Anda di halaman 1dari 1

Allahumma Innaa Nas Aluka, Salaamatan Fid Diin, Wa 'Aafiyatan Fil Jasad, Wa Ziyaadatan Fil 'Ilmi, Wa

Barokatan Fir Rizq, Wa Taubatan Qoblal Maut, Wa Rohmatan 'Indal Mauti, Wa Maghfirotan Ba'dal
Mauti.“
Sesugguhnya tak ada kenikmatan yg sya dustakan. Terima kasih atas umur,kesehatan,pendidikan yg
layak,rezeky dlm usaha yg tiada henti slalu dlm lindungan Allah Swt. Terima kasih yg tak terhingga untuk
mereka tiada henti mengsihiku dan selalu menjadi penyemangat dlm setiap langkahku.