Anda di halaman 1dari 2

MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN TEMA

BAHASA MALAYSIA KEISTIMEWAAN


7 ISNIN 15.02.2016 6 INTAN 1120-1220
MENTAL DAN EMOSI
TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Kenali kemurungan 2.4.2
2.4
(membaca)
Pada akhir PdP, murid dapat :
1. Murid dapat membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
2. Murid mengenalpasti isi tersurat dan isi tersirat yang terdapat dalam teks
3. Murid membuat rumusan berdasarkan petikan
Bertanggungjawab sosial [ ]Komunikasi [ ]Kepimpinan [ ]Berani [ ]Globalisasi [
NILAI / KEMAHIRAN ]Berfikiran kritis / kreatif [ ]Menyelesaikan masalah [ ]Teknologi maklumat & komunikasi [
INSANIAH ]Menghargai alam sekitar [ ]Kerja berpasukan [ ]Lain – lain:
___________________________
Set Induksi – kemurungan. Video. Soal-jawab.
1. Murid membaca petikan secara individu dan kelas. Murid dan guru bersoal-jawab mengenai
petikan tersebut.
AKTIVITI
2. Secara berkumpulan murid diminta untuk mengenalpasti isi tersirat dan tersurat. Murid dan guru
berbincangmengenai isi tersebut.
3. Murid diminta untuk menulis rumusan berdasarkan isi tersurat dan isitersirat yang telah
dibincangkan
Penutup
Murid dipilih secara rawak untuk membuat rumusan isi pelajaran

Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif [ I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik (


EMK / KBAT ] Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ]
Tiada [ ] Lain-lain : ) Lain-lain :
_____________________ ________________________________
LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan
BAHAN BANTU
putih [ ] Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain -
MENGAJAR
Lain:...................................................
Murid menguasai [ ] Latihan [ ]Laporan Amali [ ] Pembentangan [
PENILAIAN PDP / ____________________ ] Ujian Formatif [ ]Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain [
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ]
]
____________________

REFLEKSI / IMPAK
DAN KERJA RUMAH

KEHADIRAN
MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN TEMA

900-930 BAHASA MALAYSIA AMALAN KESIHATAN


7 ISNIN 15.02.2016 4 INTAN
950-1020 DAN KEBERSIHAN
TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AMALAN HIDUP
SIHAT 1.3.2
1.3
(MENDENGAR
BERTUTUR)
Pada akhir PdP, murid dapat :
OBJEKTIF 1. Murid dapat membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2. Murid memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya
3. Murid membina jawapan berdasarkan soalan tanpa kata tanya.
Bertanggungjawab sosial [ ]Komunikasi [ ]Kepimpinan [ ]Berani [ ]Globalisasi [
NILAI / KEMAHIRAN ]Berfikiran kritis / kreatif [ ]Menyelesaikan masalah [ ]Teknologi maklumat & komunikasi [
INSANIAH ]Menghargai alam sekitar [ ]Kerja berpasukan [ ]Lain – lain:
___________________________
Set Induksi – kemurungan. Video. Soal-jawab.
1. Murid membaca petikan secara individu dan kelas. Murid dan guru bersoal-jawab mengenai
AKTIVITI petikan tersebut.
2. Murid mendengar penerangan guru mengenai soalan tanpa kata tanya.
3. Murid diminta untuk memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya. Murid membina
dan menulis jawapan dalam buku tulis
Penutup
Murid dipilih secara rawak untuk membuat rumusan isi pelajaran

Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif [ I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik (


EMK / KBAT ] Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ]
Tiada [ ] Lain-lain : ) Lain-lain :
_____________________ ________________________________
LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan
BAHAN BANTU
putih [ ] Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain -
MENGAJAR
Lain:...................................................
Murid menguasai [ ] Latihan [ ]Laporan Amali [ ] Pembentangan [
PENILAIAN PDP / ____________________ ] Ujian Formatif [ ]Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain [
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ]
]
____________________

REFLEKSI / IMPAK
DAN KERJA RUMAH

KEHADIRAN