Anda di halaman 1dari 1

PENGHARGAAN

Saya Kalpana A/P R Mohan ingin mengambil peluang keemasan ini untuk
mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua insan mulia yang sudi meluangkan masa
bagi membantu menyiapkan kerja kursus Budaya dan Pembelajaran (EDUP 3073). Terlebih
dahulu saya menyusun sepuluh jari saya untuk bersyukur kepada Tuhan kerana dengan
limpah kurniaannya, saya dapat menyempurnakan kerja kursus ini dengan lancar.

Insan pertama saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan


terima kasih adalah Encik Meor Shaharuddin kerana sudi menjadi pensyarah saya bagi
matapelajaran. Beliau juga telah memberi banyak sokongan, tunjuk ajar, aspirasi dan
galakan kepada saya sepanjang perjalanan kerja kursus ini. Segala bimbingan, tunjuk ajar
dan kesabaran beliau dalam membimbing saya apabila saya menghadapi kebuntuan idea
amatlah dihargai. Beliau juga seorang peramah dan saya berasa sangat gembira dan
bangga serta seronok kerana dapat menimba ilmu bersama beliau. Sikap dedikasi beliau
telah mendorong saya untuk menjadi guru yang kaliber suatu kelak nanti.

Seterusnya saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Guru Besar
SK Pasukan Polis Hutan kerana mengizinkan kami untuk melaksanakan temubual bersama-
sama dengan guru di sana. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan
sekelas yang sudi berkongsi idea dan maklumat tentang kerja kursus ini. Saya juga ingin
berterima kasih kepada Pusat Sumber Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh dan
Perpustakaan Awam Taiping kerana membantu saya mencari segala sumber dan rujukan
yang diperlukan dalam kerja kursus ini.

Tidak ketinggalan juga, saya juga ingin merakamkan penghargaan ini kepada ahli
keluarga tersayang yang sentiasa memberi dorongan, sokongan dan nasihat kepada saya
setiap kali saya menghadapi masalah ketika membuat kerja kursus ini. Akhir sekali, terima
kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak
langsung dalam usaha menjayakan kerja kursus ini.

Sekian, terima kasih.