Anda di halaman 1dari 40

Mohon diperhatikan

1. Dilarang merubah format excel yang telah disediakan 4. Untuk nilai rapor KKM Pe
2. Dilarang merubah setiap token yang telah ada 5. Untuk nilai SIKAP/SPIRITU
3. Dilarang merubah No, Nama Siswa, NIS dan NISN yang telah disediakan

Format Excel Import Nilai RAPOR


Aplikasi Dapodik Ditjen Dikdasmen
Token Mata Evaluasi : bb064bbf-c786-473e-baaa-68303b0d6b3b
Mata Evaluasi : Bahasa Indonesia
Tingkat Pendidikan : 10
Rombongan Belajar : X.3
KKM Pengetahuan 70
KKM Keterampilan 70

Pengetahuan
No Nama Siswa NIS NISN
Nilai
1 AJIRNAWATI 2750 9998118449 70
2 AMALIA RIZKI ANISA 2751 0008754217 70
3 ASNANI 2752 0008249652 70
4 DHYAUL MUNA 2753 0005988221 70
5 FADHLIANA 2754 0002079299 71
6 FATHUL JANNAH 2755 0008071693 70
7 FERA RIJANNAH 2756 0003490336 73
8 FITRI AYUNI 2757 0019046242 70
9 IKE AGIB YOLANDA 2758 0003735477 75
10 IZATURRAHFI 2759 0011953502
11 LIA ARISKA 2760 0003734746 70
12 MUIZZAH 2761 0012564295 71
13 MUNAWWARAH 2762 0005836389 70
14 MUNIRAWATI 2763 0007033623 71
15 NAILUL MUNA 2764 0008072601 70
16 NISRINA 2765 9999556830 73
17 NURI ISNAINI 2766 0005405805 71
18 NURUL FITRIA 2767 0004155032 72
19 PUTRI UMAIYA 2768 9998953894
20 RAHMAWATI 2769 0009625754 70
21 RAUZATUL JANNAH 2771 0003399351 70
22 RAUZATUL MUNIRA 2770 9996639327 71
23 SAFIRA 2772 0004036658 70
24 SRI WAHYUNI 2773 0005391196 70
25 SYARIFAH ISRA MIRNA 2774 0005240405 70
26 SYURA AMIRA 2775 0008540895 70
27 TAMARA REZEKI 2776 0008721427 70
28 ULFA NATASYA 2777 0005836398 70
29 ULIL FAHMIATI 2778 0001513944 71
30 YUNDA FITRIAH 2779 0009271993 70
31 ZAHRA NURAISY 2780 0017843353
32 ZAHRATUL KHAIRA 2781 0009580361 70
Untuk nilai rapor KKM Pengetahuan dan KKM Keterampilan wajib terisi
Untuk nilai SIKAP/SPIRITUAL dan SOSIAL harap diisi hanya pada mata evaluasi Bahasa Indonesia

Sikap

Pengetahuan Keterampilan Sikap Spiritual


Predikat Nilai Predikat Predikat Deskripsi
C 70 C B
C 70 C B
C 70 C B
C 70 C B
C 65 D B
C 65 D B
C 70 C B
C 70 C B
C 75 C B

C 70 C B
C 70 C B
C 65 D B
C 65 D B
C 75 C B
C 70 C B
C 75 C B
C 70 C B

C 70 C B
C 75 C B
C 65 D B
C 70 C B
C 65 D B
C 65 D B
C 70 C B
C 70 C B
C 65 D B
C 65 D B
C 65 D B

C 70 C B
A 0 1 23 4
B
C
D

Sosial
Predikat Deskripsi
56 7 89 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58
59 60 61 62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83 84 85
86 87 88 89 90 91 92 93 94
95 96 97 98 99 100