Anda di halaman 1dari 2

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1.03/SK/SMP-AR/P.1/2017

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA DAN PENGAWAS ULANGAN MID GENAP
SMP AR-RAHMAN PERCUT
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

MENIMBANG : 1) Bahwa berdirinya SMP Ar-Rahman Percut adalah suatu upaya


pengembangan Yayasan Hajjah Rachmah Nasution.
2) Bahwa untuk kelancaran kegiatan Ulangan Mid Semester Genap
SMP Ar-Rahman Percut T.P 2017/2018 dipandang perlu menetapkan
Panitia dan Pengawas yang bertugas berkenaan dengan Ulangan Mid
Genap tersebut.

MENGINGAT : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang


Sistem Pendidikan Nasional.
2) Akte Notaris Nomor 11 pada tanggal 3 April 2012 tentang Akta Pendirian
Yayasan Hajjah Rachmah Nasution Selaku Badan Pengelola Perguruan
Ar-Rahman Percut.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Mengangkat Panitia dan Pengawas Ulangan Mid Semester Genap
SMP Ar-Rahman Percut Tahun Pelajaran 2017/2018.

Kedua : Terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dibatalkannya


Surat Keputusan ini.

Ketiga : Hal-hal yang belum tercantum berkaitan dengan Surat Keputusan ini,
akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Percut
Pada Tanggal : 01 Maret 2018

Kepala SMP Swasta Ar-Rahman,

ZAINUDDIN HASIBUAN, M.Si.


Lampiran : SK No. 1.03/SK/SMP-AR/P.1/2018

SUSUNAN PANITIA ULANGAN MID SEMESTER GENAP


SMP AR-RAHMAN PERCUT
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Penanggung Jawab : Zainuddin Hasibuan, M.Si.


Ketua : Mahadi, M.Pd.
Wakil Ketua : Sutimin, S.Ag.
Sekretaris : Indra K. Siregar, M.Pd.

Kordinator-kordinator
Kordinator LJK : Diah Khoirunnisa Harahap, S.Pd.
Saima Putrini R. Harahap, S.Pd.

Kordinator Penghekteran : Awal Ahmad Syahputra, S.Pd.


Muammar Afif Marpaung, S.Pd.

Kordinator
Pengamplopan
setiap ruangan : Lili Nur Indah Sari, S.Pd.
Suchroni Panjaitan, S.Pd.
Andi Wahyu Sudibyo, S.Pd.
Koordinator
Kunci Jawaban : Putri Yanti, S.Pd.
Supriati Ningsih, S.Pd.
Kordinator Soal
Siswa Tidak Hadir : Sartika, S.Pd.I.
Ahmad Syafi’I, S.Pd.I.

Kordinator Distribusi
Soal Ke Ruangan : Ihda Rahmi Lubis, S.Pd.
Sapta Kesuma, M.Pd.
Kordinator
Pengamplopan LJK : Farina Amalia, S.Pd.I.
Abdullah, M.Pd.
Koordinator
Pengumpulan Soal Ujian : Nurazizah Rambe, S.Pd.
Imam Muhardinata, M.HI.
Kordinator
Pengarsip Soal, Berita
Acara dan Hasil Ujian : Zulhannif, Am.Kom.
Muhammad Taufik Rustam, S.Kom.

Kordinator Pengawas : Petugas Piket Harian

Percut, 01 Maret 2018


Kepala SMP Ar-Rahman Percut,

ZAINUDDIN HASIBUAN, M.Si.