Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK

INTERNSHIP: PROJEK KECERIAAN (MURAL)

NAMA : __________________________________

JAWATAN : __________________________________

Sila tandakan ( / ) pada ruangan yang berkenaan.

1 – tidak pasti 2 – sangat tidak setuju 3 – tidak setuju 4 – setuju 5 – sangat


setuju

Bil. Item 1 2 3 4 5
1 Dinding prasekolah kelihatan menarik dan ceria.

2 Dinding prasekolah kelihatan lebih indah selepas melukis


mural berbanding dengan sebelum ini.
3 Mural mendapat perhatian pengunjung yang datang ke
prasekolah.
4 Murid-murid akan bersinggah di depan mural untuk
melihatnya.
5 Penggunaan warna yang sesuai.

6 Pelukisan gambar yang sesuai.

Cadangan Penambahbaikan/ Ulasan:


BORANG SOAL SELIDIK

INTERNSHIP: PROJEK LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE ZOO TAIPING

PRASEKOLAH SJK (C) GUNTONG

NAMA : __________________________________

JAWATAN : __________________________________

Sila tandakan ( / ) pada ruangan yang berkenaan.

1 – tidak pasti 2 – sangat tidak setuju 3 – tidak setuju 4 – setuju 5 – sangat


setuju

Bil. Item 1 2 3 4 5
1 Lawatan sambil belajar ini telah menambah ilmu
pengetahuan murid-murid.
2 Aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan adalah sesuai
sepanjang lawatan ini.
3 Lawatan ini telah memberi keseronokan kepada para
peserta.
4 Jumlah masa yang diperuntukan bagi setiap aktiviti
lawatan adalah sesuai dan mencukupi.
5 Tempat lawatan yang dilawati sesuai dengan murid-
murid dan ibu bapa.
6 Lawatan ini telah mengeratkan hubungan silaturahim
antara pihak sekolah, ibu bapa dan murid-murid.
7 Langkah-langkah keselamatan diambil sepanjang
lawatan sambil belajar.

Cadangan Penambahbaikan/ Ulasan: