214. Faţă-verso text olograf în limba franceză datat 19 noiembrie 1909.
119. Brăila. Fabrica de făină Valerianos Lykiardopoulos. Editura şi Papetăria Te- Francatură lipsă. Colecţia Iulian Panait.
odor Manea, Brăila, str. Galatz. Carte poştală ilustrată cu nr. 4033, necirculată. 122. Vedere din port. Brăila. Clişeu după litografia de epocă de Emini Ludwig.
Colecţia Iulian Panait. Între Vadul Cazărmei şi str. Pontonierilor a fost construită Carte poştală necirculată. Colecţia Iulian Panait.
fabrica automată de făină Valeriano & Lykiardopoulos ce funcţiona sub formă de
123. Strada Imperatul Trajan. Editura Galeria de Cadouri Ad. Maior & D. Stern.
societate în nume colectiv. A fost construită în anul 1912, cu un capital de 400.000
Bucureşti, str. Lipscani nr. 3. Carte poştală ilustrată necirculată, cu nr. 3639. Verso:
lei aur având componenţi pe: Spiru şi Theodor Lykiardopoulos, Spiru, Stavru şi
text în limba franceză, datat 12 iunie 1919. B.J.P.I. Brăila, cota. 3202. Iniţial, strada
Foti Valerianos. Contractul de societate a fost autentificat la Tribunalul Brăila S. I
Împăratul Traian s-a numit Vadul Piţipiului, după numele Cazinoului Piţipiu34, care
în anul 1912 31. Fabrica a fost construită pe o suprafaţă de 11 000 mp. Distribuită
a fost pe locul unde s-a înălţat Palatul General. Mai târziu s-a numit strada Portului
pe cinci niveluri. Capitalul social era de 20.000 000 lei iar valoarea instalaţiilor,
iar la 23 octombrie 1878 Calea Dobrogei, pentru solemnizarea trecerii armatei
a terenurilor şi a construcţiilor se apreciau în anul 1933 la 120 miloane lei. Ex-
române în Dobrogea 35. Informaţiile înscrise la Registrul Comerţului Brăila cât şi
ploatarea era făcută cu maşini de vapori, a căror forţă motrică era de 1350 H.P.
Capacitatea instalaţiei era de 40 vagoane zilnic, dar n-a funcţionat niciodată la cele din fondul Tribunalul Jud. Brăila, aflate în arhive relevă o parte din firmele
această capacitate. Conform informaţiilor din presă, în anul 1933, fabrica producea care îşi desfăşurau activitatea pe această stradă. Astfel funcţiona o sucursală a
24 de vagoane de făină, în decursul a 24 de ore 32. Societatăţii Anonime Aquila din Bucureşti, înscrisă la Registrul Comerţului, la data
O altă fabrică de făină la care era acţionar unul din membrii familiei Lychi- de 31 decembrie 1931, prin agentul N. Mavromati. Firma se ocupa cu activitatea
ardopoulos a fost înfiinţată în anul 1915, de doi comercianţi: Basile E. Lychiar- de asigurare şi reasigurare. A fost radiată din oficiu la 22 septembrie 1946 36.
dopoulos şi Josef Ambatis, formând societatea Nouă Fabrică Sistemică de Paste La nr. 32 se afla Societatea Al.Ferechide şi H Levendis care se ocupa de
Făinoase Ambatis & Lychiardopoulos, cu scopul exploatării fabricii Mercur de comercializarea de vopsele, uleiuri şi articole necesare şlepurilor şi vapoarelor. A
paste făinoase şi derivate. Fabrica funcţiona într-o fostă întreprindere reparată, fost înfiinţată în anul 1912 şi înscrisă la Tribunal prin actul nr. 1483 37.
îmbunătăţită şi dotată cu utilaje noi. În anul 1923 Basile E. Lychiardopoulos vinde La nr. 33 se afla firma Papadopol şi Leo Iacobsolu, specializată în depozite de
partea sa de societate lui Polydor şi Erotocrit E. Lychiardopoulos, iar firma se mărfuri de coloniale şi fierărie. Înfiinţată în anul 1913, conform actului nr. 948
numea Moara Automatică de Făină şi Fabrica de Paste Făinoase Ambatis & autentificat la Tribunalul Brăila 38. Societatea Română de Navigaţie pe Dunăre îşi
Lychiardopoulos Brăila. Firma socială Moară automatică de făină şi fabrică de
paste făinoase cu emblema Ambatis & Lychiardopoulos a fost înregistrată la Re- 33 S.J.A.N. Brăila, fond Camera de Comerţ Brăila, firme sociale litera A, dosar 43/1931, file 1-17.
34 Nae A. Vasilescu, Oraşul şi judeţul Brăila odinioară şi astăzi. Schiţe istorice şi administrative …
gistrul Comerţului la data de 10 octombrie 1931 cu sediul în str. Danubiului nr. 12. Pestemagioglu, 1906, Brăila, p. 33.
35 Ioan Munteanu, Stradele Brăilei II, Editura Ex Libris, Brăila, 2009, p. 92-93.
31 S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Judeţului Brăila- registru transcrierea actelor societăţilor, nr. 36 S.J.A.N. Brăila, fond Camera de Comerţ Brăila, firme sociale litera A, dosar 33/1931, file 1-9.
8/1912-1915 filele 28v şi 29. 37 S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Jud Brăila- registru transcrierea actelor societăţilor, nr. 8/1912-
32 Anuarul economic al municipiului Brăila pe anul 1933, întocmite de S. Semilian, Tipografia Româ- 1915, filele 13-14.
nească, Brăila, 1933, p. 49. 38 Ibidem, registru transcrierea actelor societăţilor, nr. 8/1912-1915, filele 41v, 42.
51
Brăila în cărţi poştale ilustrate
avea sediul tot pe strada Împăratul Tarian. A fost înscrisă în registrul firmelor sociale
de la Tribunalul Brăila, în anul 1914 şi se ocupa de construcţii navale 39. Pentru mai
multe informaţii despre str. Împăratul Traian poate fi consultată monografia Stradele
Brăilei II, a profesorului Ioan Munteanu care prezintă în ordinea numărului de stradă,
o mare parte din societăţile care activau aici 40.
124. Brăila. Strada Împăratul Traian. Depozitul I. Şaraga & S. Schwartz, Strada
Şelari, nr. 7, Bucureşti. [1919] Carte poştală necirculată, cu nr. 86. B.J.P.I. Brăila,
cota. 3130. La fel de veche ca şi orașul, această stradă a fost tăiată în faleza înaltă,
reprezentând una dintre principalele vaduri. Pleacă din Piața Traian şi coboară spre
port în direcția est. Strada este flancată de construcții vechi cu arhitectură specifică
Brăilei, dintre care se remarcă sediul Comandamentului Flotilei Fluviale, aflat într-o
clădire monumentală construită la finele secolului al-XIX-lea. În apropierea Dunării
se află noul sediu al NAVROM şi clădirea gării fluviale construită în anii 1906-1909,
pe locul fostului hangar al Agenţiei N.F.R.
125. Strada Împăratul Traian. Brăila. Editura Horovitz, nr. 16 str. Doamnei, Bucureşti.
Carte poștală ilustrată cu nr. 185 Verso: text olograf în limba engleză, datat 20 august
1927, Liverpool. Francatură: timbru poştal din Marea Britanie, roşu, în valoare de 1
1 penny, două ştampile poştale cu data de circulaţie 20 august 1927. Colecţia Iulian
Panait.
126. Brăila. Kaiser Trajan-Strasse. Bahnhof und FeldbuchhandelGesellschaft m.b.
H., Berlin S14 Gesetzl. Gesh. Carte poştală ilustrată cu nr. 398. Verso: text olograf
în limba germană, datat 8 decembrie 1917, adresat domnişoarei Helene Gundel din
Frankfurt a Main. Francatură: lipsă timbru, ştampilă poştală, parţial lizibilă, cu data
de circulaţie 8 decembrie 1917. Colecţia Marian Gheorghe.
127. Salutări din Brăila. Calea Dobrogei. Editura lui Leon König, librar, Cernăuţi.
U.P.U. Faţă-verso: text olograf în limba germană, datat 13 februarie 1899, adresat
domnului Franz Pech din Nürnberg. Francatură: timbru poştal din seria Regele
Carol I Spic de grâu, în valoare de 10 bani, verde, dantelat, emisiune 1893/1908; trei
ştampile poştale cu data de circulaţie 13 februarie Brăila şi 16 februarie Nürnberg,
1899. Colecţia Iulian Panait.Calea Împăratului Traian. Brăila. Editura Librăriei
J. Gheorghiu & Co., Brăila. U.P.U. Verso: text olograf în limba română. Francatură:
două timbre poştale deteriorate din seria Carol I Tipografiate, în valoare de 5 bani,
verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909/1914, ştampilă indescifrabilă. Colecţia ing.
Constantin Rădulescu.

39 Ibidem, registru transcrierea actelor societăţilor, nr. 8/1912-1915, filele 11v, 12.
40 Ioan Munteanu, op. cit. p. 105 – 109.
52
2
Centrul

3 4

5 6
53
Brăila în cărţi poştale ilustrate

7 8

9 10
54
Centrul

11 12

13 14
55
Brăila în cărţi poştale ilustrate

15 16

17 18
56
Centrul

19 20

57
22
21
Brăila în cărţi poştale ilustrate

23 24

25 26
58
Centrul

27 28

29 59 30
Brăila în cărţi poştale ilustrate

31 32

33 60 34
Centrul

35 36

37 61 38
Brăila în cărţi poştale ilustrate

39 40

41 62 42
Centrul

43 44

45 63 46
Brăila în cărţi poştale ilustrate

47 48

49 64
50
Centrul

51 52

53 54
65
Brăila în cărţi poştale ilustrate

55 56 57

66
Centrul

58 59

60 67 61
Brăila în cărţi poştale ilustrate

62 63

64 65
68
Centrul

66 67

68 69
69
Brăila în cărţi poştale ilustrate

70 71

72 70 73
Centrul

74 75

76 71 77
Brăila în cărţi poştale ilustrate

78

80

72
79
Centrul

seria Regele Ferdinand uzuale, în valoare de 5 bani, alb-negru, dantelat, emisiune


Centrul 1922; ştampilă poştală ilizibilă. B.J.P.I. Brăila, cota 3221.
7. Brăila. Centru. Librăria Universală P. Stănescu, Brăila, I.Gherla. Carte poştală
1. Biserica Sf. Archangel. Piaţa Sf. Archangel. Salutare din Brăila. U.P.U. ilustrată cu nr. 50-1931. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol II, uzuale,
Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I în valoare de 3 lei, carmin, dantelat, emisiune 1932; fără ştampilă poştală. S.J.A.N.
362. Biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Grădina Sfinţii Brăila, colecţia Fotografii, cota I 417.
Arhangheli, provine din fosta geamie turcească, transformată în Biserică creştină 8. Centru. Brăila. Pincu Schwartz, Sucursala Adevărului, Brăila. Carte poștală
în anul 1831, este singura biserică ortodoxă din România care nu are turle. Iniţial ilustrată cu nr. 4096. Verso: text olograf în limba română datat 17/30 septembrie
serviciul divin se oficia în limba slavonă apoi în limba greacă. Clopotniţa a fost 1913, adresat domnului Costică Slavo din judeţul Tecuci. Francatură: timbru poştal
construită în anul 1926 din zidărie masivă, cu materialele donatorului Nedelcu din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat,
Chercea, care a contribuit şi la restaurarea bisericii executată în acelaşi an 1. emisiune 1909/1913; două ştampile poştale cu data de circulaţie 20 septembrie
2. Brăila. Piaţa Rally. Editeur J. Şaraga & Co. „Fortuna”, Bucureşti. Photo par H. Brăila şi 21 septembrie Gara Berheci, 1913. Colecţia Marian Gheorghe.
Wichmann a Galatz (Roumanie). Faţă-verso: text olograf în limba franceză adresat 9. Centru. Brăila. Librăria Modernă, Brăila nr. 3. 1925. Ilustraţia, Gherla. Carte
doamnei Maria Ştefănescu din Brăila. U.P.U. Francatură: două ştampile poştale cu poştală ilustrată cu nr. 1811, necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota
data de circulaţie 18 septembrie 1905. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I I 589.
2179. 10. Centru. Brăila. Libr. Universală P. Stănescu. 1935. Ilustraţie Gherla. Carte poştală
3. Centru şi Piaţa Sf. Arhangheli. Brăila.[1922] Depositu I. Şaraga & S. Schwartz, ilustrată cu nr. 75.Verso: text olograf în limba română datat 27 septembrie 1938,
Bucureşti, str. Şelari, nr. 7. Carte poștală ilustrată cu nr. 95. Verso: text olograf în adresat domnişoarei Florica Pârvu din Galaţi. Francatură: timbru poştal lipsă; trei
limba română, lipsă francatură. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 584. ştampile parţial lizibile cu data de circulaţie 28 septembrie 1938. S.J.A.N. Brăila,
4. Brăila. Centru şi Piaţa Sft. Arhangheli. Verso: text olograf în limba română, colecţia Fotografii, cota I 481.
datat Brăila, 12 iulie 1912, adresat domnului R. Hefter din Braşov. Francatură: 11. Brăila. Centru. Librărie Manea & Stănescu, Brăila. Verso: text olograf în limba
timbru poştal din seria Regele Carol I Gravate (taille douce), în valoare de 10 bani, maghiară, datat 10 mai, adresat domnului Lenard Frankici din Arad. Francatură:
roşu-anilin, dantelat, emisiune 1908/1910; ştampilă poştală cu data de circulaţie 12 timbru poştal din seria Regele Ferdinand uzuale, model II, în valoare de 50 bani,
iulie 1912. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 578. oranj, dantelat, emisiune 1922; un timbru poştal Asistenţa socială, în valoare de 25
5. Centru şi Piaţa Sft. Arhangheli. Brăila. Verso: text olograf în limba română de bani, negru, dantelat, emisiune 1921; două ştampile poştale, parţial lizibile, cu
datat 6 august 1912, adresat domnului Gavrilă Harni din Bavaria. Francatură: data de circulaţie 10 mai 1924. B.J.P.I. Brăila, cota 3188.
netimbrat, ştampilă indescifrabilă. B.J.P.I. Brăila, cota 3132. 12. Vedere din Centru. Editura Galeria de Cadouri Ad. Maior & D. Stern. Bucureşti,
6. Brăila. Centru şi Piaţa Sf. Arhangheli. Editura Socec & Co. S. A., Bucureşti. str. Lipscani, nr. 3. Carte poştală ilustrată cu nr. 2083, necirculată. B.J.P.I. Brăila,
Carte poștală ilustrată cu nr. 678. Francatură: (partea ilustrată) timbru poştal din cota 3180. Ceasul Public din Grădina Sfinţii Arhangheli a fost construită de Primărie
în anul 1909 cu suma de 8000 lei, lăsată prin testament de Petrache Naum Petru
1  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 432/245, cazier 181,
filele 1-5.
73
Brăila în cărţi poştale ilustrate
în anul 1898. Ceasul era evaluat în anul 1939 la 200.000 lei 2. Autorul proiectului 19. Brăila. Piaţa Sf. Archangeli. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Cie, Brăila. Faţă-
este Carol Sakar din Praga. verso: text olograf în limba română, adresat domnului N. Nacht din Târgu Ocna.
13. Vedere din Centru. Brăila. Editura David Stern, Bucureşti, str. Sfinţii Apostoli, Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 5
nr. 75. Carte poștală ilustrată cu nr. 3904. Verso: text olograf în limba greacă, datat bani, verde-deschis, dantelat, emisiune 1909-1914; două ştampile poştale ilizibile
Brăila 10 iulie 1924, adresat domnului Iani Leovaridis din Bucureşti; Francatură: S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 430.
lipsă timbru poştal; două ştampile poştale cu data de circulaţie 10 iulie 1924, 20. Piaţa Sft. Archangeli. Salutări din Brăila. Editeur Max Ekstein, Brăila. 1900.
Bucureşti. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 588. Fotografia Marco Klein, Brăila. Carte poștală ilustrată cu nr. 8537. Faţă-verso: text
14. Salutări din Brăila - Piaţa Sf. Arhangheli. Brăila. Depositu I. Şaraga & S. olograf în limba franceză datat 1 ianuarie 1901, adresat domnişoarei M. Dimitrescu
Schwartz, Bucureşti, str. Şelari, nr. 7. Carte poștală ilustrată cu nr. 101. Verso: din Huşi. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu,
text olograf în limba română, datat 8 septembrie 1922, adresat familiei Stoicescu în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1900; trei ştampile poştale cu data
din comuna Slobozia Conachi, judeţul Covurlui. Francatură: un timbru poştal din de circulaţie 14 ianuarie Brăila şi 16 ianuarie Huşi, 1901. S.J.A.N. Brăila, colecţia
seria Regele Ferdinand uzuale, model I, în valoare de 50 de bani, roz - portocaliu, Fotografii, cota I 2520.
dantelat, emisiune 1922; timbru poştal Asistenţa socială, deteriorat, în valoare de 21. Salutări din Brăila. P-ţa Sf. Arhangeli. Editura Tipo-Lit. Moderna Fränkel,
10 bani, verde, dantelat, emisiune 1921; două ştampile poştale cu data de circulaţie Brăila. U.P.U. Carte poştală ilustrată cu nr. 9, necirculată. Colecţia Iulian Panait. În
9 şi 10 septembrie 1922. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 343. Piaţa Sf. Arhangheli au funcţionat până în 1946 numeroase stabilimente comerciale,
15. Salutări din Brăila. Piaţa Sf. Arhangheli. Editura Librăriei N.D. Chrissoverghis, precum firma Corso, înmatriculată la registrul Comerţului în octombrie 1935,
Brăila. Verso: text olograf în limba română adresat familiei Bălănescu din Bucureşti. de către asociaţii Rudolf H Muller şi Dumitru Mihail, având obiect de activitate
Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 5 comerţul cu amănuntul de băuturi spirtoase; restaurantul cu bodegă şi berărie
bani, verde-deschis, dantelat, emisiune 1909-1914; două ştampile poştale ilizibile. Continental, deschisă în august 1945 de către asociaţii Gh. Capris şi N. Moroianu.
Colecţia Iulian Panait. Din 27 august 1945 aici va funcţiona firma socială cu emblema Continental având
16. Brăila. Piaţa Sf. Arhangheli. Editura Galeria de Cadouri Ad. Maier & D. Stern, ca obiect de activitate bodegă, restaurant şi berărie. Firma era în proprietatea
Bucureşti, str. Lipscani, nr. 3. Carte poștală ilustrată cu nr. 3035. Verso: text olograf asociaţilor Gh. Capris şi N. Moroianu 3; restaurantul Coroana, înmatriculat în
în limba română, datat 27 august 1922. Francatură: timbru poştal deteriorat, trei aprilie 1936 de către Rudolf H. Müller şi Constantin Gosman etc 4.
ştampile poştale ilizibile. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 579. 22. Brăila. Piaţa Sfţii Arhangheli. Editura S. D. Vasilescu, Brăila. Carte poștală ilustrată
17. Brăila. Piaţa Sft. Arhangheli. Georges Kostomyris. Brăila, Librairie Internationale cu nr.1477. Verso: text olograf în limba sârbă adresat domnului Ljubici Plazic din
& Papeterie Agence de Journaux Roumains et Étrangers, - Succursale du journal Teici, Austria. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Gravate (taille
„Universul”. Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, douce), în valoare 10 bani, roşu-anilin, dantelat, emisiune 1908/1910, ştampilă
cota I 582. poştală cu data de circulaţie 18 septembrie 1910. Colecţia Iulian Panait.
18. Salutări din Brăila - Piaţa Sf. Arhangheli. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Cie, 23. Piaţa Arhangheli. Brăila. Editura Georges Kostomyris Brăila. Librairie
Brăila. U.P.U. Carte poştală ilustrată necirculată. Colecţia Iulian Panait. Internationale et Papetărie. Agence de Journaux Roumains & Etrangers. Ilustrată

2  Idem, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 336, cazier 128 /1939, filele 3  Idem, fond Camera de Comerţ, firme sociale litera C, dosar 61/1945, f. 1-31.
1-7. 4  Ibidem, dosar 26/1936, file 1-15, dosar 56/1944, file 1- 24.
74
Centrul
cu nr. 1816. Verso: text olograf în limba română adresat familiei Mateescu din 29. Parcul Sf. Archangheli. Brăila. Editura Galeria de Cadouri Ad. Maier & D.
Bucureşti. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în Stern, Bucureşti, str. Lipscani, nr. 3. Carte poştală ilustrată cu nr. 4353, necirculată.
valoare de 5 bani, verde-deschis, dantelat, emisiune 1909-1914; două ştampile S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 587.
poştale cu data de circulaţie 10 iulie 1911 Brăila şi Bucureşti. Colecţia Nelu Ivan. 30. Brăila. Parcul Sf. Archangheli. Editura Galeria de Cadouri Ad. Maier & D.
24. Brăila. Piaţa Sf. Arhangheli. Depozitul Universal Şaraga Bucureşti, Hotel de Stern, Bucureşti, str. Lipscani, nr.3. Carte poştală ilustrată cu nr. 4354, necirculată.
France nr. 30. U.P.U. Faţă-verso: text olograf în limba germană datat 22 martie Colecţia Iulian Panait.
1912, adresat doamnei Walsei Konejing din Solingen, Germania. Francatură: 31. Brăila. Proprietatea D. Ionescu. Editura Galeria de Cadouri Ad. Maier & D.
timbru poştal din seria Regele Carol I Gravate (taille douce), în valoare 10 bani, Stern, Bucureşti, str. Lipscani, nr.3. Carte poştală ilustrată cu nr. 3292, necirculată.
roşu-anilin, dantelat, emisiune 1908/1910; ştampilă poştală cu data de circulaţie 23 B.J.P.I. Brăila, cota 1384(1).
martie 1912. Colecţia Iulian Panait. 32. Brăila. Parcul Sţii Archangheli. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila.
25. Brăila. Piaţa Sfinţii Arhangheli. Editura Librăriei Modernă Louis Löbel, Brăila. Carte poştală ilustrată cu nr. 1745. Verso: text olograf în limba rusă, lipsă francatură.
Verso: text olograf în limba greacă, datat 15 iulie 1929, adresat domnului Iani Colecţia Iulian Panait.
Malulios, de pe șlepul Daniel nr. 5. Francatură: trei timbre poştale din seria Regele 33. Brăila. Strada Arhangheli. Verso: text olograf în limba germană datat 10 mai
Mihai I copil uzuale, în valoare de 1 leu, violet, dantelat, emisiune 1928/1929; 1924. Francatură: două ştampile Poşta de Cursă Brăila cu data de circulaţie 12
timbru poştal Asistenţa socială, în valoare de 25 de bani, negru, dantelat, emisiune mai 1924. B.J.P.I. Brăila, cota 3189.
1928; trei ştampile poştale, parţial lizibile, cu data de circulaţie 16 iulie 1929. 34. Salutări din Brăila. Piaţa Arhangeli. Editura Librăriei N. D. Chrissoverghis,
S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 590. Brăila. Carte poştală ilustrată nefrancată. Verso: text olograf în limba română datat
26. Brăila. Parcul Sfinţii Arhangheli. Editura Ad. Maier & D. Stern. Bucureşti. Brăila, 5 august 1913, adresat sergentului Iancu Tahopol, din Comp. 8, Regimentul
Pasagiul Vilacros. Carte poștală ilustrată cu nr. 3290. Verso: text olograf în limba Neagoe Basarab nr. 38 Brăila. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 530.
engleză, adresat domnului M. Menke din Anglia. Francatură: timbru poştal din seria 35. Brăila. Kaisers Geburtstag. 27 ianuar 1917. Depozitul I. Şaraga & S. Schwartz,
Regele Carol I Gravate, în valoare de 10 bani, roşu-carmin, dantelat, emisiune str. Şelari, nr. 7. Bucureşti. Carte poștală ilustrată nefrancată. Verso: text olograf în
1908/1910; ştampilă poştală indescifrabilă. U.P.U. Colecţia Marian Gheorghe. limba germană. B.J.P.I. Brăila, cota 3148.
27. Brăila. Parcul Sfinţii Arhangheli. Editura David Stern, Bucureşti, str. Sfinţii 36. Piaţa Sf. Arhangheli. Brăila. 1925. Libr. Modernă, nr. 11. Ilustraţia Gherla.
Apostoli, 75. Carte poștală ilustrată cu nr. 3289. Verso: text olograf în limba Verso: text olograf în limba română adresat familiei Gh. Bojogescu din Gara
română datat 2 iunie [1921], adresat domnişoarei Elena C. din Brăila. Francatură: Vidra. Francatură: timbru poştal din seria Regele Ferdinand uzuale, modelul II, în
două timbre poştale din seria Regele Ferdinad uzuale, model II, în valoare de 25 valoare de 2 lei, verde, dantelat, emisiune 1923; timbru poştal Asistenţa socială, în
de bani, brun, dantelat, emisiune 1921; ştampilă poştală ilizibilă. S.J.A.N. Brăila, valoarea de 25 bani, alb-negru, dantelat, emisiune 1921; două ştampile poştale cu
colecţia Fotografii, cota I 592. data de circulaţie 6 septembrie 1925. Colecţia Nelu Ivan.
28. Brăila. Vedere Generală din Centru. Editura Galeria de Cadouri Ad. Maior & D. 37. Brăila. Piaţa Dumitru Ionescu. Depozitul Librăriei Manea & Stănescu, Brăila.
Stern. Bucureşti, str. Lipscani, nr. 3. Carte poştală ilustrată cu nr. 3291, necirculată. Verso: text olograf în limba română, datat Brăila, 1 august 1922, adresat doamnei
B.J.P.I. Brăila, cota 3178. C. Frey, Magazin de Porţelanuri din Piatra Neamţ. Francatură: netimbrat; ştampilă
poştală cu data de circulaţie 1 august 1922. B.J.P.I. Brăila cota 3197. De la 27
75
Brăila în cărţi poştale ilustrate
mai 1919, Piaţa Sf. Arhangheli a fost denumită Dumitru Ionescu, întru cinstirea Asistenţa socială în valoarea de 25 de bani, negru, dantelat, emisiune 1921; patru
memoriei fostului Primar al Brăilei, care a lăsat prin testament Primăriei Brăila 5, ştampile poştale, parţial lizibile, cu data de circulaţie 16 iulie 1926. S.J.A.N.
cea mai mare parte din avere, după anul 1945 va deveni Piaţa V. I. Lenin iar din Brăila, colecţia Fotografii, cota I 590.
anul 1990 Piaţa Traian. 42. Brăila. Piaţa Dumitru Ionescu. Verso: text olograf în limba română adresat
38. Brăila. Piaţa Sf. Arhangheli. Librăria şi Papetăria Viitorul Apostol N. Ciuntu, avocatului Tudor Adamescu din Bucureşti. Francatură: timbru poştal din seria
Brăila. Carte poştală ilustrată cu nr. 4058. Verso: text olograf în limba germană Regele Ferdinand uzuale, model II, în valoare de 2 lei, verde, dantelat, emisiune
adresat domnului prof. H. Jülg din Austria. Francatură: timbru poştal deteriorat; 1923; două ştampile poştale cu data de circulaţie 17 august Galaţi şi 18 august
ştampilă poştală indescifrabilă. B.J.P.I. Brăila, cota 3127. În Piaţa Sf. Arhangheli Bucureşti 1923. Colecţia Marian Gheorghe.
au avut sediul Banca Comercială Română , Sucursala înfiinţată în 1907 6; Fabrică 43. Brăila. Piaţa Dumitru Ionescu. Librăria La Cartea de Aur Teodor Manea,
de pungi şi cartonage Grumberg şi Comp., cu emblema Istrul, înfiinţată în 1912 7 ; Brăila, 1930. Carte poştală ilustrată cu nr. 26. necirculată. I.Gh.[Ilustrația Gherlea]
berăria şi băcănia Zamfir Solomon şi Maria D Munteanu, înfiinţată în anul 19138; S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 595.
Cercul Militar al Ofiţerilor din Garnizoana Brăila care a funcţionat într-o clădire 44. Brăila. Centru (Piaţa D-tru Ionescu). Banca eleno-română. Verso: Ştampilă
cumpărată în anul 1913 de la Constantin C. Panas 9. rotundă cu înscrisul: WHATMAN, cea mai bună gumă de şters. A.H.B. Carte
39. Brăila. Platz des Heil Erzengel. Piaţa Sf. Arhangheli. Bahnhof - und poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 593.
Feldbuchhandel-Gesellschaft, Berlin C19. Gesetzl. gesch. Carte poștală ilustrată 45. Brăila. Piaţa „Dumitru Ionescu”. Librăria La Cartea de Aur Teodor Manea,
cu nr. 401. Verso: text olograf în limba română datat Brăila, 29 august 1923, Brăila, 1931. Ilustraţia Gh.[erlea] Carte poştală ilustrată nr. 47., necirculată.
adresat doamnei Virginia Terzea din Poiana Sărată. Francatură: timbru poştal din S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 2545.
seria Asistenţă Socială, în valoare de 10 bani, verde, dantelat, emisiune 1921; două 46. Piaţa Dumitru Ionescu. Brăila. Editura Librăriei Manea & Stănescu, Brăila.
ştampile poştale, ilizibile. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 429. Carte poştală ilustrată necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota 3146.
40. Brăila. Proprietatea Dumitru Ionescu. Editura Magazinului Reclama Brăila, str. 47. Piaţa Dumitru Ionescu. Brăila. [1944] Editura Librăriei Manea & Stănescu,
Regală, nr. 2. Carte poştală ilustrată cu nr. 1799, necirculată. Colecţia Iulian Panait. Brăila. Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota
41. Brăila. Piaţa Sf. Arhangheli. Libr. Modernă. Brăila, 1925. Ilustraţia Gherla. I 594.
Carte poștală ilustrată cu nr. 4. Verso: text olograf în limba română, datat Brăila, 48. Brăila. Piaţa Dumitru Ionescu. 6. Edit. C. Florescu, Craiova, B-dul Carol nr. 77.
12 iulie 1926, adresat caporalului Dumitru Mihăilescu, de la Şcoala Militară Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 591.
de Administraţie Bacău. Francatură: patru timbre poştale din Regele Ferdinand 49. Brăila. Teatrul Comunal (Centru). A.H.B. Verso: text olograf în limba română,
uzuale, model II, în valoare de 50 bani, oranj, dantelat, emisiune 1922; timbru datat 30 decembrie 1931, Brăila, adresat domnului Vasile Rădulescu din Oradea.
Francatură: două timbre poştale, unul din seria Regele Carol II uzuale, în valoare
5  Dumitru Ionescu. O faptă mare : testamentul filantropului Dumitru Ionescu, Brăila, Dunărea Insti-
tut de arte grafice, 1930. de 4 lei, cărămiziu, dantelat, emisiune 1930 şi unul din seria Timbrul aviaţiei,
6  S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Jud Brăila, registru transcrierea actelor societăţilor, nr. 8/1912-
în valoare de 1 leu, brun-roşcat, dantelat, emisiune 1931; două ştampile poştale,
1915.
7  Ibidem, registru transcrierea actelor societăţilor, nr. 8/1912-1915, filele 27v şi 28. parţial lizibile, cu data de circulaţie 30 decembrie 1931; ştampilă rotundă cu
8  Ibidem, registru transcrierea actelor societăţilor, nr. 8/1912-1915 – filele 40v, 41
înscrisul: WHATMAN, cea mai bună gumă de şters. S.J.A.N. Brăila, colecţia
9  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila – Serviciul Economic - dosar 309/cazier
275/1939, filele 1-6; Fotografii, cota I 576. Imobilul trece în anul 1900 în proprietatea lui Dumitru
76
Centrul
Ionescu, care o cumpără cu preţul de 985 000 lei. Prin testamentul din anul 1910, 1909/1914; timbru poştal din seria Regele Ferdinand uzuale, model II, în valoare
depus la Tribunalul Brăila pentru aplicare de către soţia sa Elena Ionescu, în anul de 5 bani, negru, dantelat, emisiune 1922. U.P.U. Colecţia Iulian Panait. Existenţa
1919, acesta lăsa clădirea în administrarea şi proprietatea Primăriei, care se va unui han Rally este semnalată încă în anul 1851 când Matei Millo a dat spectacole
numi Teatrul Comunal. Întregul imobil, se preciza în anul 1939, se închiriază în sala Hotelului Rally, imobilul fiind distrus de un incendiu la 21 august 1859.
iar veniturile formează Fondul Dumitru Ionescu pentru îndeplinirea clauzelor Proprietarii, fraţii Ianache, Demostene şi George Rally, l-au reconstituit pe vechea
testamentare 10. În imobil au funcţionat în diferite perioade mai multe instituţii: temelie în anul 1862, arhitectul şef al oraşului, Dimitrie Poenaru l-a consolidat
Teatrul Comunal, Biblioteca Comunală, Pinacoteca, Clubul Regal, Primăria Brăila, în anul 1863, alte reparaţii generale se fac în anul 1872 de către arhitectul P. A.
Şcoala Populară de Artă, Casa de Cultură. Grav avariat de cutremurele din anii Taba. Casa Rally aşa cum stă scris pe frontispiciul clădirii in diverse cărţi poştale
1940 şi 1977, imobilul a fost restaurat în anii 1941 - 1942 şi 1980 - 1988. Ultima ilustrate a fost construită în anul 1894 de antreprenorul Blechner şi cuprindea
restaurare coordonată de arhitecţii Viorel Oprescu şi Doina Juncu a beneficiat de corpul 1 Teatru şi prăvălii, corpul 2 şi scena Arenei de vară 12. Presaţi de datorii,
aportul unui valoros colectiv de artişti plastici condus de Virgil Mişăescu. proprietarii au fost nevoiţi să înstrăineze imobilul care este cumpărat de creditorul
50. Brăila. Teatru Regal. Editura Librăriei şi Papetăriei N. D. Chrysoverghis Brăila. Dumitru Ionescu în anul 1900.
Carte poştală ilustrată cu nr. 1768. Verso: text olograf în limba franceză, ilustrată
54. Salutări din Brăila. Piaţa Sf. Arhangeli. Editura Librăriei N. D. Chryssoverghis,
trimisă la Marsilia. Francatură: timbru poştal deteriorat, ştampilă poştală cu data
Brăila. Verso: text olograf în limba franceză, adresat domnului S.N. Hoffmann din
circulaţie 28 iulie 1908. Colecţia Iulian Panait. În anul 1878 are loc trecerea
Brăila. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare
trupelor române în Dobrogea, în frunte cu Domnitorul Carol I. Seara, în sala Rally,
de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909/1914; două ştampile poştale cu
se prezintă un spectacol de gală dat de trupa Tardini şi Halepliu. De atunci Teatrul
data de circulaţie 25 iulie 1910. Colecţia Iulian Panait.
Rally se va numi Teatrul Regal 11.
55. Brăila. Monumentul Împăratului Traian. Verso: text olograf în limba română,
51. Brăila. Teatru Regal. Editura Librăriei şi Papetăriei N. D. Chrysoverghis Brăila.
adresat domnului Manole V. din Bucureşti. U.P.U. Francatură: timbru poştal
Carte poştală ilustrată cu nr. 1760. Verso: text olograf în limba sârbă, datat 14
deteriorat, trei ştampile poştale, parţial lizibile, cu data de circulaţie 12 februarie
ianuarie 1917, lipsă francatură. Colecţia Iulian Panait.
1901, Bucureşti. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 571.
52. Salutări din Brăila. Casa Ralli. Editura lui Leon König, librar, Cernăuţi. U.P.U.
56. Statuia lui „Trajan” montată în Grădina Sfţii. Arhangeli. Salutări din Brăila.
Faţă-verso: text olograf în limba germană, datat 10 noiembrie 1898, adresat
Editura Magasinului Reclama. Verso: text olograf în limba franceză, datat 24
doamnei Irene Schivab din Viena. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol
aprilie 1909, adresat domnului Germaine Druart din Belgia. Francatură timbru
I Spic de grâu, în valoare de 10 bani, verde, dantelat, emisiune 1893/1908; două
ştampile poştale cu data de circulaţie 10 noiembrie Brăila şi 13 noiembrie Viena, poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde-gălbui,
1898. Colecţia Iulian Panait. dantelat, emisiune 1909/1914; ştampilă poştală ilizibilă. Colecţia Iulian Panait.
53. Salutări din Brăila. Casa Rally. Verso: text olograf în limba română, adresat Ideea ridicării monumentului Traian a apărut cu ocazia primirii în oraş a unui
doamnei Angile B. Nasopol de la Moşia Deleni, jud. Olt. Francatură: timbru poştal grup de studenţi italieni, pe 29 septembrie 1902. Datorită relaţiilor excelente
din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 3 bani, maro, dantelat, emisiune avute cu italienii, la Liceul N. Bălcescu s-a constituit un grup de iniţiativă care

10  Ibidem, dosar 28/1939, cazier 48, filele 1-63. 12  Nicolae Mocioiu. Teatrul dramatic “Maria Filotti”, în Analele Brăilei, supliment al ziarului
11  Ioan Munteanu. Teatrul dramatic “Maria Filotti” 1949-2009, Brăila, Edmunt, 2009, p. 9. Înainte, august 1989, p. 24.
77
Brăila în cărţi poştale ilustrate
a propus ridicarea monumentului în central oraşului 13. În aprilie 1905, un grup Julieta. M.G. [1931]. Verso: text olograf în limba germană. Francatură: timbru
de delegaţi ai comitetului de iniţiativă solicită Primăriei Brăila şi consilierilor deteriorat; ştampilă poştală parţial lizibilă. B.J.P.I. Brăila, cota 3218.
aprobarea amplasării monumentului Traian în Piaţa Sf. Arhangheli. Amplasarea 60. Brăila. Monumentul Traian. Librăria La Cartea de Aur Teodor Manea Brăila,
exactă a monumentului în Piaţa Sfinţii Arhanegheli, s-a stabilit pe 8 martie 1906, 193. Carte poştală ilustrată cu nr. 7, necirculată. Verso: text olograf datat 13
de către C. Chiricescu, administratorul Casei Bisericii, Chr. Sulioti, primarul septembrie 1931. B.J.P.I. Brăila, cota 3179.
oraşului Brăila şi preotul paroh Economul B. Enăchescu, delegat al Epitropiei 61. Brăila. Statuia Împ. Traian. Editura Albania, Constanţa – Bucureşti. Lipsă
Bisericii Sfinţii Arhangheli. Consiliul Comunal Brăila a stabilit prin Decizia nr. 38 francatură Verso: text olograf în limba română, datat 1 iulie 1948, adresat doamnei
din 21 octombrie 1906 inscripţia ce s-a pus pe statuie: în faţa monumentului: Lui Marin Onişoara din Bucureşti. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 574.
Marcu Ulpiu Traian/ Românii recunoscători ridicat în al 40 - lea an de glorioasă 62. Brăila. Centrul, Statuia Traian. Librăria Universala Pandele Stănescu. Foto
domnie a M.S. Regelui Carol I , spre nord: Sarmizegetusa, spre sud: Drobeta, orig. Fotofilm Cluj. 1939. Verso: text olograf în limba germană, adresat domnului
spre est: Tapae, spre vest: Ridicat prin subscripţie publică pentru comemorarea Alfred Damakos din Codlea. Francatură: timbru poştal din seria Centenarul naşterii
împlinirii a XVIII secole de la cucerirea Daciei de romani, din iniţiativa unui Regelui Carol I, în valoare de 5 lei, cenuşiu, dantelat, emisiune 20 aprilie 1938;
comitet având ca Preşedinte pe d-nul Nicolae Chicireanu, casier Corneliu Guşăilă două ştampile poştale cu data de circulaţie 28 martie 1940. B.J.P.I. Brăila, cota
şi secretar Dimitrie Dogaru, profesori din Brăila 14. Monumentul a fost construit 3136.
în anul 1906, în Grădina Sfinţii Arhangheli, în axul de întretăiere al străzii Regala 63. Piaţa Sţii Archangheli. Brăila. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila.
cu strada Galaţi, cu suprafaţa de 6 mp. Este un bust de bronz reprezentând pe Din colecţiunea Stănceanu & Onofrei. U.P.U. Faţă-verso: text olograf în limba
Împăratul Traian, aşezat pe un soclu de marmură. La baza soclului se află un grup română, datat 9/29 1904 adresat doamnei Maria Ştefănescu din Czernowitz,
alegoric: un bărbat ţinând de mână un copil. Grupul statuar a fost sculptat de Tache Bucovina. Francatură: lipsă timbru; două ştampile poştale cu data de circulaţie
D. Pavelescu după o statuie a lui Traian din Muzeul Regal din Florenţa. 9 septembrie Brăila și 12 septembrie Czernowitz 1904. S.J.A.N. Brăila, cota I
57. Salutări din Brăila. Monumentul Traian. Editura Librăriei N. D. Chrissoverghis. 368. Imaginea centrală o reprezintă fântăna arteziană amenajată între Monumentul
Verso: ex libris Marinescu Dan. Carte poştală ilustrată necirculată. Colecţia Marian Traian şi Ceasul. Este proiectată în stil baroc de ing. M. Mironescu, turnată în fontă
Gheorghe. şi instalată în anul 1892, având diametrul de 185 cm, înălţimea de 300 cm. şi un
58. Brăila. Monumentul Traian. Editura Georges Kostomyris Brăila. Librairie bazin cu diametrul de 600 cm. Pentru detalii a se vedea monografia realizată de dr.
Internationale et Papetărie. Agence de Journaux Roumains & Etrangers. Verso: Maria Stoica 15.
text olograf în limba română, adresat colonelului Broşteanu de la Liceul Militar 64. Biserica Sfinţii Arhangheli. (fostă geamie). Brăila. Foto Zalevski Brăila. Carte
din Iaşi. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare poştală ilustrată, nefrancată. Verso: text olograf în limba română, datat 29 iulie
de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909/1914; patru ştampile poştale cu 1935, adresat doamnei Ana F. din Brăila. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota
data de circulaţie 20 aprilie Brăila şi 21 aprilie Iaşi, 1911. Colecţia Nelu Ivan. I 599.
59. Brăila. Monumentul lui Traian. Editura Librăria Ştefan Tomescu, Brăila. Foto 65. Grădina mică. Salutări din Brăila. Editura Librăriei G. Kostomyris. U.P.U.
13  Teodor Buculei. Monumentul din Brăila al lui Traian, în Analele Brăilei, iulie 1980, p. 20 ; Flo- Verso: text olograf în limba română datat 23.10.1907, adresat domnului Nicolae
rian Anastasiu, Ana-Maria Vicol. Monumentele judeţului Brăila, Muzeul Brăilei, 1977, p. 83.
14  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 335/1939, cazier 15  Maria Stoica. Brăila. Memoria oraşului. Imaginea unui oraş românesc din secolul al XIX –lea,
127, filele 1-6. Muzeul Brăilei-Editura Istros, 2009, p, 149-150.
78
Centrul
D. Popescu, elev la Şcoala Militară din Iaşi. Francatură: timbru poştal deteriorat; 70. Brăila. Staţiunea Tranvaiului Electric. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Cie,
două ştampile poştale cu data de circulaţie 23 octombrie Brăila şi 24 octombrie Brăila. Lipsă francatură. U.P.U. Verso: text olograf adresat judecătorului V.
Iaşi,1907. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 606. Grădina Sfinţii Arhangheli Stamate. Colecţia Iulian Panait. Prin decizia Consiliului Comunal Brăila din 25
cunoscută sub denumirea de Grădina Mică sau Tiriplic16 a fost amenajată în jurul martie 1898 s-a concesionat construirea unei linii de tramvai electric pe linia
bisericii între anii 1845-1860 iar în anul 1900 a fost împrejmuită cu grilaj din fier Parcul Monument - Staţiunea Lacu Sărat, Societăţii Helios Electricitats Actren
forjat. În anul 1936 grădina cu suprafaţa de 8100 mp valora 6.480.000 lei 17. Despre Gelellschaft, cu sediul la Bruxelles 19. La începutul anului 1898 s-a adoptat, de
amenajarea pieţei Sf. Arhangheli oferă publicaţia Pro memoria. Brăila 631 18. către cele două corpuri legiuitoare, Legea de autorizare a acestei concesionări
66. Brăila. Piaţa din Centru. Centrum-Platz Depozitul I Şaraga & S. Schwartz, str. (M.Of. nr. 263/1898) iar Societatea Brăila Tramvai şi Lumină Electrică, Societate
Şelari, nr. 7. [1917]. Carte poştală ilustrată necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota 3126. Anonimă a fost înregistrată la data de 12 septembrie 1905 prin Ordonanţa nr.
67. Brăila. Centru şi Piaţa Sft. Arhangheli. Librăria şi Papetăria Theodor Manea 3182 a Tribunalului Judeţului Brăila, Secţia I. Statutul societăţii a fost întocmit în
Brăila str. Galatz. Carte poștală ilustrată cu nr. 4034. Verso: text olograf în anul 1904 la Bruxelles, vizat în luna mai 1905 de Ministerul Afacerilor Străine al
limba română adresat doamnei Ana A. Stoicescu din comuna Slobozia, Conachi. României şi publicat în M.O. nr. 135 din 18 septembrie 1905. Societatea a deschis
Francatură: două timbre poştale din seria Regele Carol I Tipografiate, unul în o reprezentanţă în Brăila, pe strada Fortunei nr. 1, având ca obiect: dobândirea,
valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909/1914 şi unul cu supratipar punerea în valoare, construirea şi exploatarea în România a oricărei întreprinderi
Timbru de ajutor, în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1915; ştampilă de transport prin tracţiunea animală, mecanică sau electrică, iluminat electric şi
poştală cu data de circulaţie 26 august 1916. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, concesiuni 20. Pe 11 mai 1929 s-a încheiat la Tribunalul Judeţului Brăila, Secţia
cota I 1722. I, tranzacţia dintre Primăria Municipiului Brăila şi Societatea Anonimă Brăila
68. Brăila. Centru cu staţia tramvaelor. Carte poştală ilustrată nefrancată. Verso: Tramvai şi Iluminat Electric prin care se concesiona exploatarea iluminatului
text olograf în limba română adresat domnişoarei Aura Gheţu. S.J.A.N. Brăila, şi tramvaiului din Brăila până la data de 31 dec 1957, după care Primăria urma
colecţia Fotografii, cota I 585. să devină proprietara tuturor instalaţiilor făcute pe parcurs. Conform actului de
69. Brăila. Platz des Heil. Erzengel = Centru şi Piaţa Sft. Arhangheli. Bahnhof - concesionare, liniile de tramvai şi tarifele valabile de la 1 iunie 1929 erau: De la o
und Feldbuchhandei-Gesellschaift, Berlin, Gesetzl. Carte poștală ilustrată cu nr. barieră la alta, cu vagon direct sau corespondenţă - 5 lei; Centru – Barieră - 4 lei;
402. Verso: text olograf în limba română datat 18 mai 1921, adresat domnişoarei Centru–Monument - 5 lei; Centru – Lacu –Sărat - 9 lei; Centru – Macazul - II -7
Asineta Bordeanu din Satulung, judeţul Braşov. Francatură: timbru poştal din seria lei; Monument – Lacu Sărat - 6 lei; Monument - Macazul II -3 lei. Corespondenţă
Timbru de ajutor - Ţesătoarea, în valoare de 10 bani, negru, dantelat, emisiune Lacu Sarat - 10 lei; Corespondenţă Monument - 7 lei; Bariera Călăraşi - Lac 7 lei;
1918; două ştampile poştale ilizibile. B.J.P.I. Brăila, cota 3132 (1). Bariera Călăraşi Macazul - II -4 lei.
Tarifele pentru iluminat erau: locuinţe particulare - 10 lei; clădiri municipale
16  Ioan Munteanu. Piaţa Traian – Emblema Brăilei moderne, Editura Ex Libris, Brăila, 2007, p.
şi publice (birouri administrative) - 7 lei; iluminatul public şi uzina de apă - 5
10. Tiriplic, un cuvânt turcesc, ce înseamnă ghem, deoarece aici, în zilele de sărbătoare era aglomeraţie
mare ; Nae Vasilescu. Schiţe istorice şi administrative din oraşul şi judeţul Brăila, Pestemalgioglu, lei; magazine, birouri comerciale, cafenele, restaurante şi hoteluri - 13 lei; teatre
Brăila, 1906, p. 35.
particulare, cinema, cluburi şi localuri de noapte - 15 lei; Teatru şi cinema Comunal
17  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 322, cazier 113,
filele 1-6. 19  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic dosar 8/1938, filele 1-189.
18  Elena Ilie. Piaţa Sf. Arhangheli Mihail. Proiect şi realizare în Pro memoria. Brăila 631, din 20 20  S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Judeţului Brăila, Secţia I, registru firme sociale nr. 5/1904-1907,
ianuarie 1999, p. 3-4. filele 53 verso, 54.
79
Brăila în cărţi poştale ilustrate
- 10 lei. Haim din Viena. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu,
Tariful de vânzare a energiei electrice pentru iluminatul locuinţelor particulare în valoare de 10 bani, roşu, dantelat, emisiune 1900; trei ştampile poştale cu data
era fixat trimestrial şi servea ca bază pentru fixarea tarifelor celorlalte categorii de circulaţie 7 mai Brăila şi 9 mai Viena, 1902. Colecţia Iulian Panait.
de abonaţi. La stabilirea preţului electricităţii pentru locuinţele particulare se 73. Piaţa Sft. Arhanghel. Editura V. Theologhides, Brăila. Faţă-verso: text olograf în
luau în calcul preţul pe litrul de motorină pentru funcţionarea centralei electrice, limba franceză datat 26 septembrie 1905, adresat doamnei Maria Chastang din
salariul mediu lunar al lucrătorilor centralei electrice şi reţelei, cursul dolarului Paris. Francatură:timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare
la Bursa din Bucureşti şi cota în impozitul pe profit, plătit de societate în raport de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1900; ştampilă poştală cu data de circulaţie 28
cu beneficiile obţinute de societate din exploatare. Conform procesului verbal, septembrie 1905, Galaţi. B.J.P.I. Brăila , cota 3210.
societatea se angaja să execute unele lucrări, inclusiv dotarea cu instalaţii noi 74. Brăila. Centru şi Piaţa Sft. Arhangheli. Verso: text olograf în limba germană,
şi astfel să modifice preţurile la electricitate pe parcursul a doi ani 21. În anul datat Constanţa, 4 octombrie 1913, adresat doamnei Amalie Hess din Nürnberg,
1930, după construirea pasarelei care face legătura dintre Gara C.F.R. şi comuna Germania. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Gravate, în valoare
Nedelcu Chercea s-au instalat cinci becuri pentru iluminarea acesteia pe timp de 10 bani, roşu-carmin, dantelat, emisiune 1908/1910; ştampilă poştală parţial
noapte. În anul 1930 s-au instalat zece becuri prntru iluminatul public în Cartierul lizibilă, cu data de circulaţie 1913. Colecţia Iulian Panait.
Comorofca. 75. Hotel Splendid. Librăria J. Gheorghiu & Co., Faţă-verso: text olograf în limba
În 1940 reţeaua de tramvai din Brăila se compunea din liniile: franceză adresat doamnei Emile De Weminch din Belgia. U.P.U. Francatură:
- linie dublă Piaţa Sf. Arhangheli – Bariera Călăraşilor timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 10 bani, roşu-
- linie dublă Monument – strada Călăraşi roz, dantelat, emisiune 1900/1906; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 19
- linie dublă Centru – Docuri octombrie Brăila şi 22 octombrie Malines, 1901. B.J.P.I. Brăila, cota 3208. Hotelul
- linie simplă B-dul Carol Splendid, actualmente sediul sucursalei B.R.D. Brăila a fost iniţial Marele Hotel
- linie simplă Centru – Bariera Călăraşilor Hugo al lui Hugo Filip. Acesta iniţiază un proiect de transformare a hotelului,
- linie simplă Centru – Gară de care se ocupă în anul 1899 arhitectul Dufour, prin supraînălţarea lui cu un
- linie simplă Centru – Bariera Regală nivel, refuncţionalizarea spaţiului şi remodelarea faţadelor 23. După această
- linie simplă Centru – Sf. Constantin transformare noul antreprenor, Hugo Singer deschide în anul 1900, Hotel Splendid.
- linie simplă Monument – Lacu Sărat În anul 1907 hotelul este preluat de firma Carrivelli & Bucur 24. Lângă actualul
- linie simplă str. Carantinei 22. sediu al B.R.D. din Piaţa Traian, nr. 13 se află imobilul unde a funcţionat Banca
71. Piaţa Sfinţii Arhangheli. Depozitul Şaraga & S. Schwartz, str. Şelari, nr. 7. Sindicatului Agricol, înfiinţată, prin actul nr. 1330, autentificat la Tribunalul Brăila
Bucureşti. Carte poştală ilustrată cu nr. 98, necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota 3190. în anul 1912 25.
72. Piaţa S-ţii Archangheli. Brăila. Librăria J. Gheorghiu & Co., Brăila. U.P.U. Faţă- 76. Hotel Splendid. Brăila. Depozitul Universal Şaraga, Bucureşti. Verso: text
verso: text olograf în limba germană, datat 7 mai 1902, adresat domnului Flora olograf în limba română, datat 10 iulie 1910, adresat doamnei George Terzea
23  Maria Stoica, op. cit. p, 240.
21  S.J.A.N. Brăila, fond Camera de Comerţ Brăila, firme sociale litera T, dosar 11/1931, file 1-40.
24  Ibidem, p. 241 -242.
22 S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic - dosar 616/cazier 143/1940, 25  S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Judeţului Brăila- registru transcrierea actelor societăţilor, nr.
filele 1-4. 8/1912-1915
80
Centrul
din Poiana Sărată. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Gravate, de papetărie şi librărie din imaginea ilustratei a fost deschis la 10 februarie 1899 30.
în valoare de 10 bani, roşu-carmin, dantelat, emisiune 1908/1910; două ştampile Această casă a fost pusă sub sechestru şi apoi scoasă la licitaţie pentru plata a 4000
poştale cu data de circulaţie 24 şi 26 iulie 1910. S.J.A.N. Brăila, colecţia Lucian lei, ca daune morale faţă de avocatul Virgil Budescu, care îl acţionase în judecată
Enescu, cota VIII 214/2. pentru calomnie prin presă 31.
77. Salutări din Brăila. Marele Hôtel Frances. Editura Tipo-Lit. Moderna Fränkel, 80. Casa Ing. Budeanu. Brăila. Fotograf Marco Klein Brăila. U.P.U. Faţă-verso: text
Brăila. nr. 11. U.P.U. Faţă-verso: text olograf în limba engleză datat 20 aprilie olograf în limba română adresat caporalului I. Bizamcer din Tulcea. Francatură:
1900, adresat doamnei Julie Lorons din Bucureşti. Francatură: timbru poştal din timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde-
seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune gălbui, dantelat, emisiune 1909; două ştampile poştale cu data de circulaţie 29
1900. Colecţia Iulian Panait. Clădirea din imagine este cunoscută în istoria oraşului aprilie Brăila şi 30 aprilie Tulcea, 1910. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I
sub numele de Cazinoul Armelin, proprietar fiind pe la anul 1855, negustorul 2527. Casa ing. Budeanu se află în Piaţa Traian colţ cu str. Braşoveni, astăzi sediul
Nicoletto Armelin, deputat de mahala, funcţionar la Consulatul Austriac din Administraţiei Financiare.
Brăila 26. Aici, într-un spaţiu de la parter, funcţiona farmacia lui C.C. Hepites La
Pajura Românească 27. Din anul 1897 şi până în anul 1945 clădirea va adăposti
Marele Hotel Francez şi Restaurantul Francez. Pe 6 august 1945 clădirea este
rechiziţionată de trupele sovietice, servind pentru alte destinaţii. Din anul 1958
parterul clădirii, iar din anul 1967 şi etajul au fost destinate Muzeului Brăilei 28.
78. Manifestaţie pentru intrarea României în război în faţa Hotelului Francez.
[1916]. Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii,
cota I 2531.
79. Salutări din Brăila. Casa Perlea. Mag. de muzică Doina Brăila. Faţă-verso: text
olograf în limba franceză, datat 26/8 noiembrie 1903, adresat doamnei Ernestina
Daniel din Piatra Neamţ. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol
I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, verde, dantelat; trei ştampile poştale, parţial
lizibile, cu data de circulaţie 8 noiembrie 1903. Colecţia Iulian Panait. Imobilul a
aparţinut fostului primar al Brăilei N. V. Perlea. Din imaginea prezentată deducem
că aici funcţiona la 1903 Librăria Centrală Frankel. Max Frankel deţinea încă din
anul 1892, împreună cu I. Apter 29 o tipografie cu sediul pe Calea Regală. Atelierul
26  Elena Ilie, Maria Stoica, în Pro Memoria. Brăila 629, 20 ianuarie 1998, p. 4.
27  Ioan Munteanu. Stradele Brăilei, Editura Ex Libris, 2005, Brăila. P. 53.
28  Elena Ilie, Maria Stoica, în Pro Memoria. Brăila 629, 20 ianuarie 1998, p. 5.
29  Rodica Drăghici, Stanca Bounegru. Tipografii brăilene, 1838-1844, Editura Ex Libris, Brăila, 30  S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Judeţului Brăila, dosar 171/1911, f 1-2.
2001, p. 38, apud S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Judeţului Brăila, dosar 8/1892, act aut. nr. 5968; 31  Rodica Drăghici, Stanca Bounegru. op. cit.; p. 39; S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Judeţului
dosar 41/1892, vol. VIII. Brăila, dosar 736/1909, f. 10, 25.
81
Brăila în cărţi poştale ilustrate

1 2

3 4
82
Strada Regală

5 6

7 8
83
Brăila în cărţi poştale ilustrate

9 10

11 12
84
Strada Regală

13 14

15 16
85
Brăila în cărţi poştale ilustrate

17

19

18 86
Strada Regală

20 21

22 87
23
Brăila în cărţi poştale ilustrate

24 25

26 88 27
Strada Regală

28 29

30 89
31
Brăila în cărţi poştale ilustrate

32 33

34 35
90
Strada Regală
4. Brăila. Strada Regală. Librăria Manea & Stănescu, Brăila. Carte poştală ilustrată
Strada Regală necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 2230.
5. Brăila. Strada Regală. Editura Galeria de Cadouri Ad. Maier & D. Stern, Bucureşti,
1. Brăila. Strada Regală. [Cinema Trianon]. Librăria Universala P. Stănescu, Brăila, str. Lipscani, nr. 3. Carte poştală ilustrată cu nr. 4314, necirculată. S.J.A.N. Brăila,
1931. I. Gh. [Ilustraţia Gherlea] Carte poştală ilustrată cu nr. 52. Verso: text olograf colecţia Fotografii, cota I 2539.
în limba română adresat domnului Lafariolis Haralambie, datat 16 iunie 1933. Lipsă 6. Salutări din Brăila. Strada Regală. Editura lui Leon König, librar, Cernăuţi.
francatură. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 480. Societatea cu emblema Photografi Marco Klein, Brăila. Faţă-verso: text olograf în limba română adresat
Trianon cu sediul în Bulevardul Cuza, nr. 109 a început să funcţioneze pe 3 iulie domnişoarei Cleopatra Sculy din Galaţi. U. P. U. Francatură: timbru poştal din seria
1930, dar a fost înmatriculată la Registrul Comerţului pe 9 octombrie 1931, având ca Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, albastru, dantelat, emisiune 1899;
obiect de activitate comerţul cu exploatarea cinematografică. În anul 1932 emblema trei ştampile poştale cu data de circulaţie 31 ianuarie Brăila şi 1 februarie Galaţi,
1899. S.J.A.N. Brăila, fond personal Lucian Enescu, cota VIII 214/4.
a devenit Cinema Trianon. Spaţiul pentru funcţionare era concesionat de la David
7. Strada Regală. Salutări din Brăila. Centrul principal al oraşului. Verso: text
Schnaer, Z. Goldenberg şi C. Caloyani. A fost radiată din Registrul Comerţului în
olograf în limba franceză adresat doamnei Degraevi Loze din Anvers, datat 29 iunie
anul 1940 1.
1909. Francatură: timbru poştal din seria Carol I Gravate (taille douce), în valoare
2. Brăila. Strada Regală. Librăria La Cartea de Aur Teodor Manea, Brăila, 1931.
10 bani, roşu-anilin, dantelat, emisiune 1908; două ştampile poştale cu data de
Il. Gh. [Ilustraţia Gherlea] Carte poştală ilustrată cu nr. 40. Verso: text olograf în
circulaţie 30 iunie Brăila şi 3 iulie Anvers, 1909. Colecţia Iulian Panait.
limba română adresat familiei Georgescu din Focşani, datat 29 septembrie 1931.
8. Calea Regală (Est). Brăila. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila – Photo
Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol II uzuale, heliogravură, în valoare Marco. Verso: text olograf în limba germană adresat doamnei Lima Kindler din
de 3 lei, roşu, dantelat, emisiune 1930; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 29 Kalksburg, datat 19 iulie 1907. Francatură: ştampilă poştală Brăila cu data de
septembrie Brăila şi 30 septembrie Focşani, 1931. Colecţia Nelu Ivan. Până în anul circulaţie 19 iulie 1907, lipsă timbru. Colecţia Iulian Panait.
1885 Calea Regală a fost cunoscută sub numele de strada Bucureşti, Rue de Kisseleff 9. Calea Regală. Brăila. Librăria J. Gheorghiu & Co. Brăila. Faţă-verso: text olograf
şi se suprapune traseului Uliţei târgurilor cu prăvălii din perioada medievală. În în limba franceză adresat domnişoarei Ernestine Daniel din Piatra-Neamţ, datat 31
Planul 2 Municipiului Brăila din anul 1929, o găsim sub numele Regele Ferdinand august 1903. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu,
I, schimbat după anul 1948 în Republicii, iar din anul 1990 strada a fost fragmentată în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1903; trei ştampile poştale cu data de
în două sectoare: din Piaţa Traian până la Bulevardul Independenţei - se numeşte circulaţie 31 iulie Brăila şi 1 septembrie Piatra-Neamţ, 1903. B.J.P.I. Brăila, cota
Mihai Eminescu, de la bulevard la Bulevardul Dorobanţilor - 1 Decembrie 1918. 3151.
3. Brăila. Strada Regală. Verso: text olograf în limba română adresat domnului plut. 10. Brăila. Strada Regală. Verso: ştampilă cu înscrisul: Cohorta cercetaşilor, filiala
major Muss Ioan din Bistriţa-Năsăud, datat 16 septembrie 1924; două ştampile Brăila. Carte poștală ilustrată necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota 3193.
poştale cu data de data de circulaţie 18 septembrie Bistriţa, 1924. Colecţia Iulian 11. Calea Regală (Vest). Brăila. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila - Photo
Marco. U.P.U. Carte poştală ilustrată, necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota 3217.
Panait.
12. Strada Regală. Brăila. Editura Socec & Co. S. A. Bucureşti. Carte poştală ilustrată
1  S.J.A.N. Brăila, fond Camera de Comerţ Brăila, firme sociale litera T, dosar 4/1931, file 1-32.
2  Planul Municipiului Brăila, executat de T. Mocanu, desenator, scara = 1:10.000, Brăila, 1929. cu nr. 673. Verso: text olograf în limba română. Francatură: timbru poştal din seria
91
Brăila în cărţi poştale ilustrate
Regele Ferdinand uzuale, model II, roz-mat, în valoare de 3 lei, dantelat, tipografiat în Între acestea două hale un corp de legătură cu 6 încăperi unde erau: intendenţa,
1924; timbru Asistenţa socială, alb-negru, dantelat, în valoare de 25 bani, emisiune poliţia halelor, serviciul P.T.T., serviciul veterinar, serviciul de control, o magazie
1921; două ştampile poştale cu data de circulaţie 8 iunie 1928. Colecţia Nelu Ivan. şi două dependinţe. Corpul 1 avea instalaţie de lumină, apă şi canalizare. Corpul
13. Brăila. Strada Regală. Editura Galeria de Cadouri Ad. Maier & D. Stern, Bucureşti, 2 funcţiona ca hală de zarzavat cu tarabe din scânduri învelite cu tablă şi avea 14
str. Lipscani, nr. 3. Carte poştală ilustrată cu nr. 3158, necirculată. Colecţia Iulian compartimente, toate închiriate pentru zarzavat. Întreţinerea întregului imobil era
Panait. în sarcina Primăriei. Conform unei evaluări din anul 1939, corpul 1 hale de carne
14. Brăila. Strada Regală. Editura David Stern, Bucureşti, str. Sfinţii Apostoli, 75. şi peşte era estimat la 11.315.000 lei; corpul 2 hala pentru zarzavat cu suprafaţa
Carte poștală ilustrată cu nr. 3636. Verso: text olograf în limba română adresat de 320mp valora 480.000lei 3.
domnului judecător Costică Herescu din Deta, Banat. Francatură: timbru poştal din • Regală, nr. 8 - firma cu emblema Radio Excelsior, deţinută de asociaţii Sophie
Schwartz şi Max Schlesingher, având ca obiect comercializarea de aparate, piese
seria Regele Ferdinand, uzuale, model II, în valoare de 50 de bani, galben, dantelat,
de radio, patefoane şi articole electrice, înmatriculată la Registrul Comerţului la
emisiune 1922, timbru Asistenţa socială, în valoare de 25 de bani, negru, dantelat,
data de 19 decembrie 1932 şi radiată în anul 1935 4.
emisiune 1921; ştampilă poştală indescifrabilă. Colecţia Iulian Panait.
• Regală, nr. 19 colţ cu str. Coroanei - firma cu emblema Cafenea Intim,
15. Brăila. Strada Regală. Depozitul Universal Şaraga, str. Lipscani, nr.1, Bucureşti.
înmatriculată la Registrul Comerţului la data de 1 octombrie 1931, avându-i ca
Carte poştală ilustrată cu nr. 5097. B.J.P.I. Brăila, cota 3153.
asociaţi pe Max Sercus şi Constantin I Stefanos, obiectul de activitate – exploatarea
16. Brăila. Strada Regală. Depositul I. Şaraga & S. Schwartz, Bucureşti, Strada Şelari,
unei cafenele. Societatea îşi începuse activitatea încă la 30 aprilie 1924. În anul
nr. 7. Faţă- verso : text olograf în limba română adresat doamnei Cecilia Vidrighin
1933 îşi mută sediul în str. Regală nr. 50. Este radiată din oficiu în anul 1937 5.
din Drăgăşani, datat 4 aprilie 1923. Francatură: cinci ştampile poştale cu data de
• Regală, nr. 25 - firma cu emblema Candida, Societate Anonimă Română, având
circulaţie 6 apr. 1923, lipsă timbru. Colecţia Iulian Panait. Clădirea din imagine, unde ca obiect fabricarea şi comercializarea instrumentelor muzicale şi aparatelor de
astăzi funcţionează câteva direcţii ale Primăriei Brăila, a fost Hotelul Petersburg, cântat. Statutul şi actul constitutiv au fost adoptate sediul în anul 1929, societatea
construit în anul 1850 şi renovat în anul 1884. fiind înmatriculată la Registrul Comerţului la data de 31 decembrie 1931. În
17. Brăila. Strada Regală. Editura Ad. Maier & D. Stern, Bucureşti, Pasagiul Vilacros. decembrie 1933 se aprobă ca societatea să facă şi comerţ cu materiale electrice
U.P.U. Carte poştală ilustrată cu nr. 2150, necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota 3150. şi becuri pentru instalaţii electrice precum şi cu articole de fontă emailată şi cu
Cercetând registrele cu societăţi comerciale pentru identificarea firmelor, societăţilor faianţărie, lavoare, băi, closete şi altele. În anul 1937 firma a fost radiată din
ale căror embleme le regăsim în imaginile cărţilor poştale ilustrate, am găsit şi alte oficiu 6.
firme care funcţionau pe strada Regală şi pe care le amintim aici: • Regală, nr. 31 – Fabrica de argăsit, vopsit blănărie şi confecţionare de mărfuri
• Halele Centrale, amplasate pe strada Regală, est- str. Griviţei, vest - str. Roşiori, de această natură, cu firma La Englez, înregistrată la Tribunalul Jud. Brăila, Secţia
nord - şi sud stradele, s-au executat în anul 1925, anul 1928 pentru măcelării şi I cu procesul-verbal nr. 1167 din 14 iunie 1906 7.
pescării şi anul 1938 pentru hala de zarzavat. Construcţia avea în anul 1939 3  S.J.A.N Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 288/70/cazier 76,
filele 1-16.
două corpuri: corpul 1 - subsol cu două încăperi mari legate printr-un coridor în
4  Idem, fond Camera de Comerţ Brăila, firme sociale litera R, dosar 9/1932, file 1-22.
care urmau să se instaleze cabinele frigorifice, parter cu beci, din zidărie masivă 5  Ibidem, firme sociale litera C, dosar 25/1931, file 1-12.
6  Ibidem, firme sociale litera L, dosar 6/1931, file 1-18.
pe fundaţie de beton şi acoperit cu tablă unde era amenajată o hală de carne în
7  S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Judeţului Brăila, Secţia I, registru firme sociale nr. 5/1904-1907,
care se găseau 28 boxe pentru măcelării, o hală mică cu 26 boxe pentru pescării. filele 74 verso, 75.
92
Strada Regală
• Regală, nr. 35, într-un imobil dobândit de Primăria Brăila, în baza testamentelor • Regală, nr. 76 - Uniunea Comercianţilor de Măcelărie înfiinţată în anul 191214.
arhimandritului Hrisant Penetis semnat în anul 1850 şi a lui Zurmale Hristofor din • Regală, nr. 91 – firma Fraţii Frăţilă, înfiinţată în anul 1913, conform actului cu nr.
anul anul 1863, legalizat la Tribunalul Judeţului Brăila în anul 1902, funcţionau 1613, autentificat la Tribunalul Brăila, care se ocupa cu manufactură, braşoveni
câteva prăvălii. Bunurile lăsate de cei doi erau pentru administrare şi obţinerea de şi încălţăminte 15.
venituri pentru întreţinerea unor unităţi şcolare. Clădirea se compunea din parter • Regală, nr. 117. Aici a funcţionat firma Fraţii Carabăţ, obiect - braşovenie şi
şi etaj, construită din zidărie masivă. La parter erau amenajate 13 camere, trei manufactură , înfiinţată în anul 1913, conform actului cu nr. 1404, autentificat la
prăvălii şi anexele. La etaj erau 10 camere, un coridor, spălătoria - toate folosite de Tribunalul Brăila. Avea şi o sucursală pe strada Regală nr. 109 16.
Liceul industrial de Fete Penetis – Zurmale. Întreţinerea era asigurată de Primărie • Regală, nr. 142 – firma Fraţii Dima, înfiinţată prin act nr. 35 din 1913, obiectul
din fondul Penetis – Zurmale 8. de activitate, manufactură, braşovenie, confecţiuni ţărăneşti. Avea o sucursală în
• Regală, nr. 41 –firma La Pajura Română se ocupa de comerţ de mobilă şi tapiţerie. comuna Cioara Doiceşti 17.
A fost înfiinţată de Max Bernstein şi Oasis Rosenthal din Brăila, conform actului 18. Brăila. Strada Regală spre Barieră. Editura Horovitz, 16. str. Doamnei, Bucureşti.
autentificat la Tribunalul Brăila cu nr. 1983 din 9 decembrie 1904 9. Carte poştală ilustrată cu nr. 181. Verso: text olograf în limba română adresat
• Regală, nr. 42 - firma Laboratorul Atom Dr. N. A. Racovitza S.A. – Sucursala domnului judecător D. Ilien din Băileşti, Dolj, datat 21 mai 1912. Francatură: lipsă
Brăila, înmatriculată la Registrul Comerţului la data de 20 iunie 1932, având ca timbru, două ştampile poştale cu data de circulaţie 1 iunie Brăila şi 3 iunie Băileşti,
obiect fabricarea şi comercializarea de produse farmaceutice. Sediul principal al 1912. Colecţia Iulian Panait.
firmei era în Bucureşti, aceasta pe lângă sucursala din Brăila mai avea o secţie la 19. Strada Regală. Brăila. [Magazinul La doi trandafiri]. Fotoglob Brăila. Verso:
Iaşi şi una la Chişinău. Firma a fost radiată în anul 1946 10. text olograf în limba română datat 14 iulie 1925. B.J.P.I. Brăila, cota 3132.
• Regală, nr. 43 – atelierul de manufactură Metianu şi Comp. deschis în 1912 11. 20. Brăila. Strada Regală. Editura Galeria de Cadouri Ad. Maior & D. Stern.
• Regală, nr. 53 - firma cu emblema Brăileanul Convenabil , înfiinţată de Bernard Bucureşti, str. Lipscani, nr. 3. Verso: text olograf în limba română adresat domnului
Finchelstein şi Mayer Iţacsohn la data de 9 octombrie 1931, având ca obiect P.V. Teodorescu din Brăila, datat 11 octombrie 1922. Francatură: timbru Asistenţa
comerţul cu stofe, croitorie, hăinărie, manufactură, galanterie. Societatea mai
socială, în valoare de 10 bani, verde-smarald, dantelat, emisiune 1921; ştampilă
avea o sucursală la Constanţa. În anul 1936 cei doi asociaţi radiază firma din
poştală cu data de circulaţie 11 octombrie 1922. B.J.P.I. Brăila, cota 1385.
Brăila 12.
21. Brăila. Str. Regală = Königstrasse. Depozitul Şaraga & S. Schwartz, str. Şelari, nr.
• Regală, nr. 68 - magazinul cu emblema La Carmen Sylva ce a aparţinut lui
7. Bucureşti. Carte poştală ilustrată, necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota 3174.
Sigmund Weintrant şi Ieschenari, conform actulului cu nr. 1091, autentificat la
22. Salutări din Brăila. Calea Regală. Editura G. Halikias, Brăila. Faţă-verso: text
Tribunalul Brăila, Secţia I din 1913 13.
olograf în limba croată adresat domnului Juraj Prejac din Zagreb, Croaţia, datat 13
8  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila –Serviciul Economic - dosar 151/113/cazier
februarie 1904. U.P.U. Francatură: lipsă timbru, două ştampile poştale cu data de
53/1939, filele 1-10.
9  S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Jud. Brăila, registru firme sociale, nr. 5/1904-1907 filele 29v, 30. circulaţie 13 februarie 1904. Colecţia Iulian Panait.
10  S.J.A.N. Brăila, fond Camera de Comerţ Brăila, firme sociale litera L, dosar 3/1932, file 1-10.
11  S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Jud Brăila, registru transcrierea actelor societăţilor, nr. 8/1912- 14  Ibidem, registru transcrierea actelor societăţilor, nr. 8/1912-1915 filele 10v, 11.
1915 filele 16v, 17.
12  S.J.A.N. Brăila, fond Camera de Comerţ Brăila, firme sociale litera B, dosar 79/1931, file 1-10. 15  Ibidem, registru transcrierea actelor societăţilor, nr. 8/1912-1915– filele 53v, 54.
13  S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Judeţului Brăila, registru transcrierea actelor societăţilor, nr. 16  Ibidem, registru transcrierea actelor societăţilor, nr. 8/1912-1915 filele 49v, 50.
8/1912-1915 filele 43v, 44. 17  Ibidem, registru transcrierea actelor societăţilor, nr. 8/1912-1915 filele 32v şi 33.
93
Brăila în cărţi poştale ilustrate
23. Hotel Bristol. Salutări din Brăila. [Str. Regală]. [1914]. Editura Tipo-Lit. Moderna 28. Brăila. Strada Regală. Editura Librăria Centrală D. Ionescu, Brăila. Foto: Julieta,
Fränkel, Brăila. U.P.U. Carte poştală ilustrată necirculată. Colecţia Iulian Panait. Brăila. Verso: text olograf în limba română adresat doamnei Etty Bizamcer din
Imaginea reprezintă Hotelul Bristol situat pe strada Regală, construit de negustorul Tulcea, datat 6 oct. 1932. Francatură: Timbru pentru cultură, în valoare de 2 lei,
H. Hirschhorn în anul 1892, după planul arhitectului Paul M. Mihail 18. albastru-verzui, dantelat, emisiune 1932/34; timbru poştal din seria Regele Carol
După naţionalizare hotelul este cunoscut sub emlema Pescăruş, aflat astăzi în II uzuale, heliogravură, în valoare de 3 lei, roşu, dantelat, emisiune 1930; două
ştampile poştale cu data de circulaţie 6 octombrie 1932. S.J.A.N. Brăila, colecţia
continuă degradare.
Fotografii, cota I 2542.
24. Librăria Kostomyris. Salutări din Brăila. Editura Georges Kostomyris Brăila.
29. Brăila. Strada Regală. Depositu I. Şaraga & S. Schwartz, Bucureşti, strada Şelari,
Verso: text olograf în limba română adresat domnului Ion Ştefănescu din Brăila.
nr. 7. Verso: text olograf în limba română adresat domnului Ioan Lazăr din Buziaş,
U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare
datat 9 mai 1922. Francatură: timbru poştal din seria Regele Ferdinand, uzuale,
de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1906; o ştampilă poştală cu data de circulaţie 10 model I, în valoare de 1 leu, roz-mat, dantelat, emisiune 1922; timbru poştal Asistenţa
ianuarie 1908. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 542. socială, în valoare de 10 bani, verde, dantelat, emisiune 1921; două ştampile poştale
Librăria Universală Kostomyris funcţiona pe strada Regală, nr. 57 şi avea în anul cu data de circulaţie 10 aug. 1922. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 544. Pe
1936 trei angajaţi. Era proprietatea lui Leonida G Kostomyris . Acesta mai avea
19
la anul 1853 farmacia Minerva de pe str. Regală aparţinea lui Rudolf Scharmelly 22 şi
pe strada Danubiului nr. 27 şi un atelier tipografic 20. Din informaţiile Tribunalului funcţiona la parterul imobilului lui Iacob Bolhover. Mai târziu, prin 1880 îl găsim ca
Judeţului Brăila S II reiese că tipografia a fost înregistrată pe numele său la 12 proprietar pe Adolf Frischmann 23. Iar la 1891, pe Nicolae Filotti. Asociaţii Maria
septembrie 1915 21. G. Demetrescu şi Mihail Pandeli Stanciu preiau farmacia în arendă, înscriind firma
25. Brăila. Strada Regală. Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia la Tribunalul Judeţului Brăila Secţia I cu procesul-verbal nr. 443 din 14 aprilie 1901
Fotografii, cota I 551.
24
. Soţii Pandele au avut şi o sucursală deschisă în staţiunea Lacu Sărat la 1 mai
1906, care funcţiona pe perioada sezonului băilor 25. Astăzi, aici, este tot o farmacie
26. Brăila. Str. Regală. Königstrasse. Depozitul I. Şaraga & S. Schwartz, Şelari nr. 7.
cu numele de Societatea Comercială Farmaceutică Hepites nr.15.
Faţă-verso: text olograf în limba germană datat 20 martie 1917. Francatură: ştampilă
30. Brăila. Strada Regală. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila. Verso: text
poştală K.D. Feldpost din Germania cu data de circulaţie 23 martie 1917. Colecţia
olograf în limba germană adresat doamnei Esther Dengjel din Reghin, datat 4 iulie
Nelu Ivan. 1911. Francatură: marcă poştală din seria Gravate - Regele Carol I, în valoare de 10
27. Brăila. Strada Regală. Edit. Librăria Universala Pandele Stănescu, Brăila, foto: bani, roşu-anilin, dantelat, emisiune 1908/1910 ; ştampilă poştală cu data de circulaţie
Julieta, Brăila. Verso: text olograf în limba română adresat domnului Macarie Tătaru 5 iulie 1911. Colecţia Nelu Ivan. Librăria Dumitru Ionescu şi Ion Gheorghiu de pe
din Cetatea Albă, datat 1 iulie 1935. Francatură: Timbru pentru cultură, în valoare str. Regală a fost înregistrată cu procesul verbal nr. 1614, autentificat 18 august
de 2 lei, brun, dantelat, emisiune 1932/1934 ; Timbrul aviaţiei – pilot, heliogravură, 1899 la Tribunalul judeţului Brăila 26.
în valoare de 1 leu, brun-roşcat, dantelat, emisiune 1932 ; patru ştampile poştale cu
22  Elena Ilie. Din istoricul farmaciei la Brăila, în Istros, nr. VII, Muzeul Brăilei, Brăila, 1994, pag.
data de circulaţie 2-4 iulie 1935. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii I, cota I 550. 401.
23  Ioan Munteanu. Povestea unei străzi, Regala. Editura Ex Libris, Brăila, 2006, p. 60.
18  Maria Stoica. Memoria oraşului…, op cit. p. 246-248.. 24  S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Judeţului Brăila, Secţia I, registru firme sociale nr. 5/1904-1907,
19  Mocioiu, N., Bounegru, S., Iavorschi, Gh., Vidis, A., Brăila file de istorie. Documente privind filele 28v, 29.
istoria oraşului 1919-1944, vol II, Bucureşti, 1989, pag. 390. 25  Cura. Revista Staţiunilor Balneare şi Climaterice. Brăila, nr. 31, 9 iulie 1906, pag.3.
20  Idem. Documente privind istoria oraşului Brăila. 1831-1918, Bucureşti, 1975, pag. 541. 26  S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Judeţului Brăila – registru înscriere firme sociale nr. 3/1899-1904,
21  Rodica Drăghici, Stanca Bounegru. op cit. p. 53; filele 9v, 10.
94
Bulevardele Cuza şi Carol
31. Brăila. Strada Regală. Editura David Stern, Bucureşti, str. Sfinţii Apostoli, nr. 75.
Carte poștală ilustrată cu nr. 5637. Faţă-verso: text olograf în limba română adresat
doamnei Coca Trucht din Bucureşti, datat 11 mai 1924. Francatură: timbru poştal
din seria Regele Ferdinand uzuale, model II, în valoare de 50 de bani, portocaliu,
dantelat, emisiune 1922; timbru Asistenţa socială, în valoare de 25 de bani, negru,
dantelat, emisiune 1921; două ştampile poştale indescifrabile. Colecţia Iulian Panait.
32. Brăila. Str. Regală. Verso: text olograf în limba română adresat domnului Mitică
Tătaru din comuna Tutova, Cetatea-Albă, datat 5 august 1937. Francatură: timbru
poştal din seria Carol II cu inscripţia Poşta uzuale, în valoare de de 3 lei, roşu-carmin,
dantelat, emisiune 1935, ştampilă cu litera T într-un cerc. Această ştampilă specială
[Porto] P sau T, pe mărci de francare obişnuită era aplicată în lipsa mărcilor, pe
scrisori sau cărţi poştale insuficient francate; două ştampile poştale indescifrabile.
S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 2555.
33. Salutări din Brăila. Strada Regală. Editura Librăriei V. Theologhides, Brăila.
Verso: text olograf în limba română adresat locotenentului Florescu din Slănic-
1
Moldova, datat 6 iulie 1910. Francatură: ştampilă poştală cu data de circulaţie 19
iulie 1907, lipsă timbru poştal. B.J.P.I. Brăila, cota 1397.
34. Salutări din Brăila. Calea Regală – Vest. Editura Librăriei N. D. Chryssoverghis,
Brăila. Carte poştală ilustrată, necirculată. Colecţia Iulian Panait.
35. Salutări din Brăila. Strada Regală. Editura Librăriei G. Kostomyris. Verso: text
olograf în limba română adresat domnişoarei Elena G. Dumitrescu din comuna
Pogoanele, gara Cilibia, datat 27 iulie 1907. U. P. U. Francatură: timbru poştal din
seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune
1903/1907; ştampilă poştală cu data de circulaţie 10 august 1907. S.J.A.N. Brăila,
colecţia Fotografii, cota I 547.

95
2
Brăila în cărţi poştale ilustrate

3 4

5 96 6
Bulevardele Cuza şi Carol

97 9
Brăila în cărţi poştale ilustrate

10

11

12 98
Bulevardele Cuza şi Carol
Pe Bulevardul Al. I. Cuza, nr. 63 a fost construită Baia Modernă, baie publică
Bulevardele Cuza şi Carol exploatată şi întreţinută de Comunitatea Israelită. Conform actului de donaţie
nr. 3467, autentificat la Tribunalul Judeţului Brăila la 19 noiembrie 1921, Lazăr
1. Brăila. Bulevardul Cuza. Librăria La Cartea de Aur Teodor Manea, Brăila, nr. Predinger 3 a donat Comunităţii Israelite din Brăila un teren şi o sumă de bani
pentru a construi şi exploata o baie. Clădirea băii a fost construită în anul 1922 din
8. 1931. I. Gh. Verso: text olograf în limba română adresat domnului Titi Ignat
piatră, beton armat şi cărămidă şi cuprindea subsol, parter şi etaj. La subsol era
din Galaţi, datat 11 februarie 1933. Francatură: timbru poştal din seria Regele
baia cu aburi clasa a II-a, două vestiare, o sală de duşuri cu bazin de apă rece, o
Carol II uzuale, heliogravură, în valoare de 3 lei, roşu, dantelat, emisiune 1930;
sală cu 6 cabine cu băi la cadă şi un hol. La parter şi etaj avea o sală de intrare, sală
Timbrul aviaţiei – pilot, heliogravură, în valoare de 1 leu, brun-roşcat, dantelat,
de frizerie şi pediqure, biroul băii, vestiare, cameră de duşuri, bazin cu apă caldă,
emisiune 1932; Timbru pentru cultură, în valoare de 2 lei, albastru-verde, dantelat,
două săli de aburi, cu bazin apă rece, o sală masaj şi un hol cu grup sanitar. Întregul
emisiune 1932/34; patru ştampile poştale cu data de circulaţie 1 februarie Brăila şi imobil avea instalaţie de lumină, apă şi canalizare. În anul 1940 Comunitatea
12 februarie Galaţi, 1933. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 427. Până în Israelită a donat baia cu întreg inventarul ei cu terenul şi toate construcţiunile,
anul 1885 Bulevardul Al. I. Cuza s-a numit strada Bulevad. instalaţiunile ce se află pe ea Primăriei Municipiului Brăila cu procesul verbal
Pe Bulevardul Cuza, nr. 136 a fost construită Biserica Bulgară cu hramul Înălţarea de autentificare nr. 2256 din 10 decembrie 1940 de la Tribunalul Judeţului Brăila
Domnului. Prin ordinul nr. 7056 din 1 iulie 1868, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Secţia I. Astfel baia a fost exploatată şi întreţinută de administraţia locală şi a luat
Publice aprobă cererea Comunităţii bulgare de a construi o biserică cu mijloace denumirea de Baia Românească. 4
proprii, din cărămidă şi piatră, în stil bizantin cu turle. Construcţia Bisericii a 3. Brăila. Bulevardul Cuza. Editura Librăriei Carmen Sylva, Brăila, Bulev. Cuza.
început în anul 1872 şi a fost terminată în anul 1882 1. Prin adresa nr. 19 din anul Carte poștală ilustrată cu nr. 1770. Verso: text olograf în limba română adresat
1872, Epitropia Bisericii Bulgare din Brăila informa Primăria Brăila că serviciul domnului Nicu Brândei din Bucureşti, datat 17 martie 1923. Francatură: două
divin se va efectua de către preoţi bulgari aleşi şi plătiţi de Comunitatea bulgară. timbre poştale din seria Regele Carol I Tipografiate, unul în valoare de 5 bani,
Planul Bisericii Bulgare elaborat de arhitectul Fr. Bonamelli a fost prezentat verde, cu Supratipar P.T.T. – şi monograma F.F. a lui Ferdinand în cerc, emisiune
biroului tehnic al Primăriei Brăila pe 20 iunie 1872. Arhitectul oraşului aprobă 1919 şi unul de 15 bani, roşu, emisiune 1920/1922; o ştampilă poştală indescifrabilă.
Colecţia Iulian Panait.
planul sub condiţia unor modificări în privinţa grosimii pereţilor de la fundament
4. Brăila. Bulevardul Cuza-Vodă = Fürst Cuza Boulevard. Depozitul Şaraga &
la suprafaţă, a boltei, a pilaştrilor de susţinere şi a stilului arhitectural, indicându-se
S. Schwartz, str. Şelari, nr. 7. Bucureşti. [1917]. Carte poştală ilustrată necirculată.
stilul bizantin în locul celui mixt bizantin-greco-roman 2.
B.J.P.I. Brăila, cota 3173.
2. Brăila. Bulevardul Cuza. Depozitul Şaraga & S. Schwartz, str. Şelari, nr. 7.
5. Brăila. Bulevardul Cuza. Editeur J. Şaraga & Co. Fortuna Bucureşti. Photo par
Bucureşti. Carte poștală ilustrată cu nr. 82. Verso: text olograf în limba română.
H. Wichmann à Galatz. (Roumanie). Faţă-verso: text olograf în limba rusă adresat
Francatură: timbru poştal Asistenţa socială, în valoare de 10 bani, verde, dantelat, domnului Spiro Proscovici din Brăila, datat 11decembrie 1904. U.P.U. Francatură:
emisiune 1921; o ştampilă poştală cu data de circulaţie 4 martie 1921. S.J.A.N.
3  Ion Ursulescu. Valori ale patrimoniului evreiesc la Brăila, Editura Istros - Muzeul Brăilei, Brăila,
Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1725. 1998, p. 98. Lazăr Predinger a donat Comunităţii Evreilor din Brăila, un loc pe Bd. Cuza, nr. 63 plus nu-
merar 130.000 lei cu destinaţia ca să se construiască o baie sistematică. Baia a costat peste 10 milioane
1  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 509, cazier 205, de lei.
1939, filele 1-6. 4  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 489 /188 , cazier
2  Idem, fond Primăria Municipiului Brăila, dosar 119/1872, filele 5, 16. 218/1939-1941, filele 1-34.
99
Brăila în cărţi poştale ilustrate
timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, verde, Instrucţiunii Publice, Spiru Haret, secretar general şi Aug. Laurian 7. Pentru detalii
dantelat, emisiune 1900/1904; două ştampile poştale cu data de circulaţie 26 legate de istoricul liceului a se consulta monografiile scrise de Vasile Cocoş,
decembrie 1904. Colecţia Iulian Panait. Pe Bulevardul Cuza, nr. 97 funcţiona, Toader Buculei şi Mircea Stratan 8.
începând cu 10 noiembrie 1906 un restaurant şi o berărie cu emblema Picadilly, 7. Liceul „N. Bălcescu”. Pe partea din faţă este tipărit înscrisul: Ajutând Şcoala,
sucursală a firmei Rudolf H. Müller de pe strada Plevnei, nr. 159 (sediul fabricii), ajutaţi Ţara. Preţul lei 5. Verso: ştampilă dreptunghiulară cu înscrisul: Autorizaţia
înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului pe 8 august 1931. Fabrica a fost construită Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale nr. 22222 din 21 aprilie 1927, Prefectul
în anul 1871 şi avea ca obiect de activitate fabricarea de bere şi debit, comerţ de Poliţiei Brăila, Florian Cristescu. B.J.P.I. Brăila, cota 2350.
vinuri şi băuturi spirtoase. Sucursala va funcţiona începând cu 22 octombrie 1934 8. Salutări din Brăila. Liceul real. Editura Tipo-Lit. Moderna Max Fränkel, Brăila.
sub emblema Coroana Picadili şi va face comerţ de berărie, bodegă şi restaurant. Verso: text olograf în limba română adresat domnişoarei Amalia D. Filip din
O altă modificare survine la data de 16 noiembrie 1935, când va avea emblema Brăila, datat 24 iulie 1902. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol
Eliseé. Un nou local al firmei Rudolf H. Müller se deschide în Piaţa Dumitru I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1900/1902; trei
Ionescu, pe 16 ianuarie 1932, unde se va exercita comerţul de berărie, bodegă şi ştampile poştale cu data de circulaţie 1-3 august 1902. S.J.A.N. Brăila, colecţia
restaurant cu emblema Coroana, emblemă care a fost modificată în anul 1934 Fotografii, cota I 535.
în Coroana Picadili. În anul 1938 Rudolf H. Müller exercita pe lângă fabrică de 9. Brăila. Liceul „N. Bălcescu”. Librăria La Cartea de Aur Teodor Manea, Brăila.
bere şi fabricarea şi comercializarea gheţii, curăţitor de orz şi instalaţia pentru 1931. I. Gh. [erla]. Carte poștală ilustrată necirculată. Verso: text olograf în limba
fabricarea malţului. Proprietarul a efectuat studii la Şcoala de berari Mödling, din română adresat familiei Sp. Patriche din Leova, Basarabia. S.J.A.N. Brăila,
Austria, fiind decorat în anul 1926 cu Meritul Comercial şi Industrial clasa I iar colecţia Fotografii, cota I 536.
în anul 1931 cu Steaua României în grad de cavaler. Firma a fost naţionalizată în 10. Brăila. Bulevardul Carol. Editura Librăriei Carmen Sylva, Brăila, Bulevardul
anul 1948 luând numele de Fabrica de bere, malţ şi gheaţă Delta . 5
Cuza. Carte poștală ilustrată cu nr. 1738. Verso: text olograf în limba română
6. Brăila. Liceul N. Bălcescu. Librăria Theodor Manea, str. Galaţi, Brăila. Verso: adresat domnişoarei Hristanca Nicoloff din Măcin, datat 8 iulie 1911. Francatură:
două timbre poştale din seria Regele Carol I Tipografiate, din care unul cu supratipar timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde -
Timbru de Ajutor, în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1909/1914 şi gălbui, dantelat, emisiune 1909/1911; două ştampile poştale cu data de circulaţie
respectiv 1915. Carte poştală ilustrată cu nr. 3402, necirculată. S.J.A.N. Brăila, 21 iulie Brăila şi 22 iulie Măcin, 1911. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I
colecţia Fotografii, cota I 531. Imobilul Liceului Nicolae Bălcescu a fost construit 372. În planul orașului Brăila, din anul 1830, executat din ordinul lui Kiseleff, acest
pe Bulevardul Cuza, nr. 178, pe terenul donat de Primăria Municipiului Brăila, în bulevard nu este trecut. Mai târziu, până după Războiul de Independenţă, această
anul 1880, Ministerului Educaţiei. Construit în anul 1886 din zidărie masivă, cu stradă paralelă cu str. Unirii, ne este cunoscută cu denumirea strada Glasisului
parter şi etaj, imobilul avea două corpuri: corpul 1 avea 26 săli de clasă, laborator, şi avea aspectul unui drum de ţară lung, plin de gropi şi de praf sau noroi 9. În
bibliotecă şi cancelarie, corpul 2 avea sala de gimnastică. Întreţinerea o făcea
anul 1885 i se atribuie numele de Bulevardul Carol I, în 1948 cel de Karl Marx.
Ministerul Educaţiei prin Comitetul Şcolar6. Solemnitatea inaugurării localului a
avut loc pe 7 decembrie 1886; la care a participat Dimitrie D. Sturdza, ministrul 7  Anuarul gimnaziului real din Brăila pe anii şcolari 1886-1887 întocmit de At. Popescu, Brăila,
1887, p. 24.
5  S.J.A.N. Brăila, Fond Camera de Comerţ Brăila, firme individuale litera M, dosar 469/1931, file 8  Toader Buculei, Mircea Stratan. O vatră de lumină seculară : Colegiul Naţional „Nicolae Băl-
1-67. cescu” din Brăila (1863-2003) , [Cuvânt înainte de prof. dr. doc. Nicu Boboc], Brăila, 2004 ; Vasile
6  S.J.A.N. Brăila, Fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 510/286/cazier Cocoş. Liceul „Nicolae Bălcescu”, Brăila, 1863-1963, Brăila, 1970.
239/1939, filele 1-3. 9  Maria Stoica. Memoria oraşului… op. cit. p. 128-129.
100
Bulevardele Cuza şi Carol
Autorităţile brăilene de după 1990 au considerat că denumirea de Bulevardul Ministerul Instrucţiunii Publice prin Comitetul Şcolar al acestei unităţi în anul
Independenţei este cea mai potrivită, fiind exclusă revenirea la vechea denumire. În 1921, de la Primăria Oraşului Brăila şi de la membrii familiei Vaglianatos în anii
perioada interbelică de-a lungul Bulevardului Carol au fost amenajate următoarele 1925-1935. Imobilul se compune din două corpuri: corpul 1, aripa veche a liceului
parcuri: la parter cuprindea cinci săli de clasă, o sală pentru muzeu, un antreu, cinci camere
- Parcul Regele Ferdinand – amenajat la intersecţia Bulevardului Carol cu strada pentru locuinţa directoarei iar la etaj patru săli de clasă, trei cancelarii, o cameră
Regală format din patru parcuri simetrice cu suprafaţa terenului de 10.980 mp./400 pentru inspecţie, o cameră pentru contabilitate, o cameră de lucru şi alte dependinţe.
lei mp. care în anul 1939 valora 4.392.000 lei 10. Aripa nouă, construită din beton armat şi cărămidă, în anul 1928 cuprindea patru
- Grădina Sfântul Spiridon – amenajată în anii 1925 şi 1933, la intersecţia cu strada săli de clasă şi o sală pentru asistenţă medicală. Altă aripă, construită din beton
Călăraşi în faţa Liceului de fete şi a Bisericii Sfântul Spiridon, formată două parcuri armat şi zidărie masivă în anul 1932, cuprindea două săli de clasă, biblioteca,
de o parte şi de alta a străzii Călăraşi 11. o sală de laborator, sala pentru chimie-fizică şi alte dependinţe; corpul 2, numai
- Grădina Bulevardul Carol – Victoria - amenajată în anul 1939 la intersecţia cu parter, avea o sală de clasă şi o sală pentru gimnastică. Imobilul era întreţinut de
strada Victoriei, formând două parcuri simetrice de o parte şi de alta a străzii Ministerul Educaţiei Naţionale 14. Tot pe Bulevardul Carol, la nr. 91, funcţiona
Victoria, cu suprafaţa de 3600 mp/200lei/mp şi valorând 720.000 lei 12. Liceul Industrial de Băieţi. Imobilul a fost donat în anul 1937 Ministerului
- Grădina Bulevardul Carol –Galaţi - amenajată în anul 1937 la intersecţia cu strada Educaţiei Naţionale de Primăria Municipiului Brăila. Clădirea construită în anul
Galaţi, formând două parcuri simetrice de o parte şi de alta a străzii Galaţi, cu 1895 avea în corpul 1 la parter două săli de clasă, cancelarie, ateliere de tâmplărie
suprafaţa de 3680 mp/300lei/mp şi valorând 1.104.000 lei 13. şi lăcătuşerie, la etaj cinci săli de clasă, un atelier de tinichigerie şi o cancelarie;
11. Brăila. Bulevardul Carol. Magasinul de Musică Doina. Marco Photogr. Faţă- corpul 2 secundar avea două ateliere de tâmplărie şi două ateliere de lăcătuşerie 15.
verso: text olograf în limba română adresat domnişoarei Ernestina Daniel din
Piatra Neamţ, datat 26/8 noiembrie 1903. U.P.U. Francatură: timbru poştal din
seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune
1900/1903; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 8 noiembrie Brăila şi 9
noiembrie Piatra Neamţ, 1903. Colecţia Iulian Panait.
12. Bulevardul Carol. Brăila. Librăria J. Gheorghiu & Co., Brăila. Verso: text
olograf în limba franceză adresat doamnei Glorian din Le Blanc, Franţa. U.P.U.
Francatură: trei ştampile poştale cu data de 27 august Brăila şi 31 august Blanc
Indre 1909. B.J.P.I. Brăila, cota 3196.
Pe Bulevardul Carol, nr. 8 funcţiona Liceul Teoretic de Fete, fosta Şcoala Secundară
de Fete din Brăila. Terenul şi imobilele existente s-au achiziţionat de către

10  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 321, cazier
112/1939, filele 1-6.
11  Ibidem, dosar 320, cazier 111/1939, filele 1-4.
12  Ibidem, dosar 327, cazier 118/1939, filele 1-4. 14  Ibidem, dosar 515, cazier 244/1939, filele 1-13.
13  Ibidem, dosar 328, cazier 119/1939, filele 1-5. 15  Ibidem, dosar 519, cazier 248/1939, filele 1-5.
101
Brăila în cărţi poştale ilustrate

3 102
Calea Călăraşilor

11

4 5 6

103
Brăila în cărţi poştale ilustrate

104 9
Calea Călăraşilor

10 11

12 105
13
Brăila în cărţi poştale ilustrate

14 15

16 106 17
Calea Călăraşilor

18 19

20 21
107
Brăila în cărţi poştale ilustrate

22 23

24 108
25
Calea Călăraşilor

26 27

28
109
Brăila în cărţi poştale ilustrate
Călăraşilor 23. Colecţia Iulian Panait. Sucursala Băncii Naţionale din Brăila a fost
înfiinţată în anul 1881, odată cu centrala. În timpul legionarilor, Banca Naţională a
Calea Călăraşilor devenit sediul acestora (Casa Verde). A fost consolidată între anii 1962-1964.
4. Brăila. Biserica grecească. Editeur J. Şaraga & Co. Fortuna, Bucureşti. Photo
1. Brăila. Călăraşi – Strasse. „Bahnhof und Feldbuchhandel Gesellschaft, Berlin par H. Wichmann à Galatz (Roumanie). Faţă-verso: text în limba germană, datat 18
Gesetzl.gesch. Carte poștală ilustrată cu nr. 396. Verso: text în limba română datat aprilie, adresat domnului Herm Alvis Spitzer din Wöngl, Tirol. Francatură: timbru
27 noiembrie 1919, adresat domnişoarei Marioara Truică din Caracal. Francatură: poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 10 bani, roşu, dantelat,
două timbre poştale, unul din seria Regele Ferdinand I cu supratipar (negru), P.T.T. emisiune 1900/1906; trei ştampile poştale, cu data de circulaţie 19 aprilie 1905.
– F.F., în valoare de 10 bani, roz-carmin, dantelat, emisiune 1919 şi unul din seria Colecţia Iulian Panait.
Timbru de Ajutor, în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1918; două ştampile Până la constituirea unei biserici proprii, grecii din Brăila foloseau bisericile
poştale, parţial lizibile, cu data de circulaţie 29 noiembrie 1919. S.J.A.N. Brăila, româneşti. În anul 1863, singura biserică, în care se ţineau slujbe şi în limba greacă
cota I 554. Ilustrata redă în imagine o mică parte din strada Călăraşi din timpul era Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril. Demersuri pentru construirea unei
ocupaţiei germane din anul 1917. Se poate observa tramvaiul nr. 23 cu reclama la biserici greceşti la Brăila se fac începând din anul 1863, când Epitropia grecilor din
firma Lacrima zorilor, câteva trăsuri staţionând pe ambele laturi ale străzii iar în Brăila redactează un memoriu către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în care cer
partea stângă un grup de locuitori pozând fotografului. domnitorului să dea dispoziţii pentru ca să li se înmâneze autorizaţia de construire şi
2. Brăila. Strada Călăraşi. Editura Galeria de Cadouri Ad. Maior & D. Stern. funcţionare a Bisericii elene din Brăila, cu cheltuiala proprie a comunităţii greceşti 2.
Bucureşti, str. Lipscani, nr. 3. [1924]. Carte poştală ilustrată, cu nr. 3286, necirculată. Epitropii Comunităţii elene din Brăila înaintează o cerere către Prefectura judeţului
B.J.P.I. Brăila, cota 3172. Iniţial s-a numit Calea Silistrei, devenită în anul 1885 Brăila, în care se cerea ca prefectul să intervină pe lângă autorităţile centrale laice
Calea Călăraşilor. În anul 1920 comisia pentru denumirea străzilor hotărăşte ca şi bisericeşti, pentru aprobarea construirii Bisericii elene la Brăila3. Pe 21 aprilie
strada să poarte numele lui Nicolae Filipescu. Între anii 1945-1960 se numeşte 1863, Consiliul de Miniştri hotărăşte să se acorde autorizaţie Comunităţii elene din
Generalissimul Stalin, iar din 1961 se revine la Calea Călăraşilor. Brăila ca să construiască cu propriile ei mijloace biserica solicitată, în care Sfintele
Pe Calea Călăraşilor a fost construită Piaţa Concordiei cu următorul amplasament: Slujbe să se săvârşească în limba greacă. Fiind în consens cu hotărârea Consiliului de
est - str. Griviţei, nord - Biserica Sf. Parascheva, vest - str. Mihai Bravu, sud - str. Miniştri şi înţelegând nevoile spirituale ale grecilor din Brăila, domnitorul Alexandru
Concordiei şi funcţiona pe terenul dobândit prin schimbul intervenit între Primărie Ioan Cuza aprobă şi semnează documentul la 15 mai 1863 4. Câteva zile mai târziu,
şi Parohia Bisericii Sf. Parascheva în 12 aug 1933. Piaţa a fost construită în acelaşi Comunitatea elenă din Brăila primeşte de la Prefectura judeţului comunicarea
an, astfel: corpul 1 (232mp*1000lei/mp) era o hală pentru măcelărie şi zarzavat privind aprobarea oficială a domnitorului 5. La 17 iunie, Epitropii Bisericii elene din
compusă din 11 celule cu lumină, apă şi canalizare; restul terenului (fără construcţii) Brăila obţin acordul episcopului eparhiot şi al Protoieriei judeţului Brăila de a începe
se folosea pentru piaţă deschisă 1. lucrările la construcţia bisericii, iar la 5 septembrie 1863 şi din partea Primăriei
3. Salutare din Brăila. Banca Naţională. Editura lui Leon König, librar, Cernăuţi. oraşului Brăila, cu semnătura arhitectului oraşului, Dumitru Poenaru 6. Piatra de
Photografi Marco Klein, Brăila. Carte poștală ilustrată cu nr. 348. Verso: text olograf temelie s-a pus la data de 8 septembrie 1863. Biserica Buna Vestire este construită pe
în limba maghiară, adresat doamnei Ania Geischlege din Budapesta. Francatură: Calea Călăraşilor, nr. 3, pe terenul dobândit de la Anastase Dima, cu actul nr. 17 din
timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, albastru,
2  Cristian Filip. Comunitatea greacă de la Brăila,, 1864-1900. Muzeul Brăilei – Editura Istros, Brăi-
dantelat, emisiune 1897; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 26 iunie Brăila şi la, 2004, p. 10.
28 iunie Budapesta, 1899. U.P.U. Ex libris Samy J. Brand. Brăila (Roumanie) Strada 3  S.J.A.N. Brăila, fond Comunitatea greacă din Brăila, dosar 3/1863..
4  Ibidem, dosar 8/1863.
1  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila –Serviciul Economic, dosar 289/71/cazier 77, 5  Crisitian Filip, op. cit. p. 14.
filele 1-17. 6  Ibidem, p. 38.
110
Calea Călăraşilor
2 martie 1863 7. Lucrările propriu-zise încep în anul 1867 şi se finalizează în anul adresat doamnei Suzanne de Gairoye din Franţa. Francatură: lipsă timbru poştal;
1872, fiind coordonată de mai mulţi arhitecţi. Capitelurile au fost inițial ornate de două ştampile poştale indescifrabile. Colecţia Iulian Panait.
pictorul Fernando Iacevoli, dar în urma decesului acestuia, picturile au fost terminate 12. Interiorul bisericei grecească din Brăila. Editura Librăriei J. Gheorghiu & C-ie.
de ucenicul său, Gioachimo Brolca 8. O parte din pictura interioară [evangheliştii] Brăila. Faţă-verso: text în limba română datat 5 octombrie Craiova 1906, adresat
aparţine pictorului Gh. Tăttărescu. În curtea bisericii s-a construit o şcoală primară doamnei Hélène Popescu din Brăila. Francatură: un timbru poştal din seria Regele
în anul 1913 şi o casă parohială în anul 1924. Totodată, aici mai funcţionat şi un Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, verde-galben deschis, emisiune 1905/1906;
dispensar. trei ştampile poştale cu data de circulaţie 20 octombrie Brăila 1906. U.P.U. S.J.A.N.
5. Brăila. Biserica grecească. Editura Librăriei J. Vasluianu. Carte poştală ilustrată cu Brăila, Colecţia Fotografii, cota I 636.
nr. 1813, necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 360. 13. Salutări din Brăila. Officiul Telegrafo – Poştal. Editura Tipo-Lit. Moderna Fränkel,
6. Biserica grecească – Brăila. Editura Librăriei Modernă Louis Löebel, Brăila. Brăila. Carte poştală ilustrată cu nr. 13, necirculată. U.P.U. Colecţia Iulian Panait.
[1929]. Union Bucarest. Bd. Elisabeta, nr. 10. Carte poştală ilustrată necirculată. 14. Poşta. Brăila. Depozitul Universal Scharaga, Bucureşti, sub Hotel de France no. 30.
S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 635. Verso: text olograf în limba română, datat Brăila 18 august 1912, adresat domnului
7. Biserica Grecească. Brăila. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila 131 P. Din Chiriţa Ionescu din Predeal. U.P.U. Francatură: lipsă timbru poştal; ştampilă poştală
colecţiunea Stăuceanu & Onofrei. U.P.U. Faţă-verso: text olograf în limba franceză, cu data de circulaţie 31 august 1912. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 2526.
adresat domnului Robert Lardy, Franţa. Francatură: lipsă timbru; trei ştampile Pe 10 martie 1882, Consiliului Comunal adoptă Decizia nr. 71 privind construirea
poştale cu data de circulaţie 18 septembrie Brăila şi 22 septembrie Seine et Oise, Oficiului Telegrafo - Poştal pe strada Călăraşi, nr. 7 pe un teren pus la dispoziţie de
1903. Colecţia Iulian Panait. Primăria Brăila. Abia pe 16 noiembrie 1922 se va legaliza actul de donaţie nr. 4077,
8. Biserica Grecească. Brăila. Editura Horowitz, str. Doamnei, nr. 16, Bucureşti. Carte prin care Poşta devine proprietarul de drept al terenului. Construcţia a fost dată în
poștală ilustrată cu nr.190. Verso: text olograf în limba română adresat domnului folosinţă în anul 1894. Clădirile se compuneau din 4 corpuri: corpul 1 cu subsol,
Edmond I. din Iaşi. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, parter şi etaj unde funcţionau birourile poştei, sala maşinilor şi acumulatorilor;
în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909/1914; două ştampile corpul 2 amenajat ca locuinţă pentru diriginte până în anul 1909; corpurile 3 şi 4,
poştale cu data de circulaţie 11 mai Brăila şi 13 mai (localitatea ilizibilă) 1912. parter, pentru factorii poştali şi mesagerie 9. În anul 1940, etajul 1 a fost avariat de
Colecţia Iulian Panait. cutremur. Clădirea a fost demolată în anul 1970, în locul său construindu-se imobilul
9. Brăila. Biserica Greacă. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila. U.P.U. Centrului de Calcul, astăzi Pancronex (proprietar) şi alte instituţii 10.
Verso: text olograf în limba română, datat 14 februarie 1914, adresat domnului Eug. 15. Brăila. Str. Călăraşi cu Poşta. Carte poştală ilustrată necirculată, S.J.A.N. Brăila,
Vermeuleu din Anvers, Belgia. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I colecţia Fotografii, cota I 483.
Gravate, în valoare de 10 bani, roşu-aprins, dantelat, emisiune 1908-1910; două 16. Brăila. Palatul Administrativ. [1901]. Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N.
ştampile poştale cu data de circulaţie 28 februarie 1914. S.J.A.N. Brăila, colecţia Brăila., colecţia Fotografii, cota I 562.
Fotografii, cota I 638. 17. Palatul Administrativ. Salutări din Brăila. Editura Librăriei G. Kostomyris. Seria
10. Brăila. Carte poştală ilustrată necirculată. Agfa. S.J.A.N. Brăila, Colecţia Fotografii, nr. 6. Verso: text olograf în limba română, adresat domnului A. Apatek din Piatra
cota I 1619. Neamţ. U.P.U. Francatură: un timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu,
11. Salutare din Brăila. Biserica Grecească cu împrejurimile ei. Editura Librăriei G. în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1893/1908; două ştampile poştale
Halikias. Brăila. U.P.U. Faţă-verso: text olograf în limba franceză, datat 3 iulie 1902,
9  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 520/1939/cazier 249,
7  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 366/1939/cazier 210, filele 1-4.
filele 1-5. 10  Ioan Munteanu. Stradele Brăilei II, documente pentru viitor, Editura Ex Libris, Brăila, 2009, p,
8  Cristian Filip, op. cit.. p. 49. 146-147.
111
Brăila în cărţi poştale ilustrate
cu data de circulaţie 4 mai, Ploieşti şi 5 mai Piatra Neamţ, 1908. S.J.A.N. Brăila, medicale şi birouri; şi 6 cabinete la etajul 3 - pentru consiliile de administraţie şi de
colecţia Fotografii, cota I 561. judecată şi pentru locuinţa directorului instituţiei. După 1950 a funcţionat ca spital
18. Salutări din Brăila. Palatul Administrativ. Editura Librăriei N. D. Chryssoverghis, şi policlinică de copii. Întreţinerea imobilului este asigurată de Casa de Asigurări 15.
Brăila. Carte poştală ilustrată, necirculată. Verso: text olograf în limba germană datat 21. Brăila. Strada Filipescu. Librăria Manea & Stănescu, Brăila. Verso: text olograf în
30 ianuarie. Colecţia Iulian Panait. limba română datat 15 septembrie 1943, adresat familiei Macarie Tătaru din comuna
19. Palatul Administrativ. Brăila. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Cie., Brăila. Tudora, Cetatea Albă. Francatură: lipsă timbru poştal; două ştampile poştale cu data
Verso: text olograf în limba italiană adresat domnului Chuinto Chuintieri din Napoli, de circulaţie 18 septembrie 1943, o ştampilă cu înscrisul: 19 CENZURAT BRĂILA
Italia. Francatură: lipsă timbru poştal; două ştampile poştale cu data de circulaţie 31 19. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 622.
decembrie 1911. Colecţia Iulian Panait. 22. Batalionul de Pontonieri. Brăila. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co. Brăila.
20. Palatul Administrativ. Brăila. Editura Librăriei Manea & Stănescu, Brăila. Verso: Carte poștală ilustrată cu nr. 1756. Verso: text olograf în limba franceză, adresat
text olograf în limba română adresat domnului Popovici Truţă de la Mitropolia domnului I. Eremie din Brăila. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I
din Cernăuţi, lipsă francatură. Colecţia Nelu Ivan. Palatul Administrativ de pe str. Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909/1913; trei
Călăraşi, nr. 25, est str. Orientală, vest str. Călăraşi, nord str. Justiţiei a fost construit ştampile poştale, parţial lizibile, cu data de circulaţie 4 şi 5 iunie 1913. S.J.A.N. Brăila,
în anul 1891, astăzi Facultatea de Inginerie. Aici au mai funcţionat: Prefectura colecţia Fotografii, cota I 352. Prin  Decizia Ministerială din  Monitorul Oastei nr.
Judeţului, Tribunalul Judeţului Brăila, Parchetul, o Şcoală de partid, Facultatea 75 din 30 decembrie 1875, compania de pontonieri avea un efectiv de 166 militari
muncitorească, Sfatul Popular al Raionului Brăila, Consiliul Judeţean (din anul şi făcea parte din Regimentul de Artilerie. În anul 1878 se constituie un Batalion
1968 şi până în anul 1977). S-a numit la un moment dat şi Palatul Culturii, care va de Geniu care avea în subordine şi Compania 5 Pontonieri dislocată în garnizoana
găzdui între 1955 – 1957 Biblioteca Raională11. În anul 1939 în imobil îşi desfăşura Brăila, cazarma Carantina, unde şi-a continuat activitatea de-a lungul anilor până în
activitatea şi Legiunea de Străjeri 12. Tot pe Calea Călăraşilor, la numere diferite au prezent, în cazarma construită de ei începând cu anul 1886. În anul 1884 numărul
funcţionat următoarele instituţii locale: companiilor de pontonieri creşte la 4 iar la 6 iunie 1886 acestea sunt reunite într-un
Palatul Comunal, strada Călăraşi, nr. 9, unde a funcţionat Primăria Municipiului Batalion de Pontonieri sub comanda mr. Petre Oteteleşeanu, cu reşedinţa la Brăila.
construit de Antonie Sgardeli în anul 1873, vândut în 1877 lui Mihail Spartanlli,
Din ziarul Timpul, din 17 februarie 1908 aflăm că guvernul conservator a adus acum
care la rândul său l-a vândut în 1939 Primăriei Brăila. Imobilul se compunea
ceva ani la Brăila un Batalion de Pontonieri din Regimentul 2 Geniu, instalat în
din 5 corpuri 13. Actual pe amplasamentul fostului Palat Comunal se află
fostul local al guarzilor comunali, actualmente clădirea Colegiului Naţional G.M.
Banca Comercială Romănă, Direcţia de Muncă şi Casa Judeţeană de Pensii.
Murgoci. Datorită spaţiului insuficient, Ministerul de Război a solicitat în repetate
La nr. 11, str. Călăraşi a funcţionat Oficiul Stării Civile Brăila, imobil cumpărat
rânduri primăriei să mărească localul înaintându-i un deviz de 100 000 lei 16, ulterior
de la Societatea Creditul Funciar Rural Bucureşti în anul 1937, numit şi Casa Opran
micşorând suma la 40 000 lei.  La 7 aprilie 1919, prin Înaltul Decret nr. 1542,
(după numele fostului proprietar Luciliu Opreanu) 14.
Batalionul de Pontonieri se transformă în Regiment de Pontonieri sub comanda lt.
Casa Asigurărilor Sociale, str. Călăraşi nr. 14, imobil construit în anul 1936
col. Popovici Nicolae şi este format dintr-un Batalion Pontonieri Fluvii şi un Batalion
având 17 încăperi la subsol pentru magazie, instalaţii tehnice, apărare antiaeriană;
Pontonieri Râuri. În anul 1945 Regimentul de Pontonieri se transformă în Batalion
12 săli la parter pentru farmacii şi sală de aşteptare; 15 saloane la etajul 1 - pentru
Pontonieri Fluvii cu sediul în Brăila şi 2 Batalioane Pontonieri Râuri dislocate în
consultaţii medicale şi săli de operaţie; 21 de camere la etajul 2 - pentru cabinete
Bacău şi Alba – Iulia.
11 Ibidem, p. 151. 23. Cazarma guarzilor comunali. Salutare din Brăila. Editura lui Leon König, library
12 S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 340/cazier 280/1939, Cernăuţi. Faţă-verso: text olograf în limba română adresat domnului Constantin
filele 1-3.
13 Ibidem, dosar 157, cazier 22/1939, filele 1-31. 15 Ibidem, dosar 314/cazier 269/1939, filele 1-7.
14 Ibidem, dosar 158/1939, cazier 23, filele 1-21. 16 Timpul, Brăila, anul I, nr. 41, 17 februarie 1908, p. 1.
112
Calea Călăraşilor
Niculcea. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, 27. Palatul Agriculturii. Brăila. Editura Ştefan Tomescu, Brăila. U.P.U. Verso: text
în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1898; două ştampile poştale, parţial olograf în limba română, datat 22 august 1929, adresat domnului Cristina Boşneagu
lizibile, cu data de circulaţie 19 noiembrie 1899. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, din Sulina. Francatură: un timbru Asistenţa socială, în valoare de 10 bani, alb-negru,
cota I 545. dantelat, emisiune 1921; două ştampile poştale cu data de circulaţie 22 august 1929,
24. Cazarma pontonierilor. Foto-lux Zalevsky, Brăila, [1931]. Carte poștală ilustrată Sulina. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 558.
necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 564. 28. Spitalul Comunal. Brăila. Editura Librăriei şi Papetăriei N.D.Chrisoverghis,
25. Cazarma pontonierilor. Foto-lux Zalevsky Brăila. [1931]. Carte poștală ilustrată Brăila Carte poștală ilustrată cu nr.1769. Verso: text olograf în limba rusă.
Francatură: timbru poştal din seria Carol I Tipografiate, în valoare de 5 bani,
necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 2550.
verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909; ştampilă poştală cu data de circulaţie
26. Brăila. Palatul Agriculturii. Edit. C. Florescu, Craiova, B-dul Carol, nr. 77, [1929].
14 august 1910. Colecţia ing. Constantin Rădulescu. Un prim spital comunal
Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 570.
ar fi existat la Brăila încă pe la 1847, într-un local din Piaţa Carantinei 21. În
Ideea construirii unui palat al agriculturii în oraşul Brăila aparţine prefectului Şerban
anul 1867 spitalul civil avea 73 de paturi fiind condus de medicul primar Sache
Răducanu 17. Palatul Agriculturii de pe Calea Călăraşilor, nr. 152 a fost construit în anul Ştefănescu, spitalul funcţionând încă în spaţiul vechi care era revendicat 22 de
1926, pe terenul donat de Primăria Brăila, Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, Ministerul de Război. Construcţia, Spitalului Comunal 23 din strada Călăraşi, nr.
Casei Centrale a Cooperaţiei şi Împroprietăririi din Bucureşti, cu destinaţia construirii 123 a început în anul 1844 și a fost finalizată în anul 1886 de către antreprenorii
unui local în care să funcţioneze servicii ale ministerului. Planurile imobilului au fost Mathias Hirsh și Pavel Simion. Spitalul se compunea din nouă pavilioane construite
executate de arhitectul ministerului, Florea Stănculescu. Piatra de temelie a fost pusă treptat: pavilionul central cu serviciile de chirurgie, boli interne, obstetrică-
în ziua de 15 iulie 1923 în prezenţa lui Al. Constantinescu, ministrul Agriculturii ginecologie, radiologie construit în anul 1886; pavilionul O.R.L. şi consultaţii
şi Domeniilor, care a şi donat o sumă de bani comitetului care se ocupa de acest generale - în 1925; morga, birourile administrative, farmacia, cancelaria şi corpul de
edificiu. Clădirea a fost terminată în anul 1926 şi având subsol, parter şi două
18 gardă – în 1935; anexa de locuit şi pavilionul de boli contagioase - în 1937. Începând
etaje cu 122 de camere . Aici şi-au desfăşurat activitatea: Camera de Agricultură cu anul 1940, unitatea s-a numit Spitalul de Stat Brăila, iar din anul 2002 este de
şi Muzeul Agricol, Inspectoratul Agricol, Inspectoratul Veterinar şi Inspectoratul unică specialitate, asigurând asistenţă medicală spitalicească și în sistem ambulator,
Cadastral din Ţinutul Dunărea de Jos, Serviciul Veterinar al Judeţului Brăila, Ocolul pentru afecţiuni psihice acute și cronice.
Agricol Brăila. Tot aici locuia directorul Camerei de Agricultură, şeful Serviciului
Agricol, doi funcţionari, intendentul şi oamenii de serviciu 19. În faţa Palatului
de Agricultură s-a amplasat în anul 1936 bustul lui Alexandru Constantinescu 20,
iniţiativa aparţinând şi unnui grup de personalităţi locale în frunte Luciliu Opreanu.

17  Stanca Bounegru, Maria Stoica. Palatul Agriculturii 1925 -1955, Editată de Direcţia Generală
pentru Agricultură şi Alimentaţie din Brăila, Brăila, 1995, p. 6.
18  Activitatea Comitetelor de Construcţiune din Judeţul Brăila în anii 1922-1923, Brăila, Tipografia
Românească, 1924, fila 114.
19  S.J.A.N. Brăila, Fond Primăria Muncipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 322/cazier 262/1939, 21 Sotir Constantinescu, George Buznea. Brăila prin veacuri şi în zilele noastre, Tipografia Slova,
filele 1-9. Brăila, 1937, p. 42.
20  Ion Mamina şi Ion Scurtu. Guverne şi guvernanţi, 1916 - 1938, p. 157-158. Alexandru Constanti- 22  Ionescu Valeriu. Începuturile vieţii spitaliceşti la Brăila în 100 ani de la darea în folosinţă a clă-
nescu (4 sep. 1859 - 18 nov. 1926) a fost Ministru de Interne (11 dec. 1916-26 ian. 1918), Min.Agricul- dirii spitalului oraşului Brăila, Sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice, Direcţia Sanitară Judeţeană
turii şi Domeniilor (3-12 dec. 1948) şi ad-interim.Min. Lucărilor Publice (14 feb.-12 sep. 1919), Min. Brăila, 1986, p. 9.
Agriculturii şi ad-interim Min. Domeniilor (19 ian-10 apr 1922) şi Min. Agriculturii şi Domeniilor (10 23  S.J.A.N. Brăila, Fond Primăria Muncipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 152/1939, cazier
apr. 1922 - 27 martie 1926). 56, filele 1-6.
113
Brăila în cărţi poştale ilustrate

1 2

3 114 4
Străzile Victoriei, Sf. Maria, Poligonă, Polonă şi Prusiană

7 115
Brăila în cărţi poştale ilustrate

8 9

10 11
116
Străzile Victoriei, Sf. Maria, Poligonă, Polonă şi Prusiană

12 13

14 117 15
Brăila în cărţi poştale ilustrate
Străzile Victoriei, Sf. Maria, Poligonă, Polonă şi Prusiană

1. Brăila. Strada Victoriei. Librăria La Cartea de Aur Teodor Manea, Brăila,


1935. Ilustraţia Gh. Carte poștală ilustrată cu nr. 44. Verso: text olograf în
limba română adresat domnişoarei Marica Biolan din Brăila, datat 27 iunie
1938. Colecţia Iulian Panait. Srada s-a numit iniţial Sf. Gheorghe, după
hramul Bisericii amplasată pe axul său central, apoi strada Gării până în 1872.
Din 1885 Calea Victoriei, iar după primul război mondial General Eremia
Grigorescu, revenind la numele de strada Victoriei după 1945. Între anii
1859- 1903, pe această stradă funcţionează o importantă instituţie fiscală cu
dublă subordonare - Bariera Sf. Gheorghe, desfiinţată în martie 1903 1
2. Brăila –Calea Victoriei. Editura Librăriei J. Gheorghiu C-ie, Brăila. U.P.U.
Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota
I 568. În apropierea străzii au funcţionat Piaţa Speranţei şi Parcul Speranţei
nr. 1 şi nr. 2. Piaţa Speranţei a fost construită în anul 1896, recepţia finală
16
făcându-se în anul 1898. Imobilul se compunea dintr-un singur corp în formă
de cerc, cu parter din cărămidă şi paiantă, având 4 intrări simetrice cu 20 de
compartimente prevăzute cu pivniţă, care erau închiriate pentru măcelării şi
zarzavagerii. Exista şi o curte interioară de 1130 mp/ 208 lei/mp. care servea
ca piaţă deschisă 2.
Grădina Speranţei sau Parcul Speranţei nr. 1, amenajată în anul 1932,
avea următoarele coordonate: est - str. Mihai Bravu, vest – str. Roşiori, nord
- stradelă, sud – str. Victoriei. În anul 1939 grădina avea o suprafaţă de 2528
mp evaluată la suma de 758.400 lei. Parcul Speranţei nr. 2, amenajat în anul
1933, avea următoarele coordonate: est - str. Griviţei, vest – Mihai Bravu,
nord - Victoriei, sud – stradelă. În anul 1939 grădina avea o suprafaţă de 1710
şi era evaluată la suma de 513. 000 lei. 3
3. Brăila. Strada Victoriei. Editura Horovitz, Bucureşti, str. Doamnei, nr. 16.
Carte poștală ilustrată cu nr. 174. Verso: text olograf în limba română adresat
domnului Dumitru Theodorescu din Căciulata datat 27 iulie 1912. Francatură:
1 Ioan Munteanu, Stradele Brăilei II, Editura Ex Libris, Brăila, 2009, pag. 190-191
2 S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 290/1939, cazier
78, filele 1-10.
3 Ibidem, dosar 325, cazier 116/1939, filele 1-5;
17 118
Străzile Victoriei, Sf. Maria, Poligonă, Polonă şi Prusiană
două ştampile poştale indescifrabile. B.J.P.I. Brăila, cota 1817 (5). Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1897/1900;
Pe strada Victoriei au funcţionat şi următoarele şcoli: două ştampile poştale cu data de circulaţie 18 martie Brăila şi 19 martie Piteşti,
Şcoala Primară de Fete nr. 3, coordonate: est – str. Griviţei, vest – str. Mihai Bravu, 1900. Colecţia Iulian Panait.
nord - stradelă, sud – str. Victoriei a fost construită în anul 1896 şi se compunea 8. Brăila. Gara. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Cie., Brăila. U.P.U. Verso: text
din 2 corpuri: corpul 1, din zidărie masivă, acoperit cu tablă, instalaţie de lumină olograf în limba germană adresat domnului Karl Mernger din Lamberg, Germania;
şi apă, avea 7 săli de clasă, cancelarie, o cameră pentru muzeu şi o cameră pentru o ştampilă poştală cu data de circulaţie 11 februarie 1917. Colecţia Iulian Panait.
cantină; corpul 2 era locuinţa directoarei. În anul 1898 se numea Şcoala nr. 8 de Fete Gara, denumită iniţial casa de cantonieri a fost construită în anul 1869, iar la 27
din Piaţa Speranţei care se păstrează până în anul 1936. Astăzi pe amplasamentul
decembrie 1870 a fost pusă în funcţiune linia ferată Brăila – Bucureşti. 7
vechi al şcolii, funcţionează Grupul Şcolar Industrial Anghel Saligny. 4
9. Salutări din Brăila. Regimentul III Artilerie. Editura Tipo-Lit. Moderna Max
Şcoala Primară de Băieţi nr. 10 şi Şcoala Primară de Fete nr. 10 este construită in
Fränkel. Brăila. Carte poștală ilustrată cu nr. 7. Faţă-verso: text olograf în limba
anul 1925 pe terenul obţinut de Primărie printr-un act de schimb din anul 1924 şi
franceză, datat Brăila, 28 februarie 1901, adresat doamnei Irma Vermenlen din
se compunea cu subsol, parter şi etaj, formînd un singur corp simetric, destinat
Anvers, Belgia. U. P. U. Francatură: două timbre poştale din seria Regele Carol
jumătate pentru şcoala de băieţi şi cealaltă jumătate pentru fete. La etaj se mai află
şi o sală de spectacole, comună ambelor şcoli, folosită ca Ateneu Popular Sandu I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1900; trei ştampile
Aldea. Actualmente, aici funcţionează Şcoala cu clasele I-VIII Constantin Sandu- poştale cu data de circulaţie 28 februarie Brăila şi 3 martie Anvers, 1901. S.J.A.N.
Aldea.5 Brăila, colecţia Fotografii, cota I 395. Regimentul 3 Artilerie (supranumit Franţa
4. Brăila. Victoria-Strasse. Bahnhof - und Feldbuchhandei-Gesellschaift, Gesetzl. - după tipul cazărmii ridicate între anii 1884 - 1888) 8, comandat de col. Enric
Gesch, Berlin. Carte poștală ilustrată cu nr.397. Verso: text olograf in limba română Henkel, funcţiona, în anul 1877, pe str. Victoriei nr. 344, împărţind imobilul cu
adresat doamnei Linica Ionescu din Brăila, datat 16 iulie 1919; două ştampile administraţia Pieţei Victoriei, cu Cercul de Recrutare şi cu Escadronul 4 Cavalerie9.
poştale cu data de circulaţie 30-31 iulie 1919. B.J.P.I. Brăila, cota 3192. 10. Brăila. Bulevardul Sf. Maria. Verso: text olograf în limba română adresat
5. Vederi din Brăila. Biserica Sft. Gheorghe. Ilustraţia, Gherla, 1928. Carte poştală domnişoarei Mimi G, Mitza din Brăila. Francatură: timbru poştal Asistenţa socială,
ilustrată, necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 416. Biserica Sf. în valoare de 10 bani, verde, dantelat, emisiune 1921; timbru poştal Încoronarea
Gheorghe amplasată pe str. Victoriei s-a ridicat între anii 1851 - 1857, din fondurile regelui Ferdinand la Alba Iulia, în valoare de 50 bani, verde, dantelat, emisiune
adunate de un comitet de enoriaşi în frunte cu arhimandritul Hrisante Orezeanu, 1922; ştampilă poştală indescifrabilă. S.J.A.N. Brăila, colecţia Lucian Enescu,
cu sprijinul breslelor/isnafurilor brutarilor, băcanilor, căruţaşilor, sacagiilor, cota VIII 214/8.
chiligiilor şi dogarilor şi cu dania domnitorului Ţării Româneşti Barbu Ştirbei, de 11. Brăila. Bulevardul Sta. Maria. Editura Librăriei J. Gheorghiu et C-ie, Brăila.
7500 lei vechi.6 Verso: text olograf în limba română adresat doamnei Zamfirula Nicolau din Sulina,
6. Vederi din Brăila - Biserica Sft. Gheorghe. Ilustraţia Gherla, 1928. Carte poştală
datat 26 iunie 1911. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate,
ilustrată, necirculată. Colecţia ing. Constantin Rădulescu.
în valoare de 5 bani, verde, dantelat ; două ştampile poştale cu data de circulaţie 9
7. Salutări din Brăila. Gara. Brăila. Editura Tipo-Lit. Moderna Max Fränkel,
iulie Brăila şi 10 iulie Sulina, 1911. Colecţia Iulian Panait.
Brăila. Faţă-verso: text olograf în limba română adresat doamnei Filomela Sillo
din Piteşti, datat 4 martie 1900. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele 7  Constantin C. Giurescu. Istoricul oraşului Brăila din cele mai vechi timpuri până astăzi, Muzeul
Brăilei – Editura Istros, Brăila, 2002, p. 209.
4  Ibidem, dosar 532, cazier 12/1939, filele 1-11. 8 Munteanu Ioan, Stradele Brăilei II, Editura Ex Libris, Brăila, 2009, p. 223.
5  Ibidem, dosar 530, cazier 9/1939, filele 1-15. 9  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 305, cazier 273/1939,
6  Ibidem, dosar 444, cazier 192/1939, filele 1-3. filele 1-3.
119
Brăila în cărţi poştale ilustrate
12. Brăila. Bulevardul Sfânta Maria. Editura Socec & Co. S. A. Bucureşti. Carte amenajată cu plantaţiuni, alei bine întreţinute şi un bazin, o preţuire la lei 700 mp
poştală cu nr. 291, necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota 1395. şi, în consecinţă, Comisiunea de evaluare în unanimitate fixează valoarea Grădinei
13. Brăila. Bulevardul Sfta. Maria. Editura Galeria de Cadouri Ad. Maier & D. Poligon la suma de lei 969.500 lei. Cu ocazia inventarierii din anul 1939, evaluarea
Stern, Bucureşti, Str. Lipscani, nr. 3. Carte poștală ilustrată cu nr. 3161. Verso: text scădea la suma de 554.000 lei 12. Aici s-a construit şi o grădiniţă, pe o întindere
olograf în limba română. Francatură: două ştampile indescifrabile, lipsă timbru de 1256 metri pătraţi13. Imobilul este amintit în “Planul Urbei şi portului Brăila”
poştal. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 373. încă din anii 1856 şi 1867, având destinaţia de locuinţă, dar nu se ştie numele
14. Brăila. Bulevardul Sf. Maria. Verso: text olograf în limba română adresat arhitectului proiectant al clădirii. De la sârşitul secolului XIX şi până în 1912,
domnului Ştefan Totk din Torontal, datat 10 iunie 1944. Francatură: timbru poştal clădirea a fost proprietatea Atenei Alexandrescu şi a moştenitorilor acesteia. Din
din seria Regele Mihai I, uzuale, heliogravură, în valoare de 1 leu, violet, dantelat, anul 1930, clădirea a trecut în proprietatea Societăţii “Prevederea” şi ulterior aici
emisiune 1943; timbru fiscal poştal simplu din seria Efigia Regelui Mihai I, a funcţionat şi Chestura Brăilei.
heliogravură, în valoare de 2 lei, brun, dantelat, emisiune 1943/1944; ştampilă Între anii 1934 – 1937 imobilul a fost ocupat de Banca Comercială italo-
română – filiala Brăila, era în anul 1941 este menţionată în propietatea societăţii de
dreptunghiulară cu înscrisul: 20 cenzurat Brăila 20. B.J.P.I. Brăila, cota 3219.
navigaţie Adriatica. Între anii 1952 -1958 aici a funcţionat Liceul agro – silvic, iar
Denumirea bulevardului evoluează astfel: Sfânta Maria - în planul oraşului din între anii 1958 – 1972 revine la funcţiunea de locuit şi apare în evidenţa fondului
1896; Regina Maria - în planul din 1929; I. C. Frimu - după 1944 şi Panait Istrati locativ. Din anul 1972, imobilul devine Biblioteca Judeţeană Panait Istrati Brăila.
- după 1990. Pe Bulevardul Maria, nr. 32 a fost construită în anul 1876, Şcoala După restaurarea din anul 2004, imobilul adăposteşte secţia pentru copii şi tineret
Primară de Băieţi nr. 4, pe terenul deţinut de administraţia comunală. Spaţiul şcolii a bibliotecii.
s-a mărit în anul 1878, prin cumpărare de la C. Minculescu a unui lot de teren 10. 16. Salutare din Brăila. Vederea totală a Strădei Polonă. Editura Librăriei G.
15. Salutări din Brăila. Strada Poligona. Editura Tipo-Lit. Moderna Fränkel, Halikias, Brăila. U.P.U. Carte poştală ilustrată necirculată. Colecţia Iulian Panait.
Brăila. Carte poștală ilustrată cu nr. 1. Faţă-verso: text olograf în limba română Strada Polonă s-a numit în perioada interbelică str. Colonel Iulian Constantinescu.
adresat domnului locotenent N. Drăghici din Dorohoi. U. P. U. Francatură: timbru 17. Salutări din Brăila. Strada Prusiană. 342, Editura lui Leon König, librar,
poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, verde, dantelat, Cernăuţi. Photografi Marco Klein, Brăila. Faţă-verso: text olograf în limba română
emisiune 1900, două ştampile poştale cu data de circulaţie 12 ianuarie Brăila şi 13 adresat domnului Constantin Niculcea din Lugoj. U.P.U. Francatură: timbru poştal
ianuarie Dorohoi, 1900. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 349. Grădina
din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune
Poligon, situată la intersecţia străzilor Oituz, Rosetti şi Teatrului a început să fie
1903, două ştampile poştale cu data de circulaţie 1 dec. 1903. S.J.A.N. Brăila,
amenajată începând cu anul 1863. Plantarea arborilor începe în anul 1883 şi se
colecţia Fotografii, cota I 2543. Din anul 1923, strada a fost numită Mărăşeşti.
încheie în anul 1888, întâmpinându-se greutăţi în ce priveşte solul, care a trebuit
schimbat şi înlocuit cu pământ fertil 11. Alte lucrări de amenajare se fac în anul
1921. Conform procesului verbal nr. 3374 din 24 martie 1931 al Comisiei de
evaluare a terenurilor cultivabile, grădini publice, terenuri cu destinaţia pentru
depozite şi terenuri virane, proprietatea Municipiului Brăila, grădina avea o
împrejmuire din lanţ de fier, trecuţi prin stâlpi de beton. Totodată, s-a stabilit prin
poziţia ce ocupă Grădina Poligon, în centrul Municipiului prin felul cum este

10  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 34, cazier 4/1939, 12  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 323, cazier
filele 1-18. 114/1939, filele 1-5.
11  Michaela - Cristiana Cândea. Spaţii verzi brăilene, arbori şi arbuşti, Muzeul Brăilei – Editura 13 Michaela -Cristina Cândea. Începuturile amenajării spaţiilor verzi brăilene. Grădina din Piaţa
Istros, Brăila, 2009, p. 13-14. Poligon în Analele Brăilei, an VII, nr. 7, Brăila, p. 61.
120
Strada Galaţi

1 2

15

3
4
121
Brăila în cărţi poştale ilustrate

5 6

7 122 8
Strada Galaţi

9 10

11 123
12
Brăila în cărţi poştale ilustrate

13 14

15 124 16
Strada Galaţi

17 18

20
19 125
Brăila în cărţi poştale ilustrate
reclama sub forma unui cerc cu înscrisul: Whatman, cea mai bună gumă de şters.
Strada Galaţi S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 370.
7. Salutări din Brăila. Strada Galaţi. Editeur J. Şaraga & Co. Fortuna , Bucureşti,
1. Brăila. Strada Galatz. Editura Librăriei şi Papetăriei N. D. Chryssoverghis, [1905]. Photo par H. Wichmann à Galatz (Roumanie) U.P.U. Carte poştală ilustrată
Brăila. Carte poştală ilustrată cu nr. 1759, necirculată. Colecţia Iulian Panait. necirculată. Colecţia Iulian Panait.
2. Strada Galaţi. Brăila. Editura Galeria de Cadouri Ad. Maior & D. Stern. 8. Strada Galaţi. Brăila. Librăria J. Gheorghiu & Co., Brăila. Faţă-verso: text olograf
Bucureşti, str. Lipscani, nr. 3. Ilustrată cu nr. 3284. Verso: text olograf în limba în limba franceză, adresat domnişoarei Irma Vermenlen din Anvers, Belgia. U.P.U.
română. Francatură: din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 10
verde, dantelat, emisiune 1903; şase ştampile poştale cu data de circulaţie 15 iulie bani, roşu, dantelat, emisiune 1900; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 30
1916. Colecţia Nelu Ivan. Pe Strada Galaţi, nr. 2 funcţiona începând din 1913 ianuarie 1901, Brăila şi 2 februarie 1901, Anvers. S.J.A.N. Brăila, colecţia Lucian
bodega Lacrima Zorilor, care avea ca activitate vânzarea de vinuri şi băuturi Enescu, cota VIII 214/5.
alcoolice în butelii înfundate. Firma era în proprietatea domnilor G. Stănescu şi 9. Brăila. Strada Galatz. Depositu I. Şaraga & S. Schwartz, Bucureşti, strada Şelari,
Is. Nicolescu, conform actul autentificat la Tribunalul Brăila, secţia I, cu nr. 1791 nr. 7. Carte poştală ilustrată cu nr. 85. Verso: text olograf în limba română, adresat
din1913.1 doamnei Mişca Bittmany din Galaţi, datat Brăila, 14 septembrie 1919. Francatură:
3. Brăila. Strada Galaţi. Editura Ad. Maier & D. Stern. Bucureşti. Pasagiul Vilacros. un timbru poştal din seria Regele Ferdinand I cu supratipar P.T.T. – FF, în valoare
Carte poștală ilustrată cu nr. 242. Verso: text olograf adresat domnului Ljubici de 10 bani, roz-carmin, dantelat, emisiune 1919; două ştampile poştale, una
Blaric. U.P.U. Francatură: un timbru poştal din seria Regele Carol I Gravate (taille ilizibilă şi una cu data de circulaţie 15 septembrie 1919. Colecţia Nelu Ivan.
douce), în valoare de 10 bani, roşie, dantelat, emisiune 1908/1910; ştampilă poştală 10. Brăila - Strada Galaţi. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Cie, Brăila. U.P.U. Verso:
cu data de circulaţie 12 mai 1911. B.J.P.I. Brăila, cota 3195. text olograf în limba bulgară datat 26 iunie 1909, adresată doamnei Lisi Icherman
4. Brăila. Strada Galaţi. Depositu I. Şaraga & S. Schwartz, Bucureşti, strada Şelari, din Austria. Francatură: timbru poştal din seria 25 de ani de la proclamarea
nr. 7. Carte poștală ilustrată cu nr. 74. Verso: text olograf în limba germană datat Regatului, gravate, imagine unică cu bustul Regelui Carol I, în valoare de 15 bani,
10 martie 1922, Brăila, adresat domnului Heyler Statielei din Belgia. Francatură: o violet-negru, dantelat, emisiune 1906, o ştampilă poştală indescifrabilă, Colecţia
ştampilă poştală cu data de circulaţie 10 martie 1922, timbru poştal lipsă. Colecţia
Iulian Panait.
Iulian Panait. Pe strada Galaţi funcţionau şi o serie de librării şi parfumerii. O
11. Brăila. Strada Galaţi. Editura Librăria şi Papetăria Modernă Louis Löbel, Brăila,
asemenea firmă funcţiona pe strada Galaţi nr. 67 cu denumirea Librărie şi
str. Regală, 5. Verso: text olograf în limba germană, adresat domnului Iosef Pecsus
Parfumeria Noastră, asociaţi fiind domnii Heimrich şi Wiliam L. Schreiber. Firma
din Budapesta. Francatură: două timbre poştale din seria Regele Ferdinand, uzuale,
a fost înmatriculată la Registrul Comerţului la data de 1 septembrie 1933, având
model I, în valoare de 1 leu şi 2 lei, roşu şi violet, dantelat, emisiune 1924; o
ca obiect de activitate librărie, papetărie, parfumerie şi articole muzicale. A fost
ştampilă poştală cu data de circulaţie 21 ianuarie 1924. Colecţia Iulian Panait.
radiată în anul 1945 2.
12. Str. Galaţi. Brăila. Salutări din Brăila. Editura Librăriei Ger. Halikias.
5. Brăila. Strada Galaţi. Editura Librăriei Şt. Tomescu, Brăila. Verso: AHB într-un
triunghi şi reclama sub forma unui cerc cu înscrisul: Whatman, cea mai bună gumă Fotografie Marco, Brăila. Purger & Co, München, Photochromiekarte. Carte
de şters. Carte poştală ilustrată, necirculată. Colecţia Nelu Ivan. poștală ilustrată nr. 348. U.P.U. Faţă-verso: text olograf în limba germană, adresat
6. Brăila. Strada Galaţi. Faţă-verso: text olograf în limba română datat Brăila, familiei Rugmeister din Viena, Austria. Francatură: lipsă timbru, ştampilă poştală
18 mai 1926, adresat domnului Ilie Ştefan din Vama Halmeni. Francatură: două indescifrabilă. Colecţia Iulian Panait.
ştampile poştale indescifrabile, timbre poştale lipsă; AHB într-un triunghi şi 13. Brăila. Strada Galatz. Verso: text olograf în limba germană, adresat familiei
Lorenz Bayer din Germania. Francatură: timbru poştal din seria Carol I Gravate
1  S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Judeţului Brăila, registru transcrierea actelor societăţilor, nr. 8 din (taille douce), în valoare de 10 bani, roşu-anilin, dantelat, emisiune 1908/1910 , o
1912-1915, filele 56v şi 57.
2  S.J.A.N. Brăila, fond Camera de Comerţ Brăila, firme sociale litera L, dosar 16/1933, file 1-22. ştampilă poştală cu data de circulaţie 11 decembrie 1912. Colecţia Iulian Panait.
126
Strada Galaţi
14. Salutări din Brăila - Strada Galaţi. Faţă-verso: text olograf în limba franceză, B.J.P.I. Brăila, cota 3215. Pe strada Galaţi, nr. 14 funcţiona la 1919 un laborator de
adresat domnişoarei Ernestine Daniel din Piatra Neamţ, datat 26/8 noiembrie bacteriologie compus din 3 corpuri. Imobilul este dobândit de Primăria Brăila pe
1903. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în baza testamentului Mariei Dascaloff din 8 februarie 1902, transcris la Tribunalul
valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1903; trei ştampile poştale cu data de Putna Secţia I cu nr 1688 din 1919. Transferul se face în anul 1931, când nepoata
circulaţie 8 noiembrie Brăila şi 9 noiembrie Piatra Neamţ 1903. Colecţia Iulian acesteia, Sofia Orezean lasă imobilul pentru o rentă. Primăria a închiriat acest
Panait. imobil Ministerului Sănătăţii pentru funcţionarea laboratorului.6 După anul 1948
15. Brăila. Teatru Passalacqua. Purger & Co., München. Verso: text olograf în în acest imobil au funcţionat: Arhivele Statului, Serviciul de Evidenţă a Populaţiei
limba română adresat lui Bebe şi lui Nicu Dracopol din Sinaia; Francatură: lipsă
din cadrul Inspectoratul Judeţean de Poliţie Brăila, astăzi Serviciul Paşapoarte. La
timbru; două ştampile poştale cu data de circulaţie 11 august Brăila şi 12 august
confluienţa cu strada Griviţei, prin parcelarea făcută de inginerul A Kuappick în
Sinaia, 1907; U.P.U. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 2541. Teatrul
anul 1874, s-au rezervat circa 5000 mp pentru Piaţa Nordului, mărginită la est -
Passalacqua din strada Galaţa nr. 10, construit de Menelas Passalacqua în anul
1910, adăpăosteşte în anul 1917, cinematograful Dunărea 3 (rezervat armatei de stradelă, la vest- de stradelă, la nord - de strada Bonaparte, iar la sud de strada
germane de ocupaşie), iar după 1948 - cinematograful 11 iunie. A fost demolat de Griviţei. Există şi astăzi cu denumirea de Piaţa Săracă, aceasta a funcţionat multă
comunişti şi pe fostul amplasament s-a construit actualul Cinematograf Central 4 vreme prin inchirierea terenului de către comercianţi, pentru gheretele mobile.
16. Brăila. Teatru Pasalaqua. Editura David Stern, Bucureşti, str. Sfinţii Apostoli, Piaţa se compunea dintr-o suprafaţă de 360 m2 construită şi teren de 1947 m2.
nr. 75. Carte poștală ilustrată cu nr. 3285. Verso: text în limba română adresat Imobilul a fost construit de Primărie în anul 1896 şi se compunea din două corpuri
familiei Teconţic din Bucureşti, datat 30 martie 1924, Bucureşti. Francatură faţă – simetrice aşezate de o parte şi alta a străzii Galaţi. Era construit din cărămidă şi
verso: lipsă timbru; şase ştampile poştale parţial lizibile, cu data de circulaţie anul paiantă, fiecare corp se compunea din câte şase compartimente, care se închiriau
1924 Bucureşti. Colecţia Iulian Panait. pentru măcelării şi zarzavagerii 7. În anul 1936 piaţa ocupa o suprafaţă de 4835mp
17. Brăila. Biserica Catolică. Editura Ad. Maier & D. Stern, Bucureşti, Pasagiul iar în anul 1939 avea o suprafaţă de 3700 mp care valora 100 lei/mp.8 A fost
Vilacros. U. P. U. Verso: text olograf în limba greacă, datat 18 martie 1911, adresat cunoscută în perioada comunistă sub denumirea de Piaţa 23 August.
lui Constandino Couvaras din Sulina. Francatură: timbru poştal din seria Regele Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, de pe strada Galaţi, nr. 136 este situată pe
Carol I Tipografiate, în valoare de 5 bani, culoare verde-gălbui, emisiune 1911, terenul cedat de Primărie cu procesul verbal nr. 159 din 12 septembrie 1894 al
dantelat; două ştampile poştale cu data de circulaţie 31 martie Brăila şi 1 aprilie Consiliului Comunal şi s-a construit în anul 1912. Aici existau şi două locuinţe:
Sulina 1911. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 634. Biserica Catolică din una pentru preotul în funcţie şi alta pentru cel pensionat 9.
Brăila a fost înfiinţată în anul 1835 de către preotul franciscan Bernard Fonlenel, 19. Brăila. Strada Galatz şi Librăria Theodor Manea. Editura Theodor Manea,
care amenajează o capelă în imobilul unde locuia cu chirie. În anul 1837 obţine Brăila. Verso: text olograf în limba română, adresat domnişoarei Chirica Ionescu
un teren de la Primărie şi construieşte o capelă precum şi o locuinţă pentru preot. din Predeal, datat 29 iulie 1913. Francatură: două ştampile poştale, parţial
Preotul Ambroziu Bogdanfi construieşte biserica în anul 1855. În curtea bisericii a lizibile, cu data august 1913 Brăila, timbru poştal lipsă. S.J.A.N. Brăila, Colecţia
fost construită şi o clădire pentru activităţi educative, unde va funcţiona o şcoală Fotografii, cota I 563. Pe lângă tipografie, Teodor Manea a fost şi proprietarul
de băieţi. În anul 1909 se construieşte casa parohială iar între anii 1870-1972
librăriei care funcţiona pe strada Galaţi, nr. 50, colţ cu Bulevardul Cuza, vizavi
biserica este dotată cu orgă şi orologiu. 5
de Farmacia Faltis sub numele de Librăria Şcoalelor. În 1914 deschide o librărie
18. Brăila. Întâlnirea tramvaielor în str. Galaţi. Editura Librăriei J. Gheorghiu
şi papetărie cu denumirea La Cartea De Aur de pe Bulevardul Cuza, nr. 99, vis-
& Co. Brăila. Photo Marco. [1906]. Carte poştală ilustrată necirculată. U.P.U.
a-vis de magazinul Dunărea (astăzi Winmarkt), care era o sucursală a celei din
3  Donau –Armee – Zeitung, Anzeiger für Brăila = Monitor pentru Brăila, nr. 219 din 24 septembrie
1917, p. 4. 6  Ibidem, dosar 155/1939, cazier 59, filele 1-8..
4  Ioan Munteanu. Stradele Brăilei II, Editura Ex Libris, Brăila, 2009, p. 51+53. 7  Ibidem, dosar 291/1939, cazier 79, filele 1-6.
5  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 225/1939, cazier nr. 8  Ibidem, dosar 321/1939, cazier 112, filele 1-6.
358, filele 1-4. 9  Ibidem, dosar nr. 440, cazier 188/1939, filele 1-14.
127
Brăila în cărţi poştale ilustrate
Galaţi. Conform unei reclame din Anuarul municipiului şi judeţului Brăila
pe anii 1939-1940, Librăria La Cartea de Aur avea un bogat sortiment de
toate confecţiunile de hârtie, rechizite şcolare şi de birou, material didactic,
cărţi poştale ilustrate, vederi, cărţi literare, legătorie şi ştampile, noutăţi
muzicale, expoziţie permanentă de jucării şi obiecte pentru cadouri 10.
Pentru mai multe detalii legate de activitatea lui Teodor Manea poate fi
consultat volumul scris de remarcabilul filatelist Valeriu Avramescu 11.
20. Monumentul Ecaterina Teodoroiu. Brăila. [1941]. Ilustrată necirculată.
Agfa. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 619 22. Ideea ridicării unui
monument în cinstea eroinei Ecaterina Teodoroiu a aparţinut învăţătoarei
Parascheva Dumitru, directoarea Şcolii nr. 4 de fete, de pe str. Ştefan cel
Mare, nr. 425. Aceasta a obţinut, în 1924, aprobarea Ministerului Instrucţiunii
Publice şi sprijinul Primăriei Brăila ca Şcoala nr. 4 să poarte numele Ecaterina
Teodoroiu 12. Pe la anul 1926 în şcoală a funcţionat şi un muzeu. Pe 7 septembrie
1928 a fost pusă piatra de temelie a monumentului Ecaterina Teodoroiu situat
iniţial pe strada Galaţi în faţa Bisericii Sfântul Ioan, în grădina Ecaterina
Teodoroiu, apoi a fost mutat în Parcul Monument iar din anul 1974 se află pe
actualul amplasament, în scuarul aflat la întretăierea dintre Calea Călăraşilor
şi Bulevardul Independenţei. Monumentul a fost construit din iniţiativă 1
privată şi este semnat în partea stângă jos Ionescu Varo Fecit 1928. Lucrarea
a fost executată la turnătoria Fraţii Guran având pe soclu, la bază, o placă de
bronz cu inscripţia Sublocotenentul erou ECATERINA TEODOROIU căzut în
luptele de la Mărăşeşti august 1917. În anul 1939 monumentul şi soclul din
beton erau evaluate la 300.000 lei13.

10 Anuarul Municipiului şi judeţului Brăila întocmit de Jacques Davidescu-Brăila, 1939-1940,


Editura J. Davidescu & T. Ghica, Brăila, p. 39.
11 Valeriu Avramescu. Amintiri din cel mai frumos port de la Dunăre, Muzeul Brăilei-Editura
Istros, Brăila, 2008, p.101-107.
12 Gabriela Alinta Vidis. Monumentul Ecaterina Teodoroiu în Analele Brăilei, decembrie 1987,
supliment al ziarului Înainte, p. 30.
13 S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 337/1939,
cazier 129, filele 1-5.
128 2
Parcul Monument şi Grădina Publică

3 4

5 6
129
Brăila în cărţi poştale ilustrate

7 8

9 10
130
Parcul Monument şi Grădina Publică

11 12

13 131 14
Brăila în cărţi poştale ilustrate

15 16

17 18
132
Parcul Monument şi Grădina Publică

19 20

21 22
133
Brăila în cărţi poştale ilustrate

23 24

25 134 26
Parcul Monument şi Grădina Publică

27 28

30
29
135
Brăila în cărţi poştale ilustrate

32

31

136 33
Parcul Monument şi Grădina Publică
4. Aleea spre Monument. Brăila. Editura Librăriei J. Gheorghiu & C-ie, Brăila.
Parcul Monument – Grădina Publică Faţă-verso: text olograf în limba română datat 20 octombrie 1902. Francatură:
timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, verde,
1. Brăila. Aleea de la Monument. Librăria şi Papetăria Viitorul Apostol N. Ciuntu, emisiune 1893/1902. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 614. În august
Brăila. Carte poştală ilustrată cu nr. 4062, necirculată. Ex libris Marinescu Dan. 1923, pe circa 3 ha. pe un teren donat de Primăria Brăila, la bariera oraşului
Colecţia Marian Gheorghe. (lângă Cimitirul Sf. Constantin), s-a început construcţia localului propriu al Şcolii
Grădina Monument denumită ulterior Parcul Regele Carol al II-lea, este parc public Normale de Fete. Şcoala îşi începuse cursurile la data de 1 decembrie 1919, cu
cu următoarele coordonate: est- Şoseaua Brăila – Viziru şi Şcoalele Primare I.C. 194 elevi în patru clase iar din 1920 cu şase clase. Timp de 19 ani a funcţionat în
Brătianu, vest - Linia C.F.R. Brăila – Buzău, nord- Parcul de Sporturi şi un teren diferite localuri. Proiectul clădirii era al unui palat pentru 500 de eleve, cu săli de
al Primăriei, sud- Comuna Radu Negru, Regimentul 38 Infanterie şi Societatea de clasă, de meditaţie, bibliotecă, laboratoare, săli de muzică, de lucru, dormitoare,
Patronaj. Terenul a făcut parte din moşia Islaz care a fost cedat Primăriei după anul săli de mese, cu o fermă şi grădină pe 7 hectare de teren pentru practica agricolă.
1831. Parcul a fost amenajat şi împădurit în mai multe rânduri. Se mai numeşte şi Abia în anul 1937 se termină aripa din stânga cu 24 de încăperi, în care se mută în
Monument, după obeliscul ridicat de către ruşi în anul 1833, care a fost distrus în anul 1938 şcoala. După finalizarea întregului pavilion, aici se va muta şi Şcoala
anul 1917. Suprafaţa parcului era în anul 1939 de 590.000 mp. În parc se aflau: un de Aplicaţie. Cutremurul din anul 1940 a afectat grav clădirea şcolii, urmând
canton, un bufet şi locuinţa grădinarului 1. ca unităţile şcolare de aici să se mute în alte spaţii. După ample reparaţii aici a
2. Brăila. Aleea Monumentului. Editura Ad. Maier & Stern, Bucureşti, Pasagiul funcţionat Spitalul Municipal, astăzi Spitalul Judeţean de Urgenţă corp B Brăila 5.
Vilacros. U.P.U. Carte poştală ilustrată cu nr. 3283, necirculată. S.J.A.N. Brăila, 5. Brăila. Aleia Monumentului. Depozitul Universal Şaraga, Str. Lipscani nr.1,
colecţia Fotografii, cota I 675. Pe Aleea Regele Carol al II-lea, fostă Aleea
Bucureşti. Carte poștală ilustrată cu nr. 5165. Verso: text olograf în limba română
Monumentului, pe un teren donat Ministerului Agriculturii şi Domeniilor în anul
adresat domnului N. Zaharescu din Bucureşti. Francatură: timbru poştal din seria
1923 de către Primăria Brăila, s-a ridicat în anul 1924 un imobil cu etaj în stil
Tipografiate cu supratipar Timbru de ajutor, în valoare de 5 bani, verde-gălbui,
românesc pentru necesităţile Ocolului Silvic Brăila 2. Pe aceeaşi alee, tot pe un
dantelat, emisiune 1915; două ştampile poştale cu data de circulaţie 7 aprilie
teren donat de Primăria Brăila, în anul 1925 s-a construit de către Prefectura
1916. Colecţia Iulian Panait. Pe axa aleii principale a parcului, în faţa rondoului
Judeţului Brăila un local pentru Administraţia Plăşii Judeţului. Acest imobil a
şi a bufetului, era amplasată o troiţă de 3 metri înălţime, din lemn de stejar cu
fost ulterior folosit de Societatea Principele Mircea care avea ca obiect protecţia
fundaţie din beton. Troiţa a fost construită în anul 1936 pe terenul Primăriei de
copiilor din România. Filiala din Brăila a acestei societăţi şi-a început activitatea
la 1 decembrie 1923 prin înfiinţarea unui dispensar pentru copii , iar din anul 1930 către Asociaţia Cercetaşilor – secţia Brăila, dedicată cercetaşilor morţi în războiul
îşi schimbă profilul în leagăn pentru copii bolnavi şi abandonaţi. 3 de întregire 1916-1919 6.
3. Salutări din Brăila. Interiorul Pădurei Monumentului. Verso: text olograf 6. Brăila. Monumentul. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co, Brăila. Carte poștală
în limba germană adresat doamnei Herminie Lorenz din Viena, datat 31 august ilustrată cu nr. 261 P. Verso: text olograf în limba română adresat domnului Manole
1909. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Gravate (taille douce), Verju din Băile Govora, datat 20 martie 1914. Francatură: două ştampile poştale
de 10 bani, roz, dantelat, emisiune 1909; ştampilă poştală indescifrabilă. B.J.P.I. cu data de circulaţie 2-4 iulie 1914, lipsă timbru poştal. S.J.A.N. Brăila, colecţia
Brăila, cota 3183. Parcul de Sport amplasat în interiorul pădurii, cu suprafaţă de Fotografii, cota I 609.
100.720mp, a fost amenajat în anul 1921 de Casele de Educaţie Naţională, devenită 7. Brăila. Monumentul. Editura Ad. Maier & Stern, Bucureşti, str. Lipscani, no. 3.
în anul 1925 Societatea de Educaţie Fizică. În complexul sportiv existau tribunele, Carte poştală ilustrată cu nr. 2082, necirculată. U.P.U. S.J.A.N. Brăila, colecţia
pista de atletism şi două băi. Întreţinerea şi folosinţa era asigurată de societate din Fotografii, cota I 611.
contribuţia Primăriei şi a Prefecturii Brăila 4.
5  Ibidem, dosar 516, cazier 245, 1939, filele 1-10 ; S.J.A.N. Brăila, Fond Şcoala Pedagogică de Învăţă-
1  S.J.A.N. Brăila, Fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 330, cazier 122/1939, toare Brăila, dosar 4/1928, fila 5, dosar 3/1925, filele 10, 11; dosar 3/1927, filele 5-7, dosar 3/1930, filele
filele 1-6. 1-3; dosar 3/1931 filele 11-13; dosar 5/1934 filele 3-7.
2  Ibidem, dosar 324, cazier 263/1939, filele 1-6. 6  S.J.A.N. Brăila, Fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 339, cazier 131/
3  Ibidem, dosar 344, cazier 284/1939, filele 1-6. 1939, filele 1-4.
4  Ibidem, dosar 331, cazier 123/1939, filele 1-8.
137
Brăila în cărţi poştale ilustrate
8. Brăila. Monumentul. Editura Georges Kostomyris Brăila. Librairie Internationale 17. Brăila. Bufetul din Grădina Monument. Editura Librăriei Carmen Sylva,
et Papetarie. Agence de Journaux Roumains & Etrangers. Nr. 1806. Faţă-verso: Brăila. Bulevardul Cuza. Carte poștală ilustrată cu nr. 1812. Verso: text olograf în
text olograf în limba franceză adresat doamnei Mimi Jacquet din Marseille, Franţa. limba franceză datat 30 mai 1910. Francatură: lipsă timbre, două ştampile poştale
Francatură: două timbre poştale din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare de indescifrabile. Colecţia Iulian Panait. În Parcul Monument era un bufet care se
5 bani, verde, dantelat, emisiune 1909; o ştampilă poştală cu data de circulaţie 28 închiria prin licitaţie pe nunul, doi sau mai mulţi ani, prin condiţiile de închiriere
septembrie 1909. B.J.P.I. Brăila, cota 3182. se menţiona obligaţia îngrijirii pomilor şi florilor fără să le aducă vătămare 8.
9. Brăila. Monumentul din Grădina Publică. Volksgarten u. Denkmal. Depozitul 18. Brăila. Str. Grădinei Publice. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Cie., Brăila.
I Şaraga & S. Schwartz, Şelari, nr. 7. Carte poştală ilustrată necirculată. Colecţia Carte poştală ilustrată, necirculată. Colecţia Iulian Panait. Grădina Publică a fost
Nelu Ivan. denumită şi Grădina Mare şi este amplasată pe fosta stradă General Praporgescu
10. Brăila. Monumentul din Grădina Publică. Depozitul Universal Şaraga, nr. 18, devenită strada Grădinii Publice. Grădina Publică a fost proiectată în anul
Bucureşti, str. Lipscani, nr. 1. Carte poștală ilustrată cu nr. 5091.Faţă-verso: text 1833, iar lucrările de amenajare s-au început la 1 august 18579. Grădina figurează
olograf în limba română adresat domnului Sebastian Schartz din Buşteni, datat în planul Riniev din anul 1830 cu numele de Grădina Împărătească, ocupând
11/24 iulie 1915. Lipseşte francatura. B.J.P.I. Brăila, cota 1817(10). o suprafaţă de 6 ha. Grădina a fost împrejmuită cu grilaj metalic pe soclu din
11. Brăila. Monumentul din Grădina Publică. Depozitul I. Şaraga & Schwartz, zidărie de cărămidă, în anul 1893. În anul 1931 terenul grădinii împreună cu gardul
Bucureşti, strada Şelari, nr. 7. Carte poştală ilustrată cu nr. 84, necirculată. B.J.P.I împrejmuitor erau evaluate la 4.159.354 lei (700lei/mp). În anul 1939 grădina avea
suprafaţa totală de 59.670 şi era evaluată la 41.769.000 lei 10. În interiorul grădinii
Brăila, cota 3191.
se aflau locuinţa grădinarului şi sere construite în anul 1898. Ulterior, această
12. Brăila. Monumentul. Librăria J. Gheorghiu & Co., Brăila. Faţă-verso: text olograf
locuinţă a devenit casa arhitectului Constantin Niculcea, şef al Serviciului Tehnic
în limba română adresat domnului Ion Ştefănescu din Brăila, datat 1 ianuarie
din cadrul Primăriei Brăila din perioada interbelică, astăzi Casa memorială Panait
1902. U.P.U. Francatură: ştampilă poştală cu data de circulaţie 10 ianuarie 1902,
Istrati 11.
netimbrată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 540.
19. Grădina Publică cea mare din Brăila. Editura Librăriei I. Gheorghiu & C-ie,
13. Salutări din Brăila. Monumentul. Editura Tipo-Lit. Moderna Fränkel, Brăila.
Brăila. U.P.U. Pe partea clişeului fotografic este aplicat un timbru poştal din seria
Carte poştală ilustrată cu nr. 4, necirculată. U.P.U. Colecţia Iulian Panait. Jubileul Carol I, 40 ani de domnie, în valoare de 15 bani, violet-negru, dantelat,
14. Monumentul. Editura V. Theologhides, Brăila. Faţă-verso: text olograf în limba emisiune 1906 Verso: text olograf în limba franceză adresat doamnei Andrei
română adresat doamnei Maria Chastan din Paris, datat 25 septembrie 1905. Pouces din Paris, două ştampile poştale cu data de circulaţie 2 iulie 1906. B.J.P.I.
U.P.U. Francatură: două timbre poştale din seria Regele Carol I Spic de grâu, Brăila, cota 3152.
în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1903/1905; două ştampile poştale 20. Brăila. Cascada din Grădina Publică. Editura Librăriei Carmen Sylva, Brăila,
Galaţi cu data de circulaţie 28 septembrie 1905. Colecţia Iulian Panait. Bulevardul Cuza. Carte poştală ilustrată cu nr. 1767, necirculată. B.J.P.I.
15. Brăila. Casinoul Monument. Librăria Universala, Pandele Stănescu, foto Brăila, cota 3220. În anul 1894 au fost instalate două statui, cioban şi ciobăniţă,
Julieta, Brăila. [1920]. Carte poștală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia cumpărate de la A. Carrera cu ocazia serbărilor prilejuite de organizarea expoziţiei
Fotografii, cota I 612. cooperatorilor 12
16. Brăila. Bufetul din Grădina Monument. Editura Socec & Co. S. A. Bucureşti. 21. Brăila. Aleea principală din Grădina Publică. Editura Librăriei şi Papetăriei N.
Carte poștală ilustrată cu nr. 286. Verso: text olograf în limba română adresat D. Chrysoverghis Brăila. Carte poştală ilustrată cu nr. 1810, necirculată. Colecţia
domnului Gheorghe Cucu din comuna Mihăileşti, Buzău, datat 22 aprilie 1929; Iulian Panait.
Francatură: două ştampile poştale cu data de circulaţie 23 aprilie Mizil şi 24 aprilie 22. Brăila. Grădina Publică. Librăria Manea & Stănescu, Brăila. Verso: text olograf
Buzău, 1929, lipsă timbru. Colecţia Marian Gheorghe. Bufetul era amplasat pe 8  Mihaela – Cristina Cândea. Spaţii verzi brăilene, op. cit. p. 10-11.
Aleea Parcul Regele Carol al II-lea (fostă Aleea Monument). Construcţia lui a 9  Ibidem, p. 9.
început în anul 1897 şi s-a definitivat în iunie 1898 pe cheltuiala Primăriei Brăila. 7 10  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 324, cazier 115/1939,
filele 1-25.
7  S.J.A.N. Brăila, Fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 165, cazier 30/1939, 11  Ibidem, dosar 652, cazier 45/1939, filele 1-31.
filele 1-10. 12  Maria Stoica. Brăila, memoria oraşului… op. cit. p. 156.
138
Parcul Monument şi Grădina Publică
în limba română adresat domnului Mişu Smărăndescu din Bucureşti, datat 12 mai Gesellschaift, m.b. H. Berlin S. 14 Gesetzl. Gesch. Carte poştală ilustrată cu
1925. Francatură: timbru poştal din seria Regele Ferdinand, uzuale, model II, în nr.395. Verso: text olograf în limba germană, datat 2 august 1921. Francatură:
valoare de 50 bani, portocaliu, dantelat, emisiune 1922; timbru Asistenţa socială, două Timbre de Ajutor – Torcătoarea 1916, în valoare de 5 bani, verde, dantelat,
în valoare de 25 bani, alb-negru, dantelat, emisiune 1921; trei ştampile poştale cu emisiune 1918; două timbre din seria Regele Ferdinand uzuale, model I, în valoare
data de circulaţie 12 mai Brăila şi 13 mai Bucureşti, 1925. Colecţia Iulian Panait. de 10 bani, roşu-cărămiziu, dantelat, emisiune 1919-1921; două ştampile poştale
23. Grădina publică. Salutări din Brăila. Editura Librăriei G. Kostomyris, seria nr. indescifrabile., B.J.P.I. Brăila, cota 1817 (9).
15. Verso: text olograf în limba română adresat domnului Neculai D. Popescu din 30. Brăila. Grădina publică cu rezervorul de apă. Union. Editura Librăriei Manea
Iaşi, datat 17 octombrie 1907. U. P. U. Francatură: două ştampile poştale cu data & Stănescu, Brăila. [1929]. Carte poştală necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota 1818.
de circulaţie 21 octombrie 1907; lipsă timbru. S.J.A.N. Brăila, Colecţia Fotografii, Castelul de Apă a fost construit în anul 1912 din beton armat cu parter şi 4 etaje,
cu o înălţime de 32 m, pe o rază de 14 m.14 Proiectul a fost elaborat de inginerul
cota I 604.
Ghermani, aprobat de Consiliul Tehnic Superior prin Jurnalul nr. 160 din 15 iunie
24. Grădina Publică în timpul iernei. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co, Brăila,
1912, a fost pus în circuitul reţelei de apă, pentru a asigura o presiune constantă în
Photo Marco [Klein]. U. P. U. Faţă-verso: text olograf în limba română adresat conducte şi în acelaşi timp pentru a evita aşa zisele lovituri de berbec. Conceput
doamnei Olimpia Dracopulos din Sinaia, datat 2 august 1905. Francatură: timbru şi folosit ca rezervor de apă potabilă şi regulator de distribuţie a apei în oraş şi
poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, verde, dantelat, întreţinut de Primărie prin Întreprinderile Comunale Brăila. Proiectul prevedea
emisiune 1905; două ştampile cu data de circulaţie 6 aug. 1905. S.J.A.N. Brăila, instalarea a două conducte de câte 400 mm., alimentate fiecare la câte o pompă,
colecţia Fotografii, cota I 600. Instalarea fântânii arteziene din mijlocul grădinii care să debiteze apa de la uzină la castel. Până anul 1944 nu se instalase decât o
are loc în anul 1892. conductă cu o pompă de 600 m. c./oră. Alimentarea cu apă a oraşului, a fost pusă
25. Grădina Publică (iarna). Editura Librăriei J. Gheorghiu & C-ie, Brăila, Photo la punct, în conformitate cu proiectul domnului ing. Ghermani şi a ing. Costescu
Marco [Klein]. Verso: text olograf în limba franceză adresat doamnei Ion Eremia C., la 27 septembrie 1933 15. Construirea uzinei de apă şi a unui rezervor a fost de
din Brăila. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, pe fond multă vreme o primă necesitate a Brăilei, care deşi aşezată pe malul Dunării ducea
alb, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat,emisiune 1909; o ştampilă poştală mare lipsă de apă filtrată. În rezolvarea acestei probleme Primăria Brăila a ţinut
cu data de circulaţie 23 septembrie 1912. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota o licitaţie publică pe 27 iunie 1881 pentru construcţia uzinei de apă, amenajarea
I 601. conductelor şi rezervoarelor pentru distribuirea de apă filtrată. La licitaţie s-a
26. Brăila. Grădina Publică. Editura Librăria Viitorul, Apostol N. Ciuntu, foto prezentat compania de apă din Paris, reprezentată de domnul D. F. Guillomot
Julieta, Brăila. M.G. Carte poştală ilustrată, necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia în comun cu societatea de construcţii din Liege, o altă societate din Paris şi o
Fotografii, cota I603. societate română reprezentată de domnul D. G. Basarabianu 16. După lungi certuri
27. Brăila - Grădina publică. Librăria Pandele Stănescu, Brăila. Foto orig. 1940. între firmele concurente s-a adjudecat concesiunea în favoarea companiilor unite
Verso: text olograf în limba română adresat domnişoarei Coca Sterescu din Galaţi, din Paris şi Liège pe o perioadă de 37 de ani.
31. Brăila. Rezervorul de apă. Editura Librăria Renaşterea J. Rosenberg, Brăila.
datat 4 februarie 1940. Francatură: timbru poştal din seria Centenarul Naşterii
Foto: Julieta. Carte poştală necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota 1685.
Regelui Carol I, în valoare de 4 lei, carmin-violet, dantelat, emisiune 1938; trei
32. Brăila. Grădina Publică şi Reservorul de apă. Editura Socec & Co. S. A.
ştampile poştale cu data de circulaţie 4 iulie Brăila şi 5 iulie Galaţi, 1940. Colecţia
Bucureşti. Carte poştală ilustrată cu nr. 289, necirculată. Colecţia Iulian Panait.
Marian Gheorghe. 33. Brăila. Grădina Publică. Ilustraţia Gherla, 1925. Verso: text olograf în limba
28. Salutări din Brăila. Grădina Mare. Editura Librăriei V. Theologhides, Brăila. română. Francatură: timbru Asistenţa socială, în valoare de 25 bani, alb-negru,
Verso: text olograf în limba română datat 5 martie 1902, Brăila. Ilustrată nefrancată. dantelat, emisiune 1921; timbru poştal din seria Regele Ferdinand, uzuale, model
B.J.P.I. Brăila, cota 3145. Chioşcul de muzică a fost instalat în Grădina Publică în II, în valoare de 2 lei, verde, dantelat, emisiune 1923; cinci ştampile poştale cu data
anul 1898 fiind construit din metal pe un soclu din zidărie. În anul 1936 Pavilionul de circulaţie 8-9 august 1926. Colecţia Marian Gheorghe.
de Muzică avea dimensiunile 40/300 şi valora 12.000 lei 13.
29. Brăila. Oeffentliche Anlagen mit Wasserturm. Bahnhof - und Feldbuchhandei-
14  Ibidem, dosar 162, cazier 27/1939, filele 1-8.
13  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic dosar 324, cazier 115/1939, 15  Expresul, Brăila, 3 februarie 1944, nr. 1362, p. 4.
filele 1-25. 16 Messagerul Brăilei, nr. 119 din 30 iunie 1881, p. 2-3.
139
Brăila în cărţi poştale ilustrate

1 2

4
3
140
Staţiunea Lacu Sărat

5 6

141 8
7
Brăila în cărţi poştale ilustrate

9 10

11 12
142
Staţiunea Lacu Sărat

13 14

16
143
15
Brăila în cărţi poştale ilustrate

17 18

19
144 20
Staţiunea Lacu Sărat

21 22

23 145 24
Brăila în cărţi poştale ilustrate

26

25

146 27
Staţiunea Lacu Sărat

28 29

30 147 31
Brăila în cărţi poştale ilustrate

32 33

34 35
148
Staţiunea Lacu Sărat

36 37

38 149
39
Brăila în cărţi poştale ilustrate

40 41

42 43
150
Staţiunea Lacu Sărat

44 45

46 47
151
Brăila în cărţi poştale ilustrate

48 49

51
50 152
Staţiunea Lacu Sărat

52 53

54 55
153
Brăila în cărţi poştale ilustrate

56 57

58 59
154
Staţiunea Lacu Sărat

60 61

62 155 63
Brăila în cărţi poştale ilustrate

64 65

66 67
156
Staţiunea Lacu Sărat

68 69

70 157 71
Brăila în cărţi poştale ilustrate

72 73

158
75
74
Staţiunea Lacu Sărat

76 77

78 79
159
Brăila în cărţi poştale ilustrate

80 81

82 83
160
Staţiunea Lacu Sărat

84 85

86 87
161
Brăila în cărţi poştale ilustrate

88 89

91
90 162
Staţiunea Lacu Sărat

92 93

94 95
163
Brăila în cărţi poştale ilustrate

96

97

98 164
Staţiunea Lacu Sărat

99 100 101

165
Brăila în cărţi poştale ilustrate

102

103

104
166
Staţiunea Lacu Sărat

106

105

107
167
Brăila în cărţi poştale ilustrate

108 109

110 111
168
Staţiunea Lacu Sărat

112 113

114 169 115


Brăila în cărţi poştale ilustrate

116 117

118 170 119


Staţiunea Lacu Sărat

121

120

122
171
Brăila în cărţi poştale ilustrate

123 124

125 172 126


Staţiunea Lacu Sărat

127 128

129
173
Brăila în cărţi poştale ilustrate
9. Lacu – Sărat. Cazinu. Pincu Schwartz, sucursala Adevărului, Brăila. Carte poştală
Staţiunea Lacu Sărat ilustrată cu nr. 4113. Verso: text olograf în limba română adresat domnişoarei Mary
Ursulescu din Iaşi. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate,
1. Lacul – Sărat. Cazinu. Editura Galeria de Cadouri Ad. Maior & D. Stern. pe fond alb, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1914. Ştampilă
Bucureşti, str. Lipscani, nr. 3. Carte poştală ilustrată cu nr. 3905, necirculată. poştală de plecare Brăila în 17 mai şi de sosire, Iaşi în 18 mai 1914. Colecţia Iulian
Colecţia Iulian Panait. Panait.
2. Casinul din Lacul Sărat. Editura Librăriei J. Vasluianu. Carte poştală ilustrată 10. Salutări din Brăila. Casinul Lacul – Sărat. Editura Librăriei N. D. Chrissoverghis.
cu nr. 1815. Verso: text olograf în limba română; o ştampilă poştală cu data de Brăila, 1909. Verso: text olograf în limba germană adresat domnului Luise Beck
circulaţie 9 aprilie 1911. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 597. din Germania. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate,
3. Lacul – Sărat. Cazinul şi Pavilionul. Carte poştală ilustrată cu nr. 4102. Verso: în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909. Lipsesc ştampilele
text olograf în limba română. Ilustrată trimisă la Măcin. Francatură: timbru poştal poştale, ilustrata fiind probabil expediată destinatarului în plic. Colecţia B.J.P.I.
din seria Tipografiate cu supratipar Timbru de ajutor, în valoare de 5 bani, verde, Brăila, cota 1817 (11).
dantelat, emisiune 1915; două ştampile poştale cu data de circulaţie iulie, 1916. Exploatarea Cazinoului Lacu Sărat a fost efectuată de mai multe societăţi şi firme
S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1665. deţinute de: Iacob H. Fildermnan şi Andre H. Mandelbaum din Brăila, conform
4. Lacu – Sărat. Casinul. [1910]. Carte poştală ilustrată necirculată. Pe faţa ilustratei contractului încheiat în anul 1904 cu Ministerul Domeniilor 1; Vasile Lantescu şi
sunt aplicate două ştampile poştale indescifrabile. Colecţia Iulian Panait. Alfred Morand din Bucureşti conform actului nr. 16331 din octombrie 1913 şi
5. Lacul Sărat. Casinul Statului. Editura Socec & Co. S.A. Bucureşti. Carte poştală autentificat la Tribunalul Ilfov, Secţia Notariat 2. Cazinoul, o construcţie impozantă
ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 2535. de lemn cu două etaje, era amplasat în faţa scuarului cu pavilionul muzicii. La
6. Lacul Sărat – restaurantul Casino. Librăria Universala Pandele Stănescu. Brăila. parter se afla o sală de bal, amenajată în anul 1906, una de biliard, alta de ruletă şi
Foto. orig. Fotofilm Cluj. 1938. Verso: text olograf în limba română. Francatură: o cofetărie cu terasă în faţă. Aici era locul de întâlnire a tuturor visitatorilor cari
timbru poştal Centenarul Carol I – 100 de ani de la naştere (1839 – 1939), alb- vor să se distreze în mod plăcut 3.
negru, în valoare de 5 lei; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 25-26 iulie 11. Lacul Sărat. Restaurant Casino. Librăria Manea & Stănescu, Brăila. Verso:
1939. Ilustrată trimisă la Galaţi. Colecţia B.J.P.I. Brăila, cota 3161. text olograf în limba română datat 10 iunie 1926, adresat doamnei Iulia Gaiţă
7. Salutări din Lacu-Sărat. Casinul Statului. Editura Tipo-Lit. Moderna Fränkel. din Galaţi. Francatură: două timbre poştale din seria Regele Ferdinand I, uzuale,
nr. 2. Brăila. Faţă-verso: text olograf în limba română adresat domnului Aurel model II, în valoare de 1 leu, lila-violet, dantelat, emisiune 1920; trei ştampile
Faur din Craiova. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic poştale indescifrabile; ex-libris al colecţionarului ing. Silviu Dragomir. B.J.P.I.
de grâu, în valoare de 5 lei, verde deschis, emisiune 1908. Ştampilă poştală de Brăila, cota 3159.
plecare, Lacu-Sărat, 2 iulie şi de sosire, Craiova, 3 iulie 1909. Colecţia B.J.P.I. 12. Lacu-Sărat. Băile. Pincu Schwartz, Sucursala Adevărului, Brăila. Carte poştală
Brăila, cota 3184. ilustrată cu nr. 4046. Verso: text olograf în limba română deteriorat; trei ştampile
8. Salutări din Lacul Sărat. Casino. Editura Librăriei şi Papetăriei N. D. poştale cu data de circulaţie 20-21 august 1913; lipsă timbru. Colecţia Marian
Chrysoverghis, Brăila. Verso: text olograf în limba română adresat lui Jely Lascăr Gheorghe.
din Galaţi. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în Staţiunea Lacu-Sărat se află la 5 km de Dunăre şi la 3 km de Brăila. Primele
valoare de 5 bani, verde-deschis, dantelat, emisiune 1911. Ştampilă poştală de
plecare Lacu-Sărat în 17 iunie şi de sosire la Galaţi în 18 iunie 1912. S.J.A.N. 1  S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Judeţului Brăila- registru firme sociale, nr. 5/1904-1907 filele 31v,
32.
Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1599. 2  Ibidem, registru transcrierea actelor societăţilor, nr. 8/1912-1915, filele 57v, 58.
3  Cura. Revista Staţiunilor Balneare şi Climaterice, Brăila, 28 mai 1906, anul I, nr. 25, pag.1.
174
Staţiunea Lacu Sărat
barăci provizorii au fost construite de Ilie Oprea, comerciant din Brăila în anul ştampile poştale cu data de circulaţie 6 iunie Lacu-Sărat, 7 iunie Brăila şi 8 iunie
1873; în anul 1875 se ridică primul stabiliment rudimentar pentru băile calde, iar Bucureşti, 1899. Colecţia Iulian Panait.
în anul 1878 se construiesc primele vile. Între 1883-1889 se fac primele analize De-a lungul timpului s-au efectuat mai multe analize pentru a se constata
ale apei şi nămolului, statul român începe să se intereseze de soarta acestor băi compoziţia apei şi a nămolului. Pentru aceasta, Ministerul de Finanţe l-a desemnat
prin anul 18904, iar în 1904 se dă Legea pentru vânzarea de loturi şi se întocmeşte în anul 1861 pe fostul inginer al salinelor de la Ocnele Mari, G. Budeanu. În anul
Regulamentul pentru administrarea staţiunei. 1879, Comitetul Permanent al Judeţului, prin dr. Bernard, directorul Laboratorului
13. Salutări din Brăila. Stabilimentul Băilor Lacul Sărat. Editura Librăriei şi de Chimie al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, a analizat din nou calitatea
Papetăriei N. D. Chrysoverghis Brăila. Verso: text olograf în limba română curativă a apelor, iar în anul 1883 Ministerul Agriculturii, Industriei şi Domeniilor
adresat doamnei Alexandra Stoicescu din Slobozia. Francatură: timbru poştal din Statului a însărcinat o comisie în acest sens 8. Concentraţia acestor ape varia între
seria Regele Carol I Tipografiate, pe fond alb, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, 26% şi 45% în funcţie de cantitatea apei pluviale, iar nămolul era un produs al
dantelat, emisiune 1909; ştampilă poştală Lacu-Sărat din 27 iunie şi o ştampilă cu fermentaţiei plantelor care se afla în bazin. Modul de administrare a apei se făcea
înscrisul Gara independentă, 29 iunie 1910. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, prin băi reci (cu duş sau direct în lac), prin băi calde (numai cu apă sau amestecată
cota I 1653. cu nămol) şi prin aplicare a nămolului direct pe părţile suferinde9. Într-o comunicare
Stabilimentul balnear a fost construit în anul 1887 şi extins în 1891, practicând făcută de Dr. Apostoleanu la un Congres de Hidrologie şi Climatologie de la Paris
în 1906 un preţ de 3 lei de baie şi un bacşiş de 50 de bani pentru băiaş 5. În anul din 1889, se preciza că Lacul Sărat este alimentat prin izvoarele subterane şi prin
1889 avea la parter un salon de aşteptare şi 32 de cabine pentru băi calde, în 16 infiltrarea apelor dulci provenite din ploi şi zăpezi. Temperatura apei varia în funcţie
dintre ele fiind dispuse câte două căzi. La etaj erau mai multe camere, în care de cea a mediului ambiant, iar iarna nu îngheţa decât pe margini. Alimentarea cu
locuiau administratorul staţiunii şi personalul de întreţinere. Cabinele pentru băi apă a staţiunii se făcea din Dunăre, pe alei se aflau guri de apă pentru vizitatori iar
reci erau situate în lac la o distanţă de 30-50 metri de stabiliment, legătura făcân- aleile pietruite erau stropite de două ori pe zi 10 .
du-se printr-un pod. Bărbaţii făceau baie liber în lac iar pentru femei locul era 16. Lacul Sărat. Băile. Editura Georges Kostomyris Brăila. Librairie Internationale
închis din toate părţile de un gard din scânduri 6. În anul 1902 stabilimentul avea et Papeterie. Agence de Journaux Roumains & Etrangers nr. 1805. Verso: text
150 cabine pentru băi calde iar în lac exista o instalaţie pentru băi reci 7. olograf în limba română adresat doamnei Maria Cernat din Galaţi. Francatură:
14. Lacu – Sărat. Băile. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila. U.P.U. Verso: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde-
text olograf în limba română adresat domnului Il. Nache din Târgu-Ocna şi datat gălbui, dantelat, emisiune 1909; două ştampile poştale cu data de circulaţie 9 iulie
4 august 1911. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate Lacu-Sărat şi 10 iulie Galaţi, 1910. Colecţia Iulian Panait.
pe fond alb, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1910; două 17. Salutări din Brăila. Băile Lacul Sărat. Editura Librăriei N. D. Chrisoverghis,
ştampile poştale cu data de circulaţie 4 august Brăila şi 5 august Târgu-Ocna 1911. Brăila. Verso: text olograf în limba română adresat doamnei Sylla Ganea din
S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, Cota I 1654. Bucureşti. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în
15. Salutări din Lacu Sărat. Băile. Editura Tipo-Lit. Moderna Frankel, Brăila. nr.1. valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1912; ştampilă poştală Lacu-
Faţă-verso: text olograf în limba franceză adresat doamnei Helene Robescu din Sărat din 10 august 1912. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1648.
Bucureşti, datat 26 mai 1899. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele 18. Lacul Sărat – Vederea Băilor. Editura Librăriei Carmen Sylva, Brăila, Bulevardul
Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, albastru, dantelat, emisiune 1899; trei Cuza, nr. 1807. Verso: text olograf în limba română adresat doamnei Cornelia
4  Lacu – Sărat, Buletin săptămânal al staţiunei, organ al proprietarilor şi comercianţilor din Lacu –
Sărat, Brăila, 20 noiembrie 1905, anul I, nr. 1, p. 1. 8  Apostoleanu, I. G., op. cit., pag.6, 7, 16. (numit de la 1 iunie 1888 medic diriginte al Staţiunii Lacu
5  Ibidem, 17 septembrie 1906, nr. 41, pag.1. Sărat).
6  Apostoleanu, J.C. Băile de la Lacul-Sărat, Editura Librăriei D. Ionescu, Brăila, 1884, pag.29, 30. 9  Ibidem, pag.19.
7  Lacu – Sărat. Buletin săptămânal al staţiunii, Brăila, 20 ianuarie 1906, anul I, nr.9, pag.2. 10  Cura. Revista Staţiunilor Balneare şi Climaterice, Brăila, 26 aprilie 1906, anul I, nr. 21, pag.1.
175
Brăila în cărţi poştale ilustrate
Popescu din Viena. Francatură: timbru poştal din seria Carol I Gravate, în valoare 25. Lacu – Sărat. Băile. Editura A. M. Horovitz, Bucureşti, str. Doamnei nr. 16.
de 10 bani, roşu-anilin, dantelat; ştampilă poştală Brăila cu data de circulaţie 23 U.P.U. Verso: text olograf în limba română adresat doamnei Maria Ştefănescu
martie 1910. Colecţia Iulian Panait. din Bucureşti datat 26 iulie 1912; două ştampile poştale indescifrabile. S.J.A.N.
19. Lacul Sărat, Băile. Editura Galeria de Cadouri Ad. Maier & D. Stern, Bucureşti, Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1656.
str. Lipscani, nr. 3. Carte poştală ilustrată cu nr. 3907, necirculată. B.J.P.I. Brăila, 26. Lacul Sărat. Vederea de la băi. Editura Socec & Co. S.A. Bucureşti. Carte poștală
cota 3223. Din anul 1893 şi până în anul 1902, staţiunea Lacu-Sărat a avut 4200 de ilustrată cu nr. 581. Verso: text olograf în limba armeană adresat domnului Hariton
bolnavi veniţi pentru vindecare 11. Demirgian din Milano, Italia, datat 5 iunie 1924. Francatură: două timbre poştale
20. Lacu-Sărat. Vederea panoramică. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., din seria Regele Ferdinand uzuale, model II, roz-carmin, în valoare de 2 lei,
Brăila. Verso: text olograf în limba franceză adresat doamnei Florica Ciuciu din dantelat, emisiune 1922; două ştampile poştale cu data de circulaţie 6 iunie Galaţi
Franzensbad, Austria. U.P.U. Francatură: două timbre poştale din seria Regele Carol şi 12 iunie Milano, 1924. Colecţia Iulian Panait.
I Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909/1912; 27. Lacul – Sărat. Lacul şi băile reci. Pincu Schwartz, sucursala Adevărul, Brăila.
ştampilă poştală Brăila cu data de circulaţie 16 octombrie 1912. Colecţia Iulian Carte poștală ilustrată cu nr. 4103. Verso: text olograf în limba română adresat
Panait. doamnei Ecaterina Zima din Roman. Francatură: timbru poştal din seria Regele
21. Lacul Sărat – Plaja. 1931, ilustraţia Gherlea. Carte poştală ilustrată cu nr. 3. Carol I Tipografiate, verde, dantelat, emisiune 1909/1914, deteriorat; lipsă ştampile
Verso: text olograf în limba română. Francatură: două timbre poştale din seria poştale. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1618.
Regele Carol II, uzuale, heliogravură, în valoare de 3 lei, roşu, dantelat, emisiune 28. Lacu – Sărat. Lacul şi Băile. Carte poştală ilustrată cu nr. 4099, necirculată.
1930; Timbrul aviaţiei, avion în zbor peste Carpaţi, heliogravură, în valoare de 1 Colecţia Iulian Panait.
leu, brun-roşcat, dantelat, emisiune 1931; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 29. Lacu – Sărat. Băile. Pincu Schwartz, Sucursala Adevărului, Brăila. Carte poştală
15 - 17 august 1931. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1616. ilustrată cu nr. 4090. Verso: text olograf în limba română adresat doamnei Olimpia
22. Lacu Sărat – Plaja. Librăria Universala Pandele Stănescu, Brăila, 1930. Carte Oftasiu din Târgu-Neamţ. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I
poştală ilustrată cu nr. 3, necirculată. Colecţia Nelu Ivan. Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat; două ştampile poştale
23. Băile Lacu Sărat – Brăila. Elevatorul şi Bazinul de nămol. Editura Societăţei cu data de circulaţie 28 iul. 1911. Ex libris Marinescu Dan. Colecţia Iulian Panait.
Lacu Sărat. Verso: text olograf în limba română adresat familiei Holban din 30. Lacul Sărat. Librăria Manea & Stănescu, Brăila. Verso: text olograf în limba
Bucureşti şi datat 23 august 1927. Francatură: timbru poştal din seria Regele română adresat domnului Gh. Pleşca din Adjud. Francatură: timbru poştal din seria
Ferdinand I, uzuale, model II, în valoare de 3 lei, roz-mat, dantelat, emisiune Regele Ferdinand I, uzuale, model II, portocaliu, în valoare de 50 de bani, dantelat,
1924; timbru Asistenţa socială –Infirmieră în costum naţional ocrotind un copil emisiune 1922; un timbru Asistenţa socială – Infirmieră în costum naţional
şi un bătrân, alb-negru, în valoare de 25 de bani, dantelat, emisiune 1921; patru ocrotind un copil şi un bătrân, verde închis, în valoare de 10 bani, emisiune 1921;
ştampile poştale cu data de circulaţie 23 august 1927. Colecţia Nelu Ivan. trei ştampile poştale cu data de circulaţie 23 iulie Lacu-Sărat şi 25 iulie Adjud,
24. Lacul Sărat. Băile Lacul Sărat. Librăria Manea & Stănescu, Brăila. Verso: 1923. B.J.P.I. Brăila, cota 3128.
text olograf în limba română adresat caporalului Dumitru Mihăilescu din Şcoala 31. Plaja şi bazinul din Lacu Sărat. Foto-Arte. Verso: text olograf în limba română
Militară de Ofiţeri Bacău. Francatură: timbru poştal din seria Regele Ferdinand adresat domnului G. Şerbănescu din Brăila, datat 29 iulie 1929. Francatură: un
I uzuale, model II, în valoare de 2 lei, verde, dantelat, emisiune 1923; timbru timbru poştal Asistenţa socială – Infirmieră în costum naţional ocrotind un copil şi
Asistenţa socială alb-negru, în valoare de 25 de bani, dantelat, emisiune 1921; un bătrân, alb-negru, în valoare de 25 bani, emisiune 1921; timbru poştal Regele
două ştampile poştale cu data de circulaţie 26 iulie Brăila şi 24 iulie Bacău 1923. Mihai I (copil) uzuale, în valoare de 3 lei, roz, dantelat, emisiune 1928/1929; trei
S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1595. ştampile poştale cu data de circulaţie 29 iulie 1929. B.J.P.I. Brăila, cota 316.
11 Ibidem, 26 noiembrie 1906, anul I, nr. 51, p. 2.
176
Staţiunea Lacu Sărat
32. Lacul –Sărat. Băile reci. Ed. Feld, Brăila. Verso: text olograf în limba română închiriau cu luna sau cu ziua; patru restaurante principale şi trei de mâna a doua,
adresat doamnei Maria Popescu din Brăila. Francatură: timbru poştal din seria două cofetării şi o berărie, trei magazine de coloniale şi alte articole, o fabrică de
Regele Carol I Spic de grâu în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1908; o apă gazoasă şi limonadă, o brutărie şi o franzelărie 13.
ştampilă poştală Lacu-Sărat cu data de circulaţie 29 august 1909. S.J.A.N. Brăila, 38. Lacul Sărat. Băile reci. Librăria Manea & Stănescu, Brăila. Verso: text olograf în
colecţia Fotografii, cota I 1617. limba română adresat doamnei Mărioara Munteanu din Bucureşti, datat 31 iulie
33. Lacul - Sărat. Băile calde. Editura I. Şaraga & Co. Fortuna, Bucureşti, Calea 1927. Francatură: timbru poştal Asistenţa socială – Infirmieră în costum naţional
Victoriei nr. 38. Faţă-verso: text olograf în limba germană adresat doamnei Regina ocrotind un copil şi un bătrân, alb-negru, în valoare de 25 de bani, emisiune 1921;
Goldenberg din Galaţi. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I
timbru poştal din seria Regele Ferdinand I, uzuale, model II, în valoare de 50 de
Spic de grâu în valoare de 5 bani, verde, dantelat ; trei ştampile poştale cu data de
bani, roz-carmin, dantelat, emisiune 1925; trei ştampile poştale cu data de circulaţie
circulaţie 7 august Galaţi şi Brăila, 1905. Colecţia Iulian Panait.
1 august Brăila şi 2 august Bucureşti, 1927. B.J.P.I. Brăila, cota 3651.
34. Lacul - Sărat. Băile reci în lac. Editura Librăriei şi Papetăriei N. D. Chrisoverghis,
Brăila. Carte poștală ilustrată cu nr. 2664. Verso: text olograf în limba română 39. Lacul Sărat. Brăila. Librăria Manea & Stănescu. Ilustrată cu nr. 18104. Verso:
adresat domnişoarei Sylla Ganea din Bucureşti. U.P.U. Francatură: timbru poştal text olograf în limba română adresat domnului Melinte Gheorghe din Galaţi, datat
din seria Regele Carol I Tipografiate pe fond alb, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, 12 iunie 1926. Francatură: timbru poştal din seria Regele Ferdinand uzuale, model
dantelat, emisiune 1909/1914, ştampilă poştală Lacu Sărat, data indescifrabilă. II, verde, în valoare de 2 lei, dantelat, emisiune 1923; timbru Asistenţa socială,
Colecţia Iulian Panait. Stabilimentul băilor reci era instalat pe lac, construit pe alb-negru, în valoare de 25 de bani, dantelat, emisiune 1921; două ştampile poştale
piloni înfipţi în pământ şi compus din două secţiuni, una pentru femei şi alta pentru cu data de circulaţie 15 iunie 1926. Colecţia Nelu Ivan.
bărbaţi. Fiecare secţiune avea câte 50 de cabine şi câte două instalaţii cu duşuri 40. Lacul Sărat. Brăila. Verso: text olograf în limba română, patru ştampile poştale
reci 12. cu data de circulaţie 19 iulie 1926, timbru poştal lipsă. B.J.P.I. Brăila, cota 3138.
35. Lacu – Sărat Baia. Editura Horovitz, Bucureşti, str. Doamnei nr. 16. Verso: 41. Lacul Sărat. Tramvaiul nr. 28. Librăria Manea & Stănescu, Brăila. Verso: text
text olograf în limba română adresat domnişoarei Sylla Ganea din Bucureşti. olograf în limba română adresat caporalului Dumitru Mihăilescu de la Şcoala
Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate pe fond alb, în Militară de Aviaţie din Bacău, datat 26 iulie 1926. Francatură: timbru poştal din
valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909/1912, o ştampilă poştală seria Regele Ferdinand I, uzuale, model II, în valoare de 2 lei, verde, dantelat,
Lacu-Sărat din 8 august 1912. Colecţia Iulian Panait.
emisiune 1923, deteriorat; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 26-28 iulie
36. Lacu – Sărat. Editura A. M. Horowitz, str. Doamnei nr.16 Bucureşti. Verso: text
1926. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, Cota I 663.
olograf în limba rusă datat 6 noiembrie 1917, o ştampilă poştală indescifrabilă.
42. Lacu Sărat. Staţiunea tramvaiului electric. Carte poştală ilustrată cu nr. 4083,
Colecţia Iulian Panait.
necirculată. Colecţia Iulian Panait.
37. Lacul-Sărat. Vedere panoramică. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila
129. Din colecţiunea Stăuceanu & Onofrei. Verso: text olograf în limba română 43. Lacul Sărat (Brăila). Staţiunea tramvaiului electric. Editura Librăriei N.
adresat doamnei Aneta Caliu din Bucureşti, datat 28 noembrie 1909, Turnu- D. Chrisoverghis, Brăila. Verso: text olograf în limba română datat 5 mai 1919.
Severin. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, pe fond Francatură: marcă uzuală din seria Regele Carol I Tipografiate cu supratipar
alb, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909; ştampilă poştală negru P.T.T. şi monograma F.F. a regelui Ferdinand în cerc, în valoare de 5 bani,
Bucureşti din 12 decembrie 1909. B.J.P.I. Brăila, cota 3166. O statistică publicată verde, dantelat, emisiune 1919; timbru de ajutor - Ţesătoarea, în valoare de 5 bani,
de doctorul D.C.Naumescu în 1903 relevă că staţiunea dispunea pe atunci de 31 verde, dantelat, machetator Audisio, emisiune 1918; o ştampilă dreptunghiulară cu
de vile şi hoteluri (din care 11 de prim rang) cu un total de 600 de camere care se înscrisul cenzurat; o ştampilă poştală cu data de circulaţie 1919. S.J.A.N. Brăila,
12  Ibidem, 9 iulie 1906, anul I, nr. 31, pag.1. 13  Lacu – Sărat. Buletin săptămânal al staţiunii, Brăila, 20 ianuarie 1906, anul I, nr. 9, pag.1.
177
Brăila în cărţi poştale ilustrate
colecţia Fotografii, cota I 661. Într-un scurt istoric al staţiunii din anul 1903, emisiune 1921; timbrul poştal din seria Regele Ferdinand, uzuale, model II, roz-
doctorul D.C. Naumescu nota că vizitatorii staţiunii pot ajunge în oraşul Brăila cu mat, în valoare de 3 lei, dantelat, emisiune 1924; trei ştampile poştale cu data de
trenul sau cu vaporul, apoi transportul în staţiune era asigurat pe linia de tramvai circulaţie 13 mai 1927. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1612. Societatea
electric atât de la debarcaderul din port cât şi de la gară direct în Lacu –Sărat. De Brăila Tramvai şi Lumină Electrică a fost înregistrată la data de 12 septembrie
la gară tramvaiul circula între orele 7 şi 24 având şi vagoane pentru bagaje .
00 00 14
1905 cu ordonanţa nr. 3182 a Tribunalului Judeţului Brăila, Secţia I 16 care stabilea
44. Drumul spre Lacul Sărat. Editura Librăriei Carmen Silva Brăila, Bulevardul că începând cu data de 9 noiembrie 1905 pe linia Lacu Sărat – Piaţa Sf. Argangheli,
Cuza nr. 1761. Verso: text olograf în limba română adresat doamnei Domniţa tramvaiul va pleca din staţiune la 730 şi 1200 iar din piaţă la orele 700, 1100, 1700 17. În
Reider din Iaşi. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în anul 1906 staţiunea era luminată până la orele 2300, cu 150 de lămpi, din care 37 cu
valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1909; două ştampile poştale cu data gazolină, iar restul cu petrol 18.
de circulaţie 18 noiembrie Brăila şi 20 noiembrie Iaşi 1909. Colecţia Iulian Panait. 49. Lacu-Sărat. Staţia de tramvai. 1934. Edit. Staţiunei Balneare. nr.1. Verso:
45. Băile Lacu-Sărat, Piaţa de la intrare. Brăila. Editura Societăţii Lacul Sărat. Verso: text olograf în limba română adresat domnului Tatache Bălănescu din pensiunea
text olograf în limba română adresat domnului Traian Barbu din Brăila, datat 27 Vâlcele, judeţul Trei-Scaune. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol II
august 1925. Francatură: timbru poştal din seria Regele Ferdinand I uzuale, model uzuale, cu inscripţia POŞTA, în valoare de 1 leu, violet, dantelat, emisiune 1935;
II, portocaliu, în valoare de 50 bani, dantelat, emisiune 1922; ştampilă poştală cu Timbrul aviaţiei – pilot, heliogravură, în valoare de 50 de bani, albastru-verzui,
data de circulaţie 27 august 1925. B.J.P.I. Brăila, cota 3185. dantelat, emisiune 1932; două ştampile poştale cu data de circulaţie 22-24 iulie
46. Băile Lacu Sărat-Brăila (iarna). Cursele tramvaiului. Editura Societăţii Lacul 1932. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1611.
Sărat. Verso: text olograf în limba română. Francatură: două timbre poştale din 50. Băile de nămol. Lacu Sărat Brăila – Staţia tramvaelor. Editura Societăţii Lacu
seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 1 ban, negru, emisiune 1909/1914, Sărat. Verso: text olograf în limba armeană adresat lui Ghiţă Uzunitonian din
timbru de ajutor Ţesătoarea, alb-negru, în valoare de 5 bani, emisiune 1916; două Niculiţel din Tulcea, datat 21 iulie 1926. Francatură: două timbre poştale din seria
ştampile poştale indescifrabile. Colecţia Nelu Ivan. Presa vremii reţine că odată Regele Ferdinand uzuale, model II, lila-violet, în valoare de 1 leu, dantelat, emisiune
cu instalarea tramvaiului, staţiunea era locuită şi iarna, stând aici în permanenţă: 1919-1922; timbru Asistenţa socială – Infirmieră în costum naţional ocrotind un
antreprenorul, personalul administraţiei şi doi comercianţi care primeau vizitatorii copil şi un bătrân, alb-negru, dantelat, în valoare de 25 de bani, emisiune 1921;
de duminică şi din zilele de sărbătoare ori în zilele mai calde. În acest sens, în două ştampile poştale cu data de circulaţie 21-23 iulie 1926. S.J.A.N. Brăila,
perioada 1 septembrie - 30 aprilie tramvaiul circula din oră în oră . 15
colecţia Fotografii, cota I 1613.
47. Staţia Tramvaiului electric la intrarea în Lacul-Sărat. Editura Băilor Lacu- 51. Lacul – Sărat. Parcul englez. Editura Librăriei şi Papetăriei N. D. Chrysoverghis
Sărat Brăila. Fotogravura Cartea Românească. Verso: text olograf în limba Brăila. Carte poștală ilustrată cu nr. 2653. Verso: text olograf în limba română
română adresat doamnei Aneta Ioan din Brăila. Francatură: timbru poştal Asistenţa datat 17 martie 1907. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I
socială – Infirmieră în costum naţional ocrotind un copil şi un bătrân, alb-negru, Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909, deteriorat;
în valoare de 25 de bani, emisiune 1921; o ştampilă poştală Lacu-Sărat cu date de două ştampile poştale cu data de circulaţie 2 iulie 1912. S.J.A.N. Brăila, colecţia
circulaţie 17 august 1926. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1614. Fotografii, cota I 1607.
48. Băile Lacu Sărat-Brăila. Staţia de tramvaie. Editura Societăţei Lacu Sărat. Verso: 52. Salutare din Lacu Sărat. Parcul englez. Editura Feld, Brăila. U.P.U. Faţă-verso:
text olograf în limba română adresat domnului Mircea I. Alexe din Călimăneşti, text olograf în limba greacă adresat domnului Constantin D. Betzei din Tulcea.
datat 13 august 1927. Francatură: timbru Asistenţa socială – Infirmieră în costum
naţional ocrotind un copil şi un bătrân, în valoare de 10 bani, alb-negru, dantelat, 16  S.J.A.N. Brăila, fond Tribunalul Judeţului Brăila, Secţia I, registru firme sociale, nr. 5/1904-1907,
filele 53 verso, 54.
14 Ibidem, 20 ianuarie 1906, anul I, nr.9, pag.1. 17  Lacu – Sărat. Buletin săptămânal al staţiunii, Brăila, 20 noiembrie 1905, anul I, nr.1, pag.6.
15  Ibidem, 20 noiembrie 1905, anul I, nr.1, pag.2. 18  Cura, Revista staţiunilor balneare şi climaterice, Brăila, 1 octombrie 1906, nr. 43, p. 1.
178
Staţiunea Lacu Sărat
Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 5
bani, verde, dantelat, emisiune 1900; trei ştampile poştale cu data de circulaţie bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909/1910; două ştampile poştale cu data de
1iunie Lacu-Sărat şi 2 iunie Tulcea 1901. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota circulaţie 9 iulie Lacu-sărat şi 10 iulie Brăila, 1910. Colecţia Iulian Panait.
I 655. 61. Lacul Sărat. Intrarea în Grădină. Editura S. D. Vasilescu, Brăila, nr. 1842.
53. Lacul – Sărat. Parcul englez. Editura S. D. Vasilescu, Brăila. Carte poştală ilustrată Verso: text olograf în limba franceză adresat domnului Fernand Ruben din Paris.
cu nr. 1840. Verso: text olograf în limba română adresat domnului A. Apoteker din Francatură: timbru poştal din seria Carol I Gravate (taille douce), în valoare de 10
Piatra Neamţ. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în bani, roşu-anilin, dantelat, emisiune 1908/1911; patru ştampile poştale cu data de
valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909; două ştampile poştale cu circulaţie 18 septembrie Brăila şi 20 septembrie Paris, 1911. Colecţia Iulian Panait.
data de circulaţie 21-24 august 1909. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 62. Lacu-Sărat. Pincu Schwartz, Sucursala Adevărului, Brăila. Carte poştală ilustrată
1649. cu nr. 4047. Verso: text olograf în limba română adresat domnişoarei Ica Falculescu
54. Lacul Sărat. Alea cea mare din Parcul Englez. Editura Librăriei Carmen Sylva. din Râmnicu-Sărat. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate,
Brăila, Bulevardul Cuza. Carte poştală ilustrată cu nr. 1780. Verso: text olograf în în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909/1914, deteriorat; două
limba română adresat doamnei notar Alexandra Stoicescu din Slobozia. Francatură: ştampile poştale cu data de circulaţie 23 august, Lacu-Sărat, 1913. Colecţia Iulian
Panait.
timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate pe fond alb, în valoare de 5
63. Lacu – Sărat. Pavilionul Muzicei. Verso: text olograf în limba română adresat
bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909/1910; trei ştampile poştale cu data de
domnului Stoica Ilie din Dorohoi, datat 25 august 1915. Ex libris Petre Stoica.
circulaţie 26 mai Lacu-Sărat şi Brăila şi 27 mai Gara Independentă Brăila, 1910.
Francatură: două timbre poştale din seria Regele Carol I Tipografiate, cu supratipar
S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1610.
negru Timbru de Ajutor, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune
55. Tenys – Lain. Lacul Sărat. Salutări din Brăila. Edit. V. Theologhidis, Brăila.
1909/1914; două ştampile poştale cu data de circulaţie 8 septembrie Lacu-Sărat
Verso: text olograf în limba română adresat domnului Niculai D. Popescu din
şi 9 septembrie Dorohoi, 1915. Colecţia Iulian Panait. Pavilionul a fost instalat
Craiova, datat 7 iunie 1907. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele
iniţial între Aleea Văduvelor şi vecinătatea terenului de tenis, iar în anul 1906 a
Carol I Spic de grâu, în valoare de 15 bani, roz-carmin, emisiune 1900/1906; două fost mutat pe Aleea Principală, în faţa platoului Castanilor şi Trandafirilor 19.
ştampile poştale cu data de circulaţie 22-23 august 1907. Colecţia Nelu Ivan. 64. Lacul-Sărat. Pavilionul din Parcul englez. Pincu Schwartz, Sucursala Adevărului
56. Lacu Sărat. Bufetul de la Monument. Librăria Manea & Stănescu, Brăila. Brăila. Carte poştală ilustrată cu nr. 4045, necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia
Ilustrată necirculată. Verso: text olograf în limba română, ştampila Şcolii din Fotografii, cota I 668.
comuna Gropeni, judeţul Brăila. Colecţia Marian Gheorghe. 65. Lacul Sărat. (Park). Salutări din Brăila. Purger & Co., München,
57. Grădina din Lacul – Sărat. Editura J. Şaraga & Fortuna, Bucureşti, Calea Photochromiekarte nr. 3480. Editura Librăriei Ger. Halikias. Fotografie Marco,
Victoriei nr. 38. [1905]. Ilustrată necirculată. U.P.U. Colecţia Iulian Panait. Brăila. Verso: text olograf în limba franceză, două ştampile poştale cu data de
58. Alea Lacul-Sărat. Salutări din Brăila. Editura Librăriei N. D. Chryssoverghis, circulaţie 21 februarie Paris 1905. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria
Brăila. Faţă-verso: două timbre poştale din seria Regele Carol I Spic de grâu, în Regele Carol I Spic de grâu în valoare de 5 lei, verde - deschis, dantelat, emisiune
valoare de 5 lei, verde-deschis, emisiune 1908/1909; text olograf în limba franceză 1904/1905, ştampilă poştală indescifrabilă. Colecţia Iulian Panait.
adresat doamnei Hallaender din Paris; două ştampile poştale cu data de circulaţie
66. Lacul Sărat. Aleea din Parcul Englez. Pincu Schwartz, Sucursala Adevărului,
31 august Lacu-Sărat şi 3 septembrie Paris, 1909. B.J.P.I. Brăila, cota 3160.
Brăila. Carte poştală ilustrată cu nr. 4105, necirculată. Colecţia Iulian Panait.
59. Lacul Sărat. Parcul Englez. Editura Librăriei Carmen Silva Brăila. Bulevardul
67. Parcul Englez. Salutări din Lacul Sărat. Editura Librăriei Carmen-Sylva.
Cuza nr. 1809. Carte poştală ilustrată necirculată. Colecţia Iulian Panait.
Verso: text olograf în limba română adresat domnişoarei Janetta Bogdan din
60. Salutări din Lacul Sărat. Parcul. Editura Librăriei N. D. Chryssoverghis, Brăila.
Verso: text olograf în limba română adresat doamnei Elena Marin din Brăila. 19  Ibidem, 6 august 1906, anul nr. I, nr. 35, pag.1
179
Brăila în cărţi poştale ilustrate
comuna Măicăneşti, judeţul Râmnicu-Sărat. Francatură: timbru poştal din seria 75. Lacul Sărat. Grădina. Editura S. D. Vasilescu, Brăila. Carte poştală ilustrată cu
Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune nr. 1841. Verso: text olograf în limba română adresat domnului Nicu Busamcer din
1908/1909, deteriorat; două ştampile poştale cu data de circulaţie 17 iunie 1909. Tulcea, datat 15 iunie 1914. Francatură: timbru poştal din seria Carol I Tipografiate,
Colecţia Iulian Panait. ştampilă poştală deteriorată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1657.
68. Lacul Sărat. Parcul englez. Editura Librăriei şi Papetăriei N. D. Chrysoverghis, 76. Lacul Sărat. Brăila. Librăria Manea & Stănescu, Brăila. Carte poştală ilustrată
Brăila, no. 1766. Verso: text olograf în limba engleză adresat domnişoarei Lihan necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1594.
Inaselle din Ontario, Canada. Francatură: două timbre poştale din seria Regele 77. Băile Lacu Sărat - Brăila. Chioşcul muzicei. Editura Societăţei Lacu Sărat.
Carol I Tipografiate, pe fond alb, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I
emisiune 1909/1914; ştampilă poştală Lacu-Sărat, indescifrabilă. Colecţia Iulian 1615. Una dintre cele mai plăcute distracţii din staţiune era ascultarea muzicii.
Panait. În stagiunea din anul 1906 a fost angajată Fanfara Regimentului de Infanterie din
69. Lacul Sărat. Parcul englez. Salutări din Brăila. Purger & Co., München, Piteşti, condusă de cpt. Petrescu 20.
Photochromiekarte nr. 3486. Editura Librăriei Ger. Halikias. Fotografie Marco, 78. Lacul – Sărat. Parcul englez. Verso: text olograf în limba română adresat
Brăila. Verso: text olograf în limba franceză, adresat domnişoarei Polyxenia domnişoarei Lenuţa Gh. Ioniţă din Putna, datat 26 iulie 1915. Carte poștală ilustrată
Zamani din Sulina; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 8 iulie cursa Brăila şi cu nr. 4101. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate pe
9 iulie Sulina, 1905. U.P.U. Francatură: Faţă: timbru poştal din seria Regele Carol fond alb, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909/1914; două
I Spic de grâu în valoare de 5 lei, verde- deschis, dantelat, emisiune 1904/1905. ştampile poştale Brăila cu data de circulaţie 9 august 1915. Colecţia Iulian Panait.
S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 646. 79. Brăila. Alea principală a Lacului – Sărat. Librăria şi Papetăria Modernă Louis,
70. Salutări din Lacul – Sărat. Parcul. Magazinul de Muzica Doina Brăila. Clişeu str. Regală nr. 5. Verso: text olograf în limba română adresat domnului J. Bittman
Marco. U.P.U. Faţă-verso: text olograf în limba franceză adresat domnului Paul din Galaţi, datat Brăila, 13 martie 1924. Francatură: timbru poştal din seria Regele
Brausse din Tulle, Franţa. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic Ferdinand, model II, în valoare de 50 de bani, portocaliu, dantelat, emisiune 1922;
de grâu, în valoare de 10 bani, roşu, dantelat, emisiune 1900; trei ştampile poştale timbru Asistenţa socială, alb-negru, în valoare de 25 de bani, dantelat, emisiune
cu data de circulaţie 21 noiembrie Bucureşti şi 25 noiembrie Tulle, 1902. Colecţia 1921; două ştampile poştale cu data de circulaţie 14 februarie 1924. Colecţia Nelu
Iulian Panait. Ivan.
71. Lacul – Sărat. Rondoul cu flori. Verso: text olograf în limba română adresat 80. Lacu - Sărat. Parcul. 1926. Librăria Modernă, Brăila, nr. 2. Ilustraţia Gherla.
domnului Ştefan Diaconescu din Bucureşti. Francatură: timbru poştal din seria Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1606.
Regele Carol I Tipografiate, cu supratipar Timbru de ajutor, în valoare de 5 bani, 81. Lacul Sărat. Librăria Manea & Stănescu, Brăila. Verso: text olograf în limba
verde-gălbui, dantelat, emisiune 1915; ştampila poştală indescifrabilă. Carte română adresat doamnei Florica Romanescu din Ploieşti, datat 2 august 1923.
poştală ilustrată cu nr. 4104. Colecţia B.J.P.I. Brăila, cota 3168. Francatură: timbru poştal din seria Regele Ferdinand, model II, în valoare de
72. Lacul-Sărat. Aleia din Parcul Englez. Editura Librăriei Manea & Stănescu, 50 bani, portocaliu, dantelat, emisiune 1922; timbru Asistenţa socială, verde, în
valoare de 10 bani, dantelat, emisiune 1921; două ştampile poştale cu data de
Brăila. Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota
circulaţie 4 august 1923. Colecţia Marian Gheorghe.
I 669.
82. Lacul – Sărat. Şoseaua principală. Editura Librăriei şi Papetăriei N. D.
73. Lacul Sărat. Librăria Manea & Stănescu, Brăila. Carte poştală ilustrată cu nr.
Chryssoverghis Brăila. Carte poștală ilustrată cu nr. 3217, necirculată, S.J.A.N.
19413, necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota 3170.
Brăila colecţia Fotografii, cota I 1608.
74. Brăila. Lacul Sărat. Carte poştală ilustrată necirculată, S.J.A.N. Brăila, colecţia
83. Bulevardul principal din Lacul - Sărat. Editura Librăriei J. Gheorghiu & C-ie,
Fotografii, cota I 662.
20  Ibidem, 7 mai 1906, anul nr. I, nr. 22, pag.1.
180
Staţiunea Lacu Sărat
Brăila. Din colecţiunea Stănceanu & Onofrei. Faţă-verso: text olograf în limba 90. Salutări din Lacu – Sărat. Palatul Administrativ. Editura Tipo-Lit. Moderna
română adresat doamnei Helene D. Popescu din Bucureşti, datat 17 septembrie Fränkel, Brăila. U.P.U. Faţă-verso: text olograf în limba engleză adresat domnului
1905. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu Alex G. Drusfen din Hamburg, Germania, datat 19 august 1900. Francatură: timbru
în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1903; două ştampile poştale cu poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu în valoare de 10 bani, roşu, dantelat,
data de circulaţie 3 septembrie Brăila şi 5 septembrie Bucureşti,1905. S.J.A.N. emisiune 1900; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 20 august Brăila şi 23
Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1609. La unul din capetele aleii se afla Sanatoriul august Fuhlsbuttel, 1900. Colecţia Iulian Panait.
Principele Nicolae, pe stânga se afla Parcul Englez, pe dreapta era Vila Regală În ianuarie 1906 se constituie în casa inginerului Giurescu din Brăila Asociaţia
cu restaurant, Hotel Bristol, restaurantul Hotelului Popescu, restaurantul şi terasa comercianţilor şi proprietarilor din Lacu – Sărat, pe o durată de 5 ani, cu scopul de
Stabilimentului lui Gh. Untaru, Vila Oprişănescu, între ultimele două era amplasat a lupta pentru a obţine realizarea îmbunătăţirilor de care se simte nevoie la Lacu –
Cazinoul, iar în faţa acestuia pe peluză se afla chioşcul muzicii . 21
Sărat, prin petiţionare, propagandă, reclamă şi presă, prin jurnale şi publicaţiuni
84. Lacul Sărat. Aleia principală. Librăria Manea & Stănescu, Brăila. Carte poştală speciale 23. Conducerea era atribuită domnilor C Popescu, Badea Jipa, N. Jaja,
ilustrată necirculată. Colecţia Iulian Panait. G. Oprişănescu şi Hilarie Giurescu. Pe 28 februarie 1906, Ministerul Domeniilor
85. Administraţia Băilor. Lacul Sărat. Editura Librăriei J. Vasluianu, nr. 1797. Verso: scoate la concesiune administrarea staţiunei Lacu – Sărat, concesionarul având
text olograf în limba italiană adresat doamnei Olga Srahovac din Bakar, Croaţia. de îndeplinit o serie de condiţii cum ar fi: să construiască pe cheltula sa un nou
Francatură: timbru poştal din seria Gravate - Carol I (taille douce), în valoare de stabiliment de băi, o sală de tratament, un cazinou modern, amenajarea pavajului
10 bani, roşu-anilin, dantelat, emisiune 1908/1910; două ştampile poştale cu data şi a trotuarelor de circa 7 km, iluminatul cu electricitate, construcţia unui hotel de
de circulaţie 6-10 iulie 1911. Colecţia Iulian Panait. prim-rang, să angajeze muzică militară pe tot sezonul etc 24. Arenda era concepută
86. Salutări din Brăila. Administraţiunea Băilor Lacul-Sărat. Editura Librăriei N. pe 35 de ani.
D. Chryssoverghis.Verso: text olograf în limba română adresat domnului Petrică La 3 mai 1921 se constituie la Bucureşti, în localul Ministerului de Comerţ şi
Sandu din Galaţi, lipsă francatură. Colecţia Marian Gheorghe. Industrie, Societatea Anonimă Română Lacu - Sărat, în participaţiune cu statul
87. Brăila. Administraţia Băilor Lacului-Sărat. Verso: ex-libris Ing. Silviu român. Primul preşedinte a fost I. Teianu, prefectul judeţului Brăila urmat în
Dragomir. Carte poștală ilustrată necirculată. Colecţia B.J.P.I. Brăila, cota 3222. acelaşi an de Mihail A. Cernea. Primul director a fost numit Hilarie Giurescu,
88. Administraţia Băilor Lacului Sărat. Librăria Manea & Stănescu, Brăila. Verso: director al Societăţii de tramvaie şi iluminat 25. Societatea a funcţionat în clădirea
text olograf în limba română adresat doamnei Mărioara Gh. Ionescu din Ialomiţa, administraţiei din staţiune. A fost înmatriculată la Registrul Comerţului la data de
datat 4 octombrie 1925. Francatură: timbru poştal din seria Regele Ferdinand, 31 decembrie 1931 având ca obiect exploatarea Staţiunii Lacu Sărat, executarea
model II, verde, în valoare de 50 bani, portocaliu, dantelat, emisiune 1922; timbru de construcţii şi participarea la orice întreprinderi în legătură cu exploatarea
Asistenţa socială, alb-negru, în valoare de 10 bani, dantelat, emisiune 1921 ; trei staţiunii. Statutele societăţii au fost aprobate la data de 3 iunie 1921, dată de la
timbre poştale cu data de circulaţie 5-6 octombrie 1925. S.J.A.N. Brăila. colecţia care societatea a început să funcţioneze. În anul 1943, societatea este trecută în
Fotografii, cota I 2544. Clădirea administraţiei, construită în 1896 în partea de sud- patrimoniul statului, iar din anul 1948 este radiată din oficiu 26.
est a staţiunii, adăpostea la parter, poşta, telegraful şi telefonul, poliţia şi cabinetul 91. Salutări din România. Lacul Sărat. Editura Ad. Maier & D. Stern. Bucureşti.
medicului staţiunii iar la etaj se aflau locuinţele personalului . 22
Pasagiul Vilacros nr. 3. Carte poştală ilustrată cu nr. 948, necirculată. Colecţia
89. Restaurantul Băilor. E. Wohl foto-artistic. Verso: text olograf în limba germană B.J.P.I. Brăila, cota 3167.
datat 15 septembrie 1938. Francatura deteriorată. Colecţia ing. Constantin
23  Lacu –Sărat, Buletinul … 20 ianuarie 1906, anul I, nr.11, p. 1.
Rădulescu.
24  Ibidem, 27 februarie 1905, anul I, nr.15, pag.1
21  Ibidem, 12 aprilie 1906, anul I, nr. 20, pag.1 25  Îndreptarea Brăilei, anul III, 1921, nr. 24, p. 1.
22  Ibidem, 21 mai 1906, nr. 24, pag.1. 26  S.J.A.N. Brăila, fond Camera de Comerţ Brăila, firme sociale litera L, dosar 6/1931, file 1-38.
181
Brăila în cărţi poştale ilustrate
92. Salutări din Lacu-Sărat. Hotel Popescu. Editura Tipo-Lit. Moderna Fränkel, data de 25 iunie 1923 30 cu obiectul cârciumă, restaurant, fabrică de sifoane şi
Brăila, [1905]. Carte poștală ilustrată necirculată. U.P.U. Colecţia Iulian Panait. măcelărie 31.
93. Hotel Poppescu. Lacul – Sărat. Editura Feld Brăila. U.P.U. Faţă-verso: text 98. Lacul – Sărat. Vila căp. „Leonida Nicolescu”. Editura Feld Brăila. U.P.U. Faţă-
olograf în limba română adresat doamnei Nina Holban din Todireno, datat 12 verso: text olograf în limba română adresat domnişoarei Eliza Bertu din Sinaia,
august 1903. Francatură: lipsă timbru, două ştampile poştale cu data de circulaţie datat 21 iunie 1902; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 5 iulie Brăila şi 8
12 aug 1903. Colecţia Iulian Panait. În anul 1902, hotelul avea 131 de camere şi iulie Sinaia,1902. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 644.
era considerat de prim rang iar în anul 1906 apărea cu 138 de camere 27. Clădirea 99. Salutări din Lacu – Sărat. Vila Segărceanu. Editura Tipo-Lit. Moderna Fränkel,
avea patru faţade, una pe strada principală, alta pe strada parcului, în faţa intrării Brăila, nr. 6. U.P.U. Carte poştală ilustrată necirculată. Colecţia Iulian Panait.
în grădină şi alte două pe străzi transversale în apropriere de stabilimentul băilor. 100. Lacul – Sărat. Vila „Segărceanu”. Editura Feld Brăila. U.P.U. Faţă-verso : text
Administrarea hotelului şi a restaurantului se făcea chiar de către proprietar. olograf în limba română adresat locotenetului C. Luca din Roman. Francatură :
Acesta a investit suma de 100000 lei pentru mobilă şi asigurarea condiţiilor de lipsă timbru, trei ştampile poştale cu data de circulaţie 8 iulie 1904. Colecţia Iulian
Panait.
cazare astfel încât acest hotel era cel mai solicitat din staţiune 28.
101. Lacul Sărat. Vila Segărceanu. Editura Librăriei N. D. Chryssoverghis, Brăila.
94. Lacul Sărat. Hotel Popescu. Editura Librăriei N. D. Chryssoverghis, Brăila.
Carte poştală ilustrată necirculată. Ex libris Petre Stoica. Colecţia Iulian Panait.
Carte poștală ilustrată necirculată. Colecţia Marian Gheorghe.
În anul 1902, vila colonelului Segărceanu număra 40 de camere 32. Colecţia
95. Marele Restaurant Hotel Poppescu. Lacul – Sărat. Verso: text olograf în limba
Fotografii, cota I 644.
română adresat doamnei Maria Stănescu din Constanţa, datat 12 mai 1908, Lacu-
102. Salutări din Lacul-Sărat. Restaurantul englez, Villa cpt. Nicolescu. Faţă-
Sărat. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu în valoare
verso: text olograf în limba germană adresat doamnei Lelia Constantinescu din
de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1900; trei ştampile poştale cu data de Turnu-Severin. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de
circulaţie 25 mai 1908. Colecţia Iulian Panait. În anul 1902 restaurantul se situa grâu în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1900, trei ştampile poştale
printre cele mai bune din staţiune cu data de circulaţie 24 ianuarie 1900. Colecţia B.J.P.I. Brăila, cota 3205. Vila
96. Lacul Sărat. Restaurantul “Dacia”. Verso: text olograf în limba română adresat căpitanului avea în anul 1902, 31 de camere 33.
domnului Coadă Marin din Bughele, Prahova, datat 10 aprilie 1914. Francatură: 103. Salutări din Lacul Sărat. Villa Gorovei. Verso: text olograf în limba română
timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde- adresat doamnei Nicoloff din Măcin, datat 28 iunie 1909. Francatură: timbru poştal
gălbui, dantelat, emisiune 1909/1914; ştampilă poştală cu data de circulaţie 23 din seria Tipografiate-Carol I, în valoare de 5 bani, culoare verde-gălbui, dantelat,
aprilie 1914. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1600. Restaurantul era emisiune 1909; două ştampile poştale cu data de circulaţie 2 iulie Lacu-Sărat şi 4
amplasat în Hotelul Popescu . 29
iulie Măcin, 1909. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 650. Vila Gorovei
97. Vila M. S. Mihăilescu. Lacu Sărat. Brăila. Editura Staţiunei Balneare, 1934. avea 26 de camere, aparţinând asociaţilor Mantu şi Gorovei 34.
Verso: text olograf în limba română adresat domnului Petre Constantinescu din 104. Lacul – Sărat. Vila C. P. Gorovei. Ilustrată cu nr. 4078.Verso: text olograf
Bucureşti, datat 6 august 1942. Francatură: timbru poştal din seria Regele Mihai I în limba română adresat domnului Constantin Boroi din Craiova, datat 29 iunie
uzuale, cu supra taxă, pentru fondul aviaţiei, obligatoriu heliogravură, în valoare 1915. Francatură: două timbre poştale din seria Regele Carol I Tipografiate, cu
de 2 lei + 0,50 lei, verde-oliv, emisiune 1942; ştampilă poştală cu data de circulaţie supratipar Timbru de ajutor, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune
8 aug. 1942; ştampilă cu înscrisul: Cenzurat Brăila. Colecţia Iulian Panait. Vila 30  S.J.A.N. Brăila, fond Camera de Comerţ Brăila, firme individuale litera M, dosar 113/1946- 1948,
adăpostea şi restaurantul Naţional la Transilvania care şi-a început activitatea la file 1-124 .
31  Ibidem, f.1-124.
27  Lacu – Sărat. Buletinul... 20 ianuarie 1905, anul I, nr.9, pag.1. 32 Cura, Revista Staţiunilor Balneare şi Climaterice, Brăila, 20 ianuarie 1906, anul I, nr.9, pag.1.
28  Cura. Revista Staţiunilor Balneare şi Climaterice, Brăila, 14 mai 1906, anul I, nr. 23, pag.1 33  Lacu – Sărat. Buletin săptămânal al staţiunii, Brăila, 20 ianuarie 1906, anul I, nr.9, pag.1.
29  Ibidem, 14 mai 1906, anul I, nr. 23, pag.1 34  Ibidem, pag.2.
182
Staţiunea Lacu Sărat
1915; ştampilă poştală cu data de circulaţie 13 iulie 1915, Lacu-Sărat. Colecţia 111. Lacul-Sărat. Vila şi restaurantul Cazacu. Verso: text olograf în limba română.
Marian Gheorghe. Francatură: timbru poştal din seria Tipografiate cu supratipar negru Timbru de
105. Restaurant englez. Salutare din Lacu Sărat. Ed. B. Rottenberg, Brăila. Faţă- ajutor, în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1915; două ştampile poştale
verso: text olograf în limba română adresat domnului Alexandru Tactalis din cu data de circulaţie 3 august 1917. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 671.
Călăraşi, datat 21 iulie 1901. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele 112. Lacul-Sărat. Vila Cazacu. Editura Librăriei şi Papetăriei N. D. Chrysoverghis
Carol I Spic de grâu în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1900; două Brăila. Carte poștală ilustrată cu nr. 2655. Verso: text olograf în limba română
ştampile poştale cu data de circulaţie 29 iulie Brăila şi 4 august Călăraşi, 1901. adresat doamnei Chiriachiţa Ionescu din Predeal. U.P.U. Francatură: lipsă
S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 670. timbru, două ştampile poştale cu data de circulaţie 1915. S.J.A.N. Brăila, colecţia
106. Lacu-Sărat – Restaurantul Untaru. Pincu Schwartz, Sucursala Adevărului, Fotografii, cota I 659.
Brăila. Verso: text olograf în limba română adresat doamnei Tincuţa Cristescu din 113. Lacul Sărat (Brăila). Restaurantul Cazacu. Editura Librăriei şi Papetăriei
Afumaţi, Ilfov, datat 3 iunie 1916. Carte poştală ilustrată cu nr. 4079. Francatură: N. D. Chrysoverghis Brăila. Verso: text olograf în limba română adresat domnului
o ştampilă poştală indescifrabilă, lipsă timbru. Colecţia Iulian Panait. Manole Vergu din Buzău, datat 30 iunie 1912. Francatură: lipsă timbru, două
107. Lacul – Sărat. Vila Untaru. Editura Librăriei şi Papetăriei N. D. Chryssoverghis ştampile poştale cu data de circulaţie 2-4 iulie 1912. S.J.A.N. Brăila, colecţia
Brăila. Carte poștală ilustrată cu nr. 2656. Verso: text olograf în limba română Fotografii, cota I 1601.
adresat doamnei Andrei Tujan din Galaţi. Francatură: două timbre poştale din seria 114. Lacu – Sărat. Hotel Splendid. Edit. A. M. Horowitz, str. Domnei, nr. 16
Tipografiate cu supratipar Timbru de ajutor, în valoare de 5 bani, verde, dantelat, Bucureşti. Carte poştală ilustrată necirculată. Colecţia Iulian Panait.
emisiune 1915; două ştampile poştale cu data de circulaţie 14 aug. 1916. S.J.A.N. 115. Vila Apostolescu. Lacul – Sărat. Ed. B. Rottenberg Brăila. U.P.U. Faţă-verso:
Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1660. text olograf în limba franceză. Francatură : timbru poştal din seria Regele Carol
108. Lacul – Sărat. Restaurant „Untaru”. Ed. B. Rottenberg Brăila. U.P.U. Verso: I Spic de grâu în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1900; trei ştampile
text olograf în limba franceză . Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I poştale cu data de circulaţie 16 iun. 1902. Colecţia Iulian Panait.
Spic de grâu în valoare de 5 bani, verde-oliv, dantelat, emisiune 1900; trei ştampile 116. Lacul-Sărat. Hotel Apostolescu. Editura Librăriei N. D. Chrisoverghis. Brăila.
poştale cu data de circulaţie 16 iun. 1902. Colecţia Iulian Panait. Restaurantul Carte poștală ilustrată cu nr. 2660. Verso: text olograf în limba română adresat
era situat în faţa Cazinoului Statului şi dispunea de berărie-cofetărie, clienţii fiind doamnei Anca Marinescu din Slobozia U.P.U. Francatură: două timbre poştale
delectaţi cu muzică militară 35. În anul 1902 era considerat printre cele mai bune din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 5 bani, culoare verde-gălbui,
restaurante din staţiune 36. emisiune 1914, dantelat şi unul cu supratipar negru Timbru de ajutor, emisiune
109. Salutări din Lacul Sărat. Mare Restaurant „Principesa Maria”. Editura 1915; ştampilă poştală cu data de circulaţie 1916. S.J.A.N. Brăila, colecţia
Librăriei N. D. Chryssoverghis, Brăila. Carte poștală ilustrată necirculată. Colecţia Fotografii, cota I 658. În anul 1902, vila avea 10 camere pentru cazare, iar în anul
Iulian Panait. Restaurantul era în proprietatea lui G. I. Untaru şi funcţiona în faţa 1906 avea 24 de camere 38.
cazinoului. 117. Salutări din Lacul Sărat. Villa Regală. Editura Georges Kostomyris Brăila.
110. Restaurantul Principesa Maria. Lacul-Sărat. Editura J. Şaraga & Fortuna, Verso: text olograf în limba română adresat domnului Nicolae D. Popescu din
Bucureşti. Calea Victoriei nr. 38. [1905]. Ilustrată necirculată. U.P.U. Colecţia Craiova, datat 17 martie 1907. U.P.U. Ilustrată cu nr. 26. Francatură: timbru poştal
Iulian Panait. Restaurantul funcţiona în faţa Cazinoului şi a Parcului Englez din seria Regele Carol I Spic de grâu în valoare de 5 bani, culoare verde, dantelat,
aparţinând lui G. Untaru 37. emisiune 1906; ştampilă poştală cu data de circulaţie 24 martie 1907. S.J.A.N.
Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1605. Vila avea 6 camere iar restaurantul era
35  Tribuna Liberă, Brăila, III, nr. 7, 23 iunie 1908, p.4.
36  Lacu – Sărat. Buletin săptămânal al staţiunii, Brăila, 20 ianuarie 1906, anul I, nr.9, pag.1.
37  Cura. Revista Staţiunilor Balneare şi Climaterice, Brăila, 4 iunie 1906, anul I, nr. 26, pag.1. 38  Lacu – Sărat. Buletin săptămânal al staţiunii, Brăila, 20 ianuarie 1906, anul I, nr.9, pag.1.
183
Brăila în cărţi poştale ilustrate
considerat unul dintre cele mai bune din staţiune 39. Proprietarul vilei era inginerul a fost inaugurat în anul 1904, cu 25 de paturi şi o sală de operaţii 43. Sanatoriul a
Giurescu Hilariu, director al Societăţii Tramvaiul şi Iluminatul Electric şi al fost mobilat iniţial cu banii strânşi din Balul de binefacere de la deschiderea sa,
revistei Cura 40. iniţiat de doctorii G. Stoicescu, Butculescu şi Rianu. Pe 15 noiembrie 1906, se
118. Vila Petresen. Lacu – Sărat. Faţă-verso: text olograf în limba română adresat cerea Ministerului Sănătăţii alocarea a 1000 de lei pentru dotarea sălii de operaţie
doamnei Roza Bertu din Brăila, datat 23 iunie 1900. Francatură: timbru poştal din cu masă de operaţie sistem Bardescu, instrumente şi pansamente.
seria Regele Carol I Spic de grâu în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 123. Lacul – Sărat. Sanatoriul “Principele Nicolae”. Editura Librăriei J. Gheorghiu
1899; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 6 iulie 1900. S.J.A.N. Brăila, & C-ie, Brăila. Carte poștală ilustrată cu nr. 1742. Verso: text olograf în limba
colecţia Fotografii, cota I 1604. română adresat domnului Geo Sculi din Brăila, datat 4 august 1910. Francatură:
119. Lacul – Sărat. Birtul „Vasilescu”. Ed. B. Rottenberg, Brăila. Faţă-verso: text timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde-
olograf în limba greacă adresat doamnei Poenette Lamane din Sulina, datat 26 gălbui, dantelat, emisiune 1909; două ştampile poştale cu data de circulaţie 16
iulie 1902. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu august Lacu-Sărat şi Brăila, 1910. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 652.
în valoare de 5 bani, verde, dantelat, emisiune 1900; trei ştampile poştale cu data 124. Salutări din Brăila. Sanatoriul Principele Nicolae. Editura Librăriei N. D.
de circulaţie 9 august 1902. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1602. Chryssoverghis, Brăila. Verso: text olograf în limba franceză. Francatură : lipsă
120. Lacul – Sărat. Vila Nisipianu. Ed. B. Rottenberg, Brăila. Faţă-verso: text timbru, ştampilă poştală Bruxelles cu data de circulaţie 14 februarie 1913 . Colecţia
olograf în limba greacă adresat doamnei Polixenia Zaamani din Sulina. U.P.U. Iulian Panait.
Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu în valoare de 5 125. Pavilionul Apelor Minerale din Lacu-Sărat. Editura Librăriei J. Gheorghiu &
bani, verde, dantelat, emisiune 1900; trei ştampile poştale cu data de circulaţie Co., Brăila, 264 P. Din colecţiunea Stănceanu & Onofrei. Faţă-verso: text olograf
5 iulie Brăila şi 6 iulie Sulina, 1902. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I în limba română adresat domnului Victor Castanu din Iaşi, datat 23 decembrie
1645. Vila era situată în faţa Cazinoului, avea 17 camere şi a fost distrusă într-un 1906. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu verde,
incendiu din anul 1906 41. în valoare de 5 bani, dantelat, emisiune 1903; două ştampile poştale cu data de
121. Lacul-Sărat. Vila „Paleologue”. Editeur Carl Feld, Brăila. Faţă-verso: text circulaţie 6 ianuarie 1907. Colecţia Iulian Panait. În partea nordică a lacului, de
olograf în limba română adresat domnului Mihail Vargheş din Brăila. Francatură: aceeaşi parte cu stabilimentul băilor, se afla Chioşcul de apă minerală de băut
timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu în valoare de 5 bani, verde, după prescripţie medicală, care adăpostea o fântână, din care izvora o apă limpede
dantelat, emisiune 1903; două ştampile poştale cu data de circulaţie 10 septembrie minerală, unde o femeie o oferea vizitatorilor. Apa minerală avea o compoziţie
1906. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 1603. Vila Paleologu număra 25 chimică identică cu cea din lac. Apa din fântână era când abundentă încât se putea
de camere 42. face o provizie de 1000 de sticle pe zi, când seca cu desăvârşire. În anul 1902
122. Salutări din Brăila. Sanatoriul Principele Nicolae. Editura Librăriei N. D. fântâna a secat fiind abandonată 44.
Chryssoverghis, Brăila. Verso: text olograf în limba română adresat domnului 126. Lăptăria Florica. Salutări din Lacu – Sărat. Editura Tipo-Lit. Moderna
Mardale Sergiu din Bucureşti, datat 2 iunie 1913. Francatură: două ştampile poştale
Fränkel, nr. 7, Brăila. U.P.U. Carte poştală ilustrată necirculată. Colecţia Iulian
cu data de circulaţie 2 iunie 1913; timbru poştal deteriorat; ex-libris Marinescu
Panait.
Dan. Colecţia Marian Gheorghe. Sanatoriul amplasat în partea de vest a staţiunii
127. Lacu – Sărat, Lăptăria Nazica. Editura Horovitz, Bucureşti, str. Doamnei nr.
16. Carte poștală ilustrată necirculată, S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I
39  Ibidem, pag.1-3
40  Cura. Revista Staţiunilor Balneare şi Climaterice, Brăila, 21 martie 1906, anul I, nr. 18, pag.1; Lacu 672.
– Sărat. Buletin săptămânal al staţiunii, Brăila, 27 noiembrie 1905, anul I, nr.2, pag.3
41  Lacu – Sărat. Buletin săptămânal al staţiunii, Brăila, 13 august 1906, nr. 36, pag.1. 43  Cura. Revista Staţiunilor Balneare şi Climaterice, Brăila, 1 octombrie 1906, nr. 43, pag.1.
42  Ibidem, 20 ianuarie 1906, anul I, nr.9, pag.1. 44  Ibidem, 2 iulie 1906, anul I, nr. 30, pag.1; nr. 41, pag.1.
184
Staţiunea Lacu Sărat
128. Lăptăria – Nazica. Lacu Sărat. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co. Brăila. de activitate cârciumă, restaurant, berărie, lăptărie şi cofetărie en detail pe cont
nr. 1736. Verso: text olograf în limba română adresat domnişoarei Sylla Ganea din propriu se deschide în staţiune 22 aprilie 1922. Peste zece ani, în anul 1932,
Bucureşti. Francatură : timbru poştal din seria Carol I Tipografiate, în valoare de 5 proprietarul închide localul din Lacu-Sărat şi se reprofilează pe activitatea de
bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1909/1914, ştampilă poştală Lacu-Sărat, cu comercializare a vinului şi a rachiurilor naturale în sticle înfundate şi articole
data de circulaţie 15 septembrie 1912. Colecţia Iulian Panait. Proprietari ai fermei alimentare cu emblema Podgoria, cu sediul în Brăila, strada Dorobanţii Vechi,
Nazica erau membrii familiei Basarabeanu. nr. 117. În anul 1939 înfiinţează un sediu secundar pe str. Călăraşi, nr. 172 pentru
129. Lacu – Sărat. Staţia tramvaiului. Brăila. Verso: text olograf în limba exercitarea comerţului de distilerie de liqueruri şi siropuri cu emblema Coroana,
română. Francatură: două Timbre de Ajutor cu supratipar negru, în valoare de 5 mutată acelaşi an pe str. Regală, nr. 159 colţ cu str. Roşiori 50.
bani, verde-gălbui, emisiune 1915; două ştampile poştale cu data de circulaţie 21 Firma Ispas D. Silianu zis Silianovici, fondată în 1927, înmatriculată la 31 mai
august 1915. Ilustrată cu nr. 3906. U.P.U. Colecţia Nelu Ivan. În anul 1897 prin 1940, cu obiectul cofetărie şi lăptărie 51.
decizia Consiliului Comunal din 25 martie s-a aprobat concesionarea construirii Firma Anghel I. Rădulescu, începe activitatea comercială la 28 aprilie 1928,
unei linii de tramvai electric pe linia Parcul Monument şi Staţiunea Lacu Sărat, înmatriculată la 29 septembrie 1931, obiectul coloniale, fructe, zarzavat, depozit
Societăţii Anonime Helios Electricitats Aktien Geselleschaft din Bruxelles. La de lemne de foc. A fost radiată în anul 1946 52.
începutul anului 1898 s-a adoptat, de către cele două Corpuri Legiuitoare, Legea Firma Gheorghe Pavel Popescu, înfiinţată la 10 iulie 1937, obiectul cârciumă şi
de autorizare a acestei concesionări (M.Of. nr. 263/1898) 45. În anul 1900 s-a dat restaurant. Radiată la data de 1 iulie 1946 53.
în folosinţă prima linie de tramvai electric care lega staţiunea de oraş şi anume cea Firma La Dobrogeanu, proprietar Haimson Iancu – Moise, înfiinţată în 31 mai
dintre bariera Călăraşi şi Lacu Sărat 46. Iar în anul 1905 a fost construită o staţie de 1945, obiectul coloniale, zarzavat, fructe, cereale furajere, mezeluri, brânzeturi şi
tramvai în faţa rondoului liniei de tramvai, dotată cu o sală de aşteptare 47. articole de podoabă 54.
La finalul acestui indice vom descrie sumar câteva firme care au funcţionat în
staţiunea Lacu – Sărat în perioada 1904 – 1948, informaţii preluate din arhive şi
care, credem noi, că pot interesante pentru cititorii interesaţi de istoria staţiunii.
Firma Adolf Schor, fondată în 1911, restaurantul din staţiune fiind deschis în
1915, înmatriculată la 8 octombrie 1931, cu obiectul cafenea, restaurant şi camere
mobilate. În anul 1939 localul din staţiune este desfiinţat 48.
Firma Iancu Rădulescu, fondată la 7 mai 1915, înmatriculată la 29 septembrie
1931, obiectul băuturi spirtoase, restaurant, cafenea şi băcănie. Radiată în anul
1946 49.
Berăria şi restaurantul Capşa, proprietar Constantin Gh. Cristescu, cu obiectul

45  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic dosar 8/1938, filele 1-189.
46  Mocioiu, N., Bounegru, S., Iavorschi, Ghe., Vidis, A. Documente privind Istoria oraşului Brăila.
1831-1918, Bucureşti, 1975, pag. 458, 459. 50 Ibidem, firme individuale litera C, dosar 640/1932, file 1-62.
47  Cura. Revista Staţiunilor Balneare şi Climaterice, Brăila, 23 iulie 1906, anul I, nr. 33, pag.1. 51  Ibidem, firme individuale litera S, dosar 234/1940, file 1-29.
48  S.J.A.N. Brăila, fond Camera de Comerţ Brăila, firme individuale litera Ş, dosar 14/1931, file 52  Ibidem, firme individuale litera R, dosar 95/1931, file 1-15.
1-29. 53  Ibidem, firme individuale litera G, dosar 26/1937, file 1-15.
49  Ibidem, firme individuale, litera R, dosar 95/1931, file 1-15. 54  Ibidem, firme individuale litera H, dosar 78/1945-1946, file 1-19.
185
Brăila în cărţi poştale ilustrate

1 2

3 186 4
Vederi generale

5 6

7 8
187
Brăila în cărţi poştale ilustrate

9 10

11 12
188
Vederi generale

13 14

15 16
189
Brăila în cărţi poştale ilustrate

17 18

19 190 20
Vederi generale

21 22

23
191
Brăila în cărţi poştale ilustrate

24 25
26

192
Vederi generale

27 28 29

193
Brăila în cărţi poştale ilustrate

30 31

32 194 33
Vederi generale

34 35

36 195 37
Brăila în cărţi poştale ilustrate

38 39

40 41
196
Vederi generale

42 43

44 45
197
Brăila în cărţi poştale ilustrate

46 47

48 49
198
Vederi generale

50 51

52 199
Brăila în cărţi poştale ilustrate

54

53

200 55
Vederi generale

56 57

58 201 59
Brăila în cărţi poştale ilustrate

61

60

202
Vederi generale
5. Salutări din Brăila. Biserica grecească. Bulevardul Cuza. Editeur H. Wichmann,
Vederi Generale Galatz. Faţă-verso: text olograf în limba franceză adresat doamnei Regina D.
Vrionis din Geneva, datat 14 martie 1907. U.P.U. Francatură: timbru poştal din
1. Salutări din Brăila. Lăutari, Leagăn (caroussel), Dansul “Hora”. Editeur H. seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 10 bani, roşu, dantelat, emisiune
Wichmann, Galatz. Depose nr. 998. U.P.U. [1896]. Faţă-verso: text olograf în 1903/1906; două ştampile poştale cu data de circulaţie 12 martie 1907 Galaţi.
limba germană adresat domnului Cilbert Hoffmann din Germania. Francatură: Colecţia Iulian Panait.
lipsă timbre; ştampilă poştală indescifrabilă. Colecţia Iulian Panait. 6. Salutare din Brăila. Biserica grecească. Vapor încărcând cereale. U.P.U. Carte
2. Portul. Salutări din Brăila. Biserica grecească. Faţă-verso: text olograf în poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Lucian Enescu, cota 214/12.
limba română adresat domnului Nicu Popescu din Craiova. U.P.U. Francatură : 7. Monument. Inundaţia portului 1897. Strada Regală. Salutări din Brăila. Max
timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, verde- Ekstein, Brăila. U.P.U. Faţă-verso: text olograf în limba română adresat domnişoarei
închis, dantelat emisiune 1900/1901; trei ştampile poştale cu data de circulaţie Janeta B. Popescu din Bucureşti. Francatură: lipsă timbru; trei ştampile poştale cu
19 decembrie Brăila şi 20 decembrie Craiova, 1901. S.J.A.N. Brăila, colecţia data de circulaţie 25 noiembrie Brăila şi 26 noiembrie Bucureşti, 1899. Colecţia
Fotografii, cota I 393. Iulian Panait.
3. Salutări din Brăila. Biserica Sf. Petru. Banca Naţională. Strada Călăraşi. 8. O Serbare Naţională. Stengel & Co., Dresden. Fot. Marco Klein, Brăila. Verso:
Editeur Max Ekstein, Brăila, 1900. Fotografia Marco Klein, Brăila. Carte poștală text olograf în limba franceză adresat doamnei François Simones. Francatură:
ilustrată cu nr. 8516. Faţă-verso: text olograf în limba franceză adresat domnişoarei timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 10 bani, roşu,
Eugenie Bandillon din Lyon, datat 27 martie 1901. U.P.U. Francatură: timbru dantelat, emisiune 1902; două ştampile poştale cu data de circulaţie 27 iunie
poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 10 bani, roşu, dantelat, Bucureşti, 1902. U.P.U. Colecţia Iulian Panait.
emisiune 1900; două ştampile poştale cu data de circulaţie 27 martie 1901. 9. Vederea generală. Salutări din Brăila. Editura V. Theologhides, Brăila – Phot.
Colecţia Iulian Panait. Banca Naţională a României, Sucursala Brăila a început să Marco. Verso: text olograf în limba franceză, adresat domnului John Manuel din
funcţioneze, odată cu centrala, la 1 iulie 1880, amplasată pe Calea Călăraşilor nr. 2 Anvers, Belgia. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu,
(fostă str. Nicolae Filipescu). Primul director al sucursalei a fost Constantin Fleva, în valoare de 10 bani, roşu-roz, dantelat, emisiune 1903; trei ştampile poştale cu
care a funcţionat în această calitate până la 24 aprilie 1884. Au urmat, pe rând între data de circulaţie 6 august Brăila şi 9 august Anvers, 1904. U.P.U. Colecţia Iulian
1884-1933: Constantin Carapan, Miltiadi Portocală, Epaminonda Ştefănescu, G. Panait.
D. Pădure, Gheorghe Popescu, Constantin Lungu, Cardenius Popovici şi Anghel 10. Brăila. Vedere generală. M.G. Verso: text olograf în limba română adresat
Daniil1 domnului M. Alesandru din Slobozia Conache, judeţul Covurlui, datat 29 august
4. Casa Ralli. Portul. Salutări din Brăila. Faţă-verso: text olograf în limba română 1902. Francatură: lipsă timbre, două ştampile poştale indescifrabile. S.J.A.N.
adresat domnişoarei Ernestine Daniel din Piatra-Neamţ, datat 26 octombrie 1903. Brăila, colecţia Lucian Enescu, cota VIII 241/11.
U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 11. Brăila. Vedere generală. Librăria şi Papetăria Modernă Louis Löbel, Brăila. str.
5 bani, verde, dantelat, emisiune 1900; cinci ştampile poştale cu data de circulaţie Regală, nr.5. Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii,
8 noiembrie 1903. Colecţia Iulian Panait. cota I 616.
12. Brăila. Vedere generală. Librăria J. Gheorghiu & Co., Brăila. Faţă-verso: text
1  Anuarul economic al municipiului Brăila pe anul 1933, întocmite de S. Semelian, Tipografia Româ-
nească, Brăila, 1933, p. 25. olograf în limba franceză. Francatură: două timbre poştale din seria Regele Carol I

203
Brăila în cărţi poştale ilustrate
Tipografiate, în valoare de 1 ban şi 3 bani, negru şi brun-roşcat, dantelate, emisiune 19. Blick auf Brăila. 1187. Knackstedt & Co. Tiefdruck, Hamburg. [1917]. Carte
1909/1912; ştampilă poştală cu data de circulaţie 4 septembrie 1912. Colecţia poştală ilustrată, necirculată. Colecţia Iulian Panait.
Iulian Panait. 20. Brăila –Vedere generală. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila. U.P.U.
13. Brăila – Vederea generală. Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 534.
colecţia Fotografii, cota I 485. 21. Brăila. Vederea generală. Editura Librăria şi Papetăria Teodor Manea, Brăila,
14. Brăila. Vedere generală. Depozitul I. Şaraga & Schwartz, Bucureşti, Str. Şelari. Carte poștală ilustrată cu nr. 4680. Verso: text olograf în limba franceză. Francatură:
faţă timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde-
nr. 7. Verso: text olograf în limba română adresat domnului Gardini Roger, matelot
deschis, dantelat, emisiune 1909/1913; o ştampilă poştală cu data de circulaţie 10
mecanic la bordul Torpilorului Cimiterre, Franţa, datat 23 aprilie 1924. Francatură:
octombrie 1913. Colecţia Iulian Panait.
două timbre poştale din seria Regele Ferdinand, uzuale, model II, în valoare de 2
22. Brăila. Vedere Generală. Editura Librăriei Teodor Manea, Brăila, str. Galaţi.
lei, roz-carmin, dantelat, emisiune 1922; ştampilă poştală cu data de circulaţie 23 Carte poștală ilustrată cu nr. 4711. Verso: text olograf în limba română, datat Brăila
aprilie 1924. Colecţia Iulian Panait. 1 iulie, adresat domnului Mitu Orleanu din Bucureşti. Francatură: un timbru poştal
15. Brăila. Gesamtansicht. Vedere generală. „Bahnhof - und Feldbuchhandei- din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare de 5 bani, verde-deschis, dantelat,
Gesellschaift, m.b. H, Berlin C19” Gesetzl. gesch. Nr.403. Verso: text olograf în emisiune 1909/1914; o ştampilă poştală cu data de circulaţie 14 iulie 1914. Colecţia
limba germană adresat domnului Franz Jomstaq din Viena, datat 12 octombrie Iulian Panait.
1918. Francatură: netimbrat; ştampilă poştală cu data de circulaţie 25 octombrie 23. Biserica Sf. Petru. Brăila. Photo par: H. Wichmann, Galatz. Faţă-verso: text
1918. Colecţia Nelu Ivan. olograf în limba română adresat domnului Niculai Popescu din Craiova, datat 6
16. Vedere generală. Brăila. Librăria J. Gheorghiu & Co., Brăila. Gesetzlich septembrie 1905. U.P.U. Francatură: două ştampile poştale cu data de circulaţie 9
geschüzt. Patentir in den meisten Kulturstaaten. U.P.U. Faţă-verso: text olograf în septembrie 1905; timbru deteriorat. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 361.
limba bulgară adresat domnului Djanik Ghervan din Silistra, datat 7 iunie 1902. 24. Brăila - Biserica Sf. Petru. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Cie, Brăila. [1905].
Faţă-verso: text olograf în limba germană adresat domnului Emanuel Prumer din
Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 10
Perg, Austria. Francatură: lipsă timbru, ştampilă indescifrabilă. Colecţia Iulian
bani, roşu, dantelat, emisiune 1902; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 21
Panait. Pe un teren donat de Petca Boiangiu printr-un act din anul 1869, biserica
iunie Brăila şi 23 iunie Silistra, 1902. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I
cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel a fost construită în anul 1869 şi refăcută
543. în 1888 iar casa parohială (sediul actual al Protoieriei Judeţului Brăila) a fost
17. Gesamtansicht von Brăila. [1917]. Serie: Rumänien. Dieses Bild ist vom construită în anul 1924 2.
Stellvertretenden Generalstab, Abtlg. Presse zur Vervielfaltigung freigegeben. 25. Brăila – Catedrala oraşului. 22. Edit. C. Florescu, Craiova, B-dul Carol 77.
Nachdruck stengstens verboten. Kunsiverlagsanstalt Brune Hansmann, Cassel. Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 640.
Verso: text în limba franceză. Carte poştală ilustrată cu nr. 5184, nefrancată. Piatra de temelie a Bisericii Sf. Ierarh Nicolae a fost pusă în primăvara anului
Colecţia Iulian Panait. 1835 pe strada Slătineanu (azi str. Ana Aslan). Sfinţirea s-a facut în anul 1837, iar
18. Brăila. Vedere generală. Faţă-verso: text olograf în limba franceză adresat zugrăvelile, picturile şi dotarea au fost realizate după anul 1839 3.
domnului J. Chapelle din Paris. Carte poștală ilustrată cu nr. 1794. Francatură: 26. Brăila. Biserica “Sf. Nicolae”. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila. U.P.U.
timbru poştal din seria Regele Carol I Gravate (taille douce), în valoare de 10 bani, Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 639.
roşu-anilin, dantelat, emisiune 1909; două ştampile poştale cu data de circulaţie 13 2  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 230, cazier 168/1939,
filele 1-15;
octombrie 1910. Colecţia Iulian Panait. 3  Penescu Ioan. Cuvânt la sfinţirea Bisericii Sfântului Nicolae din Oraşul Brăila. Retipărită. Editura
Ex Libris, Brăila, 2003, filele V-VI.
204
Vederi generale
27. Biserica Sfântul Dumitru Brăiliţa. Carte poştală ilustrată necirculată, S.J.A.N. 30. Brăila – Vedere generală. Union. Editura Librăriei Manea et Stănescu. Brăila.
Brăila, colecţia Fotografii, cota I 843. Biserica s-a ridicat pe terenul dobândit de la Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 617.
Primăria Municipiului Brăila în anul 1892 şi s-a sfinţit în anul 1911 4. Aceasta este 31. Biserica “S-fţii Împăraţi Constantin şi Elena” din oraşul Brăila în reparaţie.
situată pe axul străzii Smârdan nr. 71 bis, la intersecţia cu strada Rahovei . Pe verso-ul ilustratei este tipărit următorul înscris: Ajutaţi la reparaţia Sfântului
28. Biserica “Sft” Parascheva” din Brăila. Ilustrata are imprimat în partea stângă-sus
Locaş! Cei cari contribuesc la împodobirea Casei Domnului, fac din sufletul lor
următorul înscris: Doamne, iubit-am buna podoabă a casei tale şi mai jos textul
locaş împodobit Duhului Sfânt. Pe aceştia Dumnezeu îi sfinţeşte şi-i întăreşte. Carte
Ofranda 5 lei şi E. Marvan. Verso: ştampila Epitropiei Bisericii Sfânta Parascheva
din Brăila şi stema României. [1908]. B.J.P.I. Brăila, cota 3171. Prima menţiune poştală ilustrată necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota, 3137. Biserica Sfinţii Constantin
documentară a Bisericii Sf. Cuvioasa Parascheva datează din 27 februarie 1871, şi Elena construită din piatră şi cărămidă în stil bizantin, este aşezată pe axul străzii
când un număr de 140 locuitori creştini din suburbia Atârnaţi Brăila au cerut Sf. Constantin.
Primăriei urbei Brăila a li se hotărî locul unde trebuie sa-şi construiască Biserica 5. 32. Salutare din Brăila. Procesiune la Sf. Boboteasa. Carte poştală ilustrată
Biserica (veche) a fost construită pe terenul unde funcţiona Piaţa Concordiei având necirculată. U.P.U.. B.J.P.I. Brăila, cota 1817(4).
coordonatele: est - str. Mihai Bravu, vest - Roşiori, nord - stradela Concordiei, 33. Gruss aus Rumänien. Institut Sta. Maria în Brăila. Institut Sta. Maria în
sud - str. Călăraşi. Proiectul a fost conceput de arhitectul Anton Caetanovici.
Craiova. Institut Sta. Maria în Turn Severin. [1907]. Carte poştală ilustrată,
Zidăria bisericii s-a început la 19 martie 1880, cu îndrumarea lui H. Dembiţchi
şi s-a încheiat în 1892, având turla mare zugrăvită de Matache Orăşanu. Pe 12 necirculată. Colecţia Iulian Panait. Institutul Sancta Maria din Brăila era o filială
ianuarie 1896 se prăbuşeşte turla cea mare împreună cu zidul ce o înconjura şi a Institutului cu acelaşi nume din Bucureşti. A luat fiinţă în anul 1885 ca Şcoală
altarul 6. În acelaşi an, folosind materialele de la biserica ruinată şi cu o mică de Fete Confesională, particulară şi s-a desfiinţat în anul 1948. În perioada 1886-
subvenţie de la Primărie s-a reuşit construirea unui paraclis, fără turle 7. A treia 1892 institutul şi-a desfăşurat activitatea într-un imobil închiriat situat pe str. Sf.
biserică a fost construită pe terenul primit de la Primăria Brăila, schimbat prin Nicolae, nr. 35, în spaţiul în care a funcţionat Tribunalul Brăila. În anul 1892
actul de schimb cu nr. 2006, autentificat la Tribunalul Judeţului Brăila Secţia I la directoarea şcolii Candida Stein cumpără în numele instituţiei şcolare un teren pe
12 august 1933. Construcţia bisericii începe în 1933, lucrarea fiind sistată de mai
str. Municipală, nr. 25 (devenită str. Radu S. Campiniu, nr. 27) pentru construirea
multe ori, din lipsă de fonduri8. Biserica a rămas nefinalizată până la demolare,
unui spaţiu special pentru desfăşurarea activităţii şcolii, definitivat în anul 1893
care s-a produs pe 12 aprilie 1964, prin dinamitare 9.
29. Biserica Sf. Ilie din Brăila. Foto-Arte Kuttner. Brăila, Regala 11. Carte poştală pentru ca în anul 1930 să mai construiască încă o clădire. Imobilul se compunea
ilustrată necirculată, S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 642. Biserica Sfântul din parter cu două etaje, curte spaţioasă, grădină de flori. La parter erau patru săli
Ilie situată de pe strada Roşiori a fost construită în perioada 1872-1877, pe terenul de clasă, patru camere de locuit, două cancelarii, două holuri, o bucătărie, o cămară
cedat de Primăria Brăila. Pe acest teren a existat cimitirul Sfântul Gheorghe 10. şi o baie, o spălătorie. La etajul I se aflau şapte săli de clasă, două dormitoare, două
4  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 739,cazier nr. săli de masă. La etajul I era capela şcolii, un vestiar, două camere pentru infirmerie,
298/1940, fila 1.
5  Stanca Bounegru. Biserica Sfânta Parscheva din Brăila, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, şase dormitoare, o cameră de lucru şi o baie 11. Aici funcţiona şi un internat pentru
2005, p. 11, apud Parohia Bisericii Sf. Cuvioasa Parascheva Brăila, fond propriu, dosar 1/1898, f. 26. cei din afara localităţii. De menajul institutului se ocupau 20 de maici 12.
6  Ibidem, p. 21-24,
34. Institut Sta Maria – Brăila. Institutul de fete Sancta Maria, curs primar şi
7  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 446, cazier
194/1939, filele 1-3. secundar. Marco Klein, fotograful Curţii Regale. Brăila. [1928]. Carte poştală
8  Ibidem, dosar 447, cazier 195/1939, filele 1-3.
9  Stanca Bounegru, op. cit. p. 57, apud Episcopia Dunării de Jos Galaţi, fond propriu, dosar 1521, f. 11  S.J.A.N. Brăila, fond Institutul Sancta Maria curs primar Brăila, dosar 1/1886-1943, filele 5, 13,
44. 16, 26.
10  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 445, cazier 193 12  Anuarul Municipiului şi judeţului Brăila întocmit de Jacques Davidescu-Brăila, 1939-1940, Editura
1939, filele 1-6. J. Davidescu & T. Ghica, Brăila, p. 68-69..
205
Brăila în cărţi poştale ilustrate
ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 633. În anul 1910, imobilul a fost cumpărat de Primăria Brăila, de la Societatea de
35. Brăila. Şcolile Comunale. Union. Depozit general & Agentia Româna Hachette, Patronaj şi avea două corpuri de clădire. La data vânzării această clădire era
Bucureşti.Verso: text olograf în limba greacă, adresat domnişoarei Sofia Tomazos destinată infirmilor 14.
din Sulina, datat 25 mai 1931: Francatură: timbru poştal, parţial deteriorat, din 40. Cazarma de Pontonieri. Brăila. Depozitul Universal Şaraga, Bucureşti, str.
seria Regele Carol II, uzuale, dantelat, emisiune 1930, 19 septembrie; trei ştampile Lipscani, nr. 1. Carte poștală ilustrată cu nr 5173. Verso: text olograf în limba
poştale, parţial lizibile, cu data de circulaţie 29 mai Brăila şi 30 mai Sulina, 1931. turcă, ilustrată trimisă la Constantinopol. Francatură: timbru poştal din seria Regele
Carol I Tipografiate, în valoare de 10 bani, roşu, dantelat, emisiune 1909/1914;
S.J.A.N. Brăila, colecţia Enescu Lucian, cota VIII 214/7.
două ştampile poştale, parţial lizibile cu data de circulaţie 29 februarie Bucureşti şi
36. Biserica Societăţii de Patronagiu - Filiala Brăila. Preţul 5 lei. Pe verso este
5 martie. Colecţia Iulian Panait.
aplicată ştampila societăţii. Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila,
41. Cazarma Reg. 11 Călăraşi. Salutări din Brăila. Carte poştală ilustrată necirculată.
colecţia Fotografii, cota I 364. Colecţia Iulian Panait.
37. Clasa 4-a a Şcoalei Azilului Societăţei de Patronagiu, Filiala Brăila. Verso: 42. Regimentul 7 Călăraşi. Brăila. Depozitul Universal Şaraga, Bucureşti, str.
ştampila cu înscrisul Şcoala Primară Mixtă 1908, Societatea de Patronagiu Filiala Lipscani, nr. 1. Verso: text olograf în limba turcă. Francatură: timbru poştal din
Brăila, preţul 5 lei. Carte poştală ilustrată necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota 664. seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare 10 bani, roşu anilin, dantelat, emisiune
Construcţiile Societăţii de Patronagiu s-au ridicat în anul 1906, în Parcul Regele 1909/1914; patru ştampile poştale cu data de circulaţie 9 decembrie Brăila şi 12
Carol II cu următoarele coordonate: est Şos Brăila – Viziru, vest Pădurea Regele decembrie, 1915. Colecţia Iulian Panait.
Carol II, la nord linia ferată Cantacuzino, la sud Regimentul 38 Infanterie. Terenul 43. Brăila. Regimentul Neagoe Basarab N 38. Depozitul Universal Şaraga, Bucureşti,
de 14525 mp. a fost cedat de Primăria Brăila, suprafaţa construită fiind de 951mp. str. Lipscani, nr. 1. Carte poştală ilustrată cu nr. 5183, necirculată. Colecţia Iulian
Construcţia adăpostea Azilul de bătrâni infirmi, copii şi o şcoală. Societatea Panait. Regimentul 38 Infanterie era amplasat pe Şoseaua Judeţeană nr. 1 Brăila –
Generală de Patronagiu din Brăila a fost recunoscută ca persoană juridică în anul Călăraşi cu vecinătăţile la est Societatea de Patronaj, la vest un teren de instrucţie
1939 13. al Regimentului, la nord Parcul Regele Carol II şi la sud şoseaua. Terenul a fost
dobândit prin Înalt Decret Regal din anul 1911 de Ministerul Apărării Naţionale
38. Brăila. Azilul de orfani. Depozitul Universal Şaraga, Bucureşti, str. Lipscani nr.
iar clădirile s-au construit în anul 1912. Imobilul se compune din 17 pavilioane
1. Carte poștală ilustrată cu nr. 6167. Verso: text olograf în limba franceză adresat
astfel: un pavilion administrativ, două pentru dormitoare, unul pentru un atelier,
domnişoarei Zamanis din Brăila. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol
şase pentru infirmerie, grajd, bucătărie, unul pentru o magazie cu muniţie şi trei
I Tipografiate, cu supratipar negru Timbru de Ajutor, în valoare de 5 bani, verde,
pentru mentenanţă şi alte dependinţe. În faţa pavilionului administrativ se află
dantelat, emisiune 1915, parţial deteriorat; ştampila Societăţii Naţionale Crucea monumentul Sergentului Muşat 15.
Roşie a României, o ştampilă cu înscrisul cenzurat Brăila no. 291 şi o ştampilă 44. Banca de Credit Român. Brăila. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila.
poştală indescifrabilă. S.J.A.N. Brăila, colecţia Lucian Enescu, cota VIII 214/6. Verso: text olograf în limba bulgară. Francatură: lipsă timbru; patru ştampile
39. Brăila. Azilul. Editura Horovitz, 16, str. Doamnei, Bucureşti. Verso: text olograf poştale indescifrabile. Colecţia Iulian Panait. Banca de Credit Român era situată pe
în limba franceză adresat domnului Georgis Barge din Paris. Francatură: timbru str. N.V Perlea. A fost înfiinţată în anul 1904, înmatriculată la Registrul Comerţului
poştal din seria Regele Carol I Gravate (taille douce), în valoare de 10 bani, în anul 193416, în anul 1936 avea iar 25 de angajaţi 17.
roşu-anilin, dantelat, emisiune 1909; ştampilă poştală cu data de circulaţie 1911. 14  Ibidem, dosar 153, cazier 57/1939, filele 1-17.
Colecţia Iulian Panait. Azilul a fost construit în anul 1906 şi până în anul 1936. 15  Ibidem, dosar 313/cazier 278/1939, filele 1-2.
16  S.J.A.N. Brăila, fond Camera de Comerţ Brăila, firme sociale, litera B, dosar 40/1934, filele 1-15;
13 S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 454, cazier 17  Mocioiu, N., Bounegru, S., Iavorschi, Ghe., Vidis, A., Brăila file de istorie. Documente privind
203/1939, filele 1-14. istoria Oraşului 1919-1944, vol II, Bucureşti, 1989, pag. 392
206
Vederi generale
45. Abatoru. Salutări din Brăila. Edit. Librăria G. Kostomyris. Carte poştală ilustrată Colecţia Iulian Panait. În imagine se prezintă în prim plan participanţii la curse pe
necirculată, S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 632. Abatorul Comunal era fundalul culoarului de întrecere.
situat pe strada Prelungirea Dorobanţi (devenită în anul 1948 str. Dorobanţi, nr. 48. Braila. L”hippodrome. Verso: o ştampilă cu textul: MARCO KLEIN. Fotograful
609) cu vecinătăţile la est Cartierul Comorofca, la vest Prelungirea Carantinei, curţii regale Brăila. Reproducere interzisă. Carte poştală ilustrată necirculată.
la nord Cartierul Portocală şi la sud Prelungirea Dorobanţi. Clădirile abatorului Colecţia Iulian Panait. În imagine în prim plan sunt participanţii la curse, în dreaptă
vechi datează din anii 1879-1880. Abatorul nou a fost construit în perioada 1932- este un foişor de observaţie.
1933 iar Fabrica de gheaţă, instalaţiile de apă şi canal din cadrul abatorului au fost 49. Hipodromul. Foto Julieta Brăila. Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N.
construite în anul 1934 (recepţia definitivă 17 dec 1936) de către uzinele Escher Brăila, colecţia Fotografii, cota I 2533.
Wyss din Zurich 18. 50. Souvenir de Roumanie. Voyage de la famille royale. Fotografie & Edition
46. Hipodromul. Brăila. Editura Librăriei J. Gheorghiu & Co., Brăila, Photo Marco. Marco Klein, Brăila. U.P.U. Faţă-verso: text olograf în limba franceză, datat 30
[1904]. U.P.U. Carte poştală ilustrată necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia noiembrie 1904, adresat doamnei Kate Serre din Londra. Francatură faţă-verso:
Fotografii, cota I 425. În anul 1880 s-a fondat Societatea Equestră şi de Încurajare timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, verde,
pentru ameliorarea Rasei Animalelor, s-au achiziţionat armăsari de rasă pentru dantelat, emisiune 1900; două ştampile poştale cu data de circulaţie 30 noiembrie
reproducţie şi s-au pus la dispoziţia celor interesaţi. În anii 1886 şi 1887 societatea Brăila, 1904; o ştampilă T din seria ştampile speciale pe mărci de francare obişnuită,
a organizat alergări de cai pe un platou din spatele gării şi pentru prima dată în ţară întrebuinţate în lipsa mărcilor. Mărci utilizate pentru încasarea taxei poştale
a iniţiat un concurs de alergat la trap. Din anul 1887, societatea, din lipsă de fonduri sau pentru completarea francării scrisorilor expediate nefrancate sau insuficient
a fost închisă, reluându-şi activitatea în anul 1902 când şi-a schimbat şi numele în francate. Contravaloarea mărcilor PORTO se încasează de la destinatarul scrisorii.
Societatea de Încurajare pentru Îmbunătăţirea Rasei Animalelor. În toamna anului Până în anul 1947, în România mărcile de acest fel au purtat denumirea de TAXĂ
1902 societatea a organizat alegeri pe Hipodromul de lângă Oborul de vite. În DE PLATĂ. Colecţia Iulian Panait.
primăvara anului 1903 s-a construit Hipodromul propriu pe terenul de lângă Parcul 51. Moara lui Zerman. Salutare din Brăila. Editura lui Leon König, librar, Cernăuţi.
Monument donat de Primăria Municipiului Brăila. În perioada ocupaţiei germane
Photographie Marco Klein, Brăila. Carte poștală ilustrată cu nr. 329. Faţă-verso:
(1916-1918) clădirea Hipodromului a fost complet distrusă. După o vizită în oraş
text olograf în limba franceză, datat 1 februarie 1899, adresat domnului Georges
a Regelui Ferdinand, din ianuarie 1923, care s-a interesat de activitatea Societăţii,
Thenot din Geneva, Elveţia. U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele
s-a constituit un comitet al cărei preşedinte de onoare era chiar Regele, care a decis
Carol I Spic de grâu, în valoare de 5 bani, albastru, dantelat, emisiune 1897; cinci
începerea în primăvara anului 1923 a lucrărilor unui nou hipodrom. Astfel în două
ştampile poştale cu data de circulaţie 1 februarie, Bucureşti şi 4 februarie, Geneva,
luni s-au ridicat tribunele şi gardul împrejmuitor al Hipodromului, pista urmând a
1899. Colecţia Iulian Panait. Moara de făină R. Zerman era exploatată în anul 1897
se construi în primăvara anului 1924, când Societatea organizează şi primele curse
de fraţii Valeriano 20.
de după reconstrucţie 19.
52. Agenţia Lloydului Englez, Vapoarelor şi Liniei Johnston Westcott & Laurance
47. Braila. L”hippodrome. Verso: o ştampilă cu textul: MARCO KLEIN. Fotograful
& c & c. Birourile Watson & Youell. Editura Tipo-Lit. „Moderna” Fränkel. Carte
curţii regale Brăila. Reproducere interzisă. Carte poştală ilustrată necirculată.
poștală ilustrată cu nr. 17, deteriorată. Faţă-verso: text olograf în limba română
18  S.J.A.N. Brăila, fond Primăria Municipiului Brăila, Serviciul Economic, dosar 25/1939, +cazier adresat domnişoarei Regine Harcovici, din Brăila. Francatură: lipsă timbru; trei
37, filele 1-30.
19  Activitatea Comitetelor de Construcţiune din Judeţul Brăila în anii 1922-1923, Brăila, Tipografia 20  Mocioiu, N., Bounegru, S., Iavorschi, Ghe., Vidis, A., Documente privind Istoria oraşului Brăiu-
Românească, 1924, filele 130-133. la. 1831-1918, Bucureşti, 1975, pag. 453
207
Brăila în cărţi poştale ilustrate
ştampile poştale, cu data de circulaţie 9 noiembrie 1900. B.J.P.I. Brăila, cota 60. Salutări din Brăila. Piaţa regală. Editura lui Leon König, librar, Cernăuţi.
1817(2). Fotograf Marco Klein, Brăila. Carte poștală ilustrată cu nr. 338, U.P.U. Faţă-verso:
53. Apostol Leul Brăilei. Faţă-verso: text olograf în limba română, cu semnătura text olograf în limba română adresat domnului Constantin Niculcea din Huşi.
autografă a pugilistului Apostol, datat 10 iunie 1916, adresat domnului Naum Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Spic de grâu, în valoare de 5
Constantin din Bucureşti. Francatură: un timbru poştal, din seria Timbre de Ajutor bani, verde, dantelat, emisiune 1900; trei ştampile poştale cu data de circulaţie 22
cu supratipar, în valoare de 5 bani, verde-gălbui, dantelat, emisiune 1915; trei aprilie Brăila şi 23 aprilie Huşi, 1900. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I
ştampile poştale cu data de circulaţie 23 iunie Brăila şi 24 iunie Bucureşti, 1916. 2536.
Colecţia Marian Gheorghe. 61. Salutare din Brăila. Liceul classic I. C. Massim. Editura lui Leon Konig, librar,
54. Brăila. Plajă la Dunăre. Librăria Universală Pandele Stănescu, Brăila. I. Gh. Cernăuţi. Photografi Marco Klein, Brăila. U.P.U. Carte poştală ilustrată cu nr.
Carte poştală ilustrată cu nr. 9 - 1930, necirculată. B.J.P.I. Brăila, cota 1394. 346, necirculată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Lucian Enescu, cota 214/13. Atanase
55. Brăila. Plajă la Dunăre. Librăria La Cartea de Aur Teodor Manea, Brăila. I.Gh. Popescu, fostul director al liceului Nicolae Bălcescu scrie că gimnaziul şi apoi
Carte poştală ilustrată cu nr. 28 - 1930, necirculată. Verso: text olograf în limba liceul I. C. Massim a funcţionat doar 7 ani (1 septembrie 1899 - 1 septembrie
greacă, datat Brăila, 18 iulie 1933. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 2534. 1906). Prin ordinul nr. 4482 din 5 mai 1900 al Ministerului Instrucţiunii Publice,
56. Brăila (Filipoi). [Canal]. Verso: text olograf în limba română, datat 8 decembrie clasele gimnaziale de la cele două licee sunt comasate la Liceul Bălcescu iar cele
1923, adresat domnişoarei Ecaterina Dulgheroff din Brăila. Carte poştală ilustrată superioare la liceul I. C. Massim. Această stare a durat între anii 1900-1906 când
netimbrată. S.J.A.N. Brăila, colecţia Fotografii, cota I 676. liceul I. C. Massim se desfiinţează 21.
57. Brăila Filipoiu [Canal]. Mimosa [Atelier]. Verso: text olograf în limba română.
Francatură: marcă uzuală din seria Regele Carol II cu inscripţia Poşta, cu valoarea
de 1 leu, violet, heliogravură, dantelat, emisiune 1935; timbru Fondul Aviaţiei-
Pilot, format vertical, heliogravură, hârtie cu filigran XIII vertical, dantelat, verde,
în valoare de 50 de bani, emisiune 1932 ; două ştampile poştale cu data de circulaţie
18 iulie 1936; ex-libris Marinescu Dan. Colecţia Marian Gheorghe.
58. Piaţa Regală. Brăila. Librăria J. Gheorghiu & Co., Brăila. U. P. U. Faţă-verso: text
olograf în limbile greacă şi franceză, datat 10/23 ianuarie 1902, adresat domnului
Solons Dracopulos din Viena. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I
Spic de grâu, în valoare de 10 bani, roşu, dantelat, emisiune 1902; trei ştampile
poştale cu data de circulaţie 23 ianuarie Brăila şi 26 ianuarie Viena, 1902. S.J.A.N.
Brăila, colecţia Fotografii, cota I 2519.
59. Piaţa Regală. Brăila Editura Librăriei J. Vasluianu. Verso: text olograf în limba
română datat 6 iulie 1909, adresat domnului Gh. Dornescu din Piatra Neamţ.
U.P.U. Francatură: timbru poştal din seria Regele Carol I Tipografiate, în valoare
5 bani, verde, dantelat, emisiune 1909; două ştampile poştale cu data de circulaţie
19 iulie Urleasca şi 21 iulie Piatra – Neamţ. Colecţia Iulian Panait. 21  Atanasie Popescu, Liceul “N. Bălcescu” din Brăila şi Şcolile a căror continuitate este, 1863-1908,
Brăila, Tipografia Românească, 1937.
208
Francatură
1879/1880
REGELE CAROL I
EMISIUNEA BUCUREŞTI II
Timbre uzuale tipar înalt. Serie formată din 7 valori, tipărită la Fabrica de Timbre Bucureşti
1 B. negru
1/2 Dantelat, hârtia slab colorată. Gumă albă.

1893, august 1910


REGELE CAROL I SPIC DE GRÂU
Timbre uzuale puse în circulaţie în emisiuni successive. Tipar înalt. Cadre noi în şapte modele
diferite. Efigia regelui Carol I cu barbă în dreptunghi sau oval, într-un incadrament conţinând
spic de grâu (de aici şi denumirea emisiunii), 11 valori tipografiate la Fabrica de Timbre
5 B. verde - smarald 5 B. verde – gălbui 5 B. albastru 10 B. roşu Bucureşti în coli de 300 de bucăţi, dar puse în vânzare în coli de 150 de bucăţi, fără margini.
Hârtie de diferite calităţii: albă netedă, albă şi pe spate roz pal, groasă, cartonată, netedă
lucioasă, ripsată, vărgată orizontal. Filigran P.R. în patru tipuri (1893 – 1899), fragmente de
Stemă Mare (1909) sau hârtie fără filigran 1900 – 1908. Dantelate. Tiraje necunoscute.

1906, iunie
10 B. roz - carmin 10 B. verde 15 B. roz 15 B. gri - deschis 25 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REGATULUI
Gravate de S. Pompilian. Imagine unică pentru cele 10 valori care formează seria înfăţişând
bustul regelui Carol I în oval rezemat pe ramuride măslin. Deasupra, este înscrisă deviza
Nihil Sine Deo, jos ROMANIA şi inscripţia ÎN XXV AN AL REGATULUI. Valoarea
înscrisă la baza timbrului la mijloc într-un scut cu fond colorat, flancat de cuvintele la stânga
POŞTA şi la dreapta BANI. Tipărită în două culori şi în coli de 100 de bucăţi cu margini,
la imprimeria Bradbury Wilkinsoin et Cie. Ltd. Engravers din Londra pe hârtie albă fără
filigran. Dantelat. Tiraj: 250 000 de serii.
15 B. violet

1906, iulie
REGELE CAROL I -40 ANI DE DOMNIE
Gravate. Centrul în culoare neagră reproduce diverse imagini din timpul domniei regelui
Carol I. Tipărite în aceleaşi culori ca emisiunea precedent, în coli de 100 de bucăţi cu
margini, la imprimeria Bradbury Wilkinsoin et Cie. Ltd. Engravers din Londra, pe hârtie
albă fără filigran. Desene Ioan Pompilian. 10 valori. Dantelat.
15 B. violet
209
Brăila în cărţi poştale ilustrate
1908 – 1910, aprilie
REGELE CAROL I
GRAVATE

Timbre poştale uzuale imprimate în taille – douce, la Fabrica de Timbre Bucureşti, în coli de
100 bucăţi fără margini, în afară de valoarea de 5 B. care, tipărită pe hârtie uşor colorată fără
filigran, a avut margini. Timbrele reproduc bustul regelui Carol I spre stânga, în medalion
pe un fond umbrit, în afară de valoarea de 15 B. la care bustul este mai mare şi conturat pe
un fond haşurat. Cadru pe fond alb, într-un chenar evidenţiat: deasupra ovalului, coroana cu 5 B. verde 10 B. roz
ramuri de lauri la stânga şi de stejar la dreapta. Jos, ROMÂNIA, cu litere stilizate. Macheta
aparţine arhitectului J. Pompilian, gravate în cupru de graficianul Gabriel Popescu,
dantelat. Gumă albă, slab gălbuie, tiraj necunoscut. Primele 5 valori puse în circulaţie la 14
aprilie, următoarele la 28 august.

1909 – 1914, aprilie


REGELE CAROL I
TIPOGRAFIATE

Emisiune de timbru poştale uzuale care păstrează desenul timbrelor din emisiunea Gravate,
efigia regelui Carol I fiind de datea aceasta pe fond complet alb. Machetator: J. Pompilian, 1 B. negru 3 B.brun-roşcat 5 B.verde - deschis 10 B. roşu
gravură de Gabriel Popescu. Tipografiate la Fabrica de Timbre Bucureşti în coli de 100 de
bucăţi, hârtie albă, sau uşor gălbuie, fără filigran, dantelat. Gumă albă, slab gălbuie. Tiraj
nelimitat.

1915
TIMBRE DE AJUTOR
cu supratipar
Timbrele de 5 B. din emisiunea Tipografiate cu supratipar negru TIMBRU DE
5 B. verde – gălbui 5 B. verde – oliv
AJUTOR. Dantelate, tiraj necunoscut.

1916
TIMBRE DE AJUTOR
ŢESĂTOARE, TORCĂTOARE
Cu inscripţia TIMBRU DE AJUTOR
Tipar înalt. Desene: ţesătoare, torcătoare. Machetator: Audisio, inspirat după mărcile de 5 B. negru pe hârtie albă-gri.
binefacere din 1906.
210
Francatură
1918
TIMBRE DE AJUTOR 1916
În culori schimbate

Tipar înalt, hârtie albă, gri uşor gălbuie. Dantelat, tiraj necunoscut.
5 B. verde pe hârtie gălbuie. 10. B. negru pe hârtie gri.

1919 decembrie – 1925 ianuarie


REGELE FERDINAND
UZUALE Modelul II

3 B.negru/1920 25 B.brun/1922 50 B.portocaliu/1922 60 B.verde/1923 Timbre poştale, uzuale cu chipul regelui Ferdinand, bust mic în medalion, încadrat cu frun-
ze de palmier şi vultur, ROMÂNIA, sus, în litere anticva şi POŞTA, jos, în tabletă mare,
orizontală. Tipografiate la Fabrica de Timbre, Bucureşti, pe hârtie albă, obişnuită. Fără fili-
gran. Dantelat, tiraj necunoscut.

1 L.lila-violet/1922 2 L. verde/1923 2 L. roz-carmin 3 L. roz-mat/1923 3 L. carmin-roz/1924

1919 decembrie - 1922 ianuarie


REGELE FERDINAND
UZUALE Modelul I

Timbre poştale, uzuale cu chipul regelui Ferdinand, bust mare în medalion cu frunze de laur
şi goarnă, susţinut de arabescuri. ROMÂNIA în litere stilizate, cu banderola în colţar de mo-
tive naţionale şi sus, POŞTA, în tabletă mică, vertical. Imprimare monocromă, tipar înalt, la
10 B. roşu-cărămiziu / 1920 50 B. roz-portocaliu/1920 1 L. roz/1921 Fabrica de Timbre Bucureşti, iar primele valori la Tipografia SFETEA, pe diferite calităţi de
hârtie. Dantelate. Tiraj necunoscut.

211
Brăila în cărţi poştale ilustrate
1918/1919
MOLDOVA

Tipar înalt. Reluarea unor clişee vechi ale emisiunilor Spic de grâu, Gravate şi
Tipografiate din perioada 1893 – 1914 cu efigia regelui Carol I, în culori schimbate.
Tipărite la Iaşi defectuos, din cauza clişeelor şi a hârtiei de calitate inferioară în nuanţă 15 B. brun – roşu.
gri, cu o structură de sită, gumă gălbuie. Dantelat. Tiraj necunoscut.

SUPRATIPAR P.T.T - F.F.

Mărci uzuale din seria Regele Carol I Tipografiate, cu supratipar P.T.T. şi monograma
F.F. regelui Ferdinand în cerc. Hârtie albă sau gri – gălbuie. Culoarea supratiparului:
roşu pe 1 Ban şi negru pe 5 şi 10 Bani. Dantelate. Tiraj necunoscut.
1 B. negru cu supratipar roşu 5 B. verde cu supratipar negru

1919/1926
PORTO T

Ştampile speciale pe mărci de francare obişnuită, întrebuinţate în lipsa mărcilor. Mărci


utilizate pentru încasarea taxei poştale sau pentru completarea francării scrisorilor expe-
diate nefrancate sau insuficient francate. Contravaloarea mărcilor PORTO se încasează
de la destinatarul scrisorii. Până în anul 1947, în România mărcile de acest fel au purtat
denumirea de TAXĂ DE PLATĂ.

1921
ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Infirmieră în costum naţional ocrotind un copil şi un bătrân. Tipar înalt pe hârtie albă,
fără filigran. Dantelat. Începând cu anul 1930, timbrele Asistenţă Socială nu au mai avut
putere circulatorie, nemaiexistând obligaţia de a fi folosite la francare.
10 B. verde -deschis 10 B. verde-gălbui 25 B. negru-cenuşiu

212
Francatură
1922, 15 octombrie
ÎNCORONAREA REGELUI
FERDINAND LA ALBA IULIA

Tipărite la Imprimeria BAYERISCHE STAATSDRUCKEREI (A. Brukmann) din


München. Machetă: L. Basarab. Emisiune comemorativă în 7 valori pe hârtie albă cu fili-
50 B. verde gran linii ondulate orizontal. Dantelate la Fabrica de Timbre Bucureşti. Tipar adânc, gumă
albă. Tiraj: 100 000 de serii.

1928 – 1929
REGELE MIHAI I (COPIL)
UZUALE

Bustul regelui Mihai pe fond liniar şi tipar înalt la valorile de 25, 30 şi 50 B. Heliogravură,
machete L. Basarab. Hârtie albă fără filigran. Gumă albă, dantelat. Tiraj necunoscut.
3 L. roz 1 L. violet

1930
TAXA DE PLATĂ
cu inscripţia ROMÂNIA

Timbru poştal cu cifra valorii plasată într-un oval. Tipar înalt, negru pe hârtie albă groasă
2 L. negru pe hârtie albă albă. Dantelat. Imprimate la Fabrica de Timbre Bucureşti. Tiraj necunoscut.

1930, 19 septembrie
REGELE CAROL II
UZUALE

Heliogravură. Portretul Regelui Carol al II-lea în trei poziţii diferite. Machete: L. Basarab.
Hârtie albă în filigran P.T.T. în opt poziţii diferite. Dantelat. Tiraj necunoscut.
4 L. cărămiziu 3 L. roşu

213
Brăila în cărţi poştale ilustrate
1931, 15 mai
TIMBRUL AVIAŢIEI
Avion

Timbre cu aplicaţie obligatorie. Heliogravură. Avion în zbor peste Carpaţi. Format mic, 1 L. brun – roşcat
orizontal. Hârtie albă, fără filigran. Dantelat. Tiraj necunoscut.

1932
TIMBRUL AVIAŢIEI
Pilot

Heliogravură. Tipărit pe hârtie albă, în format vertical, cu filigran. Inscripţie: TIMBRUL


AVIAŢIEI. Dantelat, tiraj necunoscut. 50 B. albastru - verzui 1 L. brun – roşcat

1932
TAXA PORTO
PENTRU CULTURĂ

Heliogravură. Emisă în vederea francării cărţilor poştale ilustrate care nu erau prevăzute
cu timbrul cultural. Imaginea: coloană în spirală. Inscripţia TAXĂ PORTO PENTRU 3 L. negru – cenuşiu
CULTURĂ. Fără filigran. Dantelat. Tiraj necunoscut.

1932 - 1934
TIMBRE PENTRU CULTURĂ

Heliogravură. Imaginea: cititoare în faţa cărţii. Hârtie albă. Dantelat. Tiraj: 1000. 000
de serii. Era obligatoriu ca toate cărţile poştale ilustrate să fie francate cu unul din aceste
timbre, în afară de porto respective.
2 L. albastru - verzui 2 L. brun

214
Francatură
1935, 1 iulie – 12 decembrie
REGELE CAROL II
UZUALE cu inscripţia POŞTA

Heliogravură. Hârtie albă, filigran C.C. Imaginile reprezintă pe Regele Carol II în diverse
uniforme. Dantelat. Gumă albă. Valorile au fost emise pe rând în tot cursul anului 1935. Tiraj
1 L. violet (5 august) 2 L. verde–deschis (1 iulie) 4 L. roşu-portocaliu (10 decembrie) necunoscut.

1936
TRIMITERI POŞTALE
FONDUL AVIAŢIEI
Model nou

Heliogravură. Imagine nouă: Cap de pilot spre stânga. Format orizontal. Inscripţie TRIMI-
50 B. albastru - verzui 1 L. brun. TERI POŞTALE - FONDUL AVIAŢIEI. Dantelat. Tiraj necunoscut.

1938, 20 aprilie
CENTENARUL NAŞTERII
REGELUI CAROL I

Heliogravură. Hârtie cu filigran C.C. Dantelat. Gumă albă, tiraj 200 000 de serii. Bustul re-
gelui Carol I încadrat într-un oval. Sus, inscripţia POŞTA ROMÂNĂ 1839 – 1939.
4 L. carmin-violet 5 L. cenuşiu

1940/1942
REGELE MIHAI I UZUALE - cu filigran C.C.

Bustul regelui Mihai. Format mic, heliogravură, hârtie albă cu filigran C.C., dantelat, gumă
albă, tiraj necunoscut.
1 L. violet 5 L. roz

215
Brăila în cărţi poştale ilustrate

1940/1942
REGELE MIHAI I
UZUALE CU SUPRATAXĂ

Heliogravură. Timbre pentru interior cu suprataxă, pentru fondul aviaţiei, obligatoriu.


Imaginea reprezintă bustul regelui Mihai spre stânga. Sus, în ambele părţi este trecută
valoarea, în centru POŞTA, jos ROMÂNIA. Gumă albă până la galben murdar. Hârtie 2+0,50 L. verde-închis 3,50+0,50 L. roz-carmin 6+1 L. ultramarin
albă cu filigran C.C., dantelat. Tiraj necunoscut.

1943 - 1944
TIMBRE FISCALE POŞTALE
SIMPLE

EFIGIA REGELUI MIHAI I, heliogravură, format mic vertical. Efigia regelui Mihai
cu inscripţia TIMBRU FISCAL POŞTAL. Hârtie albă, filigran XIV M.M., dantelat 13.
2 L. brun
Tiraj necunoscut.

1948
TIMBRE I.O.V.R.
desen nou, definitiv

Imaginea: o alegorie invalizi, orfani şi văduve de război. Tipografiate la Fabrica de Tim-


bre Bucureşti, pe hârtie albă, fărăa filigran, dantelat. Timbrele de ajutor pentru invalizi 1L. roşu
erau valabile, obliterate numai cu ştampile poştale.

216
Francatură

1948
STEMA R.P.R. – UZUALE

10 L. albastru Stema R. P. R. (fără stea), dantelat.

[1927]
POŞTA ANGLIEI

Timbru poştal cu efigia regelui Angliei George al V-lea, bust orientat spre stânga încadrat
într-un oval . Deasupra coroana regală şi inscripţia:
POSTAGE REVENUE , pe laturi frunze de lauri, jos one penny. Dantelat.
1 Penny roşu-deschis

Ştampilă cu cenzura Brăila

Ştampilă cu înscrisul 19 CENZURAT BRĂILA 19. Ştampila era aplicată de către funcţionarii
biroului de cenzură începând cu anul 1938, din cadrul Prefecturii Brăila, în subordinea căruia
funcţiona biroul de cenzură. Numărul 19 reprezintă numărul de ordine atribuit funcţionarului
pentru identificare şi responsabilitate.

Ştampilă cu înscrisul:MONOPOLUL CĂRŢILOR POŞTALE ILUSTRATE

217
Brăila în cărţi poştale ilustrate
Editura Georges Kostomyris. Librairie Internationale et Papetărie. Agence de Journaux
Roumains & Etrangers – Succursale du Journal Universul.
Edituri, tipografii, librării, ateliere fotografice.
Editura Librăriei J. Gheorghiu & C-ie.
Librăria J. Gheorghiu & Co. Calea Regală, nr. 15. Sucursala - Calea Regală nr. 65.
Editura Librăriei J. Vasluianu.
Brăila
Julietta [Atelier foto]
Editura B. Rottenberg.
Foto – Arte Kuttner, str. Regală, nr. 11.
Editura Băilor Lacul – Sărat.
Editura Librăria şi Papetăria Modernă Loius Löbel, str. Regală, nr. 3-5.
Editura Feld
Magasinul de Musică Doina
Editeur Carl Feld.
Carl Feld
Editura Magazinului Reclama. str. Regală nr. 2.
Editura Librăriei Carmen Sylva. Bulev. Cuza; Str. Victoriei, nr. 8.
Editura Librăriei Manea & Stănescu
Depositul Librăriei Manea & Stănescu.
Editura Librăriei Teodor Manea.
Librăria Manea & Stănescu, Brăila.
Editura Librăria şi Papeteria Teodor Manea.
Librăria La Cartea de Aur Teodor Manea, Bd. Cuza, nr. 99.
Marco Klein. Fotograful Curţii Regale. [Atelier foto]
Librăria La Galeria de Aur Teodor Manea.
Editura Max Ekstein.
Editura Librăria Centrală, D. Ionescu.
Editura Librăriile Dumitru Jonescu Ssori I. Gheorghiu & Comp.
Mimosa [Atelier foto]
Fotoglob [Atelier foto]
Editura Librăriei Moderna.
Editura Tipo-Lit. Moderna Max Fränkel.
Editura Librăriei N. D. Chryssoverghis.
Librăria Modernă, nr. 4.
Editura Librăriei şi Papetăriei N. D. Chrysoverghis.
Librăria şi Papeteria Modernă, str. Regală, 5.
Editura N. D. Chrysoverghis, Librărie – Papetărie.
Editura Librăria Universala, Pandele Stănescu.
Editura G Halikias.
Librăria Pandele Stănescu.
Editura Librăriei G. Halikiais.
Librăria Universala Pandele Stănescu. Strada Regală, nr. 60 (1933), str. Regală, nr. 57,
Editura Librăriei G. D. Halikiais.
(1935).
Helios [Atelier foto].
Pincu Schwartz, Sucursala Adevărului Brăila.
Editura Librăriei G. Kostomyris, str. Danubiului, nr. 27.
218
Edituri, tipografii, librării, ateliere fotografice
Librăria Renaşterea I. Rosenberg . Împ. Traian, nr. 20 Editura Ad. Maier & D. Stern. Pasagiul Vilacros, nr.2. Gherla
Librăria Renaşterea I. Rosenberg.
Editura Galeriei de Cadouri Ad. Maior & D. Stern, str. Ilustraţia Gherla; Gh.; I. G. [Atelier]
Editura Librăriei S. D. Vasilescu. Lipscani, nr. 3 Hamburg
Editura S. D. Vasilescu.
Editura [A. M.] Horovitz, str. Doamnei, nr. 16. Knackstedt & Co. Tiefdruck
Editura Societăţei Lacul Sărat. Editura Socec & Co. S. A. Leipzig
Editura Staţiunei Balneare [Lacu – Sărat].
Verlag [Editura] von Dr. Trenkler & Co. Leipzig, str. Ser. 138.
Depozitul Şaraga & S. Schwartz, str. Şelari, nr. 7.
[Editura] Societăţii de Patronagiu.
München
Depozitul Universal Şaraga, str. Lipscani, nr. 1.
Studio Foto Francez Gheorghiu. Purger & Co. (Photochromiekarte).
Editeur D. Şaraga & Co. Fortuna.
Editura Ştefan Tomescu.
Editura J. Şaraga & Fortuna. Abrevieri
Editura Librăriei Ştefan Tomescu, Sf. Arhangheli, nr. 11
(1937). Union, Bulevardul Elisabeta nr. 10. [Atelier foto] A.H.B. – Agenţia Hachette Bucureşti
Bulev – bulevardul
Editura Theodor Manea. Cernăuţi B. J. P. I. Brăila – Biblioteca Judeţeană Panait Istrati Brăila
Editura şi Librăria Teodor Manea, str. Galaţi. C.F.R. – Căile Ferate Române
Editura Librăria şi Papeteria Teodor Manea. Editura lui Leon König, librar.
C.P.I. – carte poştală ilustrată
Dir. Culturală – Direcţia Culturală
Editura Librăria Viitorul, Apostol N. Ciuntu. Cluj Ed. – Editura
Librăria şi Papeteria Viitorul Apostol N. Ciuntu, str. Edit. – Editura
Regală, nr. 25. Fotofilm [Atelier]
ing. – inginer
Edit. V. Theologhides, Brăila, str. Călăraşi, nr.8 Il. Gh. – ilustraţia Gherla
Craiova mp. – metri pătraţi
Zalevski. Foto – lux. [Atelier foto] nr. – numărul
Editura C. Florescu, B-dul Carol, nr.77.
N.F.R. – Navigaţia Fluvială Română
Berlin Nov. – noiembrie
Bahnhof - und Feldbuchhandei-Gesellschaift, Gesetzl.
Constanţa Rom. – Română
Gesch. Editura Albania Str. – strada
S.A. – Societate pe Acţiuni
Bucureşti Dresda S.R.L. – Societate cu răspundere limitată
Fotogravura Cartea Românească. [Atelier] Stengel & Co. S.J.A.N. Brăila – Serviciul Judeţean Arhivele Naţionale Brăila
S 1 – Secţia 1
Editura David Stern, str. Sfinţii Apostoli, nr. 75. Galaţi Sf. – Sfântul/ Sfânta
Editeur H. Wichmann T.C.V. – Timbre côté vue (ilustrată francată pe faţă)
Agenţia Română Hachette.
U.P.U. – Uniunea Poştală Universală / Union Postale Universelle
AHB [Agenţia Hacchette Bucureşti]. Editura Anton Pappadopol & com. = şi compania
Depozitul general Agenţia Rom. Hachette.
219
Cuprins

Prefaţă .......................................................................................................................................................................... p.5


Notă introductivă ......................................................................................................................................................... p.7
Portul, Străzile Misitiilor şi Împăratul Traian ............................................................................................................. p.9
Centrul ......................................................................................................................................................................... p.52
Strada Regală ............................................................................................................................................................... p.82
Bulevardele Cuza şi Carol ........................................................................................................................................... p.95
Calea Călăraşilor ......................................................................................................................................................... p.102
Străzile Victoriei, Sf. Maria, Poligonă, Polonă şi Prusiană ......................................................................................... p.114
Strada Galaţi ................................................................................................................................................................ p.121
Parcul Monument şi Grădina Publică ......................................................................................................................... p.128
Staţiunea Lacu Sărat .................................................................................................................................................... p.140
Vederi generale ............................................................................................................................................................ p.186
Francatură .................................................................................................................................................................... p.209
Abrevieri ...................................................................................................................................................................... p.219
Cuprins ........................................................................................................................................................................ p.220

220