Anda di halaman 1dari 3

WATIKAH AKUJANJI PAK-21

Dengan ini diperakui bahawa saya ,

ROSZIAH BINTI JOHAR


NO KP : 681118015344
Dengan ini berjanji dan berikrar akan
melaksanakan Pembelajaran dan Pemudahcaraan
(PdPc) Abad ke-21 di sekolah ini dengan penuh
komitmen dan bersungguh-sungguh demi
kecemerlangan murid-murid mulai
01 JANUARI 2017
Demikian ikrar dan janji saya.

Saya Yang Menurut Perintah, Disahkan


oleh,
………………………………………..
…………………………………
(ROSZIAH BINTI JOHAR) Guru besar
Sijil
Penghargaa
n
Pihak sekolah dengan ini
merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan kepada
NAJWA BINTI SUHAIMI
(930823-04-5500)

daripada
Institut Pendidikan Guru
(Kampus Temenggong Ibrahim)
pada
10 Julai – 4 Ogos 2016
atas sumbangan dan komitmen yang
diberikan kepada pihak sekolah
sepanjang menjalani latihan
Internship di sekolah ini.
Syabas dan tahniah.
....................................

Tarikh: 4 Ogos 2016