Anda di halaman 1dari 1

MINGGU 1

2.1.2018 SELASA
KELAS/MASA/TEMPOH KANDUNGAN IMPAK/CATATAN
MATA PELAJARAN
Tema / Tajuk : Nombor Bulat Dalam lingkungan 10 000 EMK :
3 GIGIH Standard : 1.3(i) (d) Nilai murni -
1.10-2.10 Pembelajaran kerjasama
MATEMATIK Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajaran 1. Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara: BBB :
Satu-satu,dua-dua,tiga-tiga hinggga Sembilan-sembilan Kad nombor
secara tertib menaik dan menurun
Aktiviti : 1. Guru menunjukkan beberapa keping kad nombor
2. Minta murid melihat pola nombor pada kad-kad tersebut
3. Bimbing murid membilang satu-satu,dua-dua hingga
Sembilan-sembilan
4. Murid menyiapkan latihan

Penilaian pdp : Penilaian melalui pemerhatian semasa PdP dan perbincangan

Refleksi : ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif pdp.

Tema: SEKOLAH EMK :


3 IKHLAS Tajuk : MARI BEKERJASAMA Nilai –
2.40-3.40 Standard : -Hormat
1 Jam Pembelajaran 3.2.6 menghormati
BAHASA MALAYSIA Objektif :
Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : EMK-
2. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis Kreatif & inovasi
dengan betul dan kemas.
KBT- Mengenalpasti
Aktiviti : 1. Murid membaca teks.
2. Murid mengecam dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk Sistem Bahasa-
dalam buku tulis. Ayat tunggal dan
3. Murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam buku Ayat majmuk
tulis.

Refleksi : ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif pdp. BBB :
Buku teks

Tema / Tajuk : Pelbagai Kelajuan EMK :


Standard : 1.1.6 Kreativiti
Pembelajaran
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
3 SETIA Pembelajaran 1.1.6 Melakukan pergerakan yang berbeza kelajuan berdasarkan BBB :
4.00-4.30 tempo, irama dan isyarat. gelung plastik
30 minit
PENDIDIKAN JASMANI Aktiviti : 1. Memanaskan badan.
2. Mendengar penerangan mengenai aktiviti yang akan dibuat.
3. Permainan kecil.
4. Menurunkan suhu badan.

Penilaian pdp : Murid berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan


kesedaran ruang.

Refleksi ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif p & p.

Tema / Tajuk : Nombor Bulat Dalam lingkungan 10 000 EMK :


3 SETIA Standard : 1.3(i) (d) Nilai murni -
4.30-5.30 Pembelajaran kerjasama
MATEMATIK Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajaran 5. Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara: BBB :
Satu-satu,dua-dua,tiga-tiga hinggga Sembilan-sembilan Kad nombor
secara tertib menaik dan menurun
Aktiviti : 3. Guru menunjukkan beberapa keping kad nombor
6. Minta murid melihat pola nombor pada kad-kad tersebut
7. Bimbing murid membilang satu-satu,dua-dua hingga
Sembilan-sembilan
8. Murid menyiapkan latihan

Penilaian pdp : Penilaian melalui pemerhatian semasa PdP dan perbincangan

Refleksi : ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif pdp.