Anda di halaman 1dari 4

NASKAH DRAMA

RORO JONGGRANG

Kelompok 4 :
1. Fery Setywan
2. Kevien Agustin
3. Lingka Naris V.
4. Novel Cahyono
5. Risma Dwi P.
6. Vezona Prima A.

SMPN 1 SRONO
DRAMA BAHASA JAWA RORO JONGGRANG
Ing jaman biyen,enten loro kerajaan hindhu yaiku Kerajaan Pengging lan Kerajaan
Keraton Boko,Kerajaan Pengging dipimpin angsal raja sing kang bijaksanayaiku Prabu
Damar Moyo,lan kaduwe yuga lanang sing jenenge Raden Bandung Bondowoso.Keraton
Boko dipimpin angsal Raja sing ora awujud manungsa yaiku Prabu Boko sing kang gadha
yuga wadon sing jenenge Roro Jonggrang.
Prabu Boko kaduwe Patih Raksasa yaiku Patih Gupolo,Prabu boko pengen ngrebut
kekuasaan Kerajaan Pengging,angsal niku Boko lan Gupolo ngumpulaken
kekuatanipun,Sawise kesiapanipun dirasa cukup.Prabu Boko lan Parih Gupolo serta
Prajurite menyang kerajaan pengging,..
Pengawal Damar Moyo : Sopo kowe,? Wani piro dhateng menyang kerajaan sing
megah niki !,enten. kaduwe urusan nopo ?
Patih Gupolo : Kula dhateng kerajaan Kraton Boko,kula pengen ngerebut
kekuasaanipun. kerajan niki
Pengawal Damar Moyo : Oooh ora angsal toh, ! sak durunge kowe kabeh ketemu karo
Raja Damar . Moyo,adhepi aku disek..!
(perang antara pengawal damr moyo karo patih gupolo ing gerbang kerajaan
pengging,tapi sayange pengawal damr moyo kalah ing pertarungan niku)
Pengawal Damar Moyo : apa toh,salahe kula marang kowe,kok iso sampek kate
ngrebut kerajaan Pengging niki ?
Patih Gupolo : Wes toh,Ojok kakean bantah kowe Patih,! Seeerang.!
Terjadilah pembrotakanipun antarane keloronipon kerajaan niku,sewektu niku langsung
Raja penggig metu tekan balairoom sing kang langsung melu perang,akeh prajurit
kerajaan pengging sing sedha lan sebalike.Karna prajurit Boko ora iso ngrebut kerajaan
Pengging,mereka ngrusak perkampungan Pengging sing ngakibataken akeh rakyat sin
kang menderita,angsal niku Prabu Damar Moyo ngengken yugane,Bandung Bondowoso
untuk mbales kejahatanipun Prabu Boko.
Maka budalnipun Bandung menyang kerajaan kraton boko,ketika nipuning kang
perjalanan Bandung ketemu karo patih Gupolo lan Prabu boko.
Patih Gupolo : sopo kowe ? sak durunge kowe sanes rakyat kerajaan Kraton
Boko kuwi ?
Bandung bondowoso : MASBULOH,lek kula sanes rakyat kerajan kraton niki.?
Patih Gupolo : Yo yo se,sopo kowe ?
Bandung bondowoso : Nggeh kula ngertos,kula Raden Bandung Bondowoso yuane
Prabu Damar. moyo ing kerajaan Pengging,kula dhateng mriki diutus karo Romo kula.
kepengen mbales dendam marang rakyat kerajaan pengging.?
Prabu Boko : ana nopo iki ? lan sopo kowe ?
Bandung Bondowoso : Raden Bandung Bondowoso yuane Prabu Damar moyo ing
kerajaan .Pengging,kula dhateng mriki diutus karo Romo kula kepengen mbales .
dendam marang rakyat kerajaan pengging.?
Lan terjadinipun perang sing sengit marang kelorone,karna kesakian bandung,Boko
sedha ing peperangan niku ndelok rajane sedha Patih Gupolo mlayu kanggo ngindai
bandung lan Patih Gupolo ngelaporaken kedadean niku marang Putrine prabu
boko,Bandung kesokane tekan marang kerajaan Kraton Boko.
Patih Gupolo : putri putri,(karo mlayu menyang kamare Roro onggrang)
Roro Jonggrang : enten nopo,Patih Gupolo.?
Patih Gupolo : Romo,romo putri sedha ing medan perang karo bandung
bondowoso.!!
Sawise Patih Gupolo ngelaporaken kedadean niku Roro jonggrang langsung srengen
penggalihe Roro lan Patih Gupolo kuwi ninggalaken kerajaan keraton Boko.Sak tutuke
bandung sampek marang keraton Boko kuwi,bandung kaget nguwasno putr sing kang
cantik jelita niku.
Bandung Bondowoso : wahai putri sing kang cantik jelita,sinten namine ?
Roro Jonggrang : kula Roro jonggrang
Pengawal Roro : sinten kowe ?
Bandung Bondowoso : kula bandung Bondowoso yuga tekan kerajaan Pengging
Pengawal Roro : putri,sanes niku wong sing kang yedhani Romo putri ? (sambil
berbisik marang putri)
Roro Jonggrang : Kasinggihan tah ??
Bandung Bondowoso : Puron kowe rabhi karo kula ??
Roro Jonggrang : Ora segampang niku,kula rabhi karo kowe,kula kaduwe siji
penjalokku. Bandung Bondowoso,yaku damelno kula 100 candi ing kang wektu,
sedalu,apa kowe sanggup Bandung Bondowoso ??
Bandung Bondowoso : Nggeh kula siap nglakoni apa wae putri RoroJonggrang.!
Bandung Bondowoso menyanggupipun penjaloke putri Roro jonggrang,maka nipun raden
bandung langsung ngengken para jin gawe 100 candi niku ing wektu saDalu,ketika weroh
lek candi sing di penjalokne roro wea kate mari didmel karo bandung,maka putri Roro
jonggrang ngumpulipun para gelis ing kang sekitarane kerajaan keraton boko agawe
nulungi mengagalipun pekerjaane bandung Bondowoso
Roro Jonggrang : wahai,para gelis ! damelno keadaan koyok wektu wes isuk isuk !
Roro Jonggrang : kowe kabeh kudhu numbuk lesung pari lan ndamel cahaya sing bakal
nerangipun. candi sing kan di damel Bandung Bondowoso
Pengawal Roro : Nggeh puti Roro Jonggrang kita turuti penjalokmu..!!
Ketika para gelis numbuk lesung pari lan ing kang wetan kelihatan benter lan pitek pitek
berkokok siji siji,maka para jin mandek ndamel candi kuwi.
Jin : tuan,nyuwun ngapura nggeh,kula kabeh belum bisa nyelesakno candi sing
kapeng . . 100,kula hanya bisa nyelesakno sampek 99 candi karna dina pun wes kang
isuk,nyueun . . ngapunten ngeh tuan,kula kudhu kundur Bandung Bondowoso
Bandung : Nopo o para jin kok wes kundur,padahal isuk sek twangeh...!!!!!!!!
Ora suwe meniko Roro Jonggrang dhatengi bandung Bondowoso damel ngecek lek
penggaweane wes rampung
Roro Jonggrang : Yok po wes rampung damel 100 candi,wes ojok kakean bantah,kate tak
itung . bandung,..(sambil ngitung piro cacahe candi sing didamel Bn\andung) Kula wis
muni lek . . kula kepengen njalok 100 candi cacahe tapi nopo o kok sek 99 candi kok ora .
jangkep 100,? Dhadi kula worong ora rabhi karo kowe Bandung Bondowoso
Ora suwe menika para gelis dhateng nemoni Putri Roro Jonggrang lan bandung
Bondowoso ing Candi sing wes rampung di damel niku

Bandung Bondowoso : kowe wes ngutus para gadis damel numbuk lesung parilan
ndamel cahaya tekan ufuk wetan agar keadaanipun wes kate isuk
Roro Jonggrang : Sopo para gadis niku..? kula ora kenal lan ora ngutus gadis
kuwi..!!!
Pengawal Roro : kowe wis ngutus kula putri Roro jonggrang..?
Bandung Bondowoso : kabeh wis jelas,kowe ayu tapi penggalihmu ora ayu
koyokrupamu,padahal . . . . kula saget mentresnanimu kang setlus penggalih
kula,terkutuklah kowe putri . . Roro Jonggrang sing kang dhados Candi kang kapeng 100
Roro Jonggrang : a..........aaaaaaaaaaaa........ Ora bandung Bondowoso oooooo
...oooo
Kula Rampungnipun drama niki,matur nyuwun wis ngrungokake drama kula.