Anda di halaman 1dari 1

PKK / KIP / PC-01

KEBENARAN MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI PENSYARAH /


PENCERAMAH SAMBILAN

Rujukan :
Tarikh :

Tuan,

Sukacita saya memohon kebenaran menjalankan tugas rasmi sebagai pensyarah /


penceramah sambilan di Luar Pejabat sebagaimana berikut:

Jenis Kursus : Kursus Induksi (PP-PPD / PP-PPT / PPL-PVN)


* Potong yang tidak berkenaan

Anjuran :
Tarikh / Tempoh :
Tempat :

Saya juga memohon kemudahan perjalanan melalui :-

Kenderaan Jabatan

Kenderaan Sendiri

Kapal Terbang

Bas/ Teksi

Sekian, terima kasih.

Tandatangan :
Nama :
Jawatan/ Gred :
Bahagian/ Unit :

ULASAN / SOKONGAN KETUA BAHAGIAN

Permohonan diluluskan/ tidak diluluskan

Tandatangan
& Cop :
Tarikh :