Anda di halaman 1dari 1

Minggu : 8 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku - Bumi Indah Hijau Menawan
Bidang Mengenal Kraf Tradisional – Batik (contoh : Batik tulis)
Standard Kandungan 1.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan batikl menggunakan teknik resis.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbaskembali cara menghasilkankarya. (EK1, EK 2)


(Aktiviti PdP) 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, krayon atau lilin, warna air, palet, berus warna,

Penilaian PdP Sepanjangprosespenghasilankaryadalambidangbidangmengenal kraf tradisional iaitu batik


menggunakanteknikresisberdasarkanempatstandardkandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang