Anda di halaman 1dari 16

BENGKEL RAGBI SENTUH

Pendekatan

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Peneraju Pendidikan Negara
Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

KANDUNGAN
 Standard Kandungan
 Standard Pembelajaran
 Standard Prestasi

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
STANDARD PEMBELAJARAN Pendidikan Jasmani

ASPEK 1.0 PSIKOMOTOR ASPEK 2.0 KOGNITIF ASPEK 5.0 AFEKTIF


1.4.1 Melakukan pelbagai kemahiran 2.4.1 Menerangkan lakuan menghantar 5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa melakukan
menghantar bola dalam situasi bola berdasarkan situasi permainan. aktiviti fizikal.
permainan.
1.4.2 Melakukan kemahiran menangkap 2.4.2 Memerihal lakuan menangkap bola 5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam melakukan
bola pada pelbagai aras dalam berdasarkan situasi permainan. aktiviti tanpa mengira perbezaan individu.
situasi permainan.
1.4.3 Melakukan kemahiran berlari dan 2.4.3 Menerangkan kesesuaian antara jarak 5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat
mengacah semasa membawa dan dengan kemahiran berlari dan kesukanan seperti menerima kekalahan secara
menghantar bola dalam situasi mengacah dalam situasi permainan. positif, mempamerkan permainan bersih dan
permainan. semangat juang.
1.4.4 Melakukan kemahiran try dalam 2.4.4 Menerangkan cara melakukan
situasi permainan. kemahiran try.

Peneraju Pendidikan Negara


PENTAKSIRAN Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1  Boleh meniru dan melakukan kemahiran menghantar, menangkap bola, berlari, mengacah dan try.
 Boleh menyenaraikan bahagian-bahagian badan yang boleh disentuh dalam permainan ragbi sentuh.
2  Boleh melakukan kemahiran menghantar, menangkap bola, mengacah dan try dalam situasi permainan.
 Boleh menyatakan lakuan menghantar, menangkap bola dan try.
3  Boleh mengingat dan mengaplikasikan lakuan menghantar, menangkap bola, mengacah dan try dalam situasi permainan.
 Boleh menyatakan kesesuaian menggunakan kemahiran berlari dan mengacah dengan jarak dalam situasi permainan.
4  Boleh mengingat dan mengaplikasikan lakuan menghantar, menangkap bola, mengacah dan try dengan lakuan yang betul
dalam situasi permainan.
 Boleh menerangkan perkaitan antara penggunaan daya semasa menghantar bola dengan jarak dan kelajuan hantaran.
5  Boleh merancang dan mengenal pasti strategi semasa menyerang dan bertahan dengan menggunakan kemahiran asas ragbi
sentuh dalam situasi permainan.
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain ragbi sentuh.
6  Boleh membuat justifikasi berdasarkan strategi menyerang dan bertahan serta penambahbaikan untuk meningkatkan
prestasi dalam kemahiran ragbi sentuh dalam situasi permainan.
 Boleh berkomunikasi dan bekerjasama semasa membuat justifikasi terhadap strategi menyerang dan bertahan dalam
kumpulan.
 Boleh bermain ragbi sentuh sebagai amalan gaya hidup sihat untuk meningkatkan kecergasan fizikal.

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

PEDAGOGI
PdP Pendekatan TGfU

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

TGfU
Suatu pendekatan yang menggunakan permainan
dalam proses PdP di mana guru berperanan sebagai
fasilitator dan murid sebagai pelajar yang aktif.
Modifikasi permainan dan teknik menyoal oleh guru
semasa PdP membantu murid membuat keputusan
tepat dan cepat berdasarkan situasi pembelajaran.

Diperkenalkan oleh Thorpe, Bunker dan Almond


pada tahun 1982 dan 1984.

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

MODEL TGfU
(1) Game Form

(2) Game (6)


appreciation Performance

Learner

(3) Tactical (5) Skill


awareness (4) Making appropriate execution
decisions

What to How to
do? do?

Bunker & Thorpe (1982)

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

?
MODEL TGfU
Apakah
LANGKAH-LANGKAH TGfU

LANGKAH 1 – Bentuk Permainan LANGKAH 2 – Apresiasi Permainan


(Game Form) (Game Appreciation)

 Ubahsuai permainan.  Peraturan permainan:


o ringkas,
 Murid faham tentang permainan
o difahami; dan
dan boleh main.
o memberi keseronokan
 Bilangan pemain yang sedikit.
 Ubahsuai tempat permainan.  Gunakan peraturan permainan
untuk kuasai kemahiran.
 Ubahsuai peralatan.
1 2

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

?
MODEL TGfU
Apakah
LANGKAH-LANGKAH TGfU

LANGKAH 3 – Kesedaran Taktikal LANGKAH 4 – Membuat Keputusan


(Tactical Awareness) (Making Appropriate Decisions)

 Keperluan taktik; membimbing  Kemahiran membuat keputusan:


murid bina kemahiran taktikal. “What to do” and “How to do it”
 Gunakan konsep dan prinsip  Rangsang murid berfikir dan buat
pergerakan seperti ruang, masa keputusan.
dll.  Kemukakan soalan seperti:
1. Bagaimana hendak membuat
jaringan?
2. Apakah cara terbaik untuk ...?
3 4

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

?
MODEL TGfU
Apakah
LANGKAH-LANGKAH TGfU

LANGKAH 5 – Pelaksanaan Kemahiran LANGKAH 6 – Prestasi (Performance)


(Skill Execution)
 Prestasi permainan murid dinilai
Bagaimana hendak melaksanakan berdasarkan sesuatu kriteria atau
sesuatu kemahiran atau pergerakan hasil pembelajaran yang telah
dalam konteks permainan ditetapkan.
yang dimainkan.  Ia mencerminkan kebolehan dan
kompetensi murid itu.
 Melaksanakan pelakuan yang
diharapkan dalam situasi
permainan yang sebenar.
5 6
Peneraju Pendidikan Negara
Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

Contoh PdP TGfU


KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN:

 KATEGORI SERANGAN
 Ragbi Sentuh

Nota: Aktiviti dilakukan berdasarkan pilihan cadangan aktiviti dalam Panduan Pengajaran
Pendidikan Jasmani.

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

Aktiviti 3: Kemahiran Menggolek dan Touch (try)


(Rujuk Buku Panduan Pengajaran m/s 40)

Cara Bermain
1. Murid dalam kumpulan kecil.
2. Satu kumpulan sebagai penyerang dan satu kumpulan sebagai pertahanan.
3. Setiap pemain bergerak secara berpasangan.
4. Pasukan penyerang akan cuba membawa bola dan membuat try di kawasan try lawan.
5. Jika try dilakukan dengan kedua-dua belah tangan satu mata akan diberi, sebelah tangan 2 mata dan dive 3 mata.
6. Pasukan pertahanan boleh menyentuh bahagian atas belakang badan pemain penyerang dengan menggunakan
kedua-dua belah tangan.
7. Setelah disentuh, mulakan permainan kembali dengan mengggolek bola ke belakang untuk diambil oleh rakan di
belakang, rakan di belakang akan mengutip bola dan bergerak ke hadapan rakan.
8. Tukar peranan selepas pasukan bertahan berjaya menyentuh sebanyak tiga kali.
9. Pasukan yang berjaya mendapat mata yang banyak dalam masa yang ditetapkan dikira sebagai pemenang.

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani
03

PENTAKSIRAN

 FORMATIF
 SUMATIF

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
CADANGAN PENTAKSIRAN FORMATIF Pendidikan Jasmani

KEMAHIRAN TRY
Senarai Semak
Arahan :
Tandakan (v) pada ruangan kemahiran yang disediakan apabila murid berjaya melakukan try dan kiraan mata diperolehi tandakan (X) untuk murid
yang tidak berjaya melakukan try.

Nama Guru:
Tingkatan 2:
Kemahiran Try
Bil. Nama Murid Dua Belah Tangan Sebelah tangan Dive
(1 mata) (2 mata) (3 mata)
1
2
3

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
CADANGAN PENTAKSIRAN SUMATIF Pendidikan Jasmani

Pada akhir modul ini, murid akan dapat:


1. Membuat pembentangan mengenai kemahiran yang terdapat
dalam ragbi sentuh dan mengenal pasti kemahiran yang sesuai
digunakan mengikut situasi dalam permainan.
2. Melakukan ujian kemahiran ragbi sentuh menerusi situasi
permainan yang melibatkan kemahiran asas.
3. Penilaian prestasi berdasarkan rakaman video semasa menyerang
dan bertahan.

Peneraju Pendidikan Negara


Sekian

Bahagian Pembangunan Kurikulum


http://bpk.moe.gov.my/

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara