Anda di halaman 1dari 2

Nama Ujian : Ujian Chin Up

Objektif Ujian : Untuk mengukur kekuatan bahagian atas badan

Tahap Umur :

Alatan : Bar

Kesahan :

Kebolehpercayaan :

Prosedur :

1. Pelaku bergantung kepada satu palang dengan kedua – dua belah tangan.
2. Badan diangkat sehingga dagu melepasi palang tersebut dan kaki berada dalam
keadaan lurus.
3. Turunkan badan pada kedudukan asal
4. Ulang perlakukan tersebut seberapa banyak yang mampu.
5. Catat bilangan ulangan yang mampu dilakukan oleh pelaku

Gambar Rajah :
Borang Skor :

Nama Umur Jantina Bilangan Ulangan Pull Up


1.
2.
3.

Norma :

Berikut merupakan norm bagi umur 16 hingga 19 . (Davis et al. 2000)

Gender Excellent Above Average Average Below Average Poor


Male >13 9 - 13 6-8 3-5 <3
Female >6 5-6 3-4 1-2 0

Langkah Keselamatan :

1. Memanaskan badan sebelum melakukan ujian.


2. Melakukan ulangan setakat kemampuan masing.
3. Pastikan bar yang digunaka berada dalam keadaan baik.

Sumber Rujukan :

1. DAVIS, B. et al. (2000) Physical Education and the study of sport. 4th ed. London:
Harcourt Publishers. p. 124