Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Kelas: Prasekolah SJK(C) Sin Kuo Min


Tarikh: 2/8/2017 (Rabu)
Masa: 10.50 a.m. – 11.50 a.m. (60 minit)
Bilangan Murid: 25
Modul: Bertema
Tema: Haiwan Ternakan
Tunjang Utama/ Fokus: Tunjang Sains dan Teknologi (Sains Awal)
Standard Kandungan: SA 3.3 Membuat penerokaan ke atas haiwan
Standard Pembelajaran: SA 3.3.1 Menamakan haiwan
SA 3.3.2 Menamakan bahagian tubuh haiwan
Kesepaduan Tunjang: Tunjang Komunikasi (BM 1.4.6 Bersoal jawab menggunakan ayat mudah berdasarkan bahan rangsangan)
EMK (Elemen Merentas Kurikulum): Kreativiti dan Inovasi: Kreativiti untuk mewarnakan lembaran kerja.
Nilai Murni: Toleransi, kerajinan
Sains dan Teknologi: Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid boleh:
1. Menyebut nama anggota badan ayam seperti paruh, mata, ekor, sayap, kaki dan cakar.
2. Memadankan anggota badan ayam dengan namanya dengan betul.
Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah melihat ayam.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT): Mengaplikasi dan menganalisis
Bantu Bantu Mengajar (BBM): Gambar ayam, kad nama anggota badan ayam, kotak, laptop, pembesar suara dan lembaran kerja.
Fokus MI: Verbal-linguistik, visual-spatial, interpersonal dan kinestetik.
Kosa Kata: Cakar, paruh, ekor

MASA / FASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN/ BAHAN


Persediaan (5minit) Nyanyian Lagu Pak Atan Ada Ladang Murid mendengar lagu Pak BBM: Pembesar suara, laptop
Atan Ada Ladang.
Maksud haiwan ternakan: Haiwan yang KBAT: Mengaplikasi
diternak oleh manusia untuk Murid menyanyi lagu dengan
makanan/perdagangan, tinggal di dalam bimbingan guru. MI: Muzik
ladang
Murid bersoal jawab dengan
Contoh haiwan ternakan: Lembu, ayam, guru.
kambing, itik

Soalan:
1. Tadi kita menyanyi lagu tentang apa?
Andaian jawapan: Haiwan ternakan
2. Apakah contoh-contoh haiwan
ternakan?
Andaian jawapan: Lembu, ayam,
kambing, itik

Imaginasi (10 minit) Kenali Anggota Badan Ayam Murid mendengar ciri-ciri ayam BBM: Gambar ayam, kad
daripada pendidik. perkataan
Ciri-ciri ayam: Haiwan ini bertelur,
menpunyai sayap, makan cacing, Murid diminta untuk meneka KBAT: Menganalisis
bunyinya ialah kok kok kok haiwan tersebut.
MI: Verbal-linguistik, visual-
Nama bahagian tubuh badan ayam: Murid ditunjukkan gambar ruang, interpersonal
Kaki, mata, paruh, ekor, sayap dan cakar ayam.

Murid ditanya nama bahagian


tubuh badan ayam yang
ditunjukkan oleh guru.
Murid diperkenalkan dan diajar
nama-nama bahagian tubuh
badan haiwan ayam.

Perkembangan (20 Permainan Kotak Beracun Murid mendengar cara BBM: Kotak, pembesar suara,
minit) bermain daripada guru. kad nama anggota badan
ayam, gambar ayam
Murid diberi satu kotak yang
mempunyai kad nama anggota KBAT: Mengaplikasi
badan ayam.
MI: Interpersonal
Murid perlu memberi kotak
tersebut kepada kawan
sebelahnya secara berterusan
apabila muzik dimainkan.

Murid yang mendapat kotak


tersebut apabila muzik
dihentikan perlu memilih satu
kad nama anggota badan
ayam dan menunjukkan
bahagian tersebut kepada
rakan-rakan.

Murid yang boleh menjawab


soalan dengan betul diberi
pujian manakala murid yang
belum menguasai diberi
bimbingan.
Tindakan (25 minit) Membuat Lembaran Kerja Murid diberi sehelai lembaran BBM: Lembaran kerja, pensel
kerja dan arahan untuk warna
menjawabnya.
KBAT: Mengaplikasi
Murid menjawab lembaran
kerja yang diberikan secara MI: Visual-ruang
individu.

Murid diberi kebebasan untuk


mewarnakan lembaran kerja
tersebut dengan kreativiti
sendiri.

Penutup (5 minit) Chicken Dance & Rumusan Isi Murid menari ‘Chicken Dance’ BBM: Laptop, pembesar suara
Pelajaran bersama-sama guru.
MI: Muzik, kinestetik, verbal-
Rumusan: Murid menceritakan apa yang linguistik
Ayam mempunyai mata, paruh, sayap, telah belajar sebentar tadi.
ekor, kaki dan cakar.
Murid mendengar rumusan isi
pelajaran daripada guru.

Refleksi Guru Pelatih:

Ulasan Guru/Pensyarah Pembimbing:

Anda mungkin juga menyukai