Anda di halaman 1dari 88

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018

TARIKH/
MINGGU

M1
WAKTU 1
PJ
01/01/18

04/01/18
BIDANG

KECERGASAN:
SENAMAN
KAPASITI
AEROBIK

STANDARD KANDUNGAN
3.1 Senaman Kapasiti Aerobik
Melakukan senaman
meningkatkan kapasiti aerobik.
4.1 Pengetahuan Konsep,
Prinsip dan Strategi Kapasiti
Aerobik
Menggunakan
pengetahuan konsep, prinsip dan
strategi bagi meningkatkan
kapasiti aerobik.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
STANDARAD PEMBELAJARAN
Murid boleh:
3.1.1 Mengira kadar nadi rehat dan kadar nadi
maksimum diri sendiri untuk mendapatkan kadar
nadi latihan.
3.1.2 Melakukan aktiviti meningkatkan kapisiti
aerobik 3 hingga 6 kali seminggu berdasarkan
prinsip frikuinsi, intensiti, jangka masa aktiviti dan
jenis aktiviti (FITT).
4.1.1 Mengenal pasti kaedah pengiraan kadar nadi
latihan.
4.1.2 Mengenal pasti frikuinsi, intensiti, jangka
masa aktiviti dan jenis aktiviti (FITT).
5.1 1 Bersedia dari segi pakaian peralatan dan
kawasan yang selamat dan sesuai.
5.1.2 Mengenal pasti peralatan yang boleh
mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan
aktiviti tertentu.
5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan.
Murid boleh:
3.1.1 Mengira kadar nadi rehat dan kadar nadi
maksimum diri sendiri untuk mendapatkan kadar
nadi latihan.
3.1.2 Melakukan aktiviti meningkatkan kapisiti
aerobik 3 hingga 6 kali seminggu berdasarkan
prinsip frikuinsi, intensiti, jangka masa aktiviti dan
jenis aktiviti (FITT).
4.1.1 Mengenal pasti kaedah pengiraan kadar nadi
latihan.
4.1.2 Mengenal pasti frekuensi, intensiti, jangka
masa aktiviti dan jenis aktiviti (FITT).
5.1 1 Bersedia dari segi pakaian peralatan dan
kawasan yang selamat dan sesuai.
5.1.2 Mengenal pasti peralatan yang boleh
mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan
aktiviti tertentu.
5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan.
TAJUK
Larian diagonal
AKTIVITI
1. Memanaskan
badan
2. Larian diagonal
dalam kumpulan
kecil melibatkan
empat stesen
3. Menyejukkan
badan
BBM
Kon
Wisel
Masking tape
M1
WAKTU 2
PJ
01/01/18

04/01/18
KECERGASAN:
SENAMAN
KAPASITI
AEROBIK
3.1 Senaman Kapasiti Aerobik
Melakukan senaman
meningkatkan kapasiti aerobik.
4.1 Pengetahuan Konsep,
Prinsip dan Strategi Kapasiti
Aerobik
Menggunakanpengetahuan
konsep, prinsip dan strategi bagi
meningkatkan kapasiti aerobik.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
Larian naga
1. Memanaskan
badan
2. Larian naga
secara
berkumpulan.
3. Menyejukkan
badan
Kon
Wisel
Plyometrik

1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M2
WAKTU 1
PJ
07/01/18

11/01/18
KECERGASAN:
SENAMAN
KELENTURAN
M2
WAKTU 2
PK
07/01/18

11/01/18
M3
WAKTU 1
PJ
14/01/18

14/01/18
PEERS:
KESIHATAN DIRI
DAN
REPRODUKTIF
3.2 Senaman Kelenturan
Melakukan senaman kelenturan.
4.2 Pengetahuan Konsep,
Prinsip dan Strategi Dalam
Kelenturan
Menggunakan
Pengetahuan, melakukan
senaman bagi meningkatkan
kelenturan.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
1.1 Kemahiran membuat
keputusan dalam konteks
kesihatan diri dan reproduktif
- Perkembangan seksual
sekunder
3.2 Senaman Kelenturan
Melakukan senaman kelenturan.
4.2 Pengetahuan Konsep,
Prinsip dan Strategi Dalam
Kelenturan
Menggunakan pengetahuan,
melakukan senaman bagi
meningkatkan kelenturan.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
3.3 Senaman Daya Tahan dan
Kekuatan Otot
Melakukan senaman daya tahan
dan kekuatan otot.
4. 3 Pengetahuan Konsep,
Prinsip dan Strategi Dalam
Murid boleh:
3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan
kelenturan berdasarkan prinsip FITT.
4.2.1 Mengenal pasti prinsip FITT untuk
meningkatkan kelenturan.
4.2.2 Mengenal pasti senaman kelenturan yang
boleh memberi risiko kecederaan.
5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.3.2 Mempamerkan keseronokan semasa
melakukan aktiviti.
Kelenturan
dengan tuala
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti
kelenturan
dengan tuala
3. Menyejukkan
badan
Tuala
Kad
bergambar
Murid boleh:
1.1.1 Mengetahui maksud perkembangan seksual
sekunder dari aspek fizikal.
1.1.2 Mengaplikasikan cara mengurus
perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal.
Murid boleh:
3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan
kelenturan berdasarkan prinsip FITT.
4.2.1 Mengenal pasti prinsip FITT untuk
meningkatkan kelenturan.
4.2.2 Mengenal pasti senaman kelenturan yang
boleh memberi risiko kecederaan.
5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.3.2 Mempamerkan keseronokan semasa
melakukan aktiviti
Perkembangan
seksual
sekunder
1. Perbincangan
2. Sumbang
saran
3. Diari
Kertas sebak
Pen marker
Pelekat
KECERGASAN:
SENAMAN
KELENTURAN
Sirkit 8
1. Memanaskan
badan
2. 8 aktiviti di
setiap 8 stesen
bergambar yang
disediakan
3. Menyejukkan
badan
Kad
bergambar
Kon
Wisel
Jam randik
M3
WAKTU 2
PJ
14/01/18

18/01/18
KECERGASAN:
SENAMAN DAYA
TAHAN DAN
KEKUATAN OTOT
Murid boleh:
3.3.1 Melakukan senaman meningkatkan daya
tahan dan kekuatan otot teras yang melibatkan
rectus obdiminis, internal oblique, external oblique,
tranverse abdominis, erector spinae, dan multifidus
dengan lakuan yang betul.
Kad kuat dan
tahan otot
1. Memanaskan
badan.
2. Aktiviti larian
kad kuat dan
tahan otot
3. Menyejukkan
Kad gambar
otot
Gelung

2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
Kelenturan
Menggunakan
Pengetahuan, melakukan
senaman bagi meningkatkan
daya tahan dan kekuatan otot.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
M4
WAKTU 1
PJ
21/01/18

25/01/18
KECERGASAN:
SENAMAN DAYA
TAHAN DAN
KEKUATAN OTOT
3.3 Senaman Daya Tahan dan
Kekuatan Otot
Melakukan senaman daya tahan
dan kekuatan otot.
4. 3 Pengetahuan Konsep,
Prinsip dan Strategi Dalam
Kelenturan
Menggunakan pengetahuan,
melakukan senaman bagi
meningkatkan daya tahan dan
kekuatan otot.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
M4
WAKTU 2
PK
21/01/18

25/01/18
PEERS:
KESIHATAN DIRI
DAN
REPRODUKTIF
1.1 Kemahiran membuat
keputusan dalam konteks
kesihatan diri dan reproduktif
-
Perkembangan seksual
sekunder
3.3.2 Melakukan senaman meningkatkan daya
tahan otot berdasarkan prinsip FITT.
4.3.1 Menjelaskan peranan otot teras dalam
kehidupan seharian.
4.3.2 Menyenaraikan senaman yang sesuai untuk
otot-otot teras berdasarkan pencarian maklumat.
4.3.3 Mengenal pasti prinsip FITT yang digunakan
untuk meningkatkan daya tahan otot.
5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti.
Murid boleh:
3.3.1 Melakukan senaman meningkatkan daya
tahan dan kekuatan otot teras yang melibatkan
rectus obdiminis, internal oblique, external oblique,
tranverse abdominis, erector spinae, dan multifidus
dengan lakuan yang betul.
3.3.2 Melakukan senaman meningkatkan daya
tahan otot berdasarkan prinsip FITT.
4.3.1 Menjelaskan peranan otot teras dalam
kehidupan seharian.
4.3.2 Menyenaraikan senaman yang sesuai untuk
otot-otot teras berdasarkan pencarian maklumat.
4.3.3 Mengenal pasti prinsip FITT yang digunakan
untuk meningkatkan daya tahan otot.
5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti.
Murid boleh:
1.1.3 Mengaplikasikan kemahiran membuat
keputusan dalam menangani perubahan emosi
semasa perkembangan seksual sekunder.
1.1.4 Menilai perubahan emosi semasa
perkembangan seksual sekunder.
badan
Sirkit 6
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti sirkit 6
3. Menyejukkan
badan
Kon
Perkembangan
seksual
sekunder
1. Penilaian
kendiri
2. Perbincangan
dalam kumpulan
3. Gallery Walk
Borang
penilaian
kendiri
Sticky notes

3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M5
WAKTU 1
PJ
28/01/18

02/02/18
KECERGASAN:
SENAMAN DAYA
TAHAN DAN
KEKUATAN OTOT
33 Senaman Daya Tahan dan
Kekuatan Otot
Melakukan senaman daya tahan
dan kekuatan otot.
4. 3 Pengetahuan Konsep,
Prinsip dan Strategi Dalam
Kelenturan
Menggunakan pengetahuan,
melakukan senaman bagi
meningkatkan daya tahan dan
kekuatan otot.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
M5
WAKTU 2
PJ
28/01/18

01/02/18
KEMAHIRAN:
GIMNASTIK ASAS
1.1 Kemahiran Lantunan dan
Layangan
Melakukan kemahiran lantunan
dan layangan di atas trampolin.
2.1 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik Dalam Gimnastik Asas
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik semasa melakukan
latunan dan layangan di atas
trampolin.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
Murid boleh:
3.3.1 Melakukan senaman meningkatkan daya
tahan dan kekuatan otot teras yang melibatkan
rectus obdiminis, internal oblique, external oblique,
tranverse abdominis, erector spinae, dan multifidus
dengan lakuan yang betul.
3.3.2 Melakukan senaman meningkatkan daya
tahan otot berdasarkan prinsip FITT.
4.3.1 Menjelaskan peranan otot teras dalam
kehidupan seharian.
4.3.2 Menyenaraikan senaman yang sesuai untuk
otot-otot teras berdasarkan pencarian maklumat.
4.3.3 Mengenal pasti prinsip FITT yang digunakan
untuk meningkatkan daya tahan otot.
5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti.
Murid boleh:
1.1.1 Melakukan kemahiran latunan menggunakan
pelbagai bahagian badan di atas trampolin dan
berhenti dengan selamat
2.1.1 Menyatakan postur badan yang sesuai untuk
mengekalkan kawalan badan semasa layangan
5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang
boleh mengurangkan risiko kecederaan
berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
5.2.1 Mempamerkan keseronokan semasa
melakukan aktiviti.
Bola segar
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti bola
segar
3. Menyejukkan
badan
Bola segar
CATATAN:
28&29/01/17
TAHUN BARU
CINA
Mari melantun
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti lantunan
pelbagai
bahagain badan
menggunakan
trampolin
3. Menyejukkan
badan
Trampolin
CATATAN:
28&29/01/17
TAHUN BARU
CINA

4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M6
WAKTU 1
PJ
04/02/18

08/02/18
KEMAHIRAN:
GIMNASTIK ASAS
M6
WAKTU 2
PK
04/02/18

08/02/18
PEERS:
KESIHATAN DIRI
DAN
REPRODUKTIF
1.1 Kemahiran Lantunan dan
Layangan
Melakukan kemahiran lantunan
dan layangan di atas trampolin.
2.1 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik Dalam Gimnastik Asas
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik semasa melakukan
latunan dan layangan di atas
trampolin.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
2.1
Kemahiran menangani
pengaruh dalaman serta luaran
yang mempengaruhi kesihatan
diri dan reproduktif
Pengaruh multimedia
kepada tingkah laku
seksual berisiko
1.1 Kemahiran Lantunan dan
Layangan
Melakukan kemahiran lantunan
dan layangan di atas trampolin.
2.1 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik Dalam Gimnastik Asas
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik semasa melakukan
latunan dan layangan di atas
trampolin.
5.1 Pengurusan dan
-
1.1.1 Membuat bentuk badan tuck, pike, straddle
semasa layanangan di atas trampoline.
1.1.3 Melakukan pelbagai putaran semasa
melakukan layangan semasa di atas trampolin.
2.1.2 Menerangkan mekanik lakuan untuk
menghasilkan latunan yang tinggi.
2.1.3 Mengenalpasti ketinggi layanagan yang
sesuai untuk melakukan putaran dan bentuk badan
di atas trampolin.
5.2.5 Membuat keputusan untuk diri sendiri untuk
orang lain semasa melakukan aktiviti dalam
pelbagai situasi.
5.3.3 Memberikan penghargaan terhadap pendapat
dan kelebihan rakan.
Mari beraksi
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti
layangan dengan
berdiri di atas
kerusi dengan
aksi tuck,
straddle, pike,
putaran dan
mendarat dia atas
tilam mengikut
giliran dalam
kumpulan kecil.
3. Menyejukkan
badan
Kerusi
Tilam
CATATAN:
09/02/17
THAIPUSAM
Murid boleh:
2.1.1 Memahami pengaruh negatif multimedia
kepada tingkah laku seksual berisiko.
2.1.2 Mengaplikasikan kemahiran menangani
pengaruh negatif multimedia terhadap tingkah laku
seksual berisiko
Pengaruh
multimedia
kepada tingkah
laku seksual
berisiko
1. Perbincangan
berkumpulan
2. Mencari
maklumat
3. Buletin
Iklan
CATATAN:
09/02/17
THAIPUSAM
M7
WAKTU 1
PJ
11/02/18

14/02/18
KEMAHIRAN:
GIMNASTIK ASAS
1.1.1 Membuat bentuk badan tuck, pike, straddle
semasa layanangan di atas trampolin.
1.1.3 Melakukan pelbagai putaran semasa
melakukan layangan semasa di atas trampoline.
2.1.2 Menerangkan mekanik lakuan untuk
menghasilkan latunan yang tinggi.
2.1.3 Mengenalpasti ketinggi layanagan yang
sesuai untuk melakukan putaran dan bentuk badan
di atas trampolin.
5.2.5 Membuat keputusan untuk diri sendiri untuk
orang lain semasa melakukan aktiviti dalam
pelbagai situasi.
5.3.3 Memberikan penghargaan terhadap pendapat
Aksi layangan
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti dalam
kumpulan kecil
melompat dari
atas kerusi ke
trampolin dan
membuat
layangan dengan
aksi
tuck/straddle/pike/
putaran dan
mendarat di atas
Kerusi
Trampolin
Tilam

5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M7
WAKTU 2
PJ
11/02/18

14/02/18
KEMAHIRAN:
GIMNASTIK ASAS
M8
WAKTU 1
PJ
20/02/18

22/02/18
KEMAHIRAN:
GIMNASTIK ASAS
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
1.1 Kemahiran Lantunan dan
Layangan
Melakukan kemahiran lantunan
dan layangan di atas trampolin.
2.1 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik Dalam Gimnastik Asas
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik semasa melakukan
latunan dan layangan di atas
trampolin.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.

1.1 Kemahiran Lantunan dan


Layangan
Melakukan kemahiran lantunan
dan layangan di atas trampolin.
2.1 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik Dalam Gimnastik Asas
Menggunakan
pengetahuan konsep
pergerakan dan prinsip mekanik
semasa melakukan latunan dan
layangan di atas trampolin.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
dan kelebihan rakan.
Murid boleh:
1.1.4 Mereka cipta rutin pergerakan berdasarkan
kemahiran lantunan, putaran dan bentuk badan di
atas trampolin.
1.1.5 Melakukan persembahan runtin yang telah
direka cipta.
2.1.4 Mengenalpasti gabungan kemahiran
lantunan, bentuk badan dan putaran yang sesuai
digunakan semasa mereka cipta rutin pergerakan di
atas trampolin.
5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan peranan
setiap ahli semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.4.2 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang
berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan
bersepakat dalam membuat penyelesaian.
Aksi trampolin
tilam secara
bergilir-gilir.
3. Menyejukkan
badan.
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti dalam
kumpulan kecil
melompat dari
atas kerusi ke
trampolin dan
membuat
layangan dengan
aksi tuck/straddle/
pike/ putaran dan
mendarat di atas
tilam secara
bergilir-gilir
3. Menyejukkan
badan.
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti meniru
lakuan murid
dalam kumpulan
kecil
3. Menyejukkan
badan
Trampolin
Murid boleh:
1.1.4 Mereka cipta rutin pergerakan berdasarkan
kemahiran lantunan, putaran dan bentuk badan di
atas trampolin.
1.1.5 Melakukan persembahan runtin yang telah
direka cipta.
2.1.4 Mengenalpasti gabungan kemahiran
lantunan, bentuk badan dan putaran yang sesuai
digunakan semasa mereka cipta rutin pergerakan di
atas trampolin.
5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan peranan
setiap ahli semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.4.2 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang
berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan
bersepakat dalam membuat penyelesaian.
Tiru gaya saya
Trampolin

6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M8
WAKTU 2
PK
20/02/18

22/02/18
PEERS:
KESIHATAN DIRI
DAN
REPRODUKTIF
2.1 Kemahiran menangani
pengaruh dalaman serta luaran
yang mempengaruhi kesihatan
diri dan reproduktif
Pengaruh multimedia
kepada tingkah laku
seksual berisiko
1.1 Kemahiran Lantunan dan
Layangan
Melakukan kemahiran lantunan
dan layangan di atas trampolin.
2.1 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik Dalam Gimnastik Asas
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik semasa melakukan
latunan dan layangan di atas
trampolin.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.

1.8 Kemahiran Rekreasi dan


Kesenggangan
Melakukan aktiviti rekreasi dan
kesenggangan.
2.8 Pengetahuan Dalam Aktiviti
Rekreasi dan Kesenggangan
Menjana idea kreativiti dalam
aktiviti rekreasi dan
kesenggangan
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
-
Murid boleh :
2.1.2 Mengaplikasikan kemahiran menangani
pengaruh negatif multimedia terhadap tingkah laku
seksual berisiko.
2.1.4 Menjana idea cara menangani tingkah laku
seksual berisiko dan kepentingan penahanan diri
daripada seks.
Murid boleh:
1.1.4 Mereka cipta rutin pergerakan berdasarkan
kemahiran lantunan, putaran dan bentuk badan di
atas trampolin.
1.1.5 Melakukan persembahan runtin yang telah
direka cipta.
2.1.4 Mengenalpasti gabungan kemahiran
lantunan, bentuk badan dan putaran yang sesuai
digunakan semasa mereka cipta rutin pergerakan di
atas trampolin.
5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan peranan
setiap ahli semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.4.2 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang
berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan
bersepakat dalam membuat penyelesaian.
Pengaruh
multimedia
kepada tingkah
laku seksual
berisiko
1. Perbincangan
berkumpulan
2. Mencari
maklumat
3.Buletin
Gambar
pasangan
Kad bubble
talk
Pelekat
M9
WAKTU 1
PJ
25/02/18

01/03/18
KEMAHIRAN:
GIMNASTIK ASAS
Persembahan
trampolin
1. Memanaskan
badan
2. Merancang
satu rutin
pergerakan
dengan iringan
muzik yang
sesuai.
3. Persembahan
mengikut
kumpulan.
4. Penilaian
(borang)
Trampolin
Radio (muzik)
M9
WAKTU 2
PJ
25/02/18

01/03/18
KEMAHIRAN:
REKREASI DAN
KESENGGANGAN
Murid boleh:
1.8.2 Melakukan kemahiran asas melempar dan
menangkap dalam permainan frisbee.
2.8.2 Menjelaskan teknik melempar dan
menangkap frisbee.
5.2.1 Mempamerkan keseronokan semasa
melakukan aktiviti.
5.2.2 Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti.
5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti
fizikal untuk mencapai matlamat.
5.2.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan
orang lain semasa melakukan aktiviti dalam
pelbagai situasi.
Frisbee
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti frisbee
3. Menyejukkan
badan
Frisbee
Kon

7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M10
WAKTU 1
04/03/18

08/03/18
KECERGASAN:
PENTAKSIRAN
KECERGASAN
FIZIKAL
M10
WAKTU 2
04/03/18

08/03/18
KECERGASAN:
PENTAKSIRAN
KECERGASAN
FIZIKAL
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
3.5 Pentaksiran Kecergasan
Fizikal
Mengukur tahap kecergasan
fizikal berasaskan kesihatan.
4.5 Pengetahuan Konsep,
Prinsip dan Strategi Dalam
Kecergasan Fizikal
Menggunakan konsep, prinsip
dan strategi dalam pengukuran
tahap kecergasan fizikal.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.

3.5 Pentaksiran Kecergasan


Fizikal
Mengukur tahap kecergasan
fizikal berasaskan kesihatan.
4.5 Pengetahuan Konsep,
Prinsip dan Strategi Dalam
Kecergasan Fizikal
Menggunakan konsep, prinsip
dan strategi dalam pengukuran
tahap kecergasan fizikal.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
Murid boleh:
3.5.1 Mengukur tahap kecergasan fizikal
menggunakan bateri ujian SEGAK mengikut
prosedur yang betul.
3.5.2 Merekod keputusan ujian SEGAK.
3.5.3 Melakukan aktiviti kecergasan sebagai
tindakan susulan berdasarkan keputusan ujian
SEGAK.
4.5.1 Mengenal pasti tahap kecergasan
berdasarkan keputusan SEGAK.
4.5.2 Mencadangkan tindakan susulan berdasarkan
keputusan SEGAK.
5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang
boleh mengurangkan risiko kecederaan
berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
Murid boleh:

3.5.1 Mengukur tahap kecergasan fizikal


menggunakan bateri ujian. SEGAK mengikut
prosedur yang betul.
3.5.2 Merekod keputusan ujian SEGAK.
3.5.3 Melakukan aktiviti kecergasan sebagai
tindakan susulan berdasarkan keputusan ujian
SEGAK.
4.5.1 Mengenal pasti tahap kecergasan
berdasarkan keputusan SEGAK.
4.5.2 Mencadangkan tindakan susulan berdasarkan
keputusan SEGAK.
5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang
boleh mengurangkan risiko kecederaan
berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
BMI
Naik Turun
Bangku
Tekan Tubi
Bangkit Tubi
Separa
Duduk
Jangkauan
Melunjur
1. Memanaskan
badan
2. Ujian SEGAK
3. Menyejukkan
badan
Penimbang
Pita pengukur
Metronome
Span
Exercise mat
Papan
jangkuan
melunjur
Wisel
Jam randik
BMI
Naik Turun
Bangku
Tekan Tubi
Bangkit Tubi
Separa
Duduk
Jangkauan
Melunjur
1. Memanaskan
badan
2. Ujian SEGAK
3. Menyejukkan
badan
Penimbang
Pita pengukur
Metronome
Span
Exercise mat
Papan
jangkuan
melunjur
Wisel
Jam randik

8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M11
WAKTU 1
PJ
11/03/18

15/03/18
KEMAHIRAN:
REKREASI DAN
KESENGGANGAN
M11
WAKTU 2
PK
11/03/18

15/03/18
PEERS:
PENYALAH-
GUNAAN BAHAN
1.8 Kemahiran Rekreasi dan
Kesenggangan
Melakukan aktiviti rekreasi dan
kesenggangan.
2.8 Pengetahuan Dalam Aktiviti
Rekreasi dan Kesenggangan
Menjana idea kreativiti dalam
aktiviti rekreasi dan
kesenggangan.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

3.1 Kemahiran menangani


situasi berisiko terhadap
penyalahgunaan bahan kepada
diri, keluarga serta masyarakat.
-
Pengaruh rokok, alkohol
dan dadah
Murid boleh:
1.8.3 Melakukan kemahiran permainan tradisional
sepak raga ratus.
2.8.1 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan
semasa melakukan aktiviti tali aras rendah, frisbee,
dan sepak raga ratus dalam kumpulan.
2.8.3 Mengenal pasti cara mengawal bola untuk
mendapatkan bilangan terbanyak sepak raga ratus.
5.4.2 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang
berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan
bersepakat dalam membuat penyelesaian.
Sepak raga
ratus
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti
menimbang bola
3. Menyejukkan
badan
Bola sepak
raga/Chapteh
Kon
Murid boleh:
3.1.1 Memahami pengaruh rokok, alkohol dan
dadah kepada diri, keluarga serta masyarakat.
3.1.3 Menganalisis kesan bahaya asap rokok
kepada perokok pasif.
3.1.4 Menilai taraf kesihatan individu yang terlibat
dalam kegiatan merokok, pengambilan alkohol dan
dadah.
Pengaruh rokok,
alkohol dan
dadah
1. Melabel
anggota yang
rosak akibat
pengaruh rokok,
alkohol dan
dadah.
2. World Cafe
Carta /
gambarajah
Risalah.
Keratan
akhbar.
16/03/18

24/03/18
M12
WAKTU 1
PJ
26/03/18

29/03/18
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
KEMAHIRAN:
REKREASI DAN
KESENGGANGAN

*UJIAN SEGAK
1.8 Kemahiran Rekreasi dan
Kesenggangan
Melakukan aktiviti rekreasi dan
kesenggangan.
2.8 Pengetahuan Dalam Aktiviti
Rekreasi dan Kesenggangan
Menjana idea kreativiti dalam
aktiviti rekreasi dan
kesenggangan.
Murid boleh:
1.8.1 Melakukan aktiviti tali aras rendah (low
element course) seperti spider-web, alligator
swamp, dan giant finger secara berkumpulan.
2.8.1 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan
semasa melakukan aktiviti tali aras rendah, frisbee,
dan sepak raga ratus dalam kumpulan.
5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan, dan
kawasan yang selamat dan sesuai.
Kemahiran tali
aras rendah
Spider Web
Tali
Gelung

9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M12
WAKTU 2
PJ
26/03/18

30/03/18
KEMAHIRAN:
REKREASI DAN
KESENGGANGAN

*UJIAN SEGAK
M13
WAKTU 1
PJ
01/04/18

05/04/18
KEMAHIRAN:
OLAHRAGA ASAS
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.8 Kemahiran Rekreasi dan


Kesenggangan
Melakukan aktiviti rekreasi dan
kesenggangan.
2.8 Pengetahuan Dalam Aktiviti
Rekreasi dan Kesenggangan
Menjana idea kreativiti dalam
aktiviti rekreasi dan
kesenggangan
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.7 Kemahiran Olahraga Asas


Melakukan kemahiran olahraga
asas dengan lakuan yang betul.
2.7 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran
Olahraga Asas
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik semasa melakukan
kemahiran olahraga asas.
5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
Murid boleh:
1.8.1 Melakukan aktiviti tali aras rendah (low
element course) seperti spider-web, alligator
swamp, dan giant finger secara berkumpulan.
2.8.1 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan
semasa melakukan aktiviti tali aras rendah, frisbee,
dan sepak raga ratus dalam kumpulan.
5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan, dan
kawasan yang selamat dan sesuai.
5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
Kemahiran tali
aras rendah
Alligator Swamp
Giant Finger
Kayu mop
Gelung
Murid boleh:
1.7.1 Melakukan lari pecut dengan menggunakan
blok permulaan.
2.7.1 Mengenal pasti kedudukan pusat graviti
semasa kedudukan ‘ke garisan’ dan ‘sedia’.
5.2.1 Mempamerkan keseronokan semasa
melakukan aktiviti.
Berlari reaksi
pancaindera
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti berlari
reaksi
pancaindera
bervariasi posisi
dan isyarat.
3. Demonstrasi
penggunaan blok
permulaan
4. Menyejukkan
badan
Blok
permulaan
Bendera
Wisel

10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M13
WAKTU 2
PK
01/04/18

05/04/18
M14
WAKTU 1
PJ
08/04/18

12/04/18
PEERS:
PENYALAH-
GUNAAN BAHAN
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
3.1 Kemahiran menangani
situasi berisiko terhadap
penyalahgunaan bahan kepada
diri, keluarga serta masyarakat.
Pengaruh rokok, alkohol
dan dadah
1.7 Kemahiran Olahraga Asas
Melakukan kemahiran olahraga
asas dengan lakuan yang betul.
2.7 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran
Olahraga Asas
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik semasa melakukan
kemahiran olahraga asas.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.7 Kemahiran Olahraga Asas


Melakukan kemahiran olahraga
asas dengan lakuan yang betul.
2.7 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran
Olahraga Asas
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik semasa melakukan
kemahiran olahraga asas.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
-
Murid boleh:
3.1.2 Mengaplikasikan kemahiran mengelak diri
daripada pengaruh rokok, alkohol dan dadah.
Pengaruh rokok,
alkohol dan
dadah
1. Permainan
Domino
2. Penulisan
dialog
3. Bumper sticker
4.Pembentangan
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti
permulaan larian
“ke garisan” dan
“sedia”
3. Menyejukkan
badan
Carta /
gambarajah
Risalah.
Keratan
akhbar.
KEMAHIRAN:
OLAHRAGA ASAS
Murid boleh:
1.7.2 Melakukan pertukaran baton gaya visual dan
gaya tanpa visual dalam lari berganti-ganti.
2.7.1 Mengenal pasti kedudukan pusat graviti
semasa kedudukan ‘ke garisan’ dan ‘sedia’.
5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti
fizikal untuk mencapai matlamat.
Berlari
“ke garisan dan
sedia”
Skittle
Bendera
Wisel
M14
WAKTU 2
PJ
08/04/18

12/04/18
KEMAHIRAN:
OLAHRAGA ASAS
Murid boleh:
1.7.2 Melakukan pertukaran baton gaya visual dan
gaya tanpa visual dalam lari berganti-ganti.
2.7.2 Menerangkan strategi memilih turutan pelari
dalam acara yang memerlukan pertukaran baton
gaya visual dan gaya tanpa visual.
5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti
fizikal untuk mencapai matlamat.
Pertandingan
mini olahraga
lari berganti-
ganti 4x50
meter
1. Memanaskan
badan
2. Demonstrasi
pertukaran baton
3. Aktiviti bertukar
baton bervariasi
(setempat,
berjalan dan
berjogging)
4. Menyejukkan
badan
Baton
Skittle
Bendera
Wisel

11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M15
WAKTU 1
PJ
15/04/18

19/04/18
KEMAHIRAN:
OLAHRAGA ASAS
M15
WAKTU 2
PK
15/04/18

19/04/18

M16
WAKTU 1
PJ
22/04/18
6–
26/04/18
PENGURUSAN
MENTAL DAN
EMOSI
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
1.7 Kemahiran Olahraga Asas
Melakukan kemahiran olahraga
asas dengan lakuan yang betul.
2.7 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran
Olahraga Asas
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik semasa melakukan
kemahiran olahraga asas.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

4.1 Kemahiran mengurus


mental dan emosi dalam
kehidupan harian
-
Pemikiran positif
Murid boleh:
1.7.4 Melakukan kemahiran lontar peluru dengan
menggunakan gaya Parry O’Brien.
2.7.4 Menjelaskan kepentingan pergerakan
menggelongsor semasa melakukan kemahiran
lontar peluru gaya Parry O’Brien.
5.2.2 Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti.
Pertandingan
lontar peluru
1. Memanaskan
badan
2. Demonstrasi
lontar gaya Parry
O’Brien
3. Aktiviti
kumpulan lontar
statik, lontar
power position
dan gelongsor-
rotasi
4. Menyejukkan
badan
Peluru
Gelanggang/
bulatan lontar
peluru
Pita ukur
Murid boleh:
4.1.1 Mengetahui maksud dan ciri-ciri pemikiran
positif.
4.1.2 Memahami faedah pemikiran positif dalam
mengurus mental dan emosi.
Murid boleh:
1.7.3 Melakukan kemahiran lompat tinggi dengan
menggunakan gaya Fosbury Flop.
2.7.3 Menerangkan peranan larian landas
berbentuk J dalam kemahiran lompat tinggi gaya
Fosbury Flop.
5.2.1 Mempamerkan keseronokan semasa
melakukan aktiviti.
Pemikiran
Positif
1. Kotak Beracun
2. Pembentangan
Carta
Keratan
akhbar
Kertas sebak
Pen marker
Bendera
Skittle
Palang lompat
tinggi
Tilam
KEMAHIRAN:
OLAHRAGA ASAS
1.7 Kemahiran Olahraga Asas
Melakukan kemahiran olahraga
asas dengan lakuan yang betul.
2.7 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran
Olahraga Asas
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik semasa melakukan
kemahiran olahraga asas.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
Larian bentuk S,
8 dan J
1. Memanaskan
badan
2. Larian bentuk S
dan 8 berganti-
ganti
3. Demonstrasi
dan aktiviti dalam
kumpulan larian
lengkung bentuk
J, lompat dan
capai bendera
4. Menyejukkan
badan

12
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M16
WAKTU 2
PJ
22/04/18

26/04/18
KEMAHIRAN:
OLAHRAGA ASAS
M17
WAKTU 1
PJ
29/04/18

03/05/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
SERANGAN:
BOLA SEPAK
M17
WAKTU 2
PK
29/04/18

03/05/18
PEERS:
PENGURUSAN
MENTAL DAN
EMOSI
1.7 Kemahiran Olahraga Asas
Melakukan kemahiran olahraga
asas dengan lakuan yang betul.
2.7 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran
Olahraga Asas
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik semasa melakukan
kemahiran olahraga asas.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.3 Kemahiran Asas Bola Sepak


Melakukan kemahiran asas bola
sepak dengan lakuan yang betul.
2.3 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanikdalam Kemahiran Asas
Bola Sepak.
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan
prinsip mekanik dalam
kemahiran asas bola sepak.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.

4.1 Kemahiran mengurus


mental dan emosi dalam
kehidupan harian
-
Pemikiran positif
Murid boleh:
1.7.3 Melakukan kemahiran lompat tinggi dengan
menggunakan gaya Fosbury Flop.
2.7.3 Menerangkan peranan larian landas
berbentuk J dalam kemahiran lompat tinggi gaya
Fosbury Flop.
5.2.1 Mempamerkan keseronokan semasa
melakukan aktiviti.
Lompat Tinggi
Gaya Fosbury
Flop
1. Memanaskan
badan
2. Demonstrasi
dan aktiviti dalam
kumpulan aktiviti
lompat dan
mendarat gaya
Fosbury Flop
3. Menyejukkan
badan
Bendera
Skittle
Palang lompat
tinggi
Tilam
Murid boleh:
1.3.1 Melakukan kemahiran menghantar bola
secara leret dan
lambung dalam situasi permainan.
2.3.1 Memerihal penggunaan daya
semasa melakukan kemahiran menghantar bola.
5.1.3 Mematuhi langkah-langkah
keselamatan semasa melakukan
aktiviti fizikal.
Kemahiran
hantar dan
serkap bola
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti hantar
dan serkap
3. Menyejukkan
badan
Bola
Skittle
Murid boleh:
4.1.3 Mengaplikasikan cara mengurus pemikiran,
emosi dan tingkah laku dalam kehidupan harian.
4.1.4 Menganalisis hubungan antara pemikiran,
emosi dan tingkah laku dalam kehidupan harian.
Pemikiran positif
1. Main peranan
2. Dialog
Carta /
gambarajah.
Risalah.
Keratan
akhbar.
Kertas sebak
Pen marker

13
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M18
WAKTU 1
PJ
06/05/18

10/05/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
SERANGAN:
BOLA SEPAK
M18
WAKTU 2
PJ
06/05/18

10/05/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
SERANGAN:
BOLA SEPAK
M19
WAKTU 1
PJ
13/05/18

16/05/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
SERANGAN:
BOLA SEPAK
1.3 Kemahiran Asas Bola Sepak
Melakukan kemahiran
asas bola sepak dengan lakuan
yang betul.
2.3 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran
Asas Bola Sepak
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan
prinsip mekanik dalam
kemahiran asas bola sepak.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri
semasa melakukan akiviti fizikal.

1.3 Kemahiran Asas Bola Sepak


Melakukan kemahiran asas bola
sepak dengan lakuan yang betul.
2.3 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanikdalam Kemahiran Asas
Bola Sepak.
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan
prinsip mekanik dalam
kemahiran asas bola sepak.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.

1.3 Kemahiran Asas Bola Sepak


Melakukan kemahiran
asas bola sepak dengan lakuan
yang betul.
2.3 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran
Murid boleh:
1.3.2. Melakukan kemahiran menyerkap bola leret
dan bola tinggi
dalam situasi permainan.
2.3.2.Mengenal pasti mekanik lakuan
untuk menyerkap bola leret dan bola
tinggi serta menangkap bola dalam situasi
permainan.
5.2.4. Menunjukkan keyakinan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
Kemahiran
hantar dan
serkap bola
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti hantar
dan serkap
3. Menyejukkan
badan
Bola
Skittle
Murid boleh:
1.3.3 Melakukan kemahiran menanduk bola
pelbagai arah dan aras dalam situasi menghantar,
bertahan dan
menjaring.
2.3.3 Mengenalpasti situasi yang sesuai untuk
menggunakan kemahiran
menanduk dalam permainan.
5.1.2 Mengenalpasti peralatan
keselamatan yang boleh mengurangkan risiko
kecederaan
berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan
semasa melakukan aktiviti.
Kemahiran
menanduk
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti hantar
dan serkap
3. Menyejukkan
badan
Bola
Skittle
Murid boleh:
1.3.4 Melakukan kemahiran mengelecek bola
dalam situasi
permainan.
1.3.5. Melakukan kemahiran takel depan dan takel
sisi dalam situasi
permainan.
Kemahiran
mengelecek dan
takel
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti
mengelecek dan
takel
3. Menyejukkan
badan
Bola
Skittle

14
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M19
WAKTU 2
PK
13/05/18

16/05/18

M20
WAKTU 1
PJ
20/05/18

24/05/18
PEERS:
KEKELUARGAAN
Asas Bola Sepak
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan
prinsip mekanik dalam
kemahiran asas bola sepak.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri
semasa melakukan akiviti fizikal.

5.1 Peranan diri sendiri dan ahli


keluarga serta kepentingan
institusi kekeluargaan dalam
aspek kesihatan keluarga
- Perkahwinan
1.3 Kemahiran Asas Bola Sepak
Melakukan kemahiran asas bola
sepak dengan lakuan yang betul.
2.3 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik dalam Kemahiran
Asas Bola Sepak
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan
prinsip mekanik dalam
kemahiran asas bola sepak.
5.3 Interaksi Sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.
5.4 Dinamika Kumpulan
Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.6 Kemahiran Asas Badminton


Melakukan kemahiran asas
badminton dengan lakuan yang
betul.
2.6 Pengetahuan Konsep
2.3.4 Menerangkan cara mengawal bola semasa
mengelecek untuk melepasi lawan.
2.3.5 Mengenalpasti kemahiran takel
yang sesuai digunakan dalam situasi permainan.
5.2.1 Mengambil bahagian secara
aktif dan produktif dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat
dan kelebihan rakan.
Murid boleh:
5.1.1 Mengetahui tujuan perkahwinan.
5.1.2 Mengaplikasikan cara menyesuaikan diri
sekiranya berlaku perubahan dalam struktur
keluarga.
Murid boleh:
1.3.6 Melakukan pelbagai kemahiran
menjaring dengan menggunakan
tendangan leret, tendangan lambung dan
menanduk dalam situasi permainan.
1.3.7 Melakukan kemahiran menjaga gawang
dengan cara menangkap,
menepis, menumbuk dan menutup ruang yang
melibatkan pelbagai arah dan aras dalam situasi
permainan.
2.3.6 Mengenalpasti kemahiran menjaring yang
sesuai digunakan
dalam situasi permainan.
2.3.7 Mengenalpasti kemahiran menjaga gawang
yang sesuai
digunakan dalam situasi permainan.
5.3.2 Mempamerkan keseronokan
semasa melakukan aktiviti.
Murid boleh
1.6.1Melakukan kemahiran servis tinggi dan
pendek.
2.6.1 Menerangkan lakuan servis tinggi dan pendek
5.1.1 Bersedia dari segi pakaian peralatan dan
Perkahwinan
1. Salasilah
keluarga
2. Gallery Walk
Kotak
Kertas nota
kecil
Kertas sebak
Pen marker
Bola
Skittle
KEMAHIRAN
KATEGORI
SERANGAN:
BOLA SEPAK
Kemahiran
menjaring dan
menjaga
gawang
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti
menjaring dan
menjaga gawang
3. Menyejukkan
badan
M20
WAKTU 2
PJ
KEMAHIRAN
KATEGORI
JARING:
BADMINTON
Kemahiran
servis
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti servis
tinggi dan pendek
3. Menyejukkan
Wisel
Kon
Raket
Bulu Tangkis

15
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
20/05/18

24/05/18
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik dalam Kemahiran
Asas Badminton
Pengetahuan konsep pergerakan
dan prinsip mekanik dalam asas
badminton.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
kawasan yang selamat.
badan

M21
WAKTU 1
PJ
27/05/18

31/05/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
JARING:
BADMINTON
1.6 Kemahiran Asas Badminton
Melakukan kemahiran asas
badminton dengan lakuan yang
betul.
2.6 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik dalam Kemahiran
Asas Badminton
Pengetahuan konsep pergerakan
dan prinsip mekanik dalam asas
badminton.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.1 Peranan diri sendiri dan ahli
keluarga serta kepentingan
institusi kekeluargaan dalam
aspek kesihatan keluarga
-
Perkahwinan
Murid boleh:
1.6.2 Kemahiran pukulan hadapan dan kilas.
2.6.2 Mengenalpasti pemasaan untuk melakukan
pukulan hadapan dan kilas.
5.2.1 Mempamerkan keseronokan semasa
melakukan aktiviti.
5.2.2 Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti
Pukulan
hadapan dan
kilas
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti pukulan
hadapan dan kilas
3. Menyejukkan
badan
Wisel
Kon
Raket
Bulu Tangkis
M21
WAKTU 2
PK
27/05/18

31/05/18
PEERS:
KEKELUARGAAN
Murid boleh:
5.1.3 Menilai peranan individu dalam keluarga
nukleus, keluarga kembangan (extended) atau
keluarga tunggal.
Perkahwinan
1. Kad dialog
2. Kad situasi
Kertas A4
Pen marker

16
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M22
WAKTU 1
PJ
03/06/18

07/06/18
KECERGASAN:
KOMPOSISI
BADAN
3.4 Komposisi Badan
Melakukan aktiviti yang
melibatkan komposisi badan
4.4 Pengetahuan
Konsep, Prinsip, dan Strategi
Dalam Komposisi Badan
Menggunakan pengetahuan,
memahami perkaitan antara
komposisi badan dengan
kecergasan.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
3.4 Komposisi badan
Melakukan aktiviti yang
melibatkan komposisi badan.
4.4 Pengetahuan
Konsep, Prinsip, dan Strategi
Dalam Komposisi Badan
Menggunakan pengetahuan,
memahami perkaitan antara
komposisi badan dengan
kecergasan.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
1.6 Kemahiran Asas Badminton
Melakukan kemahiran asas
badminton dengan lakuan yang
betul.
2.6 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik dalam Kemahiran
M22
WAKTU 2
PJ
03/06/18

07/06/18
KECERGASAN:
KOMPOSISI
BADAN
M23
WAKTU 1
PJ
24/06/18

28/06/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
JARING:
BADMINTON
Murid boleh:
3.4.1 Mengukur lipatan kulit menggunakan caliper
pada dua titik cubitan di otot trisep dan otot
gastroknemius.
4.4.1 Menerangkan prosedur mngukur peratus
lemak badan menggunakan kaliper.
4.4.2 Mengenal pasti peratus kandungan lemak
badan sendiri berdasarkan carta jumlah lipatan kulit
pada dua titik cubitan dan peratus lemak ( skinfold
measurement and body fat percentage ( sum of
triceps plus calf skinfolds ).
4.4.3 membandingkan peratus lemak badan sendiri
dengan julat peratus lemak badan yang ideal
( Rating chart : body fatness )
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa
melakukan aktiviti.
Murid boleh:
3.4.1 Mengukur lipatan kulit menggunakan caliper
pada dua titik cubitan di otot trisep dan otot
gastroknemius.
4.4.1 Menerangkan prosedur mngukur peratus
lemak badan menggunakan kaliper.
4.4.2 Mengenal pasti peratus kandungan lemak
badan sendiri berdasarkan carta jumlah lipatan kulit
pada dua titik cubitan dan peratus lemak (skinfold
measurement and body fat percentage (sum of
triceps plus calf skinfolds).
4.4.3 membandingkan peratus lemak badan sendiri
dengan julat peratus lemak badan yang ideal
( Rating chart : body fatness )
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa
melakukan aktiviti.
Murid boleh:
1.6.3 Melakukan pelbagai pukulan lob dalam situasi
permainan
2.6.3 Menyatakan justifikasi terhadap piihan
kemahiran lob semasa menerima servis
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa
melakukan aktiviti.
Lipatan trisep
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti
mengukur lipatan
kulit (trisep)
3. Menyejukkan
badan.
Kaliper
Borang
peratusan
lemak
Carta
peratusan
lemak
Lipatan trisep
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti
mengukur lipatan
kulit (trisep)
3. Menyejukkan
badan
Kaliper
Borang
peratusan
lemak
Carta
peratusan
lemak
Pukulan Lob
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti pukulan
hadapan dan kilas
3. Menyejukkan
badan
Wisel
Kon
Raket
Bulu Tangkis

17
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M23
WAKTU 2
PK
24/06/18

28/06/18
PEERS:
PERHUBUNGAN
Asas Badminton
Pengetahuan konsep pergerakan
dan prinsip mekanik dalam asas
badminton.
5.3 Interaksi Sosial
Komunikasi dalam pelbagai cara
semasa melakukan aktiviti fizikal.
6.1 Kemahiran interpersonal
serta komunikasi berkesan
dalam kehidupan harian
-
Kemahiran komunikasi
berkesan dalam
perhubungan
interpersonal
5.3.2 Memberi penghargaan kepada rakan.

1. Bermain ‘Win,
Lose or Draw ’
2. Main peranan
3. Bersoal-jawab
M24
WAKTU 1
PJ
01/07/18

05/07/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
JARING:
BADMINTON
M24
WAKTU 2
PJ
01/07/18

05/07/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
JARING:
BADMINTON
1.6 Kemahiran Asas Badminton
Melakukan kemahiran asas
badminton dengan lakuan yang
betul.
2.6 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik dalam Kemahiran
Asas Badminton
Pengetahuan konsep pergerakan
dan prinsip mekanik dalam asas
badminton.
5.4 Dinamika Kumpulan
Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
1.6 Kemahiran Asas Badminton
Melakukan kemahiran asas
badminton dengan lakuan yang
betul
2.6 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik dalam Kemahiran
Asas Badminton
Murid boleh
6.1.1 Mengetahui cara berkomunikasi secara lisan
dan bukan lisan.
6.1.2 Memahami perhubungan interpersonal dalam
kalangan ahli keluarga, rakan, guru dan jiran.
6.1.3 Mengaplikasi kemahiran berkomunikasi
secara berkesan iaitu mendengar dengan teliti,
mengekalkan eye-contact serta meluahkan
perasaan, idea dan fikiran.
Murid boleh:
1.6.4 Melakukan pukulan junam dalam situasi
permainan
2.6.4 Mengenalpasti situasi yang sesuai untuk
melakukan kemahiran pukulan junam dalam
permainan
5.4.1 Memainkan peranan yang aktif dalam
kumpulan.
5.4.2 Bekerjasama dalam mencapai matlamat dan
menyelesaikan masalah yang berlaku.
Kemahiran
Komunikasi
berkesan dalam
perhubungan
interpersonal
Kad dialog
Kad situasi
CATATAN:

Pukulan junam
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti pukulan
junam
3. Menyejukkan
badan
Wisel
Kon
Raket
Bulu Tangkis
Murid boleh:
1.6.5 Melakukan kemahiran smesy dalam situasi
permainan.
2.6.5 Menerangkan lakuan kemahiran smesy.
2.6.6 Menyatakan justifikasi kemahiran yang sesuai
digunakan untuk menyerang dan bertahan dalam
situasi permainan.
5.5.2 Mempamer semangat kesukanan dan
Smesy
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti pukulan
junam
3. Menyejukkan
badan
Wisel
Kon
Raket
Bulu Tangkis

18
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M25
WAKTU 1
PJ
08/07/18

12/07/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
SERANGAN:
BOLA JARING
M25
WAKTU 2
PK
08/07/18

12/07/18
PEERS:
PERHUBUNGAN
Pengetahuan konsep pergerakan
dan prinsip mekanik dalam asas
badminton.
5.5 Etika dalam Sukan
Mengaplikasi etika dalam sukan.
1.4 Kemahiran asas bola jaring
Melakukan kemahiran asas bola
jaring dengan lakuan yang betul.
2.4 Pengetahuan Konsep
Pergerakan Dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran
Asas Bola Jaring
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
bola jaring
5.3 Interaksi Sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.

6.1 Kemahiran interpersonal


serta komunikasi berkesan
dalam kehidupan harian
Kemahiran komunikasi
berkesan dalam
perhubungan
interpersonal
1.4 Kemahiran asas bola jaring
Melakukan kemahiran asas bola
jaring dengan lakuan yang betul.
2.4 Pengetahuan Konsep
Pergerakan Dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran
Asas Bola Jaring
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
bola jaring.
-
permainan bersih.
Murid boleh:
1.4.1 Melakukan pelbagai kemahiran menghantar
bola ke pelbagai arah dalam situasi permainan.
1.4.2 Melakukan kemahiran menerima bola dengan
kedua – dua belah tangan dan sebelah tangan dari
pelbagai arah dan aras dalam situasi permainan.
2.4.1 Mengenal pasti kemahiran menghantar bola
yang sesuai digunakan mengikut situasi permainan.
2.4.2 Menjelaskan mekanik lakuan yang betul
semasa menerima bola dari pelbagai arah dan
aras.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa
melakukan aktiviti.
Kemahiran
menghantar dan
menerima
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti
menghantar dan
menerima bola
3. Menyejukkan
badan
Bola jaring
Kon
Gelung
Murid boleh:
6.1.2 Memahami perhubungan interpersonal dalam
kalangan ahli keluarga, rakan, guru dan jiran.
6.1.4 Menilai kepentingan berkomunikasi secara
berkesan dalam kalangan ahli keluarga, rakan, guru
dan jiran.
Kemahiran
Komunikasi
berkesan dalam
perhubungan
interpersonal
1. Bermain ‘Win,
Lose or Draw ’
2. Main peranan
3. Bersoal-jawab
4. Perbincangan
5. Pembentangan
Kad dialog
Kad situasi
M26
WAKTU 1
PJ
15/07/18

19/07/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
SERANGAN:
BOLA JARING
Murid boleh:
1.4.1 Melakukan pelbagai kemahiran menghantar
bola ke pelbagai arah dalam situasi permainan.
1.4.2 Melakukan kemahiran menerima bola dengan
kedua – dua belah tangan dan sebelah tangan dari
pelbagai arah dan aras dalam situasi permainan.
2.4.1 Mengenal pasti kemahiran menghantar bola
yang sesuai digunakan mengikut situasi permainan.
2.4.2 Menjelaskan mekanik lakuan yang betul
semasa menerima bola dari pelbagai arah dan
aras.
Kemahiran
menghantar dan
menerima
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti Serang
dan Tawan
3. Menyejukkan
badan
Bola jaring
Kon
Gelung

19
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M26
WAKTU 2
PJ
15/07/18

19/07/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
SERANGAN:
BOLA JARING
M27
WAKTU 1
PJ
22/07/18

26/07/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
SERANGAN:
BOLA JARING
5.3 Interaksi Sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.
1.4 Kemahiran asas bola jaring
Melakukan kemahiran asas bola
jaring dengan lakuan yang betul.
2.4 Pengetahuan Konsep
Pergerakan Dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran
Asas Bola Jaring
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
bola jaring.
5.3 Interaksi Sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.

1.4 Kemahiran asas bola jaring


Melakukan kemahiran asas bola
jaring dengan lakuan yang betul.
2.4 Pengetahuan Konsep
Pergerakan Dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran
Asas Bola Jaring
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
bola jaring.
5.3 Interaksi Sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa
melakukan aktiviti.
Murid boleh:
1.4.3 Melakukan kemahiran gerak kaki dengan
mendarat menggunakan kedua – dua belah kaki,
sebelah kaki, dan satu setengah langkah setelah
menangkap bola dalam situasi permainan.
2.4.4 Memerihal peranan PIVOT dalam
kemahiran gerak kaki.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan.
Kemahiran
gerak kaki
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti Jangan
Sentuh
3. Menyejukkan
badan
Bola jaring
Kon
Gelung
Murid boleh:
1.4.4 Melakukan kemahiran menjaring secara statik
dan menjaring gerak selangkah dari pelbagai jarak
dalam situasi permainan
2.4.5 Menjelaskan kemahiran menjaring yang
sesuai digunakan berdasarkan situasi permainan.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan
semasa melakukan aktiviti.
Kemahiran
menjaring
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti 3 Lawan
3
3. Menyejukkan
badan
Bola jaring
Kon
Tiang bola
jaring
bip

20
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M27
WAKTU 2
PJ
22/07/18

26/07/18
PEERS:
PENYAKIT
7.1. Penyakit dan cara
mencegah serta mengurangkan
faktor risiko penyakit dalam
kehidupan harian.
- Jerawat
- Senggugut
- Kanser Servik
1.4 Kemahiran asas bola jaring
Melakukan kemahiran asas bola
jaring dengan lakuan yang betul.
2.4 Pengetahuan Konsep
Pergerakan Dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran
Asas Bola Jaring
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
bola jaring.
5.3 Interaksi Sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.

1.5 Kemahiran asas bola


tampar
Melakukan kemahiran asas bola
tampar dengan lakuan yang
betul.
2.5 Pengetahuan Konsep
Pergerakan Dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran
Asas Bola Tampar
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
bola tampar.
5.3 Interaksi Sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti

M28
WAKTU 1
PJ
29/07/18

02/08/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
SERANGAN:
BOLA JARING
Murid boleh:
7.1.1 Mengetahui masalah jerawat, senggugut dan
kanser serviks.
7.1.2 Memahami langkah-langkah pencegahan
kanser serviks.
7.1.3 Menilai langkah-langkah pencegahan yang
boleh diambil untuk mengurangkan masalah
jerawat dan senggugut.
Murid boleh:
1.4.5 Melakukan kemahiran menghadang dari
posisi belakang, sisi dan depan dalam situasi
permainan.
1.4.6 Melakukan kemahiran mengacah dengan
dodge dalam situasi permainan.
2.4.6 Mengenalpasti kemahiran menghadang yang
sesuai dalam situasi permainan.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan
semasa melakukan aktiviti.
Jerawat
Senggugut
Kanser Servik
1. Tayangan
Video
2. Penerangan/
perbincangan
3. Kuiz
Rakaman
video
LCD
Projektor
Kemahiran
mengadang dan
mengacah
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti Serang
dan Adang
3. Menyejukkan
badan
Bola jaring
Kon
Tiang bola
jaring
bip
M28
WAKTU 2
PJ
29/07/18

02/08/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
JARING:
BOLA TAMPAR
Murid boleh:
1.5.3 Melakukan kemahiran servis bawah dan
servis atas dalam situasi permainan.
2.5.1 Memerihal pemindahan daya semasa
melakukan kemahiran servis, menyangga,
mengumpan, dan merejam.
2.5.2 Memerihal lakuan semasa servis,
menyangga, mengumpan, dan merejam.
5.3.3 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai
situasi semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.4.2 Bekerjasama mencapai matlamat yang sama
semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan.
Kemahiran
servis
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti servis
bawah dan atas
3. Menyejukkan
badan
Belon/bola
tampar
Kon
Wisel

21
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M29
WAKTU 1
PJ
05/08/18

09/08/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
JARING:
BOLA TAMPAR
M29
WAKTU 2
PK
05/08/18

09/08/18
PEERS:
KESELAMATAN
fizikal.
5.4 Dinamika Kumpulan
Membentuk kumpulan
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.5 Kemahiran asas bola


tampar
Melakukan kemahiran asas bola
tampar dengan lakuan yang
betul.
2.5 Pengetahuan Konsep
Pergerakan Dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran
Asas Bola Tampar
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
bola tampar.
5.3 Interaksi Sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.
5.4 Dinamika Kumpulan
Membentuk kumpulan
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.

8.1 Menjaga keselamatan diri


dan mendemonstrasi
kemahiran kecekapan
psikososial dalam kehidupan
harian.
-
-
Buli
Gengsterisme
Murid boleh:
1.5.3 Melakukan kemahiran servis bawah dan
servis atas dalam situasi permainan.
2.5.3 Mengenal pasti pilihan servis yang sesuai
digunakan dalam situasi permainan.
5.3.3 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai
situasi semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.4.2 Bekerjasama mencapai matlamat yang sama
semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan.
Kemahiran
servis
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti 3 Lawan
3
3. Menyejukkan
badan
Bola tampar
Kon
Wisel
Murid boleh:
8.1.1 Mengetahui maksud membuli, dibuli dan
gangsterisme.
8.1.2 Memahami faktor-faktor penyebab perbuatan
membuli, dibuli dan gangsterisme.
8.1.3 Mengaplikasikan kemahiran berkata TIDAK
dan mengelak diri daripada membuli, dibuli dan
gangsterisme.
8.1.4 Menilai kesan membuli dan dibuli terhadap
diri dan keluarga.
Buli
Gangsterime
1. Ceramah
2. Buku skrap
Marker pen
Kertas A4
Keratan
akhbar

22
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M30
WAKTU 1
12/08/18

16/08/18
KECERGASAN:
PENTAKSIRAN
KECERGASAN
FIZIKAL

M30
WAKTU2
12/08/18

16/08/18

KECERGASAN:
PENTAKSIRAN
KECERGASAN
FIZIKAL

M31
WAKTU 1
PJ
26/08/18

30/08/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
JARING:
BOLA TAMPAR
3.5 Pentaksiran Kecergasan
Fizikal
Mengukur tahap kecergasan
fizikal berasaskan kesihatan .
4.5 Pengetahuan Konsep,
Prinsip dan Strategi Dalam
Kecergasan Fizikal
Menggunakan konsep, prinsip
dan strategi dalam pengukuran
tahap kecergasan fizikal.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.

3.5 Pentaksiran Kecergasan


Fizikal
Mengukur tahap kecergasan
fizikal berasaskan kesihatan .
4.5 Pengetahuan Konsep,
Prinsip dan Strategi Dalam
Kecergasan Fizikal
Menggunakan konsep, prinsip
dan strategi dalam pengukuran
tahap kecergasan fizikal.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan

1.5 Kemahiran asas bola


tampar
Melakukan kemahiran asas bola
tampar dengan lakuan yang
betul.
2.5 Pengetahuan Konsep
Pergerakan Dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran
Asas Bola Tampar
Murid boleh:
3.5.1 Mengukur tahap kecergasan fizikal
menggunakan bateri ujian SEGAK mengikut
prosedur yang betul.
3.5.2 Merekod keputusan ujian SEGAK.
3.5.3 Melakukan aktiviti kecergasan sebagai
tindakan susulan berdasarkan keputusan ujian
SEGAK.
4.5.1 Mengenal pasti tahap kecergasan
berdasarkan keputusan SEGAK.
4.5.2 Mencadangkan tindakan susulan berdasarkan
keputusan SEGAK.
5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang
boleh mengurangkan risiko kecederaan
berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
Murid boleh:
3.5.1 Mengukur tahap kecergasan fizikal
menggunakan bateri ujian SEGAK mengikut
prosedur yang betul.
3.5.2 Merekod keputusan ujian SEGAK.
3.5.3 Melakukan aktiviti kecergasan sebagai
tindakan susulan berdasarkan keputusan ujian
SEGAK.
4.5.1 Mengenal pasti tahap kecergasan
berdasarkan keputusan SEGAK.
4.5.2 Mencadangkan tindakan susulan berdasarkan
keputusan SEGAK.
5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang
boleh mengurangkan risiko kecederaan
berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
Murid boleh:

1.5.1 Melakukan kemahiran menyangga bola


semasa menghantar dan menerima mengikut
situasi permainan.
1.5.5 Melakukan kemahiran mengadang bola dalam
situasi permainan
2.5.1 Memerihal pemindahan daya semasa
melakukan kemahiran servis, menyangga,
mengumpan, dan merejam.
BMI
Naik Turun
Bangku
Tekan Tubi
Bangkit Tubi
Separa
Duduk
Jangkauan
Melunjur
1. Memanaskan
badan.
2. Ujian SEGAK
3. Menyejukkan
badan.
Penimbang
Pita pengukur
Metronome
Span
Exercise mat
Papan
jangkuan
melunjur
Wisel
Jam randik
BMI
Naik Turun
Bangku
Tekan Tubi
Bangkit Tubi
Separa
Duduk
Jangkauan
Melunjur
1. Memanaskan
badan.
2. Ujian SEGAK
3. Menyejukkan
badan.
Penimbang
Pita pengukur
Metronome
Span
Exercise mat
Papan
jangkuan
melunjur
Wisel
Jam randik
Kemahiran
bertahan
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti adang
dan sangga
3. Menyejukkan
badan
Bola tampar
Kon
Wisel

23
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M31
WAKTU 2
PJ
26/08/18

30/08/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
JARING:
BOLA TAMPAR
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
bola tampar.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.3 Interaksi Sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.
5.4 Dinamika Kumpulan
Membentuk kumpulan
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.5 Kemahiran asas bola


tampar
Melakukan kemahiran asas bola
tampar dengan lakuan yang
betul.
2.5 Pengetahuan Konsep
Pergerakan Dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran
Asas Bola Tampar
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
bola tampar.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.4 Dinamika Kumpulan
Membentuk kumpulan
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
2.5.2 Memerihal lakuan semasa servis,
menyangga, mengumpan, dan merejam.
5.2.1 Mempamerkan keseronokan semasa
melakukan aktiviti.
5.2.2 Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti.
1.5.2 Melakukan kemahiran menyangga bola
semasa menghantar dan menerima mengikut
situasi permainan.
2.5.1 Memerihal pemindahan daya semasa
melakukan kemahiran servis, menyangga,
mengumpan, dan merejam.
2.5.2 Memerihal lakuan semasa servis,
menyangga, mengumpan, dan merejam.
5.4.1 Memainkan peranan secara aktif semasa
melakukan aktiviti dalam kumpulan.
5.4.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang
berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan
sepakat dalam membuat penyelesaian.
Kemahiran
menyerang
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti umpan
dan rejam
3. Menyejukkan
badan
Bola tampar
Kon
Wisel

24
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
KEMAHIRAN
KATEGORI
JARING:
BOLA TAMPAR

M32
WAKTU 1
PJ
03/09/18

06/09/18

* UJIAN SEGAK 2
1.5 Kemahiran asas bola
tampar
Melakukan kemahiran asas bola
tampar dengan lakuan yang
betul.
2.5 Pengetahuan Konsep
Pergerakan Dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran
Asas Bola Tampar
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
bola tampar.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.3 Interaksi Sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.
5.4 Dinamika Kumpulan
Membentuk kumpulan
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal
9.1 Amalan pemakanan sihat
dan selamat
-
-
Makro nutrien
Mikro nutrien
1.5.4 Melakukan kemahiran merejam bola dalam
situasi permainan.
2.5.4 Menerangkan factor-faktor yang membantu
rejaman yang berkesan.
5.2.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan
orang lain semasa melakukan aktiviti dalam
pelbagai situasi.
5.3.3 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai
situasi semasa melakukan aktiviti.
5.4.2 Bekerjasama mencapai matlamat yang sama
semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan.
Kemahiran
menyerang
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti umpan
dan rejam
3. Menyejukkan
badan
M32
WAKTU 2
PK
03/09/18

06/09/18
PEMAKANAN
Murid boleh:
9.1.1 Memahami fungsi dan kepentingan makro
nutrien iaitu karbohidrat,protein serta lemak
9.1.2 Memahami fungsi dan kepentingan mikro
nutrein iaitu mineral serta vitamin
Makro nutrien
Mikro nutrien
1. Aktiviti “Duta
Kecil”
2. Pembentangan
Kertas sebak
Piramid
makanan
Bekas
bungkusan
makanan
Pen marker

25
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M33
WAKTU 1
PJ
9/09/18

1.2 Pergerakan berirama
Melakukan pelbagai corak
pergerakan mengikut muzik yang
didengar.
2.1 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dalam Pergerakan
Berirama
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan bagi
pergerakan berirama.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.

1.2 Pergerakan berirama


Melakukan pelbagai corak
pergerakan mengikut muzik yang
didengar.
2.1 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dalam Pergerakan
Berirama
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan bagi
pergerakan berirama.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
13/09/18
KEMAHIRAN:
PERGERAKAN
BERIRAMA
M33
WAKTU 2
PJ
09/09/18

13/09/18
KEMAHIRAN:
PERGERAKAN
BERIRAMA
1.2 Pergerakan berirama
Melakukan pelbagai corak
pergerakan mengikut muzik yang
didengar.
2.1 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dalam Pergerakan
Berirama
Menggunakan pengetahuan
Murid boleh:
1.2.2 Melakukan kemahiran dalam tarian joget dan
sumazau mengikut muzik yang didengar
2.2.2 Mengenal pasti pergerakan lokomotor, bukan
lokomotor, dan konsep pergerakan yang digunakan
dalam tarian joget dan sumazau.
5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan, dan
kawasan yang selamat dan sesuai.
5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang
boleh mengurangkan risiko kecederaan
berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
Asas Tarian
Joget
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti asas
Tarian Joget
3. Menyejukkan
badan
Radio
CD muzik Kon
LCD Projektor
Murid boleh:
1.2.2 Melakukan kemahiran dalam tarian joget dan
sumazau mengikut muzik yang didengar
2.2.2 Mengenal pasti pergerakan lokomotor, bukan
lokomotor, dan konsep pergerakan yang digunakan
dalam tarian joget dan sumazau.
5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan, dan
kawasan yang selamat dan sesuai.
5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang
boleh mengurangkan risiko kecederaan
berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
Asas Tarian
Sumazau
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti asas
tarian Sumazau
3. Menyejukkan
badan
Radio
CD muzik Kon
LCD Projektor
M34
WAKTU 1
PJ
16/09/18

20/09/18
KEMAHIRAN:
PERGERAKAN
BERIRAMA
Murid boleh:
1.2.1 Mereka cipta pergerakan kreatif mengikut
muzik yang didengar.
2.2.1 Memerihalkan tema, pergerakan lokomotor,
bukan lokomotor dan langkah lurus dalam
pergerakan kreatif yang direka cipta.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa
melakukan aktiviti.
Mereka cipta
tarian rakyat
1. Memanaskan
badan
2. Perbincangan
dalam kumpulan
untuk mereka
cipta tarian.
3. Menyejukkan
badan
Radio
CD muzik

26
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
konsep pergerakan bagi
pergerakan berirama.
5.3 Interaksi sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.
5.4 Dinamika Kumpulan
Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
9.1 Amalan pemakanan sihat
dan selamat
-
-
Makro nutrien
Mikro nutrien
5.3.2 Memberikan penghargaan terhadap pendapat
dan kelebihan rakan.
5.3.3 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai
situasi semasa melakukan aktiviti.
5.4.1Memainkan peranan secara aktif semasa
melakukan aktiviti dalam kumpulan.
M34
WAKTU 2
PK
16/09/18

2O/09/17
PEMAKANAN
9.1.3 Menganalisis pemakanan yang sesuai
berdasarkan makro nutrien dan mikro nutrien untuk
menangani obesiti serta kurang berat badan
Makro nutrien
Mikro nutrien
1.Aktiviti
“Pengguna Muda
Bijak”
2.Bersoal jawab
3. Perbincangan
Buku log
Pelan diet
makanan
CATATAN:
21/09/17
AWAL
MUHARRAM
Radio
CD muzik
M35
WAKTU 1
PJ
23/09/18

27/09/18
KEMAHIRAN:
PERGERAKAN
BERIRAMA
M35
WAKTU 2
PJ
23/09/18

28/09/18
KEMAHIRAN:
PERGERAKAN
BERIRAMA
1.2 Pergerakan berirama
Melakukan pelbagai corak
pergerakan mengikut muzik yang
didengar.
2.1 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dalam Pergerakan
Berirama
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan bagi
pergerakan berirama.
5.4 Dinamika Kumpulan
Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
1.2 Pergerakan berirama
Melakukan pelbagai corak
pergerakan mengikut muzik yang
didengar.
2.1 Pengetahuan Konsep
Pergerakan dalam Pergerakan
Murid boleh:
1.2.3 Mereka cipta pergerakan tarian menggunakan
langkah joget dan sumazau serta
mempersembahkan mengikut muzik.
2.2.3 Menjelaskan perkaitan antara konsep
pergerakan dengan nilai estetika berdasarkan rutin
pergerakan tarian yang direka cipta.
5.4.1 Memainkan peranan secara aktif semasa
melakukan aktiviti dalam kumpulan.
5.4.2 Bekerjasama mencapai matlamat yang sama
semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan.
5.4.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang
berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan
bersepakat dalam membuat penyelesaian.
Murid boleh:
1.2.3 Mereka cipta pergerakan tarian menggunakan
langkah joget dan sumazau serta
mempersembahkan mengikut muzik.
2.2.3 Menjelaskan perkaitan antara konsep
pergerakan dengan nilai estetika berdasarkan rutin
Mereka cipta
tarian rakyat
1. Memanaskan
badan
2. Aktiviti latihan
dalam kumpulan
3. Menyejukkan
badan
Persembahan
Tarian Rakyat
1. Memanaskan
badan
2. Persembahan
mengikut
kumpulan
3. Menyejukkan
Radio
CD muzik

27
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M36
WAKTU 1
PJ
30/09/18

04/10/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
JARING:
BADMINTON
M36
WAKTU 2
PK
30/O9 /18

05/10/17
M37
WAKTU 1
PJ
PEMAKANAN
Berirama
Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan bagi
pergerakan berirama.
5.5 Etika dalam Sukan
Mengaplikasi etika dalam sukan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.3 Interaksi Sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.
5.4 Dinamika Kumpulan
Membentuk kumpulan dan
kerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.5 Etika dalam Sukan
Mengaplikasi etika dalam
sukansemasa melakukan aktiviti
fizikal.
9.1 Amalan pemakanan sihat
dan selamat
-
-
Makro nutrien
Mikro nutrien
pergerakan tarian yang direka cipta.
5.5.1 Mempamerkan etika kesukanan sebagai
pemain dan penonton.
5.5.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan
permainan bersih (fairplay) dalam permainan.
badan
Murid boleh:
5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan, dan
kawasan yang selamat dan sesuai.
5.2.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan
orang lain semasa melakukan aktiviti dalam
pelbagai situasi.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa
melakukan aktiviti.
5.4.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang
berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan
bersepakat dalam membuat penyelesaian.
5.5.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan
permainan bersih (fairplay) dalam permainan.
Pengelolaan
pertandingan
antara
kumpulan
1. Memanaskan
badan
2. Pertandingan
antara kumpulan
3. Menyejukkan
badan
Raket
Bulu Tangkis
Borang
pertandingan
Murid boleh:
9.1.4 Menilai kepentingan pengambilan makro
nutrien dan mikro nutrien mengikut keperluan.
Makro nutrien
Mikro nutrien
KEMAHIRAN
KATEGORI
SERANGAN:
BOLA SEPAK
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
Murid boleh:
5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan, dan
kawasan yang selamat dan sesuai.
5.2.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan
Pengelolaan
pertandingan
antara
kumpulan
1. Projek folio –
merancang diet
makanan untuk
obesity dan
kurang berat
badan.
2. Perbincangan
1. Memanaskan
badan
2. Pertandingan
antara kumpulan
Buku log
Bola Sepak
Wisel
Bendera
Borang

28
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
07/10/18

11/10/18
M37
WAKTU 2
PJ
07/10/18

11/10/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
SERANGAN:
BOLA SEPAK
keselamatan.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.3 Interaksi Sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.
5.4 Dinamika Kumpulan
Membentuk kumpulan dan
kerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.5 Etika dalam Sukan
Mengaplikasi etika dalam sukan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.3 Interaksi Sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.
5.4 Dinamika Kumpulan
Membentuk kumpulan dan
kerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.5 Etika dalam Sukan
Mengaplikasi etika dalam sukan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
orang lain semasa melakukan aktiviti dalam
pelbagai situasi.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa
melakukan aktiviti.
5.4.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang
berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan
bersepakat dalam membuat penyelesaian.
5.5.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan
permainan bersih (fairplay) dalam permainan.
3. Menyejukkan
badan
pertandingan
Murid boleh:
5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan, dan
kawasan yang selamat dan sesuai.
5.2.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan
orang lain semasa melakukan aktiviti dalam
pelbagai situasi.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa
melakukan aktiviti.
5.4.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang
berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan
bersepakat dalam membuat penyelesaian.
5.5.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan
permainan bersih (fairplay) dalam permainan.
Pengelolaan
pertandingan
antara
kumpulan
1. Memanaskan
badan
2. Pertandingan
antara kumpulan
3. Menyejukkan
badan
Bola Sepak
Wisel
Bendera
Borang
pertandingan

29
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M38
WAKTU 1
PJ
14/10/18

18/10/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
JARING:
BADMINTON
M38
WAKTU 2
PK
14/10/18

18/10/18
PERTOLONGAN
CEMAS
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.3 Interaksi Sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.
5.4 Dinamika Kumpulan
Membentuk kumpulan dan
kerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.5 Etika dalam Sukan
Mengaplikasi etika dalam sukan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
10.1 Pengetahuan asas
pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak dengan
bijak mengikut situasi.
D – Danger
R – Response
A – Airways
B – Breathing
C - Circulation
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
Murid boleh:
5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan, dan
kawasan yang selamat dan sesuai.
5.2.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan
orang lain semasa melakukan aktiviti dalam
pelbagai situasi.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa
melakukan aktiviti.
5.4.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang
berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan
bersepakat dalam membuat penyelesaian.
5.5.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan
permainan bersih (fairplay) dalam permainan.
Pengelolaan
pertandingan
antara
kumpulan
1. Memanaskan
badan
2. Pertandingan
antara kumpulan
3. Menyejukkan
badan
Raket
Bulu Tangkis
Borang
pertandingan
Murid boleh:
10.1.1 Mengetahui prinsip dan prosedur D.R.A.B.C.
10.1.2 Mengaplikasi prinsip dan prosedur
D.R.A.B.C.
10.1.3 Menilai tindakan yang diambil semasa
melaksanakan prosedur D.R.A.B.C.
D.R.A.B.C
1. Lakonan
2. Carta
3. Penulisan
kreatif
Carta
Pen marker
Kertas sebak
Kad Situasi
CATATAN:
18/10/17
DEEPAVALI
M39
WAKTU 1
PJ
21/10/18

26/10/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
SERANGAN:
BOLA JARING
Murid boleh:
5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan, dan
kawasan yang selamat dan sesuai.
5.2.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan
orang lain semasa melakukan aktiviti dalam
pelbagai situasi.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa
melakukan aktiviti.
5.4.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang
Pengelolaan
pertandingan
antara
kumpulan
1. Memanaskan
badan
2. Pertandingan
antara kumpulan
3. Menyejukkan
badan
Bola jaring
Bip
Wisel
CATATAN:
26/10/17
HARI HOL
ALMARHUM
SULTAN

30
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M39
WAKTU 2
PJ
21/10/18

25/10/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
SERANGAN:
BOLA JARING
M40
WAKTU 1
PJ
28/10/18

31/11/18
KEMAHIRAN
KATEGORI
JARING:
BOLA TAMPAR
5.3 Interaksi Sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.
5.4 Dinamika Kumpulan
Membentuk kumpulan dan
kerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.5 Etika dalam Sukan
Mengaplikasi etika dalam sukan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.3 Interaksi Sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.
5.4 Dinamika Kumpulan
Membentuk kumpulan dan
kerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.5 Etika dalam Sukan
Mengaplikasi etika dalam sukan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan
bersepakat dalam membuat penyelesaian.
5.5.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan
permainan bersih (fairplay) dalam permainan.
ISKANDAR
Murid boleh:
5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan, dan
kawasan yang selamat dan sesuai.
5.2.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan
orang lain semasa melakukan aktiviti dalam
pelbagai situasi.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa
melakukan aktiviti.
5.4.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang
berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan
bersepakat dalam membuat penyelesaian.
5.5.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan
permainan bersih (fairplay) dalam permainan.
Pengelolaan
pertandingan
antara
kumpulan
1. Memanaskan
badan
2. Pertandingan
antara kumpulan
3. Menyejukkan
badan
Bola jaring
Bip
Wisel
Borang
pertandingan
Murid boleh:
5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan, dan
kawasan yang selamat dan sesuai.
5.2.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan
orang lain semasa melakukan aktiviti dalam
pelbagai situasi.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa
melakukan aktiviti.
Pengelolaan
pertandingan
antara
kumpulan
1. Memanaskan
badan
2. Pertandingan
antara kumpulan
3. Menyejukkan
badan
Bola tampar
Wisel
Borang
pertandingan

31
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018
M40
WAKTU 2
PJ
28/10/18

31/11/17
KEMAHIRAN
KATEGORI
JARING:
BOLA TAMPAR
melakukan aktiviti fizikal.
5.3 Interaksi Sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.
5.4 Dinamika Kumpulan
Membentuk kumpulan dan
kerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.5 Etika dalam Sukan
Mengaplikasi etika dalam sukan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.1 Pengurusan dan
Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan.
5.2 Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.3 Interaksi Sosial
Berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.
5.4 Dinamika Kumpulan
Membentuk kumpulan dan
kerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.5 Etika dalam Sukan
Mengaplikasi etika dalam sukan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.4.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang
berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan
bersepakat dalam membuat penyelesaian.
5.5.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan
permainan bersih (fairplay) dalam permainan.
Murid boleh:
5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan, dan
kawasan yang selamat dan sesuai.
5.2.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan
orang lain semasa melakukan aktiviti dalam
pelbagai situasi.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa
melakukan aktiviti.
5.4.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang
berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan
bersepakat dalam membuat penyelesaian.
5.5.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan
permainan bersih (fairplay) dalam permainan.
Pengelolaan
pertandingan
antara
kumpulan
1. Memanaskan
badan
2. Pertandingan
antara kumpulan
3. Menyejukkan
badan
Bola tampar
Wisel
Borang
pertandingan
M41-M43
01/11/18

22/11/18
28311/18

31/12/18
PEPERIKSAAN SPM
PEMULANGAN BUKU TEKS
CUTI AKHIR TAHUN

32
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK 2018

33