Anda di halaman 1dari 8

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN 3 (2018)
Disemak
Disediakan
Oleh:Oleh: Disahkan Oleh:

Ketua
GuruPanitia
Pendidikan Kesihatan Guru Besar
Panitia
TahunPendidikan
3 Kesihatan

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3

Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Minggu Tema / Tajuk
(Standard Kandungan) (Standard Pembelajaran)
MINGGU 1 Tema:Hargailah Kesihatan 1.1Mengetahui dan memahami 1.1.1Menyatakan anggota seksual seperti
1-5 JANUARI Tajuk:Kenali anggota seksual pertumbuhan serta perkembangan bibir, payu dara,punggung dan genital.
2018 fizikal yang sihat.
EMK: TMK
Modul: B.Teks m/s 62

MINGGU 2 Tema:Hargailah Kesihatan 1.1Mengetahui dan memahami 1.1.2Menyatakan kepentingan menjaga


7-12 Tajuk:Sayangi diri pertumbuhan serta perkembangan kebersihan anggota seksual.
JANUARI fizikal yang sihat.
2018 EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 63

MINGGU 3 Tema:Hargailah Kesihatan 1.1Mengetahui dan memahami 1.1.3Menyatakan cara menjaga


14-19 Tajuk:Kita amal. Kita sihat pertumbuhan sertaper kembangan kebersihan anggota seksual.
JANUARI fizikal yang sihat.
2018 EMK: Kreatif dan inovatif 1.1.4Mengamalkan penjagaan kebersihan
Modul: B.Teks m/s 64 anggota seksual dalam kehidupan harian.

MINGGU 4 Tema:Hargailah Kesihatan 1.2Mendemonstrasi keupayaan dan 1.2.1Menyatakan batas sentuhan pada
21-26 Tajuk:Ada Hadnya kemahiran untuk menangani anggota seksual.
JANUARI pengaruh dalaman serta luaran
2018 EMK: TMK yang mempengaruhi kesihatan diri
Modul: B.Teks m/s 65 dan reproduktif.

MINGGU 5 Tema:Hargailah Kesihatan 1.2Mendemonstrasi keupayaan dan 1.2.2Berkata TIDAK kepada sentuhan
28 JANUARI - Tajuk:Katakan tidak kemahiran untuk menangani tidak selamat.
2 FEBRUARI pengaruh dalaman serta luaran
2018 EMK: Kreatif dan inovatif yang mempengaruhi kesihatan diri
TMK dan reproduktif.
Modul: B.Teks m/s 66

MINGGU 6 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan mengamalkan 1.3.1Mengenal pasti kumpulan zat
4-9 Tajuk:Banyaknya pilihan pemakanan yang sihat serta makanan seperti karbohidrat, protein,
FEBRUARI selamat. lemak dan vitamin.
2018 EMK: Kreatif dan inovatif
Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 67

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3
MINGGU 7 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan mengamalkan 1.3.1Mengenal pasti kumpulan zat
11 - 16 Tajuk:Banyaknya pilihan pemakanan yang sihat serta makanan sepertikarbohidrat, protein ,
FEBRUARI selamat. lemak dan vitamin.
2018 EMK: Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 67

MINGGU 8 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan mengamalkan 1.3.2Memilih jenis makanan mengikut
18-23 Tajuk:Menu makanan pemakanan yang sihat serta waktu makan harian.
FEBRUARI selamat.
2018 EMK: Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 68

MINGGU 9 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan mengamalkan 1.3.3Memilih makanan yang sesuai
25 FEBRUARI Tajuk:Makanan antara waktu pemakanan yang sihat serta antara waktu makan harian iaitu minum
- 2 MAC 2018 makan harian selamat. pagi, minum petang dan makan lewat
malam.
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 69

MINGGU 10 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan mengamalkan 1.3.4Mengamalkan pemakanan yang


4 - 9 MAC Tajuk:Pesanan kesihatan pemakanan yang sihat serta sihat dengan mengurangkan
2018 selamat. pengambilan gula, garam dan lemak.
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 70

MINGGU 11 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan mengamalkan 1.3.5Menyatakan kesan pengambilan


11 - 16 MAC Tajuk:Tidak sihat, tidak selamat pemakanan yang sihat serta makanan dalam kuantiti berlebihan atau
2018 selamat. berkurangan .
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 71 1.3.6Menyatakan kesan obesiti terhadap
kesihatan diri.
MINGGU 13 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan mengamalkan 1.3.5Menyatakan kesan pengambilan
25-30 MAC Tajuk:Tidak sihat, tidak selamat pemakanan yang sihat serta makanan dalam kuantiti berlebihan atau
2018 selamat. berkurangan .

EMK: Kreatif dan inovatif 1.3.6Menyatakan kesan obesiti terhadap


TMK kesihatan diri.
Modul: B.Teks m/s 71

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3
MINGGU 14 Tema:Hargailah Kesihatan 1.4Mengetahui jenis dan kesan 1.4.1Mengenal pasti bahan tembakau
1 - 6 APRIL Tajuk:Bahaya asap rokok penyalahgunaan bahan serta selain daripada rokok iaitu rokok daun,
2018 berkemahiran menangani situasi cerut dan paip.
EMK: Kreatif dan inovatif berisiko terhadap diri, keluarga dan
TMK masyarakat.
Modul: B.Teks m/s 72

MINGGU 15 Tema:Hargailah Kesihatan 1.4Mengetahui jenis dan kesan 1.4.2Menyatakan kandungan bahan
8-13 APRIL Tajuk:Cegah lebih baik penyalahgunaan bahan serta berbahaya yang terdapat dalam rokok.
2018 berkemahiran menangani situasi
EMK: TMK berisiko terhadap diri, keluarga dan
Modul: B.Teks m/s 73 masyarakat

MINGGU 16 Tema:Hargailah Kesihatan 1.4Mengetahui jenis dan kesan 1.4.3Menyatakan kesan merokok
15 - 20 Tajuk:Sayangi nyawa penyalahgunaan bahan serta terhadap kesihatan dan persekitaran.
APRIL 2018 berkemahiran menangani situasi
EMK: Kreatif dan inovatif berisiko terhadap diri, keluarga dan
Modul: B.Teks m/s 74 masyarakat

MINGGU 17 Tema:Hargailah Kesihatan 1.4Mengetahui jenis dan kesan 1.4.4Berkata TIDAK kepada pembelian
22 - 27 Tajuk:cegah bersama-sama penyalahgunaan bahan serta dan pengambilan rokok.
APRIL 2018 berkemahiran menangani situasi
EMK: Kreatif dan inovatif berisiko terhadap diri, keluarga dan
Modul: B.Teks m/s 75 masyarakat

MINGGU 18 Tema:Hidup Positif 2.1Mengetahui pelbagai jenis emosi, 2.1.1Menyatakan maksud penghargaan
30 APRIL - 4 Tajuk:Penghargaan kendiri epentingan dan cara mengurus kendiri.
MEI 2018 emosi untuk meningkatkan
EMK: Kreatif dan inovatif kesihatan mental dalam kehidupan
Modul: B.Teks m/s 78 harian.

MINGGU 19 Tema:Hidup Positif 2.1Mengetahui pelbagai jenis emosi, 2.1.2Menyatakan keistimewaan diri
6-11 MEI Tajuk:keistimewaanku epentingan dan cara mengurus sendiri.
2018 emosi untuk meningkatkan
EMK: Kreatif dan inovatif kesihatan mental dalam kehidupan
Modul: B.Teks m/s 79 harian.

MINGGU 20 Tema:Hidup Positif 2.1Mengetahui pelbagai jenis emosi, 2.1.3Menyatakan cara meningkatkan
13-18 MEI Tajuk:Amalan positif epentingan dan cara mengurus penghargaan kendiri melalui amalan
2018 emosi untuk meningkatkan positif.
EMK: Kreatif dan inovatif kesihatan mental dalam kehidupan
Modul: B.Teks m/s 80 harian.

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3
MINGGU 21 Tema:Hidup Positif 2.2Mengetahui peranan diri sendiri 2.2.1Menyatakan kepentingan
20-25 MEI Tajuk:keluarga bahagia dan ahli keluarga serta kepentingan mengeratkan hubungan kekeluargaan.
2018 institusi kekeluargaan dalam aspek
EMK: Kreatif dan inovatif kesihatan keluarga.
TMK
Modul: B.Teks m/s 81

MINGGU 22 Tema:Hidup Positif 2.2Mengetahui peranan diri sendiri 2.2.2Menyatakan cara mengeratkan
27-MEI 1 Tajuk:Keluarga harmoni dan ahli keluarga serta kepentingan hubungan kekeluargaan.
JUN 2018 institusi kekeluargaan dalam aspek
EMK: Kreatif dan inovatif kesihatan keluarga.
Modul: B.Teks m/s 82

MINGGU 23 Tema:Hidup Positif 2.2Mengetahui peranan diri sendiri 2.2.3Menyatakan peranan keluarga
3-8 JUN 2018 Tajuk:Saya dan keluarga dan ahli keluarga serta kepentingan dalam memberi sokongan kepada ahli
institusi kekeluargaan dalam aspek keluarga yang mengalami masalah
EMK: Kreatif dan inovatif kesihatan keluarga. kesihatan.
Modul: B.Teks m/s 83

MINGGU 26 Tema:Hidup Positif 2.3Mengetahui dan mengaplikasi 2.3.1Menyatakan konflik yang berlaku
24 - 29 JUN Tajuk:Buang yang keruh, ambil kemahiran interpersonal dan antara adik beradik dan rakan sebaya.
2018 yang jernih komunikasi berkesan dalam
kehidupan harian. 2.3.2Menyatakan cara menangani konflik.
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 84

MINGGU 27 Tema:Hidup Positif 2.3Mengetahui dan mengaplikasi 2.3.1Menyatakan konflik yang berlaku
1-6 JULAI Tajuk:Buang yang keruh, ambil kemahiran interpersonal dan antara adik beradik dan rakan sebaya.
2018 yang jernih komunikasi berkesan dalam
kehidupan harian. 2.3.2Menyatakan cara menangani konflik.
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 84

MINGGU 28 Tema:Hidup Positif 2.3Mengetahui dan mengaplikasi 2.3.3Menyatakan kepentingan hubungan


8-13 JULAI Tajuk:Buku skrap saya kemahiran interpersonal dan persahabatan yang sihat.
2018 komunikasi berkesan dalam
EMK: Kreatif dan inovatif kehidupan harian.
TMK
Modul: B.Teks m/s 85

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3
MINGGU 29 Tema:Hidup Positif 2.3Mengetahui dan mengaplikasi 2.3.4Menyatakan cara menghargai
15-20 JULAI Tajuk:Sahabat sejati kemahiran interpersonal dan persahabatan.
2018 komunikasi berkesan dalam
EMK: Kreatif dan inovatif kehidupan harian.
Modul: B.Teks m/s 86

MINGGU 30 Tema:Hidup Positif 2.3Mengetahui dan mengaplikasi 2.3.5Mengamalkan aktiviti sihat bersama
22 - 27 Tajuk:Seia dan sekata kemahiran interpersonal dan rakan.
JULAI 2018 komunikasi berkesan dalam
EMK: Kreatif dan inovatif kehidupan harian.
TMK
Modul: B.Teks m/s 87

MINGGU 31 Tema:Bersih dan selamat 3.1Mengetahui jenis penyakit dan 3.1.1Menyatakan penyakit bawaan
29 JULAI - 3 Tajuk:kecil berbahaya cara mencegah serta mengelak nyamuk iaitu demam denggi dan demam
OGOS 2018 risiko penyakit dalam kehidupan malaria.
EMK: Kreatif dan inovatif harian.
Modul: B.Teks m/s 90

MINGGU 32 Tema:Bersih dan selamat 3.1Mengetahui jenis penyakit dan 3.1.2Mengenal pasti gejala dan tanda
5 - 10 OGOS Tajuk:Oh, kini saya tahu! cara mencegah serta mengelak demam denggi serta demam malaria.
2018 risiko penyakit dalam kehidupan
EMK: Kreatif dan inovatif harian.
TMK
Modul: B.Teks m/s 91

MINGGU 33 Tema:Bersih dan selamat 3.1Mengetahui jenis penyakit dan 3.1.3Mengenal pasti cara demam denggi
12 - 17 Tajuk:Cegah sebelum merebak cara mencegah serta mengelak dan demam malaria merebak.
OGOS 2-18 risiko penyakit dalam kehidupan
EMK: Kreatif dan inovatif harian. 3.1.4Menyatakan cara mencegah demam
Modul: B.Teks m/s 92 denggi dan demammalaria.

MINGGU 35 Tema:Bersih dan selamat 3.2Mengetahui kepentingan 3.2.1Mengenal pasti situasi yang boleh
26-31 OGOS Tajuk:Bersiap sedia menjaga keselamatan diri dan mengancam keselamatan diri.
2018 mendemonstrasi kemahiran
EMK: Kreatif dan inovatif kecekapan psikososial dalam 3.2.2Menyatakan cara-cara menjaga
Modul: B.Teks m/s 93 kehidupan harian. keselamatan diri.

MINGGU 36 Tema:Bersih dan selamat 3.2Mengetahui kepentingan 3.2.3Menyatakan tindakan segera yang
2-7 Tajuk:Langkah selamat menjaga keselamatan diri dan perlu diambil jika berlaku ancaman
SEPTEMBER mendemonstrasi kemahiran terhadap keselamatan diri.
2018 EMK: Kreatif dan inovatif kecekapan psikososial dalam
TMK kehidupan harian.
Modul: B.Teks m/s 94

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3
MINGGU 37 Tema:Bersih dan selamat 3.2Mengetahui kepentingan 3.2.4Mengamalkan langkah-langkah
9 - 14 Tajuk:beringat sebelum kena menjaga keselamatan diri dan keselamatan diri di rumah, sekolah,
SEPTEMBER mendemonstrasi kemahiran taman permainan dan tempat awam.
2018 EMK: Kreatif dan inovatif kecekapan psikososial dalam
Modul: B.Teks m/s 95 kehidupan harian.

MINGGU 38 Tema:Bersih dan selamat 3.3Mengetahui asas pertolongan 3.3.1Mengenal pasti situasi kecemasan.
16-21 Tajuk:Malang tidak berbau cemas dan kepentingan bertindak
SEPTEMBER dengan bijak mengikut situasi. 3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis
2018 EMK: Kreatif dan inovatif kecederaan yang sering berlaku.
TMK
Modul: B.Teks m/s 96-97

MINGGU 39 Tema:Bersih dan selamat 3.3Mengetahui asas pertolongan 3.3.1Mengenal pasti situasi kecemasan.
23-28 Tajuk:Malang tidak berbau cemas dan kepentingan bertindak
SEPTEMBER dengan bijak mengikut situasi. 3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis
2018 EMK: Kreatif dan inovatif kecederaan yang sering berlaku.
TMK
Modul: B.Teks m/s 96-97 3.3.3Menyatakan tindakan segera yang
perlu diambil jikaberlaku kecemasan dan
kecederaan.

MINGGU 40 Tema:Bersih dan selamat 3.3Mengetahui asas pertolongan 3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis
30 Tajuk:Malang tidak berbau cemas dan kepentingan bertindak kecederaan yang sering berlaku.
SEPTEMBER dengan bijak mengikut situasi.
- 5 OKTOBER EMK: Kreatif dan inovatif 3.3.3Menyatakan tindakan segera yang
2018 TMK perlu diambil jika berlaku kecemasan dan
Modul: B.Teks m/s 96-97 kecederaan.

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

................................................. ...................................
Tarikh: Ketua Panitia Pendidikan Kesihatan
Tarikh:

KSSR TAHUN 3