Anda di halaman 1dari 2

SAMBUTAN KETUA YAYASAN SMK KARYA BAKTI

Pada Acara Pelepasan Siswa siswi Tp 2016-2017 Tanggal 13 Mei 2017

Yang kami hormati,


Bapak Camat Kecamatan Pagelaran beserta seluruh unsur muspika
Bapak/Ibu kepala sekolah, Dewan Guru dan staf SMP IT dan SMK Karya Bakti Pagelaran
Bapak/Ibu Wali murid SMP IT dan SMK Karya bakti Pagelaran
Para tamu undangan, tomas dan para wisudawan/wisudawati beserta keluarga yang berbahagia.

Assalamualaikum Wr. Wb.


Puji syukur kehadirat Allah SWT, pada hari ini kita dapat melaksanakan acara dalam rangka
Pelepasan siswa-siswi SMK Karya bakti Pagelaran Tahun Pelajaran 2016-2017.
Tak lupa shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW

Para hadirin yang kami hormati,


Izinkan kami mengajak para hadirin untuk menundukkan kepala sejenak dengan mengirimkan
bacaan Al Fatihah kepada orang tua kami yang telah berjasa mewakafkan tanahnya pada
Yayasan Karya bakti ini, yaitu Almarhum Abah H. Memed dan Almarhumah Hj Sukariyah.

Para wisudawan/ti yang berbahagia….


Hari ini merupakan hari penting dan bersejarah bagi kalian, karena telah berhasil dalam
menempuh Ujian Nasional dan Ujian Sekolah. Sebagai seorang siswa yang telah dinyatakan
berhasil bukan hanya dinilai dari hasil Ujian nasional dan Ujian sekolah saja, akan tetapi lebih
dari itu, dinilai oleh masyarakat dan dunia kerja. Selain itu, kalian juga dituntut untuk dapat
mengabdikan dan mengamalkan ilmu yang di peroleh selama di bangku sekolah pada lingkungan
yang lebih nyata di tengah masyarakat dan dunia kerja.

Keberhasilan Ujian nasional bukanlah tujuan akhir tetapi hanyalah tujuan antara, karena pada
dasarnya indicator keberhasilan Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Karya Bakti adalah secara
meyeluruh semua lulusan dapat terserap dunia kerja.
Walaupun upacara pelepasan merupakan seremonial, namun pelepasan berarti saat melepaskan
kader-kader bangsa, untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat khususnya, untuk tumbuh,
berkembang dan mengabdi guna membangun hari depan bangsa yang lebih baik. Oleh Karena
itu, Taburkanlah Gagasan Dapatkan Perubahan Tuk Menyongsong Masa Depan.

Para hadirin yang kami hormati,

Secara keseluruhan Sekolah ini telah meluluskan alumni sebanyak 347 peserta didik.
Berdasarkan data yang kami terima dari seluruh alumni sampai saat ini telah bekerja di berbagai
industri dan instansi baik pemerintah maupun swasta. SMK Karya bakti akan terus berbenah
dari tahun ke tahun untuk meningkatkan mutu, disiplin dan kompetensi para dewan Guru, agar
lulusannya lebih mumpuni dibadangnya.
Para hadirin yang kami hormati,
Pada tahun ajaran 2017/2018 SMK karya bakti telah mendapatkan SK dari Kementrian
Pendidikan dan kebudayaan untuk melaksanakan :

1. Melaksanakan kurikulum 2013.


2. Melaksanakan full day school.
3. Membentuk wadah kemitraan strategis antara sekolah dan wali murid yang berdampak
ekonomi.
Ketiga kegiatan tersebut insaallah akan meningkatkan kualitas siswa, dan terjalinnya silaturahmi
yang harmonis antara unsur sekolah dengan orang tua wali siswa. Selain itu ingin kami
sampaikan kepada seluruh hadirin bahwa pada tahun ajaran baru ini SMK Karya Bakti
menambah satu jurusan atau program study yakni Keperawatan.

Para wisudawan dan hadirin yang terhormat,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada pantun yang ingin kami sampaikan.

Apa Tanda Bengkuang Layu


Rasanya hambar tidak berserat
Apa tanda Orang berilmu
Di dunia kerja dapat terserap

Kepada wisudawan/ti bapak berharap agar sebanyak mungkin mencari pengalaman dan
mengamalkan ilmu yang diperoleh bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Berikan
yang terbaik yang kalian miliki bagi kepentingan bangsa dan negara, keberhasilan kalian di
tengah masyarakat merupakan barometer keberhasilan sejati.
Tak lupa Kami ucapkan selamat pula kepada Bapak / Ibu orang tua / Wali atas dorongan doa dan
pengorbanannya sehingga anak anak kita berhasil. Semoga Allah SWT membalas amal kita dan
senantiasa melindungi kita semua.
Akhirnya sekali lagi kami dan segenap civitas SMK karya Bakti Pagelaran mengucapkan selamat
jalan kepada kalian semua, smoga diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam menempuh
kehidupan di masa yang akan datang.
Kepada para hadirin yang kami hormati,
Kami melepaskan dan terimalah putra-putri kami di lingkungan Anda, inilah wujud karya bakti
kami bagi bangsa dan negara.

Apa tanda pohon berbuah


Putik berbunga daunnya rindang
Apa tanda bangsa bermarwah
Ilmu di dada tak menyusahkan orang

Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian,
wabillaahittaufiq wal hidayah.
Fastabiqul khairat,
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Anda mungkin juga menyukai