Anda di halaman 1dari 29

MODUL MAGIC SAINS

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

UNIT 2 – MANUSIA

1. Mengapakah set gigi kekal menggantikan set gigi susu apabila dewasa ?
[ms 18]
Jawapan anda :

______________________________________
______________________________________
______________________________________

UNIT 3 – HAIWAN

2. Beruang panda tergolong dalam kumpulan haiwan karnivor. Namun, beruang


panda hanya memakan buluh. Mengapa ? [ms 41]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________

UNIT 4 – TUMBUHAN

3. Mengapakah sesetengah pesakit darah tinggi mengambil makanan tambahan


seperti teh misai kucing ? [ms 53]
Jawapan anda :
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

UNIT 7 – TANAH

4. Mengapakah tanah kebun berwarna hitam ? [ms 87]


Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________

UNIT 8 – ASAS TEKNOLOGI

5. Namakan kenderaan yang menyerupai C-Kren. Mengapa ? [ms 101]


Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

6. Mengapakah kren menggunakan rantai untuk bergerak ? [ms 106]


Jawapan anda :
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

7. Bagaimanakah pula sistem pergerakan gear dan takal semasa menurunkan


beban ? [ms 108]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

UNIT 1 – KEMAHIRAN SAINTIFIK

1. Sekiranya kamu ingin mengekalkan kesegaran epal, apakah yang perlu kamu
lakukan ? [ms 6]
Jawapan anda :

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

2. Mengapakah pada hari cerah, cuaca adalah panas ? [ms 7]


Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

3. Bagaimanakah cara untuk mengekalkan kepanasan air supaya boleh


bertahan lebih lama ? [ms 14]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

UNIT 3 – PROSES HIDUP MANUSIA

4. Apakah tindakan kamu sekiranya dikejar oleh anjing ? [ms 41]


Jawapan anda :
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

5. Apakah yang akan berlaku jika kamu tidak mengamalkan budaya hidup
sihat ? [ms 48]
Jawapan anda :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

6. Pada pendapat kamu, bolehkah jadual hujung minggu yang baik menjadikan
kamu seorang yang mengamalkan budaya hidup sihat ? [ms 49]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

7. Pada pendapat kamu, mengapakah paras air antara kamu dan rakan tidak
sama ? [ms 52]
Jawapan anda :
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

UNIT 4 – PROSES HIDUP HAIWAN

8. Apabila bahagian mulut belalang dimasukkan ke dalam air, belalang tidak


mati. Mengapa ? [ms 56]
Jawapan anda :
________________________________________
kepala ________________________________________
________________________________________
________________________________________

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

UNIT 5 – PROSES HIDUP TUMBUHAN

9. Bolehkah fotosintesis berlaku dalam daun yang tidak berwarna hijau ? [ms 64]
Jawapan anda :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

UNIT 6 – PENGUKURAN

10. Mengapakah kita masih menggunakan alat-alat tidak piawai untuk mengukur
objek ? [ms 75]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

11. Bolehkah isi padu pepejal sekata yang besar disukat dengan menggunakan
kaedah sesaran air. Mengapa ? [ms 93]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

12. Sekiranya kamu diberikan satu objek terapung, bagaimanakah untuk


menyukat isi padunya ? Terangkan langkah-langkah yang perlu kamu
lakukan. [ms 94]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

13. Apakah yang patut kamu lakukan supaya payung terjun berada lebih lama di
udara ? [ms 112]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

UNIT 7 – SIFAT BAHAN

14. Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya alat pengupas kentang
seperti rajah di sebelah dimasukkan ke dalam baldi berisi air. Adakah alat ini
akan terapung atau tenggelam ? Mengapa ? [ms 121]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

15. Ramalkan perkara yang akan berlaku sekiranya pemegang seterika diperbuat
daripada logam. Mengapa ? [ms 125]
Jawapan anda :
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

16. Bagaimanakah penggunaan cermin lut sinar boleh membantu peniaga


mempromosikan jualannya ? [ms 128]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

UNIT 8 – PENGARATAN

17. Pada pendapat kamu, mengapakah pengaratan dalam situasi ini terjadi ?
[ms 137]
Jawapan anda :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

` UNIT 9 – SISTEM SURIA

18. Apakah yang akan berlaku kepada kamu, keluarga dan rakan-rakan
sekiranya keadaan ini ( Bumi dekat dengan matahari ) berterusan ? [ms 160]
Jawapan anda :

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

19. Apakah yang akan berlaku kepada kamu, keluarga dan rakan-rakan
sekiranya keadaan ini ( Bumi jauh jauh dari matahari ) berterusan ? [ms 161]
Jawapan anda :
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

UNIT 10 – TEKNOLOGI

20. Berikan kebaikan-kebaikan yang kamu perolehi apabila menggunakan


teknologi komunikasipada masa ini . [ms 177]
Jawapan anda :
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

UNIT 1 – KEMAHIRAN SAINTIFIK

1. Sebagai seorang murid, apakah tindakan yang boleh dibuat di sekolah kamu
bagi mengelakkan kes demam denggi berlaku? [ms 11]
Jawapan anda :
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

UNIT 3 – PROSES HIDUP HAIWAN

2. Kancil merupakan haiwan yang diancam kepupusan di Malaysia. Bina satu rantai
makanan bermula daripada pengeluar sehingga haiwan yang memakan kancil.
Bagaimanakah kamu dapat membantu negara kita membendung kepupusan kancil ?
[ms 45]
Jawapan anda :
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

3. Pak Amin ialah seorang pesawah. Dia telah mengusahakan sawah sejak 25
tahun lepas. Sawah padinya subur dan dia berjaya mendapat hasil padi yang
banyak setiap tahun. Bagaimanakah Pak Amin dapat menanam pokok padi
dengan subur dan mengeluarkan hasil yang banyak ? [ms 47]
Jawapan anda :
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

UNIT 4 – PROSES HIDUP TUMBUHAN

4. Mengapakah kebanyakan biji benih berada di dalam buah ? Apakah


tumbuhan yang bijinya berada di luar buah ? Mengapa ? [ms 62]
Jawapan anda :
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

UNIT 5 – TENAGA

5. Fikirkan satu situasi di mana bentuk tenaga berubah daripada tenaga


keupayaan kepada tenaga kinetik kepada tenaga bunyi dan tenaga haba.
[ms 76]
Jawapan anda :
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

6. Selain sumber air, apakah sumber tenaga yang boleh dibaharui yang sesuai
digunakan di Malaysia? Berikan alasan kamu. [ms 80]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

UNIT 6 – CAHAYA

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

7. Akma, Mei Kuan, Ijan dan Nathan sedang berdiri di hadapan cermin yang
digantung pada dinding. Apakah yang dapat dilihat oleh mereka ? Jelaskan ?
[ms 92]
Jawapan anda :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

UNIT 7 – ELEKTRIK

8. Terdapat pelbagai sumber tenaga elektrik yang memberikan manfaat kepada


kehidupan seharian. Bagaimanakah cara penjimatan sumber tenaga elektrik
yang boleh kita amalkan bagi memastikan kelestarian hidup ? [ms 106]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

9. Kamu diberi lima biji mentol dan dua biji sel kering untuk membina litar

elektrik lengkap. Apakah yang akan kamu lakukan untuk mendapatkan

nyalaan mentol paling malap pada litar elektrik yang kamu pasang? Jelaskan

tindakan kamu. [ms 113]

Jawapan anda :
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

10. Sebiji mentol akan menyala dengan cerah jika disambung dengan dua sel

kering dalam suatu litar elektrik. Tetapi jika dua lagi sel kering ditambah

kepada litar elektrik tersebut, didapati mentol tidak menyala. Mengapa ?

[ms 118]

Jawapan anda :
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

11. Penggunaan peralatan elektrik di dalam bilik air adalah berbahaya. Mengapa?

Sebagai seorang pengurus hotel, apakah langkah-langkah keselamatan yang

perlu diambil untuk menggunakan peralatan elektrik di dalam bilik air ?

[ ms 123]

Jawapan anda :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

UNIT 8 – HABA

12. Ahmad meletakkan satu botol air minirel kosong ke dalam bahagian sejuk

beku peti selama 2 jam. Terangkan apa yang terjadi kepada botol air tersebut.

[ms 134]

Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

________________________________________

UNIT 9 – JIRIM

13. Ais yang dikisar untuk dijadikan air batu campur wujud dalam dua keadaan.

Apakah keadaan jirim tersebut ? Bagaimanakah caranya para peniaga

mengekalkan keadaan ais ketika cuaca panas ? [ms 157]

Jawapan anda :
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

14. EL Nino menyebabkan berlakunya kekurangan bekalan air. Mengapakah

keadaan ini berlaku ? Bagaimanakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan

bagi menghadapi masalah ini ? [ms166]

Jawapan anda :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

15. Apakah yang akan berlaku jika air yang tersejat dari Bumi dan terlepas ke

ruang atmosfera Bumi ? [ms 167]

Jawapan anda :
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

16. Kitaran air semula jadi sangat penting bagi membekalkan sumber air bersih

kepada hidupan di Bumi. [ms 168]

Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

17. Berdasarkan pengetahuan yang telah kamu pelajari tentang keadaan dan
perubahan jirim, bantu Nisa untuk membentuk coklat yang pelbagai bentuk
seperti gambar di sebelah ? [ms 171]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

UNIT 10 – ASID DAN ALKALI

18. Apakah cara yang boleh kamu gunakan untuk menguji sifat kimia bahan jika

kamu kehabisan kertas litmus ? [ms 175]

Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

UNIT 11 – BUMI, BULAN DAN MATAHARI

19. Bagaimanakah kita tahu yang Bumi berputar dari Barat ke Timur ? [ms 187]

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

Jawapan anda :
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

20. Mengapakah bentuk Bulan sama pada hari-hari tertentu ? [ms 200]

Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

UNIT 1 – KEMAHIRAN SAINTIFIK

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

1. Ramalkan tempoh masa belon udara kecil terbang sekiranya kepingan


plastik
digunakan menggantikan kertas keras. [ms 5]
Jawapan anda :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

UNIT 3 – MIKROORGANISMA

2. Apakah yang akan berlaku jika gula digantikan dengan garam? [ms 26]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

3. Mengapakah berlaku perubahan warna pada kulapuk? Jelaskan. [ms 28]


Jawapan anda :
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

4. Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya hidupan yang mati tidak
mereput ? [ ms 35]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

UNIT 4 – INTERAKSI ANTARA HIDUPAN

5. Apakah yang akan berlaku jika seekor haiwan yang hidup berkumpulan
terlalu dominan dalam kumpulannya? [ms 56]
Jawapan anda :
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

6. Bagaimanakah interaksi antara haiwan penting dalam membantu


keseimbangan alam ? [ms 65]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

7. Bagaimanakah interaksi antara tumbuhan memberikan kesan kepada


hidupan lain ? [ms 67]
Jawapan anda :
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

__________________________________________

8. Bagaimanakah interaksi antara tumbuhan memberikan kesan yang positif


kepada proses fotosintesis? [ms 71]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

UNIT 6 - DAYA

9. Sekiranya daya geseran tidak wujud, apakah yang akan berlaku kepada
objek di bumi ? [ms 103]
Jawapan anda :
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

10. Bagaimanakah reka bentuk tayar lembut dan tayar kasar dapat mengatasi
masalah yang disebabkan oleh daya geseran? [ms 104]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

11. Bagaimanakah bunyi dihasilkan apabila biola digesek? [ms 107]


Jawapan anda :
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

_________________________________________

12. Mengapakah omboh menghasilkan haba ? [ms 107]


Jawapan anda :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

13. Mengapakah kereta api mengambil masa yang lama untuk berhenti di
landasan ? [ms107]
Jawapan anda :
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

14. Mengapakah gelas kaca yang berisi air sejuk boleh bergerak sendiri apabila
diletakkan di atas meja kaca ? [ms 107]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

15. Bagaimanakah topi keselamatan membantu penunggang basikal ini supaya


boleh bergerak dengan lebih laju? [ms 108]
Jawapan anda :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

16. Mengapakah rupa bentuk kasut luncur ais berbeza daripada kasut untuk
mendaki pergunungan ais? [ms 114]
Jawapan anda :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

UNIT 7 – KELAJUAN

17. Mengapakah unit kelajuan km/j tidak sesuai digunakan untuk mengukur
kelajuan bagi seorang murid yang sedang berjalan kaki ? [ms 119]
Jawapan anda :
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

18. Ukuran 50 cm adalah lebih panjang daripada 30 cm. Jika dibandingkan 50


cm/s dengan 30 cm/s, kelajuan manakah lebih laju ? Mengapa? [ms 126]
Jawapan anda :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

UNIT 8 – PENGAWETAN MAKANAN

19. Huraikan kelebihan kaedah pengawetan ini (jem nenas) dari segi faktor
pertumbuhan mikroorganisma. [ms 142]

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

Jawapan anda :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

20. Bolehkah telur itik yang digunakan dalam pengawetan ini (telur masin)
digantikan dengan telur ayam? Mengapa? [ms 148]
Jawapan anda :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

UNIT 9 – BAHAN BUANGAN

21. Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya semua bahan adalah tidak
terbiodegradasikan? [ms 153]
Jawapan anda :
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

UNIT 10 – GERHANA

22. Mengapakah gerhana bulan hanya berlaku semasa fasa bulan purnama?
[ms 165]
Jawapan anda :
______________________________________________
______________________________________________

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

______________________________________________
______________________________________________

23. Adakah planet lain juga mengalami fenomena gerhana ? Mengapa ?


[ms 167]
Jawapan anda :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

24. Mengapakah tempoh kejadian gerhana Bulan adalah lebih lama daripada
gerhana Matahari ? [ms 169]
Jawapan anda :
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

UNIT 11 – BURUJ

25. Bintang tidak berkelip-kelip jika kita melihatnya dari angkasa lepas. Tetapi
bintang-bintang akan berkelipan jika kita melihatnya dari bumi. Mengapa?
[ms 180]
Jawapan anda :
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

26. Mengapakah buruj-buruj yang dilihat pada pukul 9 malam berbeza daripada
buruj-buruj yang dilihat pada pukul 3 pagi? [ms 187]

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

Jawapan anda :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

UNIT 12 – MESIN

27. Lengan kita ialah mesin ringkas. Bagaimanakah lengan kita berfungsi
sebagai mesin ringkas? [ms 193]
Jawapan anda :
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

28. Jika mesin roda dan gandar dipasang pada blok kayu pada Rajah B,
ramalkan bacaan pada neraca spring. Mengapa? [ms 196]
Jawapan anda :
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

29. Bagaimanakah roda pada pintu pagar berfungsi sebagai takal? [ms 199]
Jawapan anda :
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH


MODUL MAGIC SAINS

30. Ramalkan apakah yang akan berlaku jika pengayuh bot layar diputarkan ke
arah yang bertentangan ? Mengapa ? [ms 204]
Jawapan anda :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

TAHNIAH !
ANDA BERJAYA ,

……………………………………….
( )
GURU SAINS
“KEJAYAAN BERMULA DENGAN KESUNGGUHAN”

PANATIA SAINS DAERAH TEMERLOH