Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 4

Nama : 1. Tay Ho Gim / 970708035047/ TESL 2

2. Raimi Syazwan bin Ruzaidi/ 970718-12-5855/ TESL 2

3. Muhammad Amin bin Muhammad Kamil/ 970428-12-6323/ TESL 2

Tajuk : Olahraga – Lari Pecut

Peringkat Umur : Bawah 12 tahun lelaki/perempuan (tahun 5)

Jumlah murid : 15 orang murid

Masa : 30 minit

Objektif : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

Psikomotor : Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan (pecut) iaitu lari pecut 50m dan 100m dengan betul.

Kognitif : Menyatakan nama dua otot yang terlibat semasa melakukan aktiviti pecutan dengan betul.

Afektif : Memupuk semangat kerjasama, toleransi, dan kesukanan di antara pelajar.

Elemen Merentas Kurikulum : Sikap saintifik dan nilai murni.

Pengalaman sedia ada : Pelajar telah didedahkan dengan konsep larian dan pecut pada pembelajaran yang lepas.

Penerapan nilai : Kerjasama, kesederhanaan

Strategi : Pembelajaran Masteri – macam mana ( tuliskan), Total Physical Response, Demonstrasi,

- Catatan: Demonstrasi / command etc

Kesepaduan : Sains – Mengenal pasti nama dan fungsi otot

Penggabungjalinan : Guru menerangkan tujuan badan direndahkan semasa mengajar kemahiran memecut
KBKK : Memikirkan dan mencipta cara baharu

BAHAGIAN AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI Catatan


G
Permulaan 1. Memanaskan badan. 1. Murid-murid akan berkumpul Alat bantu mengajar
(5 minit) - Permainan “Jerung di depan kon a. . -9 biji kon kecil
vs. Ikan” 2. Guru akan menerangkan -Wisel
undang-undang permainan ini -Stopwatch
dengan teliti.
3. Guru akan melantik seorang xx xx xx Objektif :
murid untuk menjadi ”Jerung” 1. Afektif:
4. Murid tersebut akan - Memupuk
ditempatkan di kon a semangat
manakala murid-murid lain X X X kerjasama,
akan menjadi ”ikan” yang toleransi, dan
ditempatkan di kon b. kesukanan di
5. Guru akan meniup wisel 50m 100m 150m antara pelajar.
sebagai tanda permulaan A B C
permainan. 2. Psikomotor:
6. Atas peniupan wisel, Jerung - Melakukan
pecut ke kon b untuk sekurang-
menyentuh ikan-ikan
Petunjuk: kurangnya dua
tersebut. Manakala ikan akan
pecut ke kon c untuk aktiviti kelajuan
= Kon (pecut) iaitu lari
mengelakkan jerung.
7. Selepas jerung dan ikan tiba X = Murid pecut 50m dan
di kon c, cikgu akan meniup 100m.
wisel dan tamat set pertama. G = Guru
8. Ikan yang disentuh tadi akan Nilai:
menjadi jerung dan akan - Kerjasama
bermula di kon a pada laluan untuk
B. mengelakkan
9. Aktiviti ini akan berlangsung jerung
sebanyak 3 set yang - Kesederhanaan
berlainan jarak 50m, 100m dalam bermain
dan 150m. dan tidak
10. Satu set akan berlangsung bersikap kasar
selama 30 saat. terhadap pelajar
lain.

KBKK
- Memikirkan cara
sendiri untuk
mengelakkan
jerung

Pengenalan Teknik melakukan larian Teknik:


(10 minit) pecut 1. Gaya Sederhana Demonstrasi
a) Melutut rapat kepada - Cikgu
Fasa persediaan garisan. berdemonstrasi
b) Tarik kaki dominan ke kesemua
belakang. langkah kepada
Ke garisan c) Duduk di atas kedua-dua pelajar supaya
hujung tapak kaki. pelajar lebih
d) Angkat lutut faham

1. Kedudukan Tangan Pembelajaran


a) Tangan adalah lurus dan masteri:
dibuka seluas bidang bahu - Pelajar mesti
Ke garisan individu. menguasai fasa
b) Ibu jari dan jari penunjuk demi fasa
dibuka dengan luas dan supaya jelas
jari-jari lain adalah rapat di dengan langkah
antara satu sama lain, tersebut.
diletak di belakang garis
mula.
c) Elbow locking
d) Kepala akan lihat ke
bawah Pembelajaran Total
Physical Response:
2. Kedudukan Kepala - Pelajar
a) Selepas arahan 'sedia' melibatkan diri
Sedia diberikan, pinggul diangkat secara fizikal
tinggi dan badan dan aktif dalam
dicondong ke hadapan belajar teknik
b) Lutut hadapan 90 darjah yang betul
dan lutut belakang 120 dalam fasa-fasa
darjah. tersebut.
c) Mata pandang ke hadapan
dengan penuh tumpuan. Alat bantu
mengajar:
3. Pergerakan Tangan Dan Kaki - Wisel
a) Atas tiupan wisel,
Fasa perlepasan pergerakan ke hadapan Objektif:
dimulakan. Diikuti dengan Kognitif:
pergerakan kayuhan
tangan dan kaki. - Menyatakan
b) Tangan yang nama dua otot
bertentangan dengan kaki yang terlibat
belakang memulakan semasa
pergerakan ke hadapan. melakukan
c) Siku digerakkkan ke aktiviti pecutan.
belakang dengan kuat.
d) Tangan dibengkokkan 90
darjah.
e) Lutut belakang digerakkan
Fasa Pecutan ke hadapan dengan cepat
dan pada tahap rendah.
f) Kaki hadapan diluruskan
sepenuhnya.
4. Penerangan tentang otot
yang digunakan:
- Hamstring
- Quadriceps
- Glutes
-Abdominal muscles
Latih Tubi Larian teknik pecut dan 1. Melakukan latihan - 8 kon kecil
(5 minit) Teknik hayunan tangan yang pergerakan tangan;
betul  Murid dibahagikan
kepada lima
kumpulan
 Setiap kumpulan
mengandungi tiga
orang ahli.
 Secara berkumpulan
berlatih
menggerakkan
tangan secara
membuka tapak
tangan dan bukan
menggenggam. Ini
untuk mengurangkan
wind resistance

2. Guru mengajar cara


hayunan tangan yang betul.
 Dalam kumpulan
yang sama.
 Semasa fasa
bersedia, lengan akan
diputar 90 darjah.
 Berlari ke hadapan
dengan
menggunakan teknik
tangan yang betul.

3. Berlari dengan
menggunakan kesemua
konsep yang telah diajar
 Berlari pecut
 Ulangan mengikut
kepuasaan hati guru.
 Jarak larian adalah
sejauh 50m

Permainan Kecil ‘Multiple Choice’ - Murid dibahagikan - 4 kon kecil


(7 minit) kepada 5 kumpulan - 4 gelung
mengikut kumpulan. - Wisel
- Setiap kumpulan diberi
nama mengikut nama
gunung. Objektif:
- Setiap ahli perlu
berkumpul di tengah- 1. Afektif –
tengah ditentukan. memupuk
- Apabila wisel dibunyikan, semangat
ahli pertama dalam G berdaya
kumpulan tersebut perlu saing antara
berlari dalam jarak pelajar.
anggaran 50 meter di
hadapan dan ke kon. Nilai:
= Kon 1. Berdaya-
- Ahli tersebut perlu berlari
semula ke tempat asal saing
x = Murid
(tengah) dan menjawab
soalan yang terdapat G = Guru
dalam kertas. Teknik
- Selepas itu, ahli lain Demonstrasi:
bergilir-gilir untuk berlari. - Guru akan
- Kumpulan yang terpantas menunjukka
untuk menjawab kesemua n cara-cara
soalan akan dikira bermain
sebagai pemenang. yang betul
kepada
pelajar.

Penutup 1. Menyejukkan badan -Berjalan secara perlahan-lahan


(3 minit) (cooling down)

2. Regangan. 1) Bermula dengan regangan


kaki kanan dan diikuti
dengan kaki kiri.
- Putaran mengikut jam
(tapak kaki)
- Seterusnya naik ke
anggota badan seperti
betis, pinggang dan
tangan.

2) Otot bahagian luar lengan,


bahu dan sisi
- hulur kedua-dua belah
tangan ke atas; tapak
tangan kanan bertemu
tapak tangan kiri dengan
regangan ke atas dan
sedikit ke belakang.
-Tarik dan tahan nafas
selama 5 saat dan hembus.

Refleksi -Soal jawab antara guru dan


murid mengenai pembelajaran
yang dipelajari.

RUJUKAN