Anda di halaman 1dari 20

BMM1024

KARYA SASTERA KANAK-KANAK,REMAJA,DEWASA


DAN POPULAR

DISEDIAKAN OLEH:ANTASHA BINTI


KAMARUZZAMAN
DEFINISI SASTERA KANAK-KANAK

Menurut Misran Rokimin (2001) meneliti sastera


kanak-kanak sebagai
• Agen pembangunan yang menjurus kepada
pembangunan diri seseorang manusia itu, sama
ada dari segi emosi, pemikiran atau
kebahasaannya.
• Ketiga-tiga aspek ini akan terus berkembang, yakni
semakin banyak karya sastera yang dibacanya,
semakin bertambah perkembangan berlaku dalam
diri kanak-kanak itu.
Sastera awal kanak-kanak Sastera awal kanak-kanak
merupakan salah satu ialah sastera kanak-kanak
elemen yang dikenal pasti yang dihasilkan dalam
berupaya melengkapkan bentuk buku yang boleh
perkembangan seseorang dibaca oleh kanak-kanak
kanak-kanak dan mampu menimbulkan
rasa seronok kepada
mereka.
Definisi Sastera
kanak-Kanak

Sastera awal kanak-kanak mampu


memberikan keseronokan, dapat
merangsang imaginasi, dapat Bagi mencapai tahap tertinggi nilai
membantu mengenal dan sastera dan estetika karya,
memahami diri sendiri, dapat
memahami bahasa secara semula
penghasilan sastera awal kanak-
jadi, dapat membantu mendapatkan kanak ini dilakukan dalam bentuk
maklumat dan dapat memupuk tulisan dan ilustrasi.
nilai-nilai murni kepada individu
kanak-kanak.
DEFINISI KARYA SASTERA REMAJA
Menurut Othman Puteh(1988) mengatakan bahawa
sastera remaja merupakan
• bahan bacaan sastera kreatif yang tercetus
daripada pengamatan, pengalaman dan kreativiti
pengarang yang relevan dengan pertumbuhan dan
perkembangan psikologi remaja yang berusia
sekitar 12-20 tahun.
KONSEP KARYA SASTERA DEWASA
• Dapat menterjemahkan mesej yang cuba
disampaikan oleh pengarangnya. Jika dalam
lingkungan akademik, wujud pula penggunaan
kaedah-kaedah teori tertentu untuk mendekati
karya sastera dengan lebih mendalam, seperti
mitologi, sosiologi (ilmu yang mempelajari ciri-ciri
umum semua jenis gejala sosial lain)psikologi dan
sejarah.
KONSEP KARYA SASTERA POPULAR
• Selalunya mempunyai pelbagai tema
• Namun mengutamakan tema persoalan rumah
tangga, percintaan, persahabatan, pengembaraan,
namun ada juga unsur nasionalisme.
• Kebiasaannya ,penulisnya juga seorang yang
sangat berpengalaman dengan hasil karya
sasteranya.
• Contohnya,A.Samad Said,Usman Awang dan
Shahnon Ahmad.
MEDIUM KARYA SASTERA KANAK-KANAK DAN REMAJA

• mempertingkatkan tahap keintelektualan, daya imaginasi dan kreativiti


khalayak kanak-kanak dan remaja.
• dipersembahkan dalam bentuk lakonan, nyanyian, gurindam, pantun dan
seloka yang secara tidak langsung melatih mereka untuk mengekspresikan
diri mereka serta mencungkil bakat yang terpendam dalam diri mereka.
• Contohnya melalui rancangan realiti seperti Idola Kecil
• Mendekatkan dan membiasakan mereka dengan bahasa sastera
• Secara umumnya,ada 8 bahagian utama karya sastera kanak-kanak
1. Cerita binatang
2. Cerita rakyat,mitologi dan lagenda
3. Cerita Kepahlawanan
4. Cerita adventure
5. Cerita Sains Fiksyen
6. Cerita Keluarga
7. Cerita detektif (penyiasatan)
8. Cerita seram
• Sebagai medium hiburan untuk individu masyarakatnya.
• Masyarakat zaman dahulu atau golongan yang mengamalkan
cara hidup tradisional tidak mempunyai media hiburan untuk
individu masyarakatnya.
• Oleh itu, pelbagai cerita lisan diciptakan dalam bentuk seni
sastera bertujuan menarik perhatian khalayaknya.
• Lazimnya hasil-hasil sastera ini dicorakkan dengan ilustrasi
dan gambar-gambar yang menarik.
• Secara tidak langsung, kanak-kanak dapat menikmati sesi
pembacaan dengan minda yang terhibur.
• Berfungsi sebagai keperluan material atau
kebendaan.
• Lazimnya, kanak-kanak akan terangsang dengan gambaran
tempat kediaman istana atau rumah yang bangunannya besar
dan indah dengan bilik-bilik yang dihiasi oleh pelbagai hiasan.
• Selain itu, putera-puterinya digambarkan kacak dan cantik
rupawan dengan hiasan permata gemerlapan, pakaian cantik
dan berwarna-warni serta majlis perkahwinannya
dilangsungkan dengan meriah dalam suasana yang gilang-
gemilang dihadiri oleh orang-orang kenamaan dari segala
pelosok negeri. Jamuan yang dihidangkan pula pelbagai aneka.
• Mencabar proses imaginasi kanak-kanak untuk terus berusaha
memikirkan cara untuk memiliki kepunyaan sendiri.
• Contohnya,cerita Aladdin Dan Lampu Ajaibnya
PERANAN SASTERA DALAM MASYARAKAT
• Sebagai sumber hiburan.
• Sebagai sumber ilmu pengetahuan.
• Sebagai sumber mengisi masa lapang.
• Sebagai sumber penyebaran dakwah/agama.
• Sebagai sumber/media perubatan/mengubat sesuatu penyakit.
• Sebagai sumber meniupkan semangat kebangsaan.
• Sebagai sumber/media komunikasi.
• Sebagai sumber/alat perpaduan/penyatuan bangsa/kaum/budaya.
• Sebagai sumber menguji bakat/potensi.
• Sebagai sumber pendapatan
• Sebagai sumber bahasa/budaya/sejarah/sistem politik/pemerintahan.
• Sebagai sumber/media menyampaikan cetusan perasaan/idea/kritikan/teguran.
• Sebagai sumber/media penerapan nilai-nilai murni.
• Sebagai sumber rujukan perbandingan.
• Sebagai sumber menyampaikan maklumat dalam masyarakat/pengalaman yang
dialami/dilalui.
MEDIUM KARYA SASTERA REMAJA DAN DEWASA
• Biasanya diselitkan adegan romantis dan mesra antara satu individu
dengan satu individu yang lain kerana pada peringkat ini mereka
melalui alam berkasih sayang.
• Faktor perubahan hormon ini menyebabkan mereka memerlukan
perhatian dan kasih sayang.
• Jelaslah bahawa sastera sastera remaja dan dewasa ini
berkembang maju sebagai suatu medium hiburan yang bergerak
seiring dengan permintaan khalayaknya.
• Menyampaikan wadah pengajaran dan didikan moral kepada
masyarakat tradisi
• Menerapkan nilai-nilai murni kepada khalayak pembaca.
• Antara nilai-nilai murni yang kerap diterapkan oleh pengarang dalam
hasil sastera kanak-kanak dan sastera remaja ialah nilai
berkerjasama, tolenrasi, sensitif kepada kezaliman, saling
bermaafan, berterima kasih, berani mencuba dan berkasih sayang.
CONTOH KARYA SASTERA KANAK-KANAK
a. Cerita binatang
• Cerita Sang Kancil dan Buaya
• Sang Kancil dan Memerang
• Sang Kancil dan Anjing
Pandangan umum :digambarkan watak Sang Kancil
sebagai binatang yang cerdik dan pintar kerana dapat
mengatasi kekuatan binatang besar yang lain.
b.Cerita Jenaka
• Cerita Pak Pandir
• Cerita Lebai Malang
• Pak Belalang
• Angan-angan Mat Jenin
• Si Luncai
• Pak Kaduk
Pandangan umum : Kita dapat melihat kepintaran
penglipur lara dari rakyat jelata dalam menghidupkan
sifat-sifat lucu yang ada pada manusia.
CONTOH KARYA SASTERA REMAJA
1. Novel Salina, : DBP 1961, 495 hlm.karya A.Samad Said
2. Ranjau Sepanjang Jalan,karya Profesor . Emeritus Dato' Dr. Shahnon Ahmad
Kuala Lumpur: Penerbitan Utusan Melayu (M) Bhd., 1966, 188 hlm.
3. Interlok.karya Datuk Abdullah Hussain Kuala Lumpur: Angkatan Baru, 197
4. Puisi-puisi pilihan Usman Awang ; untuk Tingkatan 6 / Rahman Shaari: Fajar
Bakti, 1992
5. Tamu di Bukit Kenny,karya Usman Awang DBP, 1984
6. Tiga Catatan Perjalanan karya Dato' Baharuddin Zainal atau Baha Zain (1980)
7. Jalan Desa Ke Kota karya Baha Zain(1994)
8. Esei dan Puisi Baha Zain karya Baha Zain (2000)
9. Berguru Pada Binatang karya Baha Zain (2000)
10. Konserto Terakhir karya Datuk Abdullah Hussain
CONTOH KARYA SASTERA POPULAR
1. Darah dan Air Mata ,karya kumpulan cerpen pilihan : DBP, 2006.
Kamaluddin Muhamad ( Keris Mas)
2. Saudagar Besar dari Kuala Lumpur(Keris Mas),DBP, 2003.
3. Bukan Lalang Ditiup Angin, karya Noordin Hassan1400,
4. Jangan Bunuh Rama-rama karya Noodin Hassan
5. Hari-hari Terakhir Seorang Seniman,karya Anwar Ridhwan: DBP, 1996.
6. Sajak Ke Makam Bonda karya Usman Awang
7. Memetik Mawar karya Lim Swee Tin
8. Nota Waktu karya Lim Swee Tin
9. Citra wanita dalam sastera Melayu 1930-1990 / penyelenggara Ahmad
Kamal Abdullah & Siti Aisah Murad. ;DBP, 2000.
10. Puisi Pelabuhan Putih (1989), karya Kemala
RUMUSAN
• Kesimpulannya sastera bukan sahaja berperanan sebagai:
• Alat hiburan tetapi turut memainkan peranan penting dalam dunia
realiti.
• Pengarang yang menghasilkan karya sastera kanak-kanak
,remaja,dewasa dan popular mestilah mempunyai tahap intelek yang
tinggi dalam penghasilan karya tersebut
• Oleh itu, setiap hasil karya itu perlu mempunyai unsur yang dapat
membentuk keperibadian seseorang sebagai generasi yang mulia
dan bermoral.
• Maka karya sastera setiap lapisan yang hendak dihasilkan perlulah
menitikberatkan aspek mutu bahan bacaan tersebut.
PENTUTUP
• Pengkarya sastera mesti terus mengarang dalam
sedar,bukannya mengarang kerana wang atau materialistik
semata-mata.
• Jadilah penulis yang jujur seperti mana harapan pengarang
novel sendiri untuk para watak dalam karyanya dan para
pembacanya bersikap jujur dalam menghadapi ujian hidup ini.
• Jangan menganggap menulis karya sastera adalah sesuatu
yang mudah walaupun karyanya untuk pembacaan kanak-
kanak kerana bukanlah mudah untuk mempermudahkan
sesuatu yang mudah pada orang lain.
SOALAN
1. Sebagai seorang bakal guru Bahasa Melayu,bagaimanakah anda
ingin menanam sikap membaca dalam kalangan murid terutamanya
karya sastera?
2. Pada era globalisasi ini,kebanyakan dari kita iaitu generasi Y dan Z
tidak berapa minat dalam karya sastera.Apakah faktor yang
menyebabkan perkara ini berlaku dan terangkan cara
penyelesaiannya.
3. Jika anda seorang penulis karya sastera yang baik,apakah mesej
yang anda ingin sampaikan kepada pembaca. Pilih salah satu
jenis(genre) karya sastera(kanak-kanak,remaja,dewasa dan
popular)dan sebab anda memilih jenis tersebut.
RUJUKAN
Bahan Ilmiah
1. Othman Puteh, (1987) Sekitar, Sastera Kanak-kanak dan Remaja. Dewan Bahasa dan
Pustaka ,Kuala Lumpur
2. Tanggapan Pembicaraan Karya-Karya Shanon Ahmad,Dewan Bahasa dan Pustaka(,2015
Simpanan Perpustakaan IPGK Tuanku Bainun,Mengkuang,Pulau Pinang)
Internet
3. http://atim8805.blogspot.com/2010/11/fungsi-sastera-kanak-kanak-dan-remaja
4. http://rujuknota.blogspot.com/2012/12/fungsi-sastera-kanak-kanak-dan-remaja.html
5. https://ms.wikipedia.org/wiki/Othman_Puteh
6.http://www.goodreads.com/author/show/13729763.Misran_Rokimin
7. https://ms.wikipedia.org/wiki/Lim_Swee_Tin
8. https://ms.wikipedia.org/wiki/Anwar_Ridhwan
9. https://ms.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Kamal_Abdullah
10. https://ms.wikipedia.org/wiki/Usman_Awang
TERIMA KASIH KERANA MEMBERI
PERHATIAN

Anda mungkin juga menyukai