Anda di halaman 1dari 6

PERTANDINGAN PIDATO PERINGKAT SEKOLAH SRAB MUAR

KERTAS KERJA

KERTAS KERJA
PERTANDINGAN PIDATO PERINGKAT SEKOLAH RENDAH AGAMA
BERSEPADU (SRAB) DAERAH MUAR (SABK)

1.0 PENGENALAN

Pidato ialah satu cabang seni penyampaian mesej secara lisan yang mengandungi
idea, menaakul konsep, menghuraikan dan merumuskannya secara berkesan.
Penyampaian pidato yang berkesan adalah secara bersahaja dalam bentuk nasihat,
peringatan, penegasan, sindiran dan selingan kecindan yang bertujuan untuk
mempengaruhi audien. Selari dengan perkembangan semasa yang semakin
mencabar ini, kecemerlangan seseorang pelajar tidak hanya bergantung kepada
pencapaian akademik semata-mata bahkan para pelajar juga perlu memiliki ciri-ciri
kepimpinan yang mantap, berketrampilan, pekerti yang mulia, berdikari dan
berkebolehan menyesuaikan diri dengan era globalisasi selain terdedah kepada arus
perkembangan dan pemodenan tamadun manusia.
Ciri-ciri ini penting untuk dimiliki oleh setiap murid bagi merealisasikan
Falsafah Pendidikan Negara. Semoga cita-cita dan hasrat murni ini akan difahami
dan dihayati sepanjang lawatan ini. Di samping itu, semua peserta perlu sentiasa
menjunjung nilai permuafakatan dalam melaksanakan setiap aktiviti yang dijalankan
bagi mencapai kejayaan yang cemerlang, seperti kata pepatah bulat air oleh
pembentung, bulat manusia oleh muafakat.
Pertandingan pidato peringkat Sekolah Rendah Agama Bersepadu Muar
merupakan aktiviti unit Kurikulum dibawah pengelolaan Panitia Bahasa Melayu dan
diharapkan dapat dijayakan dengan baik dan lancar.

1.1 OBJEKTIF PERTANDINGAN

1.1.1 Membina keyakinan diri.

1.1.2 Meluaskan pengetahuan.

1.1.3 Memantapkan kemahiran komunikasi dan Bahasa Melayu baku.

1.1.4 Memupuk semangat patriotisme.

1.1.5 Menjana daya saing secara positif.

1.1.6 Meningkatkan kemahiran berbahasa.


PERTANDINGAN PIDATO PERINGKAT SEKOLAH SRAB MUAR
KERTAS KERJA

2.0 PESERTA

2.1 Pertandingan ini dibuka kepada murid-murid tahap 2 (tahun 4, 5 dan 6).

3.0 FORMAT PERTANDINGAN

Pertandingan dijalankan dalam dua bahagian dan setiap peserta wajib bertanding
dalam kedua-dua bahagian tersebut. Giliran peserta setiap bahagian ditentukan
mengikut undian. Proses undian ini dijalankan oleh Ketua Hakim di hadapan semua
peserta sebelum pertandingan dimulakan.

4.1 BAHAGIAN PERTAMA

Peserta akan menyampaikan pidato masing-masing dengan tajuk yang


telah disediakan oleh jawatankuasa pertandingan terlebih dahulu.

4.2 BAHAGIAN KEDUA

Peserta akan menyampaikan pidato masing-masing secara spontan


atas tajuk yang ditentukan oleh jawatankuasa pertandingan. Peserta
dikehendaki memilih tajuk di dalam sampul yang disediakan di meja
ketua hakim. Pertandingan pidato secara spontan ini dijalankan
selepas sahaja selesai pertandingan pidato bahagian pertama. Setelah
mendapat tajuk, peserta diberi masa satu minit untuk membuat
persediaan di pentas pidato tanpa bantuan oleh mana-mana pihak, alat
tulis, kertas catatan, alat komunikasi dan alat eletronik.

4.3 SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

4.3.1 Peserta diberi masa TUJUH(7 minit) untuk pidato bahagian


pertama, dan EMPAT (4 minit) untuk pidato bahagian kedua.

4.3.2 Loceng akan dibunyikan sekali, SATU (1 minit ) sebelum tamat,


dan dua kali setelah tamat bagi setiap kategori dan bahagian
pertandingan.

4.3.3 Penyampaian pidato selepas loceng penamat dibunyikan bagi


setiap bahagian pertandingan tidak akan diberi markah.

4.3.4 Sebarang kritikan terhadap isu sensitif yang berkaitan dengan


agama, bangsa dan kebudayaan atau terhadap keperibadian
seseorang adalah dilarang. Kesalahan ini akan menyebabkan
markah adab dipotong.

4.3.5 Penggunaan bahasa atau tutur kata yang kurang sopan adalah
dilarang. Kesalahan ini akan menyebabkan markah adab
dipotong.
PERTANDINGAN PIDATO PERINGKAT SEKOLAH SRAB MUAR
KERTAS KERJA

4.3.6 Peserta yang membaca nota atau teks, menyentuh isu sensitif,
menggunakan bahasa yang kurang sopan dan tidak sempat
membuat kesimpulan (semua kesalahan tersebut/ mana-mana
satu daripadanya) tidak layak untuk diumumkan sebagai
pemenang di semua kategori dan peringkat pertandingan.

4.3.7 Peserta pidato diwajibkan menggunakan pakaian seragam


sekolah / pakaian kebangsaan.

4.3.8 Pengerusi majlis berhak menegur peserta yang melanggar


mana-mana peraturan di atas.

4.4 TEMA

4.4.1 Pemilihan tajuk adalah berdasarkan tema “Nilai-nilai Murni”.


Setiap peserta bebas menentukan tajuk sendiri dengan syarat tajuk
tersebut menepati tema yang telah ditetapkan.

4.4 PERATURAN PEMARKAHAN

4.5.1 Pembahagian Markah Pidato Bahagian Pertama

4.5.1.1 Idea / Isi ( 30 markah )

Peserta pidato akan diadili dari segi pengutaraan tiga


idea/ isi. Isi/idea hendaklah bernas yang disokong oleh
data / bahan yang tepat / logik sebagai peneguh
huraiannya.

Panduan Pemarkahan

Idea/isi tepat – 2 markah


Huraian – 4 markah
Data / contoh – 3 markah
Markah penuh bagi setiap isi/ idea ialah 9 markah
(9m x 3 = 27 markah + 3 markah takrifan tajuk
= 30 markah).

4.5.1.2 Bahasa ( 20 markah )

Peserta pidato akan diadili dari segi bahasa yang jelas,


baku (struktur dan sebutan), gaya bahasa yang berkesan
dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan.

4.5.1.3 Penyampaian dan Persembahan ( 50 markah )


PERTANDINGAN PIDATO PERINGKAT SEKOLAH SRAB MUAR
KERTAS KERJA

Peserta pidato akan diadili dari segi persembahan yang


lancar, kesesuaian nada, meyakinkan, gaya yang
menarik dan susunan isi yang tertib. Peserta WAJIB
memberi salam dan kata-kata aluan sebelum memulakan
pidato. Lima markah maksimum akan dipotong jika
peserta tidak memberi salam / kata-kata aluan /
menyentuh isu sensitif/ menunjukkan pelakuan / tutur
kata yang kurang sopan.

4.5.2 Pembahagian Markah Pidato Bahagian Kedua (Spontan)

4.5.2.1 Isi ( 40 markah )

Peserta pidato akan diadili dari segi pengutaraan dua


idea / isi. Idea / isi hendaklah bernas/logik dan dihurai
dengan jelas.

Panduan Pemarkahan

Idea / isi – 5 markah


Huraian – 10 markah
Data / contoh – 4 markah
Markah penuh bagi setiap isi/ idea ialah 19 markah
(19m x 2 = 38 markah + 2 markah takrifan tajuk
= 40 markah).

4.5.2.2 Bahasa ( 30 markah )

Peserta pidato akan diadili dari segi bahasa yang jelas,


baku (struktur dan sebutan), gaya bahasa yang berkesan
dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan.

4.5.2.3 Penyampaian dan Persembahan ( 30 markah )

Peserta pidato akan diadili dari segi persembahan yang


lancar, kesesuaian nada, meyakinkan, gaya yang
menarik dan susunan isi yang tertib. Lima markah
maksimum akan dipotong jika peserta menyentuh isu
sensitif/ menunjukkan pelakuan / tutur kata yang kurang
sopan.

4.6 PANDUAN KEPADA PANEL HAKIM


PERTANDINGAN PIDATO PERINGKAT SEKOLAH SRAB MUAR
KERTAS KERJA

4.6.1 Peserta pidato setiap bahagian akan diadili dari segi isi / idea,
bahasa dan persembahan. Panel hakim tidak boleh terpengaruh
dengan reaksi emosi / tepuk sorak penyokong.

4.6.2 Panel hakim diingatkan agar tidak memilih peserta pidato yang
membaca nota / teks, menyentuh isu sensitif, menggunakan
bahasa yang kurang sopan dan tidak sempat membuat
kesimpulan (semua kesalahan tersebut / mana-mana satu
daripadanya) sebagai pemenang.

4.6.3 Panel hakim perlu membuat keputusan MENGGUNAKAN


SISTEM JURI.

4.6.4 Keputusan panel hakim adalah muktamad.

5.0. TARIKH, MASA DAN TEMPAT PELAKSANAAN PERTANDINGAN

5.1 Tarikh : 17 Februari 2016


5.2 Masa : 8.00 pagi - 1.00 tengahari
5.3 Tempat : Dewan Al-Ghazali SRAB Muar

6.0 JAWATANKUASA PERTANDINGAN PIDATO

Penaung : Tuan Haji Mohd Romli Bin Ali


Penasihat 1 : Tuan Haji Zulkifli Bin Abd Samad
Penasihat 2 : En Mahzan Bin Hassan
Penasihat 3 : Pn. Nor’aini Binti Salleh
Penyelaras Program : Pn. Lailanizaha Binti Masiran
Setiausaha Program : Pn. Nurlailam Binti Mustaffa
Bendahari : Pn. Ismafilzah Binti Ismail
AJK Pendaftaran Peserta : Pn. Rafizah Binti A. Rahman
AJK Hadiah : Pn. Noor Atikah Binti Atan
AJK Sijil : Pn. Kamarun Nisak Binti Supandi
AJK Siar raya : En. Dalman Bin Dasiron
AJK Persiapan Dewan : Pn. Rasidah Binti Amin
AJK Pengacaraan Majlis : Pn. Yuhanisah Binti Jemahar
AJK Kehakiman : Pn. Zainah Binti Abu Bakar

7.0 ANGGARAN PERBELANJAAN


Bil Item Harga (RM)
1. Piala RM 60.00
2. Hamper RM 100.00
3. Sijil RM 40.00
Jumlah Keseluruhan RM 200.00
Disediakan oleh,
PERTANDINGAN PIDATO PERINGKAT SEKOLAH SRAB MUAR
KERTAS KERJA

……………………………
(Nurlailam Binti Mustaffa)
Setiausaha Pertandingan Pidato,
SRAB Muar.

Disemak oleh,

………………………
(Lailanizaha Binti Masiran)
Penyelaras Pertandingan Pidato,
SRAB Muar.

Disahkan oleh,

………………………
(Mohd Romli Bin Ali)
Guru Besar,
SRAB Muar.

Anda mungkin juga menyukai