Anda di halaman 1dari 16

Kemahiran Menjamin Kehidupan

2017
FAIL RANCANGAN DAN
REKOD MENGAJAR (FRRM)

NAMA TP/TPK MOHD AZMI BIN ISMAIL


:
NO. KP : 800420-01-5029
TENAGA PENGAJAR KANAN /
GIATMARA : JEMPOL, N. SEMBILAN

KURSUS : TEKNOLOGI SISTEM KOMPUTER


TENAGA PENGAJAR
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM &
SESI : 1/2016 (JAN - JUN 2017)
LATIHAN
GIATMARA MALAYSIA
WISMA GIATMARA
NO. 39 & 41, JALAN MEDAN TUANKU
50300 KUALA LUMPUR
WAWASAN

Membantu Mewujudkan Masyarakat Perdagangan Dan


Perindustrian Bumiputera Yang Berkualiti Bagi Mencapai
Matlamat Wawasan 2020

VISI

Menyediakan latihan Teknikal dan Vokasional yang


berkualiti dan memenuhi kehendak Negara bagi
mewujudkan tenaga kerja mahir dan bakal usahawan
bumiputera yang berdaya saing.

MISI

Menjadi Pusat Latihan Teknikal dan Vokasional sepanjang


hayat yang terunggul dan diiktiraf di peringkat Negara dan
Antarabangsa.

OBJEKTIF

35% Melahirkan Tenaga Kerja Mahir Negara &


Antarabangsa
50% Mewujudkan Usahawan Bumiputera
5% Membantu Membasmi Kemiskinan

STRATEGI

* Pakatan Bistari (Smart Partnership)


* Pembelajaran Sepanjang Hayat (Life Long Learning)
* Conversion (Kemahiran ke Keusahawanan)
* Kemahiran Ke Keusahawanan (Cluster & Corridor
Conversion)
BUTIR-BUTIR DIRI PENGAJAR A

PANDUAN DAN PERATURAN B

TAKWIM LATIHAN (GM/FRM/01) C

MAKLUMAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN (GM/FRM/02) D

JADUAL WAKTU LATIHAN / MINGGUAN (SEBENAR) (GM/FRM/03) E

REKOD KERJA HARIAN (GM/FRM/04) F

PENGESAHAN PENGURUS (MINGGUAN) (GM/FRM/05) G


BUTIR-BUTIR PENGAJAR A

NAMA : Mohd Azmi Bin Ismail JANTINA : Lelaki


NO. K/ P : 800420-01-5029 NO. GAJI : 619925
TARIKH LAHIR 20 April 1980 BANGSA : Melayu
:
SESI MULA : 03 JAN 2017 SESI TAMAT : 30 JUN 2017

PT 5264 Jalan Puteri 5,


ALAMAT TEMPAT KEDIAMAN
Taman Desa Puteri,
:
72100 Bahau, N. Sembilan

NO. TEL. RUMAH : 06-4552306


NO. TEL. MUDAH ALIH : 019-2590978
E-MEL : mohdazmi@giatmara.edu.my
KELULUSAN AKADEMIK : Diploma Sains Komputer & Diploma Perguruan
KELULUSAN KEMAHIRAN : Sijil Kemahiran Tahap 3
KELULUSAN IKTISAS : VTO, Induksi PP-PPD dan Induksi PPL
TEMPAT BERTUGAS : GIATMARA Jempol, N. Sembilan
NO. TEL. PEJABAT : 06-4581950
NO. FAKSIMILI : 06-4581046
TARIKH MULA BERKHIDMAT : 01 April 2004
JAWATAN : Tenaga Pengajar
TARAF JAWATAN : Tetap
BIDANG TUGAS LAIN :
TARAF PERKAHWINAN : Berkahwin
PASANGAN ATAU PENJAGA
NAMA ISTERI / SUAMI : Nurul Aina Binti Zanal Abidin
PEKERJAAN : Suri Rumahtangga Sepnuh Masa

ALAMAT TEMPAT KERJA : Tiada

NO. TEL. RUMAH : 06-4552306


NO. TEL. MUDAH ALIH : 013-2505440
E-MEL : Tiada
B
PANDUAN PENULISAN
FAIL RANCANGAN DAN REKOD MENGAJAR (FRRM)

1.1 DEFINISI FRRM

Penyediaan FRRM yang berkualiti adalah penting bagi seorang Tenaga Pengajar,
selaras dengan tanggungjawab utama seorang Pengajar, FRRM yang berkualiti
melambangkan nilai dan etika seorang Pengajar.

FRRM merupakan Perancangan Pra-Pengajaran seorang Pengajar sebelum


memulakan sesi pengajaran sama ada pembelajaran teori atau amali.

1.2 TUJUAN PENULISAN FRRM

1. Pengajar perlu mempunyai kesedaran tentang kewajipan dan kepentingan untuk


menyediakan FRRM yang kemas dan mengandungi maklumat penting dan lengkap.

2. FRRM yang baik mampu menjadi panduan kepada Pengajar dalam melaksanakan
pengajaran yang berkesan dan terancang, dan ianya perlulah sesuai dengan proses
P&P yang berlaku.

3. Pengajar perlu menghantar FRRM mengikut hari atau jadual yang ditetapkan oleh
Pengurus pusat.

1.3 KAEDAH PENYEDIAAN FRRM

a) Takwim Latihan (GM/FRM/01)

Takwim Latihan adalah merupakan perancangan aktiviti P&P sepanjang sesi bagi
tahun tersebut mengikut kursus masing-masing.

Takwim Latihan disediakan dalam bentuk jadual dan aktiviti P&P yang dirancang
ditulis dengan ringkas di dalam Takwim tersebut.

Segala pelaksanaan aktiviti P&P di pusat adalah berpandukan kepada takwim yang
telah dirancang tersebut, namun ianya tertakluk kepada perubahan mengikut
kesesuaian masa dan keadaan.
b) Maklumat Objektif Pembelajaran (GM/FRM/02)

Objektif Pembelajaran menjelaskan hasil pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai


oleh pelajar-pelajar pada akhir modul sesuatu pelajaran.

Di dalam borang Maklumat Objektif Pembelajaran, Pengajar akan menentukan Modul


yang akan diajar kepada pelatih-pelatih mengikut pembahagian Minggu, kemudian
Tajuk Modul, Tajuk Elemen (Teori atau Amali) dan Objektif Pembelajaran dituliskan
secara teratur dan terancang sebagai membantu Pengajar mengenalpasti apa yang
hendak diajar dan membantu pengajar dalam membuat pemilihan kaedah / strategi
P&P.

Melalui Maklumat Objektif Pembelajaran juga Pengurus dapat menyemak


dan memahami objektif yang hendak dicapai.

c) Jadual Waktu Latihan / Mingguan Sebenar (GM/FRM/03)

Jadual Waktu Latihan yang disediakan bertujuan sebagai pengurusan dan


pembahagian masa yang berkesan di kalangan Tenaga Pengajar.

Jadual Waktu Latihan / Mingguan yang disediakan hendaklah mengikut Negeri dan
dituliskan mengikut Perancangan sebenar Pengajar-pengajar mengikut kursus masing-
masing untuk tempoh 5 hari latihan.

Setiap Pengajar perlulah menyediakan Jadual Waktu Latihan sendiri mengikut


perancangan masing-masing secara mingguan dan disediakan
seminggu awal sebelum berlakunya aktiviti P&P.

Pengajar perlu memastikan Jadual Waktu tersebut ditanda tangani dan disahkan oleh
Pengurus.

d) Rekod Kerja Harian (GM/FRM/04)

Penulisan Rekod Kerja Harian yang lengkap adalah wajib bagi setiap Tenaga Pengajar.
Penulisan Rekod Kerja Harian yang lengkap mestilah mengandungi Tajuk Modul,
Aktiviti Tenaga Pengajar, Refleksi atau Rumusan Pencapaian Pelatih yang boleh
diukur.

Rekod Kerja Harian hendaklah ditulis setiap kali selesai aktivti P&P pada hari tersebut
dan diserahkan kepada Pengurus untuk semakan mengikut jadual yang telah ditetapkan
oleh Pengurus Pusat masing-masing.

e) Pengesahan Pengurus (Mingguan) (GM/FRM/05)

Pengurus perlu mengesahkan segala aktiviti P&P dan ujian penilaian PAM yang
dijalankan pada minggu tersebut di dalam Borang Pengesahan Pengurus (Mingguan)
selepas selesai segala aktiviti P&P pada minggu tersebut.
PANDUAN WAKTU BELAJAR (contact hour)
TIDAK TERMASUK TEMPOH LATIHAN INDUSTRI

Untuk Negeri yang bekerja Isnin hingga Jumaat

Sesi 6 Bulan Sesi 12 Bulan

Jumlah Minggu = 26 minggu = 52 minggu


Cuti semester = 1 minggu = 2 minggu
Minggu orientasi = 1 minggu = 1 minggu
Perayaan dan cuti umum = 1 minggu = 2 minggu
Aktiviti projek inovasi = 1 minggu = 1 minggu
Masa belajar = 22 minggu = 46 minggu

Jumlah masa belajar = 22 x 29 ¾ j = 645 j 30 m = 46 x 29 ¾ j = 1368 j 30 m


Kuliah Pembangunan Insan = 22 x 90 m = 33 j = 46 x 90 m = 73 j 30 m
Aktiviti Ko-Kurikulum = 22 x 135 m = 49 j 30 m = 46 x 135 m = 103 j 30 m

Untuk Negeri yang bekerja Ahad hingga Khamis

Sesi 6 Bulan Sesi 12 Bulan

Jumlah Minggu = 26 minggu = 52 minggu


Cuti semester = 1 minggu = 2 minggu
Minggu orientasi = 1 minggu = 1 minggu
Perayaan dan cuti umum = 1 minggu = 2 minggu
Aktiviti projek inovasi = 1 minggu = 1 minggu
Masa belajar = 22 minggu = 46 minggu

Jumlah masa belajar = 22 x 30 ½ j = 671 j = 46 x 30 ½ j = 1403 j


Kuliah Pembangunan Insan = 22 x 90 m = 33 j = 46 x 90 m = 69 j 30 m
Aktiviti Ko-Kurikulum = 22 x 180 m = 66 j = 46 x 135 m = 103 j 30 m

* Contoh pengiraan adalah untuk sesi 6 bulan


* Sediakan jadual pengajaran setiap 6 bulan x 2 untuk sesi pengajaran selama 12 bulan
* Rujuk lampiran dan sediakan jadual perancangan 6 bulan sebagai panduan
* Maklumat dan dokumen kurikulum ini dikeluarkan sebagai panduan kepada semua Tenaga Pengajar
kanan / Tenaga Pengajar. Semua personel hendaklah mengisi Fail Rancangan dan Rekod Mengajar
(FRRM) mengikut kesesuaian masa, prasarana & kemudahan yang ada di tempat latihan masing-
masing.
TAKWIM LATIHAN : SESI _________________ ( GM/FRM/01 ) C
KURSUS : ______________________________

KURSUS
MAKLUMAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN (GM/FRM/02) D
SESI : _____________ 2016

BIL MINGGU TAJUK MODUL TAJUK ELEMEN OBJEKTIF


(TEORI / AMALI) PEMBELAJARAN

Nota : Rujuk pada COS di dalam Dokumen Kurikulum


JADUAL WAKTU LATIHAN / MINGGUAN (SEBENAR) (GM/FRM/03) E
KURSUS:
MINGGU KE: Minggu ___ - Mulai hingga

MASA 08:00 10:00 10:30 13:00 14:00 17:00


08:15 10:00
08:15 10:30 13:00 14:00 17:00 17:15
HARI
ISNIN
( )
PERHIMPUNAN PAGI

SELASA

BUDAYA BERSIH
( )

REHAT
REHAT PAGI
RABU
( )
KHAMIS
( )
12:15
10:30 - 12.15 14:45 – 17:00
JUMAAT 14:45
( ) REHAT

*Nota: 1) Jadual Waktu yang disediakan adalah mengikut Negeri (Waktu belajar bermula Ahad atau Isnin)
2) Jadual Waktu adalah mengikut Perancangan Sebenar Tenaga Pengajar.

Disediakan Oleh : Disahkan Oleh :

Nama : Pengurus :
Kursus : GIATMARA :
REKOD KERJA HARIAN ( GM/FRM/04 ) F

TARIKH ___ ___ HARI ___ISNIN____

TAJUK MODUL:
Minggu Orientasi pelajar baru.

MASA
AKTIVITI TENAGA PENGAJAR:

1. PAGI

a. Pelajar-pelajar diberi latihan amali untuk melaksanakan tugasan


memasang dan menanggalkan perkakasan di bawah pemantauan
saya sebagai tenaga pengajar

2. PETANG

a. Pelajar-pelajar diberi latihan amali untuk melaksanakan tugasan


memasang dan menanggalkan perkakasan di bawah pemantauan
saya sebagai tenaga pengajar

REFLEKSI / PENCAPAIAN PELATIH:


(nyatakan rumusan yang boleh diukur)
REKOD KERJA HARIAN ( GM/FRM/04 ) F

TARIKH ___ __________HARI ___ SELASA_____

TAJUK MODUL:
Minggu Orientasi pelajar baru.

MASA
AKTIVITI TENAGA PENGAJAR:

1. PAGI

a) Taklimat Disiplin
b) Lantikan Badan Perwakilan Pelajar

2. PETANG

a) Akiviti Latihan Dalam Kumpulan (LDK)

REFLEKSI / PENCAPAIAN PELATIH:


(nyatakan rumusan yang boleh diukur)
REKOD KERJA HARIAN ( GM/FRM/04 ) F

TARIKH ___________ HARI ____ RABU_____

TAJUK MODUL:
Minggu Orientasi pelajar baru.

MASA
AKTIVITI TENAGA PENGAJAR:

1. PAGI

a) JAMUAN HARI RAYA PERINGKAT GIATMARA NEGERI SEMBILAN


DI GIATMARA SEREMBAN

2. PETANG

a) JAMUAN HARI RAYA PERINGKAT GIATMARA NEGERI SEMBILAN


DI GIATMARA SEREMBAN

REFLEKSI / PENCAPAIAN PELATIH:


(nyatakan rumusan yang boleh diukur)
REKOD KERJA HARIAN ( GM/FRM/04 ) F

TARIKH _________ HARI ____ KHAMIS_____

TAJUK MODUL:
Minggu Orientasi pelajar baru.

MASA
AKTIVITI TENAGA PENGAJAR:

PAGI

a) Taklimat Keusahawanan Oleh MARA Daerah Jempol


b) Jabatan Pertahanan Awam ( JPAM )

PETANG

c) Aktiviti Latihan Dalam Kumpulan (LDK)

REFLEKSI / PENCAPAIAN PELATIH:


(nyatakan rumusan yang boleh diukur)
REKOD KERJA HARIAN ( GM/FRM/04 ) F

TARIKH _____________HARI ____ JUMAAT_____

TAJUK MODUL:
Minggu Orientasi pelajar baru.

MASA
AKTIVITI TENAGA PENGAJAR:

3. PAGI

d) Kuliah Pembinaan Insan


e) Slot Bersama Polis

4. PETANG

a) Majlis Penutup
b) Pelajar masuk dan menjalani aktiviti bengkel masing-masing

REFLEKSI / PENCAPAIAN PELATIH:


(nyatakan rumusan yang boleh diukur)
PENGESAHAN PENGURUS (MINGGUAN) ( GM/FRM/05 ) G
A. PELAKSANAAN PAM DIISI OLEH T/P

KETERANGAN

YA TIDAK TARIKH
LAKSANA

1.PAM TEORI MODUL: ____________________

2. PAM AMALI MODUL: ____________________

B. ULASAN PENGURUS:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

C. DISAHKAN DAN DISEMAK


COP JAWATAN

T/ TANGAN : ________________________

NAMA PENGURUS : __________________

TARIKH : ________________________