Anda di halaman 1dari 1

PENGHARGAAN

Terlebih dahulu kami ingin menyatakan sejuta penghargaan dan syukur kepada Tuhan
kerana telah memberikan kami bimbingan doa dan keyakinan kepada kami untuk menyiapkan
kerja kursus ini. Kami juga berasa lega kerana dapat menyiapkan tugasan ini mengikut masa
yang telah ditetapkan.

Saya juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan kami kerana sentiasa meluangkan
masa dengan kami dan sanggup memberi pertolongan dan menyumbangkan serba sedikit idea
dan pendapat mereka tentang tugasan ini.

Selain itu, kami juga ingin berterima kasih kepada pensyarah subjek ini iaitu Encik
Aminnuddin bin Mohd. Yusof, kerana sanggup membimbing kami sepanjang masa. Terima
kasih juga memberi banyak panduan untuk menyiapkan tugasan ini.

Akhir kata, ucapan ribuan terima kasih kepada semua pihak di sekeliling
sayayang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyumbang masa,
usaha dan idea-idea untuk menyelesaikan tugasan ini. Tidak ada kata-kata yang bernilai untuk
menyatakan terima kasih dan sentimen kami untuk mereka.