Anda di halaman 1dari 6

KERTAS KERJA PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK – TAHUN 6

KERTAS KERJA UNTUK KELULUSAN GURU BESAR


SK TOK CHE DOL

CADANGAN MENGADAKAN
Project Based Learning ( PBL )
*JANA BUMI HIJAU*

1.0 TUJUAN

1.1 Tujuan kertas kerja cadangan ini adalah untuk mendapatkan kelulusan kewangan sekolah
oleh Tuan Guru Besar untuk mengadakan PBL - PROJEK JANA BUMI HIJAU .

2.0 PENGENALAN / LATAR BELAKANG

2.1 PBL - PROJEK JANA BUMI HIJAU merupakan Projek terancang di bawah JK
Program Sekolah Transformasi dan JK Membara UPSR bersama semua Murid Tahun 6
bagi memastikan proses transformasi terlaksana dengan baik dan berterusan oleh semua
pihak. Komitmen dari semua warga pendidik, murid dan ibu bapa SK Tok Che Dol dituntut
dalam menjayakan Projek ini .

2.2 Projek ini adalah selaras untuk memenuhi Visi dan Misi KPM terutamanya dalam
melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, disamping SK Tok Che Dol
mendapat bimbingan yang berterusan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia,
Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, Pejabat Pendidikan Daerah Tanah Merah, Institut
Aminuddin Baki Enstek dan Institut Pendidikan Guru Kampus Pengkalan Chepa untuk
merealisasikan impian dan hasrat TS25.

2.3 CADANGAN PERANCANGAN PBL - PROJEK JANA BUMI HIJAU

VISI SKTCD : SK Tok Che Dol komited melaksanakan sekolah transformasi berkesan
berteraskan kasih sayang menjelang Tahun 2018.

1|PBL – Projek Jana Bumi Hijau TS25


KERTAS KERJA PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK – TAHUN 6

MISI SKTCD : Misi kami adalah untuk menyediakan modal insan yang berkualiti melalui
penyampaian berkesan dengan pelaksanaan transformasi PdP berteraskan kasih sayang
dalam rangka mencapai kejayaan yang holistik.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) : menggariskan 5 Aspirasi Sistem,


6 Aspirasi Murid, 9 Keberhasilan Utama, 11 Anjakan Utama dalam 3 Gelombang yang
bermula 2013 hingga 2025.

PERANCANGAN PBL - PROJEK JANA BUMI HIJAU ini juga merupakan projek yang
berfokus terhadap pelaksanaan aspek yang telah diterokai dalam Modul 1 sehingga Modul
5. Ianya perlu dilaksanakan bersama oleh semua pihak termasuk pentadbir, guru , murid ,
ibu bapa dan komuniti. Semua pihak menjalankan fungsian masing-masing :

Pentadbir : Menyediakan keperluan guru dan murid

Guru : Mencadang dan mengguna bahan yang diperlukan untuk proses pdp berkesan
terutamanya Project Based Learning @ PBL - Projek Jana Bumi Hijau.

Murid : Melibatkan diri sepenuhnya dalam pelaksanaan transformasi berkesan dan PBL
Projek Jana Bumi Hijau.

Semoga perancangan PBL - PROJEK JANA BUMI HIJAU ini dapat membantu dan
memudahkan semua pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah
diberikan yang berfokus kepada Program Sekolah Transformasi.

2|PBL – Projek Jana Bumi Hijau TS25


KERTAS KERJA PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK – TAHUN 6

3.0 OBJEKTIF

3.1 Mengamalkan pengurusan strategik dan Program Sekolah Transformasi atau TS25.

3.2 Meningkatkan kecemerlangan murid dalam akademik dan kokurikulum serta


menyerlahkan KBAT murid dan guru .

3.3 Melahirkan murid yang seimbang daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sesuai
dengan Falsafah pendidikan Negara.

3.4 Melahirkan murid yang menguasai pelbagai kecerdasan.

3.5 Menyemai dan memupuk patriotism dan cintakan Negara.

3.6 Melahirkan murid yang mempunyai kemahiran dalam bidang sains , matematik, bahasa,
keusahawanan dan teknologi maklumat.

3.7 Membina hubungan komuniti melalui PBL – Projek Jana Bumi Hijau

4.0 JUSTIFIKASI

4.1 PBL – PROJEK JANA BUMI HIJAU adalah projek yang melibatkan semua warga SK
Tok Che Dol teruutamanya semua guru dan murid dan berfokus kepada murid Tahun 6
sepenuhnya.Projek.

4.2 Projek ini dirangka untuk membantu guru supaya lebih kreatif semasa sesi pengajaran dan
murid lebih aktif semasa sesi pembelajaran terutamanya dalam fokus pembelajaran
koperatif.

4.3 Projek ini melibatkan semua pentadbir, guru dan murid SK Tok Che Dol.

4.4 Projek ini lebih terarah kepada Pembelajaran Berasaskan Projek melalui Projek Jana
Bumi Hijau untuk memberi pendedahan pembelajaran melalui pengalaman sebenar
semua murid yang melibatkan semua mata pelajaran iaitu BM, BI, Matematik, Sains,
Pendidikan Islam, Pendidikan Seni dan Kemahiran Hidup.

3|PBL – Projek Jana Bumi Hijau TS25


KERTAS KERJA PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK – TAHUN 6

5.0 BUTIRAN PROJEK

5.1 PESERTA

 Semua murid Tahun 6 sebagai perancang dan pelaksana utama.

 Semua murid bermula dari Pra Sekolah hingga Tahun 5 sebagai pemerhati.
FASILITATOR

 Semua guru Tahun 6 sebagai pemudahcara

 Semua guru sebagai penyumbang idea dan pemerhati.


5.2 KEPERLUAN PROJEK

 Sila rujuk lampiran


6.0 AHLI JAWATANKUASA
JAWATANKUASA PBL- PROJEK JANA BUMI HIJAU

Pengerusi : Pn. Zuriani binti Abdullah - Guru Besar


Timbalan Pengerusi : Pn Azizah Binti Junoh - Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Pn Latifah Binti Mustapha - Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II : En Asuadi Bin Ibrahim - Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha I : Pn. Asmawati Bt Abdullah – SU Majlis Pengurusan Kurikulum
Pen Setiausaha I : Pn Aznida Binti Alias
Pen Setiausaha II : Cik Roseliana Binti Rusli

Ahli Jawatankuasa :

1. Pn Aznida Alias
2. Pn Nor Hasanah Mat Jusoff
3. En Azhar Ahmad
4. Pn Norzaliza bt Md Ramli
5. Pn Rosmariza bt Mat Zin
6. En Alimi Bin Mustapha
7. Pn Zuliyana Mat Zaid
8. En Abd Satar Mamat
9. Pn Ruzaida Bt Ibrahim
10. En Mohamed Zulkepli Deraman
11. Pn Rosnani Bt Ab Majid
12. Pn Norhasniah bt Nawi
13. Pn Wan Zainab Bt Wan Ramli
14. Pn Sarah Binti Shori – Penyelaras LINUS
15. Pn Rosmawati - Guru Bimbingan dan Kaunseling
16. Pn Fazilah - Penyelaras Pusat Sumber

4|PBL – Projek Jana Bumi Hijau TS25


KERTAS KERJA PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK – TAHUN 6

7.0 IMPLIKASI KEWANGAN

7.1 Anggaran keseluruhan perbelanjaan PBL Projek Jana Bumi Hijau SK Tok Che Dol
adalah sebagaimana Lampiran B.

8.0 SYOR DAN PENUTUP

8.1 Dengan ini, diharap agar Tuan Guru Besar meluluskan permohonan kewangan untuk
pelaksanaan PBL – Projek Jana Bumi Hijau

Disediakan oleh

_________________________
(ASMAWATI BT ABDULLAH)
Setiausaha
Program Sekolah Transformasi TS25
SK Tok Che Dol

Diluluskan / Tidak diluluskan

_________________________
( ZURIANI BINTI HJ ABDULLAH )
Guru Besar
SK Tok Che Dol

5|PBL – Projek Jana Bumi Hijau TS25


KERTAS KERJA PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK – TAHUN 6

LAMPIRAN A

Kuantit
Bil Alatan / Bahan Rujukan Baucar
i
1 Tanah 3 guni
2 Baja NFT
3 Tapak NFT
4 Polibeg
5 Cat
6 Berus
7 Kertas warna
8

6|PBL – Projek Jana Bumi Hijau TS25