Anda di halaman 1dari 18

PERINGKAT

PERKEMBANGAN KANAK-
KANAK DAN TEORI
PERKEMBANGAN BAHASA
DEFINISI

 Bahasa adalah satu bentuk komunikasi verbal @


non verbal

 Bahasa mengandungi perkataan-perkataan yang


digunakan oleh sesebuah komuniti dengan
peraturan tatabahasa tertentu
KEPENTINGAN

 Bahasa sebagi pemangkin perkembangan kanak-


kanak

 Memudahkan proses pengajaran membaca dan


menulis

 Alat kepada perkembangan kendiri dan sosial.


Teori dan Faktor Perkembangan Bahasa
a) Faktor Persekitaran
- Teori Behaviorisme

b) Faktor Warisan
- Teori Psikolinguistik

c) Faktor Situasi
- Teori Semantik-Kognitif

d) Faktor Komunikasi
- Teori Pragmatik-Interaksionalisme
TEORI DLM KEMAHIRAN BHSA
 Teori behavioris :
- Mengatakan pembelajaran bahasa berlaku melalui
rangsangan-gerak balas dan diperkukuhkan dengan
peneguhan.
- Faktor persekitaran adalah rangsangan dan tindak
balas kanak-kanak terhadap rangsangan tersebut
adalah gerak balas
- Skinner(1957) menyatakan penguasaan bahasa
adalah hasil interaksi kanak-kanak dengan
persekitarannya.
- ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam
menyediakan perbendaharaan kata yang betul
kepada anak-anak.
- Setiap grk bls/ tngkh laku yg menggunakn bahasa
diteguhkan.
- Kanak2 lebih suka bercakap apabila ibu bapa memuji
dan membetulkan percakapan beliau.
 Teori Psikolinguistik/Nativis
- Dipelopori oleh Chomsky (1968)
- Mengatakan bahasa adalah satu kemahiran yang
terbina secara semula jadi dalam setiap diri manusia
dan diwarisi.
- Kanak-kanak mempunyai LAD (tha language
acquisition device) atau Alat Penguasaan Bahasa dan
LAD hanya beroperasi apabila kanak-kanak
didedahkan kepada sesuatu bahasa.
- Chomsky mengatakan input bahasa daripada orang
dewasa tidak penting dan orang dewasa tidak perlu
mengajar bahasa atau mengukuhkan penggunaan
bahasa kerana apabila kanak-kanak didedahkan
kepada input bahasa, LAD akan membantu kanak-
kanak memperoleh peraturan bahasa, dan apabila
menguasai peraturan bahasa ini, kanak2 akan
memahami dan menghasilkan bahasa.
 Teori Semantik- Kognitif
- Dipelopori oleh Bloom setelah mendapati
bahawa kanak-kanak menggunakan ungkapan
yang sama dalam situasi yang berbeza.
Contoh : ‘ ayah jalan’
- Menurut Bloom, Fillmore dan Piaget
semantik (makna perkataan) mendahului
sintaksis (susunan kata dala ayat) dalam
pemerolehan bahasa kanak2.
- Mengatakan pemilihan sesuatu perkataan
dalam ayat ditentukan oleh makna dan bukan
struktur sintaksis ayat.
- Mengatakan perkembangan bahasa berlaku
selepas perkembangan kognitif.
TEORI PRAGMATIK- INTERAKSIONALISME
- Menekankan fungsi komunikasi dalam bahasa.
- Sama seperti teori behaviorisme, menekankan
kepada kepentingan terhadap apa yang berlaku
dalam persekitaran kanak-kanak tetapi teori ini
tidak menekankan peranan “peneguhan”.
- Mengatakan perkembangan bahasa dan kognitif
berlaku semasa interaksi utama seperti sewaktu
bermain, semasa rutin penjagaan asas kanak2 dan
membaca buku bersama orang dewasa…. Berlaku
komunikasi bermakna.
- Pendekatan ini memberi tumpuan kepada 3 bidang
utama:
- 1. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget
- 2. Model Interaksi Sosial Vygotsky
- 3. Model Komunikasi Kompetens Dell Hymes
PERINGKAT PERKEMBANGAN
BAHASA
 Peringkat bayi
- Bayi mengeluarkan bunyi-bunyian utk
menarik perhatian ibu bapa.
contoh : menangis---tekanan terhadap
pelbagai perkara seperti sakit
- ‘cooing’: mengeluarkn bunyi seperti ‘coo’
dan ‘goo’ untuk berinteraksi dengan
penjaga
- ‘babbling’: mengeluarkn bunyi berulang
seperti ‘ba,ba’ dan ‘ma,ma,’
- Isyarat: menunding jari dan angguk
kepala,melambai tangan untuk ‘bye2’.
 Pada usia 8-12 bln, bayi menunjukkan
kefahaman pada perkataan yang disebut
 Pada usia 10-15 bln, bayi mula menyebut
perkataan pertama seperti ibu bapa melalui
isyarat dan bunyi2an.
 Pada usia 18 bln, mereka dapat menyebut 50
patah perkataan.
 Pada usia 24 bln, ia bertambah menjadi 200
patah perkataan.
 Penggunaan bahasa pada usia 24 bln :
- pengenalan: ‘itu kucing’
- Tempat : ‘pergi sana’
- Penambahan: ‘nak lagi’
- Tiada: ‘ habis dah’
- Pertanyaan: ‘mana bola’
- arahan: ‘bagi mama’
CARA MEMBANTU PERKEMBANGAN
BAHASA BAYI
 Berbual dengan bayi. Beri rangsangan bunyi
yang ssuai
 Bercakap dengan bayi seperti mereka memahami
apa yang dicakapkan.
 Gunakan gaya bahasa yang anda selesa untuk
berkomunikasi dengan bayi seperti gerak tubuh,
intonasi.
PERINGKAT KANAK2
 Umur 2-6 tahun
- peralihan daripada ayat mudah kepada ayat
kompleks
- Kerap menggunakan gaya bahasa yang salah
tetapi dianggap betul kerana sifat egosentrik.
- Pemahaman kanak2 ke atas sesuatu situasi
berlaku sebelum dia dapat meluahkan melalui
bahasa.(nangis dahulu baru minta susu)
 Umur 4-6 tahun
- kanak2 sudah mula menggunakan peraturan2
tatabahasa yang mudah seperti kata ganti nama diri
- Menguasai lebih banyak perbendaharaan kata(8000-
14000 patah perkataan)
- mampu menggunakan ayat yang lebih baik
- Memahami lagu, pantun serta ayat yang kompleks.
- Boleh bercerita tentang perkara yang mereka lakukan
dan bermain permaian pretend play
- Kanak2 berumur 4 thn-boleh menulis nama sendiri
- Kanak2 berumur 5 thn- menulis semula perkataan
yang diberikan
- Tulisan masih belum cantik dan kemas
CARA MEMBANTU PERKEMBANGAN
BAHASA KANAK-KANAK
 Teruskan bercakap dan berbual dengan knk2
 Luangkan masa utk mendengar percakapan
knk2 dan jangan memotong percakapan mereka
 Gunakan bahasa yang mudah dan senang.

 Elakkan mengejek knk2 apabala mereka


bercakap pelat
 Elakkan membandingkan kanak2 dengan
rakan2 mereka.
 Peringkat 6-11 tahun
- kanak2 menunjukkan pengetahuan yang lebih
baik, menguasai kemahiran menulis dan
dengan menggunakan gaya bahasa yang betul
- Knk2 kurang bergantung kepada isyarat
fizikal semasa bercakap tetapi menggunakan
bahasa untuk menterjemah kehendak mereka.
- Boleh memahami frasa2 yang kompleks
- Knk2 mula menguasai kemahiran membaca
seperti kaedah fonetik yg menekankan
penguasaan menghubungkait antara huruf
dan bunyi.
 Peringkat remaja
- Kemahiran bahasa meningkat dengan
penggunaan ayat lebih kompleks.
- Dapat menganalisis pelbagai bentuk dan
makna perkataan dalam sesuatu ayat.
- Boleh manipulasi bahasa kepada bentuk
peribahasa dsb
- Kemahiran bertulis juga berkembang.
- Mencipta dialek sendiri supaya
mempunyai identiti sendiri dan tergolong
dalam kumpulan tertentu.
IMPLIKASI PERKEMBANGAN BAHASA
DLM PROSES P&P
 Kaitkan kemahiran berbahasa dengan
pengalaman konkrit
 Gunakan strategi pengajaran yang pelbagai

 Beri peluang kepada kanak2 untuk


mengggunakan bahasa

Anda mungkin juga menyukai