Anda di halaman 1dari 1

PKK/KIP/PC-02

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN


KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

LAPORAN PENILAIAN UJIAN BERTULIS

Nama Kursus : *PP-PPD-PPB / PPT / PPL * Sila potong yang tidak berkenaan.

Nama Penganjur :____________________________________________________


Tempat Kursus : ___________________________________________________
Tarikh Kursus : ___________________________________________________

MARKAH
NO NAMA NO K/P CATATAN
PENILAIAN

Nama & Tandatangan Penceramah 1:

Nama & Tandatangan Penceramah 2 : Tarikh: