Anda di halaman 1dari 17

Hari/Tarikh Selasa / 2 Januari 2018

Masa 0745-0815
Tahun 2
Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani
Bilangan Murid 9
Tema/Topik Penerokaan Konsep Pergerakan
– Ruang Am

Contoh aktiviti
1. Bergerak dalam ruang terbuka
Petak sempit dan luas

Standard 1.1 Meneroka pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.


Kandungan 2.1 Mengaplikasikan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai
corak pergerakan.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

Standard Prestasi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang am yang telah ditetapkan.
2.1.1 Membezakan pergerakan mengikut ruang.
5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal.

Kriteria Kejayaan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


A. Cemerlang
- Berjaya mencapai ketiga-tiga standard prestasi
B. Sederhana
- Berjaya mencapai dua daripada tiga standard prestasi
C. Lemah
- Berjaya mencapai satu daripada tiga standard prestasi
Pengetahuan Sedia 1. Murid sedar mereka boleh bergerak bebas di ruangan yang besar.
Ada Pelajar
EMK Kreativiti & Inovasi Sains &Teknologi Keusahawanan Bahasa
Pend. Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KBAT / I-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir Peta Pokok Peta Titi
ABM/BBM Komputer, LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis Lembaran kerja, slaid
Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik Papan putih mini, pen marker
Lain-lain : gelung rotan, skittle, tali skipping, bola
Penilaian Lembaran Kerja Hasil Kerja Pemerhatian Kuiz
Lisan Drama Tugasan Projek
Aktiviti PdPc 1. Murid di bahagikan mengikut kumpulan.
2. Satu kumpul akan bertindak sebagai pemegang peralatan
(halangan).
3. Kumpulan yang lain cuba melepasi halangan.
4. Masa setiap kumpulan menghabiskan halangan dicatat.
5. Aktiviti diulang sehingga semua kumpulan selesai.
6. Guru bertanya tentang perbezaan pengalaman murid bergerak di
ruangan bebas dan ruangan tertutup.
7. Murid membincangkan pengalaman mereka bergerak di ruangan
bebas dan ruangan tertutup.

Refleksi Pencapaian objektif:


- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

Penambahbaikan PdP:

Aktiviti pembelajaran ditangguhkan kerana:


Mesyuarat / Kursus :
Program Sekolah :
Aktiviti Luar :
Cuti Sakit / Cuti Rehat Khas :
Hari/Tarikh Selasa / 2 Januari 2018
Masa 0815-0845
Tahun 1
Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani
Bilangan Murid 4
Tema/Topik Konsep Pergerakan
Standard 1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep
Kandungan pergerakan.

Standard Prestasi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


1.1.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan
dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan, dan
layangan.
1.1.2 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang diri,
ruang am, dan batasan ruang dalam pelbagai arah dan aras.
1.1.3 Melakukan pergerakan mengikut arah depan, belakang, kiri,
kanan, atas, dan bawah berdasarkan isyarat.

Kriteria Kejayaan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


A. Cemerlang
- Berjaya mencapai ketiga-tiga standard prestasi
B. Sederhana
- Berjaya mencapai dua daripada tiga standard prestasi
C. Lemah
- Berjaya mencapai satu daripada tiga standard prestasi
Pengetahuan Sedia 1. Murid sedar mereka boleh bergerak bebas di ruangan yang besar.
Ada Pelajar
EMK Kreativiti & Inovasi Sains &Teknologi Keusahawanan Bahasa
Pend. Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KBAT / I-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir Peta Pokok Peta Titi
ABM/BBM Komputer, LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis Lembaran kerja, slaid
Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik Papan putih mini, pen marker
Lain-lain : gelung rotan, skittle, tali skipping, bola
Penilaian Lembaran Kerja Hasil Kerja Pemerhatian Kuiz
Lisan Drama Tugasan Projek
Aktiviti PdPc 1. Murid melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh
badan dari segi :
- Imbangan (sebelah kaki, dua bela kaki)
- pemindahan berat badan (bergerak turun naik tangga/bukit)
- layangan (melompat & mendarat).
2. Murid melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang diri,
ruang am, dan batasan ruang dalam pelbagai arah dan aras.
3. Murid bererak mengikut arahan guru (depan, belakang, kiri, kanan,
atas, dan bawah) berdasarkan isyarat.

Refleksi Pencapaian objektif:


- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

Penambahbaikan PdP:

Aktiviti pembelajaran ditangguhkan kerana:


Mesyuarat / Kursus :
Program Sekolah :
Aktiviti Luar :
Cuti Sakit / Cuti Rehat Khas :
Hari/Tarikh Selasa / 2 Januari 2018
Masa 0845-1015
Tahun 1
Mata pelajaran Sains
Bilangan Murid 4
Tema/Topik Kemahiran Proses Sains
Standard 1.1 Kemahiran Proses Sains
Kandungan
Standard Prestasi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1.1.1 Menguasai kemahiran memerhati
Kriteria kejayaan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
A. Pencapaian murid cemerlang
- Memerhati menggunakan deria penglihatan, pendengaran, rasa &
sentuh.
B. Pencapaian murid sederhana
- Memerhati menggunakan dua daripada empat deria
C. Pencapaian murid lemah
- Memerhati menggunakan deria penglihatan

Pengetahuan sedia 1. Pemerhatian menggunakan deria mata.


ada pelajar 2. Murid belum sedar bahawa pemerhatian juga bole dilakukan dengan
menggunakan deria pendengaran, rasa dan sentuhan

EMK Kreativiti & Inovasi Sains &Teknologi Keusahawanan Bahasa


Pend. Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir Peta Pokok Peta Titi
BBM Komputer, LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis Lembaran kerja, slaid
Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik Papan putih mini, pen marker
Penilaian Lembaran Kerja Hasil Kerja Pemerhatian Kuiz
Lisan Drama Tugasan Projek
Aktiviti PdPc 1. Murid melakukan penyiasatan tentang deria penglihatan.
2. Murid melakukan penyiasatan tentang deria pendengaran.
3. Murid melakukan penyiasatan tentang deria sentuh.
4. Murid melakukan penyiasatan tentang deria rasa.
Refleksi Pencapaian objektif:
A. Pencapaian murid cemerlang
- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

B. Pencapaian murid sederhana


- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

C. Pencapaian murid lemah


- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran
Hari/Tarikh Selasa / 2 Januari 2018
Masa 1115-1215
Tahun 5
Mata pelajaran Sains
Bilangan Murid 9
Tema/Topik 1. Peraturan Bilik Sains
Standard 2.1 Peraturan Bilik Sains
Kandungan
Standard Prestasi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains

Kriteria kejayaan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


A. Pencapaian murid cemerlang
- Menyatakan salah satu peraturan bilik sains.
- Menyatakan lebih daripada satu peraturan bilik sains.
- Mengaplikasi salah satu peraturan bilik sains.
- Mengaplikasi lebih daripada satu peraturan bilik sains
- Memberi sebab peraturan bilik sains perlu dipatuhi.
- Menjadi contoh kepada rakan dalam mematuhi peraturan bilik sains.
B. Pencapaian murid sederhana
- Menyatakan salah satu peraturan bilik sains.
- Menyatakan lebih daripada satu peraturan bilik sains.
- Mengaplikasi salah satu peraturan bilik sains.
C. Pencapaian murid lemah
- Menyatakan salah satu peraturan bilik sains.

Pengetahuan sedia 1. Murid tahu bahawa bilik sains adalah tempat untuk mereka
ada pelajar menjalankan uji kaji.

EMK Kreativiti & Inovasi Sains &Teknologi Keusahawanan Bahasa


Pend. Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir Peta Pokok Peta Titi
BBM Komputer, LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis Lembaran kerja, slaid
Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik Papan putih mini, pen marker
Penilaian Lembaran Kerja Hasil Kerja Pemerhatian Kuiz
Lisan Drama Tugasan Projek
Aktiviti PdPc 1. Murid mempelajari tentang peraturan bilik sains.
2. Murid membincagkan kepentingan mematuhi peraturan tersebut.
3. Murid menunjukkan contoh bagaimana untuk mematuhi peraturan
bilik sains mengikut keadaan yan diberikan ole guru.
Refleksi Pencapaian objektif:
1. Pencapaian murid cemerlang
- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran
2. Pencapaian murid sederhana
- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

3. Pencapaian murid lemah


- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

Penambahbaikan PdPc:
Hari/Tarikh Rabu / 3 Januari 2018
Masa 1045 - 1115
Tahun 2
Mata pelajaran Pendidikan Kesihatan
Bilangan Murid 9 orang
Tema/Topik Kesihatan Diri & Reproduktif
Standard 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan
Kandungan diri dan reproduktif
Mengamalkan cara yang betul:
• Postur
• Rehat
• Tidur

Standard Prestasi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


1.1.1 Menyatakan maksud postur, rehat dan tidur.
1.1.2 Mengaplikasi postur yang betul untuk pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang sihat.
1.1.3 Menjana idea kepentingan postur yang betul, rehat dan tidur
yang mencukupi untuk pertumbuhan serta perkembangan fizikal
yang sihat.

Kriteria kejayaan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


A. Pencapaian murid cemerlang
- Dapat menyatakan semua postur (berdiri, duduk & baring)
dengan betul.
- Membuat peta minda “kepentingan postur” bagi semua postur
yang kemas dan lengkap
B. Pencapaian murid sederhana
- Dapat menyatakan 2 daripada 3 postur (berdiri, duduk & baring)
dengan betul.
- Membuat peta minda “kepentingan postur” bagi 2 daripada 3
postur dengan lengkap
C. Pencapaian murid lemah
- Menyatakan 3 jenis postur & kepentingannya.
Pengetahuan sedia 1. Murid sudah tahu tentang berjalan, duduk & tidur.
ada pelajar
EMK Kreativiti & Inovasi Sains &Teknologi Keusahawanan Bahasa
Pend. Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir Peta Pokok Peta Titi
BBM Komputer, LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis Lembaran kerja, slaid
Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik Papan putih mini, pen marker
Penilaian Lembaran Kerja Hasil Kerja Pemerhatian Kuiz
Lisan Drama Tugasan Projek
Aktiviti PdPc 1. Murid diminta untuk melakukan akitiviti : game-berjalan, duduk dan
baring (perlahan, sederhana & laju).
2. Murid di bahagikan kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan melantik 1
model.
3. Model akan diminta untuk melakukan aktiviti berdiri/duduk/baring.
4. Ahli kumpulan yang lain melihat perbezaan postur
duduk/berdiri/baring model mereka.
5. Model menerangkan mengapa mereka memilih postur
berdiri/duduk/tidur tersebut.
6. Murid membincangkan apakah kesan postur yan dipili model kepada
badan.
7. Murid melakarkan hasil perbincangan ke dalam peta minda
Refleksi Pencapaian objektif:
4. Pencapaian murid cemerlang
- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

5. Pencapaian murid sederhana


- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

6. Pencapaian murid lemah


- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

Penambahbaikan PdP:
Hari/Tarikh Rabu / 3 Januari 2018
Masa 1115 – 1145
Tahun 2
Mata pelajaran PKS
Bilangan Murid 9 orang
Tema/Topik Tempo
Standard 1.1 Tempo
Kandungan
Standard Prestasi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mengenal tempo lambat & cepat

Kriteria kejayaan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1. Mengenalpasti 2 jenis tempo : cepat & lambat

Pengetahuan sedia 1. Murid sudah biasa mendengar lagu yang rancak dan sedih. Tetapi
ada pelajar tidak menyedari bahawa lau tersebut adala tempo cepat & tempo
lambat.
EMK Kreativiti & Inovasi Sains &Teknologi Keusahawanan Bahasa
Pend. Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir Peta Pokok Peta Titi
BBM Komputer, LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis Lembaran kerja, slaid
Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik Papan putih mini, pen marker
Penilaian Lembaran Kerja Hasil Kerja Pemerhatian Kuiz
Lisan Drama Tugasan Projek
Aktiviti PdPc 1. Guru memperkenalkan tempo lambat & cepat.
2. Murid merujuk kepada buku teks, dan cuba untuk meneka tempo
yang sesuai bagi pergerakan haiwan yang ada di dalam buku.
3. Murid melakukan gerakan yang sesuai mengikut tempo lambat dan
cepat.

Refleksi Pencapaian objektif:


___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

Penambahbaikan PdP:
Hari/Tarikh Rabu / 3 Januari
Masa 1145-1215
Tahun 1
Mata pelajaran Pendidikan Kesenian
Bilangan Murid 4
Tema/Topik Kemahiran Seni Muzik

Standard 1.2 Elemen seni muzik


Kandungan
Standard Prestasi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1.2.2 Mengenal, memahami, dan membezakan dinamik kuat dan
dinamik lembut.
Kriteria kejayaan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengenal,
memahami, dan membezakan dinamik kuat dan dinamik lembut.
Pengetahuan sedia Murid belum mempunyai pengetahuan tentang dinamik.
ada pelajar
EMK Kreativiti & Inovasi Sains &Teknologi Keusahawanan Bahasa
Pend. Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir Peta Pokok Peta Titi
BBM Komputer, LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis Lembaran kerja, slaid
Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik Papan putih mini, pen marker
Penilaian Lembaran Kerja Hasil Kerja Pemerhatian Kuiz
Lisan Drama Tugasan Projek
Aktiviti PdPc 1. Guru membawa murid-murid mendengar audio bunyi dinamik
kuat & dnamik lembut.
2. Guru kemudiannya menerangkan apa itu dinamik kuat &
dinamik lembut.
3. Guru memperkenalkan simbol :
- Dinamik kuat :
- Dinamk lembut :
- Senyap : -
4. Murid menyanyikan lagu “Aku Mimpi” mengikut dinamik yang
di arahkan.
Refleksi Aktiviti pembelajaran ditangguhkan kerana:
Mesyuarat / Kursus :
Program Sekolah :
Aktiviti Luar :
Cuti Sakit / Cuti Rehat Khas :
Hari/Tarikh Rabu / 3 Januari
Masa 1145-1215
Tahun 1
Mata pelajaran Pendidikan Kesihatan
Bilangan Murid 4
Tema/Topik Hari Yang Ceria
Standard Postur Yang Betul
Kandungan
Standard Prestasi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Postur duduk yang betul
2. Postur berdiri yang betul
3. Postur baring yang betul
4. Postur mengangkat barang yang betul
Kriteria kejayaan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Mempraktikkan empat postur yang betul.
Pengetahuan sedia 1. Menyatakan maksud dan media catan
ada pelajar 2. Mengenal pasti sejarah catan
EMK Kreativiti & Inovasi Sains &Teknologi Keusahawanan Bahasa
Pend. Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir Peta Pokok Peta Titi
BBM Komputer, LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis Lembaran kerja, slaid
Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik Papan putih mini, pen marker
Penilaian Lembaran Kerja Hasil Kerja Pemerhatian Kuiz
Lisan Drama Tugasan Projek
Aktiviti PdPc 1. Murid mempelajari tentang empat jenis postur denmerujuk buku teks
muka surat 68.
Refleksi Aktiviti pembelajaran ditangguhkan kerana:
Mesyuarat / Kursus :
Program Sekolah :
Aktiviti Luar :
Cuti Sakit / Cuti Rehat Khas :
Tarikh
Masa
Kelas
Mata pelajaran
Bilangan Murid
Tema/Topik
Standard
Kandungan
Standard Prestasi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
5.
Kriteria kejayaan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
D. Pencapaian murid cemerlang
-
E. Pencapaian murid sederhana
-
F. Pencapaian murid lemah
-
Pengetahuan sedia 3. Menyatakan maksud dan media catan
ada pelajar 4. Mengenal pasti sejarah catan
EMK Kreativiti & Inovasi Sains &Teknologi Keusahawanan Bahasa
Pend. Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir Peta Pokok Peta Titi
BBM Komputer, LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis Lembaran kerja, slaid
Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik Papan putih mini, pen marker
Penilaian Lembaran Kerja Hasil Kerja Pemerhatian Kuiz
Lisan Drama Tugasan Projek
Aktiviti PdPc 8. M
9.
Refleksi Pencapaian objektif:
1. Pencapaian murid cemerlang
- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

2. Pencapaian murid sederhana


- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

3. Pencapaian murid lemah


- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

Penambahbaikan PdP:
Tarikh
Masa
Kelas
Mata pelajaran
Bilangan Murid
Tema/Topik
Standard
Kandungan
Standard Prestasi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
6.
Kriteria kejayaan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
G. Pencapaian murid cemerlang
-
H. Pencapaian murid sederhana
-
I. Pencapaian murid lemah
-
Pengetahuan sedia 5. Menyatakan maksud dan media catan
ada pelajar 6. Mengenal pasti sejarah catan
EMK Kreativiti & Inovasi Sains &Teknologi Keusahawanan Bahasa
Pend. Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir Peta Pokok Peta Titi
BBM Komputer, LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis Lembaran kerja, slaid
Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik Papan putih mini, pen marker
Penilaian Lembaran Kerja Hasil Kerja Pemerhatian Kuiz
Lisan Drama Tugasan Projek
Aktiviti PdPc 10. M
11.
Refleksi Pencapaian objektif:
4. Pencapaian murid cemerlang
- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

5. Pencapaian murid sederhana


- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

6. Pencapaian murid lemah


- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

Penambahbaikan PdP:
Tarikh
Masa
Kelas
Mata pelajaran
Bilangan Murid
Tema/Topik
Standard
Kandungan
Standard Prestasi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
7.
Kriteria kejayaan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
J. Pencapaian murid cemerlang
-
K. Pencapaian murid sederhana
-
L. Pencapaian murid lemah
-
Pengetahuan sedia 7. Menyatakan maksud dan media catan
ada pelajar 8. Mengenal pasti sejarah catan
EMK Kreativiti & Inovasi Sains &Teknologi Keusahawanan Bahasa
Pend. Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir Peta Pokok Peta Titi
BBM Komputer, LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis Lembaran kerja, slaid
Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik Papan putih mini, pen marker
Penilaian Lembaran Kerja Hasil Kerja Pemerhatian Kuiz
Lisan Drama Tugasan Projek
Aktiviti PdPc 12. M
13.
Refleksi Pencapaian objektif:
7. Pencapaian murid cemerlang
- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

8. Pencapaian murid sederhana


- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

9. Pencapaian murid lemah


- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

Penambahbaikan PdP:
Tarikh
Masa
Kelas
Mata pelajaran
Bilangan Murid
Tema/Topik
Standard
Kandungan
Standard Prestasi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
8.
Kriteria kejayaan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
M. Pencapaian murid cemerlang
-
N. Pencapaian murid sederhana
-
O. Pencapaian murid lemah
-
Pengetahuan sedia 9. Menyatakan maksud dan media catan
ada pelajar 10. Mengenal pasti sejarah catan
EMK Kreativiti & Inovasi Sains &Teknologi Keusahawanan Bahasa
Pend. Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir Peta Pokok Peta Titi
BBM Komputer, LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis Lembaran kerja, slaid
Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik Papan putih mini, pen marker
Penilaian Lembaran Kerja Hasil Kerja Pemerhatian Kuiz
Lisan Drama Tugasan Projek
Aktiviti PdPc 14. M
15.
Refleksi Pencapaian objektif:
10. Pencapaian murid cemerlang
- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

11. Pencapaian murid sederhana


- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

12. Pencapaian murid lemah


- ___/___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

Penambahbaikan PdP: