Anda di halaman 1dari 4

REKOD EVIDENS BAGI STANDARD PRESTASI TAHUN 1

NAMA GURU: _________________ KELAS :______ SUBJEK:______________

BIL. EVIDENS TARIKH PROSES P&P CATATAN


B1 D1 E1
1 Mengasingkan objek
mengikut kumpulan warna
B1 D1 E2
Menyebut sekurang-
kurangnya satu warna:
• merah
2
• biru
• kuning
• dan lain-lain

B1 D2 E1
3 Mengasingkan objek
mengikut kumpulan bentuk
B1 D2 E2
Menyebut sekurang-
kurangnya satu bentuk asas:
4 • bulat
• segitiga
• segiempat

B1 D3 E1
5 Mengasingkan objek
mengikut saiz
B1 D1 E2
6
Menyebut saiz besar – kecil
B2 D1 E1
Menamakan warna dengan
menggunakan:
7
i. objek sebenar
ii. gambar

B2 D1 E2
Mengasingkan objek
8
mengikut warna yang
dikehendaki
B2 D2 E1
Menamakan bentuk dengan
menggunakan:
9
i. objek sebenar
ii. gambar

B2 D2 E2
Mengasingkan objek
10
mengikut bentuk yang
dikehendaki
B2 D3 E1
11
Menamakan saiz objek
dengan menggunakan:
i. objek sebenar
ii. gambar

B2 D3 E2
Membanding saiz objek:
12
• besar – kecil

B2 D4 E1
13 Menyebut nombor bulat 1
hingga 9
B2 D4 E2
14 Mengenal nombor bulat dari
1 hingga 9
B2D4E3
15 Menamakan nombor bulat
dari 1 hingga 9
B2 D5 E1
16
Menyebut nombor 0 dan 10
B2 D5 E2
17
Mengenal nombor 0 dan 10
B2 D5 E3
18 Menamakan nombor 0
dan 10
B2 D6 E1
Mengenal wang syiling:
i. 5 sen
19
ii. 10 sen
iii. 20 sen
iv. 50 sen
B2 D6 E2
Menamakan wang syiling:
i. 5 sen
20 ii. 10 sen
iii. 20 sen
iv. 50 sen

B2 D7 E1
Menyatakan waktu dalam satu hari:
i. pagi
21 ii. tengah hari
iii. petang
iv. malam

B2 D7 E2
22 Menamakan waktu dalam
satu hari berdasarkan gambar
B2 D8 E1
Menyatakan hari dalam
seminggu:
23 i. Isnin
ii. Selasa
iii. Rabu
iv. Khamis
v. Jumaat
vi. Sabtu
vii. Ahad

B2 D8 E2
24 Menyatakan hari semasa

B3 D1 E1
Membilang objek dalam
25
kumpulan

B3 D1 E2
Membilang nombor 0 hingga
26
10 mengikut tertib menaik

B3 D1 E3
Menyusun nombor 0 hingga
27
10 mengikut tertib menaik

B3 D1 E4
28 Membilang nombor 0 hingga
10 mengikut tertib menurun
B3 D1 E5
Menyusun nombor 0 hingga
29
10 mengikut tertib menurun

B3 D1 E6
Menyusun rangkaian nombor
30
0 hingga 10

B3 D2 E1
Menentukan nilai nombor 1
31
hingga 10 dengan kuantiti

B3 D3 E1
Melakar nombor 0 hingga 10
32 di atas pasir/dulang
garam/udara

B3 D3 E2
Menyurih bentuk nombor 0
33
hingga 10 di atas kertas pasir

B3 D3 E3
Menulis nombor 0 hingga 10
34
dengan bimbingan

B3 D3 E4
Menulis nombor 0 hingga 10
35
dengan urutan yang betul

B3 D4 E1
36 Menyatukan dua kumpulan
objek sebenar
B3 D4 E2
Membilang jumlah dua
37
kumpulan benda yang telah
disatukan
B3 D5 E1
Mengurangkan benda dalam
38
kumpulan

B3 D5 E2
Mencari perbezaan bilangan
39
antara dua kumpulan

B4 D1 E1
Menyebut nombor dalam
persekitaran murid (Contoh:
40
nombor plat kereta, tarikh
lahir, nombor telefon)

B4 D1 E2
Menulis nombor dalam
41
persekitaran murid

B4 D2 E1
Menambah sebarang dua
nombor 0 hingga 10 tanpa
mengumpul semula dengan
42
menggunakan:
i. objek sebenar
ii. gambar

B4 D3 E1
Menolak sebarang dua
nombor 0 hingga 10 tanpa
mengumpul semula dengan
43
menggunakan:
i. objek sebenar
ii. gambar