Anda di halaman 1dari 1

1.

Penerimaan Tenaga Honor tidak boleh melebihi 10% dari jumlah tenaga PNS,
2. Pungutan tidak boleh ditarik dari mahasiswa
3. SPP/SPT ditanda tangan DISESUAIKAN DNEGAN PAGU DIPA