Anda di halaman 1dari 7

1

SMK DATO’
BENTARA DALAM

Arahan: Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C

BAHAGIAN A
[40 markah]
1 Betulkan kesalahan ejaan di bawah dengan menulis jawapannya pada ruangan yang disediakan.
Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(a) Media sosial ialah medium komunekasi utama yang popular pada masa ini.
___________________________________________
(b) Jenayah cyber juga berlaku kepada netizen yang sering mendedahkan maklumat secara
terlampau.
___________________________________________
(c) “Setelah menggenggam segolong ijazah, aku mesti mendapatkan pekerjaan yang baik dan
mampu menggalas tanggungjawab kepada keluarga.” Kata Azi kepada kawannya, Hazirah.
_______________________________________________
(d) Remaja perlu bijak memilih produk penjagaan muka yang sesuai supaya tidak mengalami
gejala alergy.
_______________________________________________
(e) Remaja mestilah bijak memilih pewangi badan dan produk anti peluh yang sesuai.
_______________________________________________
(f) Berolah raga dapat mencergaskan badan kita.
_______________________________________________
(g) Rumahtangga yang bahagia dapat melahirkan sebuah institusi kekeluargaan yang harmoni
dan sejahtera.
__________________________________________________
(h) Juru kimpal sedang bekerja di pelantar minyak itu.
________________________________________________
(i) Telefon pintar yang mempunyai capaian internet memudahkan remaja mengemaskinikan
maklumat mereka.
________________________________________________
(j) Orang ramai perlu menyimpan dokumen pribadi di tempat yang selamat semasa banjir.
_________________________________________________
(10 markah)

2 Padankan istilah perkataan di bawah dengan maksud yang betul.

Ekspo Julung Hormon Warta Khazanah

Osteoporosis Gubal Obesiti Malim Perintis


Gunung
2

(a) Maksud : Kegemukan yang berlebihan


Istilah :_________________________

(b) Maksud : Bahan kimia yang dikeluarkan dalam kelenjar endoktrin dan mempunyai kesan
atas kegiatan organ-organ lain
Istilah :_________________________

(c) Maksud : Pemimpin atau petunjuk jalan di kawasan pergunungan


Istilah : __________________________

(d) Maksud : Pelopor


Istilah : _________________________

(e) Maksud : Kerapuhan tulang yang biasa dialami oleh orang tua
Istilah :_________________________

(f) Maksud : Harta Benda


Istilah : _________________________

(g) Maksud : Risalah atau surat khabar


Istilah : _________________________

(h) Maksud : Menyusun undang-undang


Istilah : ____________________________

(i) Maksud : Pertama kali


Istilah : ______________________________

(j) Maksud : Pameran


Istilah : ______________________________ (10 Markah)

3 Garis kata adjektif dalam ayat-ayat dibawah dan nyatakan jenis kata adjektif tersebut.
1. Kucing itu terlalu manja dengan Noreha. ____________________________
2. Warna langit kebiru-biruan. ____________________________
3. Perut Pak Taman sangat boroi. ____________________________
4. Tali itu sangat panjang. ____________________________
5. Aliran trafik di Kepong amat perlahan. ____________________________
(5 Markah)
3

4 Tulis betul atau salah bagi penggunaan kata adjektif tahap penghabisan dalam ayat-ayat
berikut.
Bil. Ayat Betul/Salah
1. Dato’ Asraf ialah usahawan yang terbilang di Malaysia.
2. Muka Hazizi sangat pucat kerana kehilangan darah.
3. Haji Idrus paling hebat sekali bermain kuda kepang.
4. Pasukan Biru menjadi johan kerana memungut mata yang
tertinggi sekali.
5. Virus itu teramat halus sekali sehingga sukar dikesan.
(5 markah)
5 Tandakan (/) pada jenis kata nama yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah.

Bil. Ayat Kata Nama Kata Nama


Am Khas
1. Beliau ialah bapa saudara saya dari Jepun.
2. Siapakah nama saudari?
3. Mereka akan mendaki Gunung Kinabalu esok.
4. Rumah itu dijual dengan harga RM1500,00.
5. Arifah ialah kekasih pertama saya.
6. Adik menangis kerana Si Hitam dilanggar kereta.
(10 markah)
BAHAGIAN B
[30 markah]
6 Baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Pantun Dua Kerat (Nasihat)


Antologi Kuingin Berterima Kasih (Tingkatan 1)

Berapa jauh wujud dengan sifat,


Sejauh lutut dengan pelipat.

Sarang semut dalam gelap,


Orang selimut selalu lelap.

Hitam-hitam pucuk kawa,


Sungguh hitam dipandang lawa.

Emas , perak tembaga suasa,


Malas bergerak tidak merasa.

Buah sintang buah senikul,


Satu memegang satu memikul.
4

(i) Apakah jenis pantun ini? (2 markah)


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(ii) Apakah maksud rangkap pertama pantun ini?. (2 markah)


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(iii) Pantun ini mempunyai berapa rangkap? (2 markah)

_______________________________________________________________________________

(iv) Berapakah jumlah baris yang terdapat dalam setiap rangkap pantun ini? (2 markah)

_______________________________________________________________________________

(v) Berikah dua nilai yang terdapat dalam pantun ini beserta dengan contohnya. (2 markah)

_______________________________________________________________________________

7 Baca syair di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan
menggunakan ayat anda sendiri.

Syair Pohon Buluh


Mohd. Yusof Md. Nor & Dr. Abd. Rahman Kaeh
Antologi Kuingin Berterima Kasih (Tingkatan 1)

Menara tinggi banyak bertingkat


Di sana tiada bilik bersekat
Tiada bertangga naik melekat
Mata-mata menjaga segenap pangkat

Yang ada sedia panji-panji bendera


Hingga sampai ke kemuncak menara
Banyak ada ia bersaudara
Yang ada pula bersama gara

Selalu dipandang dilihat adanya


Tinggi rendah dijerat pangkatnya
Besar kecil ikat binanya
Terlalu kuat pula asasnya

Ikatnya licin di luar di dalam


Gelapnya di dalam seperti malam
Air tak tiris seperti kolam
Ikat tingkatnya tak nampak alam
5

(i) Berdasarkan rangkap terakhir syair ini, nyatakan dua ciri pohon buluh. (3 markah)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(ii) Nyatakan dua persoalan yang terdapat dalam syair di atas? (3 markah)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(ii) Pada pendapat anda, mengapakah pihak berkuasa perlu menjalankan tugas dengan adil tanpa
mengira pangkat dan darjat? (4 markah)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8 Lengkapkan sinopsis novel di bawah dengan perkataan yang sesuai.

BAB 1 : Kisah di Kedai Koperasi

Suasana pagi Di Sekolah ___________________________________________ sangat segar dan


nyaman. _________ buah bangunan sekolah yang bercat kuning tersergam indah dalam kawasan yang
dihiasi dengan beraneka jenis ___________________. Harun, ___________ dan Saridevi sedang
bertugas di koperasi sekolah sebelum loceng untuk sesi pembelajaran berbunyi.
Semasa sednag sibuk melayan pelanggan, seorang daripada murid yang sedang berasak-asak cuba
mengambil ________________ tanpa membayar harganya. Namun begitu, perbuatan murid tersebut
berjaya dihalang oleh _____________. Murid tersebut sempat juga dinasihati oleh beliau. Keluhan
Harun dipintas oleh Norlela dengan mengatakan bahawa tidak semua murid di sekolah itu bersikap
begitu.
Norlela banyak mempunyai _________________ dalam urusan kedai koperasi tersbeut kerana dia
merupakan ______________ ahli lembaga pengarah. Kini, dia bertugas sementara di situ sambal
menunggu pekerjaan tetap. Kehadiran _____________________ menamatkan perbualan mereka.
Cikgu Zulkifli dating membawa surat jemputan Mesyuarat Lembaga Pengarah untuk kali __________
pada tahun intu. Norlela juga diundang untuk menghadiri mesyuarat tersebut.

BAHAGIAN C
6

(30 markah)
8 Tulis suatu cerita yang bermula dengan perenggan yang diberikan.

Aku terkejut apabila namaku dipanggil melalui pembesar suara yang terdapat di dalam
kelasku. Aku diminta untuk ke pejabat dengan kadar yang segera kerana….
7

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

-KERTAS SOALAN TAMAT-

           
Disediakan oleh, Disemak oleh,       
Disahkan oleh,

________________________ ________________________ ________________________


(Sarah Sabillah binti Ibrahim) (Zuraini binti Jusoh) (Morni binti Gamin)
Guru Bahasa Melayu Tingkatan 1 Ketua Panitia Bahasa Melayu Ketua Bidang Bahasa
SMKDBD SMKDBD SMKDBD