Anda di halaman 1dari 43
PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK
PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK
PERKEMBANGAN
KOGNITIF KANAK-KANAK

Definisi Perkembangan

Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif
Kognitif

Kognitif

Kognitif
Kognitif
Kognitif

Perkembangan Kognitif merupakan peningkatan dalam keupayaan mental kanak-kanak. Ia meliputi persepsi (tanggapan), pemikiran, penaakulan, pembentukan konsep, ingatan, penyelesaian masalah dan penilaian. (Salina Mohamed Ali dan Normah Mat Daud, 2005)

Bidang kognitif ialah berkaitan denganmengingat kembali ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Perkembangan kognitif (pemikiran) dianggap dalam susunan turutan

mengingat kembali ilmu pengetahuan yang telah dipelajari.

Perkembangan kognitif (pemikiran) dianggapmengingat kembali ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. dalam susunan turutan dari peringkat paling rendah

dalam susunan turutan dari peringkat paling rendah ‘pengetahuan’ ke yang paling kompleks ‘penilaian’. Hal ini bermakna murid-murid mesti

memperolehi pengetahuan asas dahulu

sebelum mereka memperoleh kefahaman tentang saling jaringan berbagai-bagai pengetahuan untuk membuat aplikasi untuk

menyelesaikan masalah.

(MOK SOON SANG & LEE SHOK MEE, 1986).

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET

Menurut Piaget (1952), proses pemikiran manusia berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga kita mencapai
Menurut Piaget (1952), proses pemikiran manusia berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga kita mencapai
Menurut Piaget (1952), proses
pemikiran manusia berubah secara
menyeluruh bermula selepas lahir
sehingga kita mencapai kematangan.
Setiap individu akan sentiasa
mencuba untuk memahami dan
mengadaptasi perubahan-perubahan
yang berlaku di persekitaran mereka.
individu akan sentiasa mencuba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan-perubahan yang berlaku di persekitaran mereka.

Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Perkembangan Kognitif Menurut Piaget.

Empat Faktor yang Mempengaruhi Proses Pemikiran Individu Menurut Piaget Kematangan Biologi Interaksi Individu dengan
Empat Faktor yang Mempengaruhi Proses
Pemikiran Individu Menurut Piaget
Kematangan Biologi
Interaksi Individu dengan Persekitaran
Pengalaman Sosial
Keseimbangan @ ekuilibrasi
Menurut Piaget Kematangan Biologi Interaksi Individu dengan Persekitaran Pengalaman Sosial Keseimbangan @ ekuilibrasi
Menurut Piaget Kematangan Biologi Interaksi Individu dengan Persekitaran Pengalaman Sosial Keseimbangan @ ekuilibrasi
Menurut Piaget Kematangan Biologi Interaksi Individu dengan Persekitaran Pengalaman Sosial Keseimbangan @ ekuilibrasi
Kematangan Biologi Proses pemikiran yang dipengaruhi oleh fakor baka atau genetik. Interaksi Individu dengan
Kematangan Biologi
Proses pemikiran yang dipengaruhi oleh
fakor baka atau genetik.
Interaksi Individu dengan Persekitaran
Individu berinteraksi dengan persekitaran
untuk memahami perkara-perkara yang
berlaku.
Mereka meneroka, menguji, memerhati dan
menyusun maklumat yang didapati.
untuk memahami perkara-perkara yang berlaku. Mereka meneroka, menguji, memerhati dan menyusun maklumat yang didapati.
untuk memahami perkara-perkara yang berlaku. Mereka meneroka, menguji, memerhati dan menyusun maklumat yang didapati.
untuk memahami perkara-perkara yang berlaku. Mereka meneroka, menguji, memerhati dan menyusun maklumat yang didapati.
Pengalaman Sosial Pergaulan individu dengan orang-orang persekitaran juga mempengaruhi perkembangan kognitif.
Pengalaman Sosial
Pergaulan individu dengan orang-orang
persekitaran juga mempengaruhi
perkembangan kognitif.
Keseimbangan
Proses keseimbangan adalah merupakan salah
satu cara yang digunakan oleh individu untuk
mengadaptasi dengan situasi-situai yang baru
dialami.
merupakan salah satu cara yang digunakan oleh individu untuk mengadaptasi dengan situasi-situai yang baru dialami.
merupakan salah satu cara yang digunakan oleh individu untuk mengadaptasi dengan situasi-situai yang baru dialami.
Skema Organisasi Adaptasi - Asimilasi - Akomodasi
Skema
Organisasi
Adaptasi
- Asimilasi
- Akomodasi
SKEMA Satu sistem menyusunan pengalaman- pengalaman di dalam minda setiap kali individu memperoleh pengalaman. Bermula
SKEMA
Satu sistem menyusunan pengalaman-
pengalaman di dalam minda setiap kali
individu memperoleh pengalaman.
Bermula sejak dilahirkan.
Organisasi
Proses penyusunan dan pembentukan
skema.
Digunakan apabila berhadapan dengan
situasi yang memerlukan penyelesaian.
ADAPTASI Proses perubahan atau penukaran skema lama kepada skema baru. Melibatkan dua proses:  Asimilasi
ADAPTASI
Proses perubahan atau penukaran skema
lama kepada skema baru.
Melibatkan dua proses:
 Asimilasi
 Akomodasi
Asimilasi: Asimilasi berlaku apabila individu cuba memahami pengalaman baru dan cuba untuk menyelesaikan pengalaman ini
Asimilasi:
Asimilasi berlaku apabila individu cuba
memahami pengalaman baru dan cuba
untuk menyelesaikan pengalaman ini
dengan skema-skema yang telah sedia
ada.
Akomodasi: Akomodasi akan berlaku apabila individu dapat menukar skema lama untuk disesuaikan dengan pengalaman baru.
Akomodasi:
Akomodasi:

Akomodasi akan berlaku apabila individu dapat menukar skema lama untuk disesuaikan dengan pengalaman baru. Individu akan mengubah cara pemikiran untuk disesuaikan dengan pengalaman baru dan seterusnya membentuk skema

baru.
baru.

Perubahan-perubahan perkembangan Kognitif dari

Peringkat Bayi hingga Dewasa Mengikut Teori Perkembangan

Kognitif Jean Piaget.

PERINGKAT-PERINGKAT DALAM PERKEMBANGAN KOGNITIF
PERINGKAT-PERINGKAT DALAM
PERKEMBANGAN KOGNITIF
4 peringkat Perkembangan Kognitif menurut Piaget: 1.
4 peringkat Perkembangan Kognitif
menurut Piaget:
1.
4 peringkat Perkembangan Kognitif menurut Piaget: 1. Peringkat Sensori Motor (sejak lahir - 2 tahun). Peringkat

Peringkat Sensori Motor (sejak lahir - 2 tahun). Peringkat Pra Operasi (2 - 7 tahun). Peringkat Operasi Konkrit (7 - 11 tahun). Peringkat Operasi Formal (11 tahun ke atas).

Operasi (2 - 7 tahun). Peringkat Operasi Konkrit (7 - 11 tahun). Peringkat Operasi Formal (11
2. 3. 4.
2.
3.
4.
PERINGKAT SENSORI MOTOR/DERIA PERGERAKAN (Bayi :0-2 tahun)

PERINGKAT SENSORI MOTOR/DERIA PERGERAKAN (Bayi :0-2 tahun)

Pieget membahagikan peringkat ini kepada 6 tahap:
Pieget membahagikan peringkat ini kepada 6
tahap:

UMUR

CIRI-CIRI KEUPAYAAN KOGNITIF

Tahap 1

0-1 bulan

-Pemikiran bayi dipengaruhi oleh kebolehan deria seperti memerhati, mendengar, menyentuh, merasa dan menghidu.

-Pemikiran terhad pada skema aksi.

-Bayi mendapatkan maklumat daripada pengalaman dan dapat mengekalkan dalam

ingatan.

-Tindakan Pantulan. Contoh: pantulan

maklumat daripada pengalaman dan dapat mengekalkan dalam ingatan. - Tindakan Pantulan. Contoh: pantulan genggaman.

genggaman.

maklumat daripada pengalaman dan dapat mengekalkan dalam ingatan. - Tindakan Pantulan. Contoh: pantulan genggaman.
maklumat daripada pengalaman dan dapat mengekalkan dalam ingatan. - Tindakan Pantulan. Contoh: pantulan genggaman.
maklumat daripada pengalaman dan dapat mengekalkan dalam ingatan. - Tindakan Pantulan. Contoh: pantulan genggaman.
maklumat daripada pengalaman dan dapat mengekalkan dalam ingatan. - Tindakan Pantulan. Contoh: pantulan genggaman.

UMUR

CIRI-CIRI KEUPAYAAN KOGNITIF

Tahap 2

Pengulangn Tindakan

1-4 bulan

Pengulangan tindakan dan tindakan rawak yang mudah. Contoh: Bayi menghisap jari.

-

Tahap 3

Pengulangan Tindakan yang Menghasilkan Keputusan yang Menarik.

4-8 bulan

-

Menyelaraskan 2 jenis pengetahuan menerusi

deria dan membentuk konsep.

Contoh: Mengetuk botol susu.

Tahap 4

Mula Meyelesaikan Masalah

8-12 bln

-

Sedar ada objek lain selain dirinya.

Mengetuk botol susu. Tahap 4 Mula Meyelesaikan Masalah 8-12 bln - Sedar ada objek lain selain
Mengetuk botol susu. Tahap 4 Mula Meyelesaikan Masalah 8-12 bln - Sedar ada objek lain selain

UMUR

CIRI-CIRI KEUPAYAAN KOGNITIF

Tahap 5

Percubaan dan Pengujian -Meneroka dan bermain. -Mula menggunakan imaginasi. -Sengaja menjatuhkan objek untuk melihat ia jatuh.

12-18

bulan

Tahap 6

Meyelesaikan Masalah dalam Ingatan

18-24 bln

- Kanak-kanak dapat menyimpan sesuatu kejadian dan mengaplikasikannya pada waktu yang dikehendaki. Contoh: bayi boleh menunjukkan aksi

membawa kereta.

kejadian dan mengaplikasikannya pada waktu yang dikehendaki. Contoh: bayi boleh menunjukkan aksi membawa kereta.
kejadian dan mengaplikasikannya pada waktu yang dikehendaki. Contoh: bayi boleh menunjukkan aksi membawa kereta.
PERINGKAT PRA OPERASI (KANAK-KANAK 2-7 TAHUN)

PERINGKAT PRA OPERASI (KANAK-KANAK 2-7 TAHUN)

Permulaan peringkat pra operasi, kanak- kanak dapat mewakili sesuatu (objek/pergerakan fizikal) dengan Simbol yang
Permulaan peringkat pra operasi, kanak- kanak dapat mewakili sesuatu (objek/pergerakan fizikal) dengan Simbol yang

Permulaan peringkat pra operasi, kanak- kanak dapat mewakili sesuatu

(objek/pergerakan fizikal) dengan Simbol yang digunakan: bahasa, gambar, dan sebagainya. Contoh, gambar pensel dan
(objek/pergerakan fizikal) dengan
Simbol yang digunakan: bahasa,
gambar, dan sebagainya. Contoh,
gambar pensel dan pelajar boleh sebut
pensel.
Proses ini dinamakan fungsi semiotik.
Selain itu, perkembangan bahasa juga
akan berlaku dengan pesat dalam
ini.
simbol. isyarat, tunjuk proses
simbol.
isyarat,
tunjuk
proses
Proses transformasi, keterbalikan, konsep pengabadian dan menaakul masih belum dikuasai pada peringkat ini. Contoh :
Proses transformasi, keterbalikan, konsep
pengabadian dan menaakul masih belum
dikuasai pada
peringkat ini.
Contoh : eksperimen susunan duit syiling
yang dijalankan oleh Piaget ke atas kanak-
kanak berumur 5 tahun.
Menurut Piaget, kanak-kanak pada peringkat ini menunjukkan sikap egosentrik. Egosentri bermaksud melihat dan memahami
Menurut Piaget, kanak-kanak pada
peringkat ini menunjukkan sikap
egosentrik. Egosentri bermaksud
melihat
dan memahami persekitaran melalui
perspektif sendiri.
Kanak-kanak menyangka orang
lain juga
mempunyai perasaan, reaksi, dan
perspektif yang sama dengan mereka.
PERINGKAT OPERASI KONKRIT (7-11 TAHUN)

PERINGKAT OPERASI KONKRIT

(7-11 TAHUN)

Egosentrik kanak2 mula luput dari umur 7 hingga 12 tahun.

Pada peringkat ini, kanak2 berkebolehan berfikir secara logik walaupun pemikiran

mereka masih terikat dengan situasi yang

konkrit.

Mereka boleh memahami proses

pengabadian/pemuliharaan

(conservation),pengelasan dan menyusun

secara bersiri.

Konsep Pemuliharaan (conservation). 3 prinsip asas konsep pemuliharaan: i. Prinsip Identiti - Tahu bilangan/amaun adalah

Konsep Pemuliharaan (conservation). 3 prinsip asas konsep pemuliharaan:

i. Prinsip Identiti

- Tahu bilangan/amaun adalah sama walaupun bentuk bekas berubah.

ii. Prinsip ganti rugi (compensation)

- Tahu perubahan bentuk bekas membawa

kepada perubahan dalam aspek yang lain

iii. Prinsip Keterbalikan

- Boleh mengulang proses yang berlaku secara

mental kepada keadaan asal semula.

Proses Pengelasan.Pelajar dapat mengklasifikasikan objek ke dalam set kumpulan berdasarkan sesuatu ciri. contoh: pengelasan ikut; warna

Pelajar dapat mengklasifikasikan objek ke dalam set kumpulan berdasarkan sesuatu ciri. contoh: pengelasan ikut; warna dan saiz.

Proses Menyusun Secara Bersirisesuatu ciri. contoh: pengelasan ikut; warna dan saiz. Menyusun mengikut susunan menaik dan menurun. contoh :

Menyusun mengikut susunan menaik dan menurun.

contoh : 1 < 2 < 3

Penguasaan kemahiran pemuliharaan,

pengelasan,dan penyusunan secara bersiri menunjukkan kanak-kanak telah

mencapai peringkat pemikiran logik.

Namun masih terikat dengan dengan

situasi fizikal, tidak boleh berfikir secara

abstrak.

Belum boleh membuat hipotesis dan

menyelesaikan soalan-soalan /masalah

yang abstrak dan kompleks.

PERINGKAT OPERASI FORMAL (11 TAHUN KE ATAS)

PERINGKAT OPERASI FORMAL (11 TAHUN KE ATAS)

Pada peringkat ini, kanak-kanak bolehmengkaji masalah-masalah abstrak secara sistematik dan membuat generalisasi terhadap masalah tersebut. Ciri-ciri pemikiran

mengkaji masalah-masalah abstrak secara sistematik dan membuat

generalisasi terhadap masalah tersebut.

Ciri-ciri pemikiran formal:dan membuat generalisasi terhadap masalah tersebut. i. Berfikir secara abstrak. ii. Berfikir secara sistematik.

i. Berfikir secara abstrak.

ii. Berfikir secara sistematik.

iii. Boleh membuat hipotesis.

Selain itu, ciri egosentrik remaja juga muncul pada peringkat ini. Ia berlainan dengan egosentrik di

Selain itu, ciri egosentrik remaja juga

muncul pada peringkat ini. Ia berlainan dengan egosentrik di peringkat pra

operasi.

Ia lebih tertumpu pada idea dan pemikiran remaja itu sendiri.Ia berlainan dengan egosentrik di peringkat pra operasi. Mereka susah menerima pandangan dan pendapat orang lain.

Mereka susah menerima pandangan dan pendapat orang lain.lebih tertumpu pada idea dan pemikiran remaja itu sendiri. Mempunyai perasaan seperti perbuatan mereka sentiasa

Mempunyai perasaan seperti perbuatan mereka sentiasa diperhatikan oleh orangtertumpu pada idea dan pemikiran remaja itu sendiri. Mereka susah menerima pandangan dan pendapat orang lain.

sekeliling.

Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky

- Ahli psikologi Rusia

- Mengatakan perkembangan kognitif

individu berlaku dalam persekitaran sosio

budaya yang mempengaruhi tingkah laku

dan pemikiran.

- Perkembangan mental seperti ingatan dan

perhatian melibatkan pembelajaran yang

berkaitan dengan bahasa, matematik dan

alat-alat ingatan.

PERBEZAAN TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF

PERBEZAAN TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF Jean Piaget Lev Vygotsky Perkembangan kendiri Perkembangan minda di
PERBEZAAN TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF Jean Piaget Lev Vygotsky Perkembangan kendiri Perkembangan minda di

Jean Piaget

Lev Vygotsky

Perkembangan kendiri

Perkembangan minda

di mana mereka meneroka, membentuk idea dan

kanak-kanak ditekankan melalui peranan sosial dan

mengujinya secara

budaya.

individu.

Peringkat Perkembangan Kognitif - Vygotsky

1.

Peringkat Sosial

-

Pengetahuan individu diperolehi melalui

interaksi individu dengan individu lain seperti ibu

bapa, adik-beradik, guru, rakan sebaya, keluarga terdekat, jiran dll.

2.

Peringkat individu (peribadi)

- Individu menukar maklumat yang diperolehi

daripada interaksi sosial kepada kefahaman

individu.

Perkembangan kognitif berlaku dengan 3

cara:

a) Zon Perkembangan Proksimal (ZPD)

b) Scaffolding/Perancah

c) Bahasa dan Pemikiran

Zon Perkembangan Proksimal

ZPD merupakan lingkungan kemampuan seseorang melakukan tugas-tugas dengan

jayanya.

ZPD menerangkan bagaimana kemahiran- kemahiran yang sukar dilakukan oleh kanak-kanak boleh dijayakan dengan

bantuan dan bimbingan orang-orang

dewasa atau rakan sebaya yang lebih

mahir.

Had atas

---------------------------------------------

Had atas --------------------------------------------- ZPD dengan scaffolding Had Bawah

ZPD dengan scaffolding

Had Bawah

---------------------------------------------

Had Bawah --------------------------------------------- Dengan bimbingan Tanpa bimbingan

Dengan

bimbingan

Tanpa

bimbingan

---------------------------------------------

** had bawah = tahap perkembangan sebenar had atas = tahap perkembagan berpotensi

Scaffolding/Perancah

Scaffolding bermaksud satu kerangka yang menyokong proses pembelajaran

individu.

- orang yang lebih berkemahiran (guru,

ibu, bapa, rakan) akan mengubah suai

tahap bimbingan yang diberikan sesuai dengan kemampuan kanak-kanak.

Bahasa dan Pemikiran

a) Berkomunikasi dengan orang lain.

Perbualan dan interaksi adalah alat penting semasa proses scaffolding.

- kanak-kanak menyusun konsep-konsep baru

dengan lebih sistematik dan bermakna dengan

bantuan individu yang lebih mahir.

b) Berkomunikasi dengan diri sendiri

- Bicara kendiri = bercakap dengan diri sendiri (3-7 tahun)

- Bicara hati = bercakap dengan diri sendiri secara mental

(bila dewasa)

- Vygotsky mengatakan apabila kanak-kanak bercakap sendiri, mereka menggunakan bahasa untuk mengawal tingkah laku dan membimbing pemikiran mereka.

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEROME

BRUNER

Struktur kognitif terbahagi 3:

a) Enaktif

- Berlaku pada peringkat 0 2 tahun

- Sama dengan peringkat sensorimotor

mengikut Piaget.

- Mod pemikiran berdasarkan aktiviti fizikal

- Akan bergerak ke arah sesuatu yang

menarik perhatian.

b) Ikonik

- Berlaku pada peringkat 2-4 tahun

- Sudah boleh menggunakan otak untuk

memikirkan sesuatu

- Sudah boleh menggambarkan imej dalam pemikiran mereka dalam bentuk visual,

auditori, dihidu, dirasa dan disentuh.

- Berupaya menyebut objek yang tiada di depan mata : contoh berupaya

menyatakan bentuk dan rasa buah yang

pernah dimakan.

c) Simbolik

- Berlaku pada peringkat 4 7 tahun

- Penaakulan simbolik bermula

- Memahami dunia melalui bahasa dan simbol- simbol (nombor, huruf, perkataan, muzik)

- Boleh menggunakan simbol dan bahasa

untuk menceritakan pengalaman.