Anda di halaman 1dari 1

PELAN TAKTIKAL PANITIA GEOGRAFI TAHUN 2018

SMK SANGLANG, PERLIS


Bil Pelan taktikal Tanggungjawab Tempoh Kos/sumber KPI Output/hasil Pelan kontigensi Catatan/
status
Bilangan kali Kemahiran Latihan
Mengikut Murid dapat
Modul Intensif pelaksanaan program menjawab soalan dari buku
kesesuaian menjawab
Geograf Semua guru mata dapat teks/buku
1 masa pelajar Tiada soalan dengan
Tingkatan 1, 2 pelajaran Ting 1-3 Peratus pelajar lulus ditingkatkan, aktiviti/mo
(sepanjang tepat mengikut
dan 3 cemerlang Geograf memudahkan dul
tahun) tema
meningkat guru dalam P&P
Memudahkan Mengguna
Murid dapat
murid kan
menguasai
menjawab alat/bahan
Semua guru mata Sepanjang RM 100 kemahiran melukis, Latihan
2 Pakar PETA soalan PPPM bantu
pelajaran Ting 1-3 tahun mentasir dan Berdasarkan peta
dalam tajuk mengajar
membaca peta
peta peta di Bilik
dengan baik
Geograf
Bahan bacaan Bilangan pelajar Maklumat
Penambah
Semua guru mata Sepanjang tambahan di Bilik mengetahui disampaikan
3 Sudut Geograf RM 100 baikan
pelajaran Geograf tahun Geograf ditukar ilmu geograf melalui bahan di
sudut
sebulan sekali bertambah sudut Geograf
Geograf
Murid dapat
menguasai dan Meningkatkan
Teknik Menjawab Ketua panitia Teknik menjawab
meningkatkan kemahiran Latihan pra
4 Soalan PT3 Guru mata Jun soalan kerja
RM 120 kemahiran menjawab menjawab kerja
Geograf pelajaran kursus
soalan tugasan PT3 soalan PT3. kursus
Geograf
Merangka
Pelbagai aktiviti
Bilangan pelajar yang program dengan Meningkat
Minggu Semua guru mata untuk
5 Ogos RM 500 terlibat dalam kerjasama panitia kan minat
Kemanusiaan pelajaran Geograf meningkatkan
Minggu Kemanusiaan lain dalam
kemahiran
Geograf