Anda di halaman 1dari 3

SJK(C) CHI SHENG 2

34140 RANTAU PANJANG Tel / Fax: 05-8396149


PERAK DARUL RIDZUAN E-mail:abc6096@1bestarinet.yes.my

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN KOMUNITI


PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)

BULAN TARIKH PERKARA TINDAKAN

PERANCANGAN AWAL

04.01.2018 Penubuhan jawatankuasa


Guru Besar dan GK1
PLC
Perjumpaan dengan AJK
JK PLC Sekolah
PLC
08.01.2018  Jadual / kerangka  JK PLC Sekolah
JANUARI pelaksanaan PLC.  JK LADAP
 Jadual LADAP PLC  Sekolah
 Penghantaran Jadual
25.01.2018 Pelaksanaan PLC
Setiausaha PLC
Kitaran 1 dan 2 serta
jadual LADAP PLC
5-9 Feb 2018  Menghasilkan pelan Perancangan
tindakan PLC strategik di sekolah
FEBRUARI  Perbincangan aktiviti
12-16 Feb 2018 Lesson Study dan Peer JK LADAP Sekolah
Coaching
KITARAN 1
 Pelaksanaan 1
19 Feb – 30
FEBRUARI - MAC  Pelaksanaan 2
JK PLC Sekolah
Mac 2018  Post Mortem dan
penambahbaikan.
APRIL 27 April 2018  Pelaporan kitaran 1 Setiausaha PLC
KITARAN 2
 Pelaksanaan 3
2 Jul -14 Sep.
JUN - OKTOBER  Pelaksanaan 4
JK PLC Sekolah
2018  Post Mortem dan
penambahbaikan.
OKTOBER 19 Okt. 2018  Pelaporan kitaran 2 Setiausaha PLC
SJK(C) CHI SHENG 2
34140 RANTAU PANJANG Tel / Fax: 05-8396149
PERAK DARUL RIDZUAN E-mail:abc6096@1bestarinet.yes.my

JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)


SJKC CHI SHENG 2 RANTAU PANJANG
TAHUN 2018

Tarikh
Bil. Pelan Tindakan KPI / Sasaran Tindakan
Pelaksanaan
Penubuhan jawatankuasa Guru Besar dan semua Guru Besar dan
1
PLC guru GK1
Perjumpaan dengan AJK
2 2 kali perjumpaan JK PLC Sekolah
PLC
Perancangan JK PLC
 Jadual / kerangka
Pelaksanaan Sekolah
3 pelaksanaan PLC
Pembangunan Program JK LADAP
PLC  Jadual LADAP PLC
Sekolah
Penghantaran Jadual
Pelaksanaan PLC Kitaran
4 Setiausaha PLC
1 dan 2 serta jadual
LADAP PLC
Perancangan
Perancangan strategik di  Menghasilkan pelan
5 strategik di
sekolah tindakan PLC
sekolah
 Perbincangan aktiviti
JK LADAP
6 LADAP PLC Lesson Study dan Peer
Coaching
Sekolah
KITARAN 1
 Menghasilkan 1
cadangan
pembentukan
1 Pelaksanaan 1 kumpulan.
 Menghasilkan 1
aktiviti Lesson Study
dan Peer Coaching
 Menghasilkan 1
aktiviti Teacher JK PLC
2 Pelaksanaan 2
Sharing Sessions atau Sekolah
Learning Walk.
 Regroup dan
Perbincangan 1,
menghasilkan satu
Post Mortem dan
3 pelan penambahbaikan
penambahbaikan
untuk digunakan
dalam pelaksanaan
Kitaran 2.
Hantar soft copy secara
online dan satu salinan
kepada Pegawai Meja
4 Pelaporan Kitaran 1 Setiausaha PLC
PLC di alamat :
yusriahmad69@gmail.com
SJK(C) CHI SHENG 2
34140 RANTAU PANJANG Tel / Fax: 05-8396149
PERAK DARUL RIDZUAN E-mail:abc6096@1bestarinet.yes.my

KITARAN 2
 Menghasilkan 1
cadangan
pembentukan
1 Pelaksanaan 3 kumpulan.
 Menghasilkan 1
aktiviti Lesson Study
dan Peer Coaching
 Menghasilkan 1 JK PLC
aktiviti Teacher
2 Pelaksanaan 4 Sekolah
Sharing Sessions atau
Learning Walk.
 Perbincangan 2,
menghasilkan satu
Post Mortem dan pelan penambahbaikan
3
penambahbaikan untuk digunakan
dalam pelaksanaan
tahun 2019
Hantar soft copy secara
online dan satu salinan
kepada Pegawai Meja
4 Pelaporan Kitaran 2 Setiausaha PLC
PLC di alamat :
yusriahmad69@gmail.com