Anda di halaman 1dari 4

MATA PELAJARAN : MATEMATIK (KERTAS 1)

TAHUN : 5
GURU MATA PELAJARAN :
PEPERIKSAAN : UJIAN 1 MAC 2018

Bilangan murid yang dapat Bilangan murid yang Bilangan murid yang
ITEM Jumlah
menjawab soalan dengan menjawab soalan tetapi tidak menjawab soalan
( Markah & murid
betul mendapat sifar markah langsung
Aras Soalan )
1( )
2( )
3( )
4( )
5( )
6( )
7( )
8( )
9( )
10 ( )
11 ( )
12 ( )
13 ( )
14 ( )
15 ( )
16 ( )
17 ( )
18 ( )
19 ( )
20 ( )
21 ( )
22 ( )
23 ( )
24 ( )
25 ( )
26 ( )
27 ( )
28 ( )
29 ( )
30 ( )
31 ( )
32 ( )
33 ( )
34 ( )
35 ( )
36 ( )
37 ( )
38 ( )
39 ( )
40 ( )

Ulasan :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
MATA PELAJARAN : MATEMATIK (KERTAS 2)
TAHUN : 5
GURU MATA PELAJARAN :
PEPERIKSAAN : UJIAN 1 MAC 2018

Bilangan murid yang dapat Bilangan murid yang Bilangan murid yang
ITEM Jumlah
menjawab soalan dengan menjawab soalan tetapi tidak menjawab soalan
( Markah & murid
betul mendapat sifar markah langsung
Aras Soalan )

1.i ( )
ii. ( )
2.i ( )
ii ( )
3.i ( )
ii ( )
4.i ( )
ii ( )
5. i ( )
ii ( )
6.i ( )
ii ( )
7.i ( )
ii ( )
8.i ( )
ii ( )
9. i ( )
ii ( )
10.i ( )
ii ( )
11. i ( )
ii ( )
12. i ( )
ii ( )
13. i ( )
ii ( )
14. i ( )
ii ( )
15. i ( )
ii ( )

Ulasan :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
MATA PELAJARAN : MATEMATIK (KERTAS 1)
TAHUN : 2
GURU MATA PELAJARAN :
PEPERIKSAAN : UJIAN 1 MAC 2018

Bilangan murid yang dapat Bilangan murid yang Bilangan murid yang
ITEM Jumlah
menjawab soalan dengan menjawab soalan tetapi tidak menjawab soalan
( Markah & murid
betul mendapat sifar markah langsung
Aras Soalan )
A.1 ( )
2( )
3( )
B. 4 ( )
5( )
6( )
7( )
C. 8 ( )
9( )
D.10 ( )
11 ( )
E. 12 ( )
F. 13 ( )
G. 14 ( )
H. 15 ( )
16 ( )
17 ( )
I. 18 ( )
J.19 ( )
20 ( )
K.21 ( )
22 ( )
23 ( )
L. 24 ( )
25 ( )
M. 26 ( )
27 ( )
28 ( )
29 ( )
30 ( )
N. 31 ( )
32 ( )
33 ( )
34 ( )
35 ( )
36 ( )
37 ( )
38 ( )
39 ( )
40 ( )

Ulasan :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
MATA PELAJARAN : MATEMATIK (KERTAS 2)
TAHUN : 2
GURU MATA PELAJARAN :
PEPERIKSAAN : UJIAN 1 MAC 2018

Bilangan murid yang dapat Bilangan murid yang Bilangan murid yang
ITEM Jumlah
menjawab soalan dengan menjawab soalan tetapi tidak menjawab soalan
( Markah & murid
betul mendapat sifar markah langsung
Aras Soalan )

A( )

B( )

C( )

D( )
E( )

Ulasan :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________