Anda di halaman 1dari 5

BRIDGING KEMAHIRAN PEMULIHAN KHAS LINUS DAN KSSR MATEMATIK

KONSTRUK LINUS STANDARD KANDUNGAN


BIL KEMAHIRAN PEMULIHAN MATEMATIK
NUMERASI KSSR
1.0 Pra Nombor Tahun 1:
2.0 Konsep Nombor (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5),
Konstruk 1 : 3.0 Nombor Bulat (1.6), (1.7), (1.8)
1 Keupayaan pra nombor dan 3.1 Nombor Bulat Hingga 10
mengenal angka 3.1(a) Nombor 1 Hingga 9
3.1(b) Nombor 0 dan 10
3.2 Nombor Bulat Hingga 100 Tahun 1:
3.2(a) Nombor hingga 20 (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5),
Konstruk 2 :
3.2(b) Nombor 21 hingga 100 (1.6), (1.7), (1.8), (1.9)
2 Keupayaan membilang
3.3 Nombor Bulat Hingga 1000 Tahun 2:
3.3(a) Nombor 101 hingga 1000. (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5)
3.2 Nombor Bulat Hingga 100 Tahun 1:
Konstruk 3 : 3.2(a) Nombor hingga 20 (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5),
Keupayaan memahami nilai 3.2(b) Nombor 21 hingga 100 (1.6), (1.7), (1.8), (1.9)
3
nombor
3.3 Nombor Bulat Hingga 1000 Tahun 2:
3.3(a) Nombor 101 hingga 1000. (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5)
Tahun 1:
3.1 Nombor Bulat Hingga 10 (1.1), (1.7)
Konstruk 4 :
4
Keupayaan membuat seriasi
3.2 Nombor Bulat Hingga 100 Tahun 2:
(1.3)
Tahun 1:
(4.1)
8.0 Wang
8.1 Wang Hingga RM10
Konstruk 5 : Tahun 2:
5 Keupayaan mengenal mata (8.1), (8.2), (8.3), (8.4)
8.2 Wang Hingga RM100
wang Malaysia
Tahun 3:
8.3 Wang Hingga RM1000
(9.1)
KONSTRUK LINUS STANDARD KANDUNGAN
BIL KEMAHIRAN PEMULIHAN MATEMATIK
NUMERASI KSSR
Tahun 1:
(5.1)

Konstruk 6 : Tahun 2:
6 9.0 Masa dan Waktu
Keupayaan menyatakan waktu (9.1), (9.2).

Tahun 3:
(10.1), (10.2,) (10.3)
4.0 Operasi Tambah Tahun 1:
4.1 Tambah Dalam Lingkungan 10 (2.1), (2.2), (2.3), (2.4)
Lingkungan 10.
Tahun 2:
4.2 Tambah Dalam Lingkungan 100. (1.4)
4.2.1 Operasi Tambah Dalam Lingkungan 18
4.2.2 Operasi Tambah Dalam Lingkungan
50 Tanpa Mengumpul Semula.
4.2.3 Operasi Tambah Dalam Lingkungan
50 Dengan Mengumpul Semula.
4.2.4 Operasi Tambah Dalam Lingkungan
Konstruk 7 : 100 Tanpa Mengumpul Semula.
7 Keupayaan mengendalikan 4.2.5 Operasi Tambah Dalam Lingkungan
Operasi Asas 100 Dengan Mengumpul Semula.

4.3 Tambah Dalam Lingkungan 1000.


4.3.1 Operasi Tambah Dalam Lingkungan
1000 Tanpa Mengumpul Semula.
4.3.2 Operasi Tambah Dalam Lingkungan
1000 Dengan Mengumpul Semula.

5.0 Operasi Tolak Tahun 1:


5.1 Tolak Dalam Lingkungan 10 (2.1), (2.2), (2.3), (2.4)

5.2 Tolak Dalam Lingkungan 100. Tahun 2:


5.2.1 Operasi Tolak Dalam Lingkungan 18. (1.4)
KONSTRUK LINUS STANDARD KANDUNGAN
BIL KEMAHIRAN PEMULIHAN MATEMATIK
NUMERASI KSSR
5.2.2 Operasi Tolak Dalam Lingkungan
50 Tanpa Mengumpul Semula.
5.2.3 Operasi Tolak Dalam Lingkungan
50 Dengan Mengumpul Semula.
5.2.4 Operasi Tolak Dalam Lingkungan
100 Tanpa Mengumpul Semula.
5.2.5 Operasi Tolak Dalam Lingkungan
100 Dengan Mengumpul Semula.

5.3 Tolak Dalam Lingkungan 1000.


5.3.1 Operasi Tolak Dalam Lingkungan
1000 Tanpa Mengumpul Semula.
5.3.2 Operasi Tolak Dalam Lingkungan
1000 Dengan Mengumpul Semula.

6.0 Operasi Darab Tahun 1:


(3.1), (3.2), (3.3)

Tahun 2:
(3.1), (3.2), (3.3)
7.0 Operasi Bahagi
Tahun 3:
(3.1), (3.2), (3.3)

Tahun 2:
(4.1), (4.2), (4.3), (4.4)

Tahun 2:
(5.1), (5.2), (5.3), (5.4)
Tahun 2:
Konstruk 8 : 8.0 Wang
(8.2), (8.3), (8.4)
Keupayaan mengendalikan 8.2 Wang Hingga RM100
8
operasi asas melibatkan mata
Tahun 3:
wang Malaysia 8.3 Wang Hingga RM1000
(9.1), (9.2), (9.3), (9.4), (9.5)
KONSTRUK LINUS STANDARD KANDUNGAN
BIL KEMAHIRAN PEMULIHAN MATEMATIK
NUMERASI KSSR
Konstruk 9 :
9 Keupayaan mengukur panjang -
-
objek, jisim objek dan isipadu.
4.0 Operasi Tambah Tahun 1:
4.2 Tambah Dalam Lingkungan 100. (2.2), (2.4), (2.5), (2.6)

4.3 Tambah Dalam Lingkungan 1000. Tahun 2:


(2.2), (2.3)

5.0 Operasi Tolak Tahun 1:


5.2 Tolak Dalam Lingkungan 100. (2.3), (2.4), (2.5), (2.6)
5.3 Tolak Dalam Lingkungan 1000. Tahun 2:
Konstruk 10 :
(3.2), (3.3)
Keupayaan menterjemah ayat
10
biasa kepada ayat matematik
Tahun 2:
dan sebaliknya 6.0 Operasi Darab (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)

Tahun 3:
(4.1), (4.2), (4.3), (4.4)

Tahun 2:
7.0 Operasi Bahagi (5.1), (5.2), (5.3), (5.4)

Tahun 3:
(5.1), (5.2), (5.3), (5.4)
4.0 Operasi Tambah Tahun 1:
Konstruk 11 : 4.2 Tambah Dalam Lingkungan 100. (2.2), (2.4), (2.5), (2.6)
Keupayaan mengaplikasikan
11 pengetahuan dan kemahiran Tahun 2:
dalam kehidupan harian terhad 4.3 Tambah Dalam Lingkungan 1000.
(2.3)
kepada nombor bulat
KONSTRUK LINUS STANDARD KANDUNGAN
BIL KEMAHIRAN PEMULIHAN MATEMATIK
NUMERASI KSSR
5.0 Operasi Tolak Tahun 1:
5.2 Tolak Dalam Lingkungan 100. (2.3), (2.4), (2.5), (2.6)

5.3 Tolak Dalam Lingkungan 1000. Tahun 2:


(3.3)

6.0 Operasi Darab Tahun 2:


(4.4)

Tahun 3:
(4.5)

7.0 Operasi Bahagi Tahun 2:


(5.4)

Tahun 3:
(5.5)
8.0 Wang Tahun 1:
8.1 Wang Hingga RM10 (4.2), (4.3)

8.2 Wang Hingga RM100 Tahun 2:


(8.4)
Konstruk 12 :
Keupayaan mengaplikasikan
8.3 Wang Hingga RM1000 Tahun 3:
pengetahuan dan kemahiran
12 (9.5), (9.6)
dalam kehidupan harian
melibatkan mata wang, masa
Tahun 2:
dan ukuran panjang.
9.0 Masa dan Waktu (9.2)

Tahun 3:
(10.4), (10.5), (10.6), 10.7,
(10.8)