Anda di halaman 1dari 7

LAMPIRAN B

BORANG PENILAIAN PENGUCAPAN AWAM/PUBLIC SPEAKING


PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI
KEMENTERIAN PENERANGAN KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA

NAMA CALON :
JAWATAN /GRED :
TAHAP KECEKAPAN(TK) :
JABATAN :
ANGKA GILIRAN CALON :
PUSAT PENILAIAN :
TAJUK : …………………………………………………………………………

ELEMEN PENILAIAN
WAJARAN
BIL PENILAIAN PENGUCAPAN AWAM MARKAH
MARKAH
1. Isi kandungan 20
2. Pengolahan Penilaian 10
3. Kelancaran dan kesinambungan idea 10
4. Teknik, kreativiti dan kualiti persembahan 10
5. Keyakinan diri 10
6. Pengurusan masa 10
7. Nada suara (kelancaran, kelantangan) 10
8. Penguasaan bahasa 10
9. Keterampilan persembahan (gerak geri, air muka 10
dan pertembungan mata)
JUMLAH 100

PANDUAN PEMBAHAGIAN MARKAH


LEMAH SEDERHANA CEMERLANG
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ULASAN :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

TANDATANGAN : …………………………….
NAMA PENILAI : …………………………….
TARIKH : …………………………….
LAMPIRAN D

BORANG PENILAIAN PERSEMBAHAN KUMPULAN


PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI
KEMENTERIAN PENERANGAN KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA

NAMA CALON :
JAWATAN /GRED :
TAHAP KECEKAPAN(TK) :
JABATAN :
ANGKA GILIRAN CALON :
PUSAT PENILAIAN :
TAJUK : …………………………………………………………………………

ELEMEN PENILAIAN
WAJARAN
BIL PENILAIAN PERSEMBAHAN KUMPULAN MARKAH
MARKAH
1. Urutan kandungan
o Pengenalan
o Fakta/ Huraian fakta/ Analisis/ Sintesis/ Penilaian 40
o Contoh yang sesuai dan praktikal
o Rumusan
2. Pendekatan penyampaian
o Teknik/ Kaedah 20
o Kreativiti
3. Persembahan
o Kelancaran
o Kesinambungan idea 20
o Keyakinan
o Berkomunikasi dengan jelas
4. Kerjasama dalam kumpulan 10
5. Pengurusan masa
10
o Menepati masa
JUMLAH 100

PANDUAN PEMBAHAGIAN MARKAH


LEMAH SEDERHANA CEMERLANG
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ULASAN :
……………………………………………………………………………………………………………

TANDATANGAN : …………………………….
NAMA PENILAI : …………………………….
TARIKH : …………………………….
LAMPIRAN E

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN GRED 44 (TK3)


PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI KPKK
SESI 1 TAHUN 2010
(Font : Arial, Saiz 16)

KERTAS TUGASAN INDIVIDU


(Font : Arial, Saiz 18)

NO. SOALAN & TAJUK :


(Font : Arial, Saiz 14)

(Font : Arial, Saiz 14)

NAMA :

NO. KAD PENGENALAN :

ANGKA GILIRAN :

KOD PEPERIKSAAN :
LAMPIRAN F

BORANG PENILAIAN KERTAS TUGASAN INDIVIDU


PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI
KEMENTERIAN PENERANGAN KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA

NAMA CALON :
JAWATAN /GRED :
TAHAP KECEKAPAN(TK) :
JABATAN :
ANGKA GILIRAN CALON :
PUSAT PENILAIAN :
TAJUK : …………………………………………………………………………

ELEMEN PENILAIAN
WAJARAN
BIL PENILAIAN KERTAS TUGASAN INDIVIDU MARKAH
MARKAH
1. Analisis dan Perbincangan Isu/Kes/Aktiviti 30
2. Isi kandungan dan Pengolahan 20
3. Kelancaran dan Kesinambungan Penulisan 10
4. Aplikasi Praktikal (Strategi dan Cadangan 25
Tindakan)
5. Teknik, Kreativiti, Kualiti Penulisan Kertas 10
6. Rumusan (Kesinambungan Isu/ Kes/ Aktiviti) 5
JUMLAH 100

PANDUAN PEMBAHAGIAN MARKAH


LEMAH SEDERHANA CEMERLANG
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ULASAN :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TANDATANGAN : …………………………….
NAMA PENILAI : …………………………….
TARIKH : …………………………….
LAMPIRAN G

SURAT AKU JANJI


KETULENAN HASIL KERJA

Dengan ini saya sesungguhnya dan sebenarnya memperakukan


bahawa Kertas Tugasan Individu yang dikemukakan sebagai
sebahagian daripada syarat memenuhi keperluan Penilaian Tahap
Kecekapan adalah kertas yang sebenarnya ditulis oleh saya sendiri
dan belum digunakan untuk apa-apa tujuan lain sebelum ini.

Tandatangan :

..........................................................

Nama :
Angka Giliran :
No. K/P :
Tahap Kecekapan(TK) :
Tarikh :
LAMPIRAN H

PENGESAHAN KETUA JABATAN


PENILAIAN PENGURUSAN KERJA
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI
KEMENTERIAN PENERANGAN KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA

MAKLUMAT CALON

NAMA CALON : …………………………………………………………..


GELARAN JAWATAN : …………………………………………………………..
JAWATAN /GRED : …………………………………………………………..
TAHAP KECEKAPAN(TK) : …………………………………………………………..
KEMENTERIAN/JABATAN : …………………………………………………………..
BAHAGIAN : …………………………………………………………..
CAWANGAN/SEKTOR : …………………………………………………………..
UNIT : …………………………………………………………..
DESKRIPSI TUGAS : …………………………………………………………..
BILANGAN STAF : …………………………………………………………..

PENGESAHAN PENYELIA

Saya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat Pengurusan Kerja pegawai


adalah benar.

TANDATANGAN : ………………………………………..
NAMA PENYELIA : ………………………………………..
JAWATAN : ………………………………………..
TARIKH : ………………………………………..
LAMPIRAN I

BORANG PENILAIAN PENGURUSAN KERJA


PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI
KEMENTERIAN PENERANGAN KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA

NAMA CALON :
JAWATAN /GRED :
TAHAP KECEKAPAN(TK) :
JABATAN :
ANGKA GILIRAN CALON :
PUSAT PENILAIAN :

WAJARAN
BIL KRITERIA MARKAH MARKAH
MARKAH

1. Kualiti Persembahan, Teknik dan Kreativiti 10

2. Pengurusan Masa Persembahan 5

3. Keterampilan/ Keyakinan diri dalam memberi respons 10

4. Penguasaan Kompetensi (Q&A):


i.Penguasaan Kompetensi 30
- Pengetahuan, Kefahaman, Aplikasi dan
Analisis

ii. Pengurusan kerja 30

iii. Kesan dan impak kerja 15

JUMLAH KESELURUHAN MARKAH 100

PANDUAN PEMBAHAGIAN MARKAH


LEMAH SEDERHANA CEMERLANG
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ULASAN :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

TANDATANGAN : …………………………….
NAMA PENILAI : …………………………….
TARIKH : …………………………….