Anda di halaman 1dari 2

Nama : ______________________________________________ Kelas : _____________

Hari : _______________________________ Tarikh: _____________

Arahan : Mewarnakan gambar-gambar perlakuan yang disebut

oleh guru.
Nama : ______________________________________________ Kelas : _____________

Hari : _______________________________ Tarikh: _____________

Arahan : Tandakan √ pada gambar yang menunjukkan perlakuan yang

Mencederakan diri sendiri.