Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Tingkatan
Tarikh
Masa
Tempat
Kehadiran

Tajuk/ tema : BIDANG HADIS - HADIS SUMBER HUKUM

Objektif STANDARD KANDUNGAN (SK)


Pembelajaran: Hadis Sebagai Sumber Hukum

Hasil Pembelajaran : STANDARD PEMBELAJARAN (SP)


Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:
2.1.1 Menyatakan maksud hadis, sanad dan matan
2.1.2 Menjelaskan peranan hadis sebagai sumber hukum
2.1.3 Menjelaskan pengelasan hadis dari aspek
percakapan, perbuatan, pengakuan dan sifat
2.1.4 Menerangkan perbandingan di antara hadis dengan
al-Quran
2.1.5 Menerangkan perbandingan di antara hadis nabawi
dengan hadis qudsi

Aktiviti:
PENILAIAN
LANGKAH AKTIVITI P&P CATATAN BBM
FORMATIF

Langkah 1 - Guru memaparkan satu 2 helai kertas


potongan hadis dan saiz A 3
satu potongan ayat al- mengandungi
quran yang umum dan hadis dan ayat
meminta pelajar al-Quran.
mengenalpasti yang
mana satu hadis dan al-
quran.
- Pelajar mengenalpasti
perbezaan di antara
keduanya
- Pelajar dibahagikan
Langkah 2 kepada empat
kumpulan dan
membuat tugasan
perbentangan:
Perbentangan
 Maksud matan dan kumpulan. Buku teks
sanad Kertas A3 atau
 Peranan hadis kertas mahjung.
sebagai sumber
hukum
 Pengelasan hadis
mengikut kategori.
 Perbezaan antara
al-Quran, hadis
qudsi dan hadis
nabawi
- Pelajar membuat
perbentangan.
- Sesi soal jawab

Langkah 3 - Guru membuat rumusan


dengan mengingatkan pelajar
agar mengamalkan sunnah-
sunnah nabi dalam kehidupan
seharian.

Fokus Bahasa : Bahasa Melayu dan Bahasa Arab

Pedagogi:
Kontekstual Kecerdasan pelbagai / Inkuiri & penemuan
Belajar cara belajar Pembelajaran masteri Akses kendiri
Kemahiran berfikir / Kajian masa depan Konstruktivisme

Teknik:
Kerja berkumpulan / Simulasi Carian maklumat
Perbincangan / Ceramah Tonton tv
Amali Rujukan Main peranan
Kuiz / Catat nota Huraian
Lawatan Pembelajaran koperatif Demonstrasi
Penyelesaian masalah Bahan / alat bantu mengajar / Pengajaran secara
modular
Sumbang saran Teknologi maklumat & Kajian
telekomunikasi (ICT)
Latihan / Mesin OHP Projek

Nilai:
Yakin & berdikari / Baik & penyayang Kejujuran /
Rasional Bertanggungjawab / Bekerjasama /
Adil & telus Tekun & sabar Sistematik /
Fleksibel & berfikiran / Semangat bermasyarakat Berani mencuba /
terbuka
Kesederhanaan Patriotisme Bermatlamat /
Saling menghormati / Kebersihan fizikal & mental Bersyukur & berterima /
kasih
Sopan & tertib

Refleksi: